Gravida kvinnor och andra sympatisörer ockuperar än i dag sjukhuset i Sollefteå i protest mot nedläggningen av förlossningsavdelningen. Foto: Joakim Andersson/Izabelle Nordfjell/TT
Debattinlägg

”Varför tillåts folk ordbajsa om förlossningsvården?”

OPINION ·

”Om förlossningsvården skall förbättras är det viktigt att sjukvårdsminister Gabriel Wikström och svenska vårdpolitiker får så objektiv information som möjligt”, skriver Judit Sundström och Tomas Björk.

Om debattörerna

Judit Sundström
Överläkare, Sollefteå kvinnoklinik
Tomas Björk
Överläkare, Sollefteå kvinnoklinik

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I dag den 28 mars sitter sjukvårdsminister Gabriel Wikström i möte med företrädare för regioner och landsting för att diskutera förlossningsvården i Sverige. Kanske bland annat på grund av att frågan blivit riksaktuell i och med protesterna mot stängning av ett av Sveriges bäst fungerande BB: Sollefteå.

Förlossningsvården befinner sig i kris på många av landets sjukhus och 500 miljoner kommer därför att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017. Det tillkännagavs i morse.

I ett pressmeddelande skriver Socialdepartementet att det sker ”som ett tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.”

Skandalen här är att en socialdemokratisk majoritet i Västernorrland, samtidigt som en halvmiljard alltså tillförs för att hjälpa upp förlossningsvården i hela landet, menar att förlossning och inneliggande gynekologisk vård stängdes för att 15,8 miljoner behövde sparas.

Varför ska Ådalen, läs glesbygden, diskrimineras?

Av oklar anledning tog professor och barnläkare Jonas F. Ludvigsson upp ämnet i ett debattinlägg i Aftonbladet (170327). Där levererar han felaktiga påståenden samt låter dramatisk med en underton av att det inte finns kompetens på små sjukhus.

Det är farligt att uttala sig om det man inte vet något om.

Sanningen är att kompetensen varierar beroende på vem som arbetar på respektive sjukhus, inte på sjukhusets storlekt.

Att människor i och kring Sollefteå protesterar mot stängning av BB beror på att vi värnar om säker vård, även för det nyfödda barnet. När förlossningsvården stänger försämras sjukvården för kvinnor i alla åldrar.

I sin debattartikel skriver barnläkare Ludvigsson att lång resa till förlossning skulle vara ett pris värt att betala för att alla nyfödda barn ska få den vård de behöver.

Men den förlossningsvård Ludvigsson drömmer om har funnits i just Sollefteå, med kompetenta barn- och narkosläkare i tjänst dygnet runt, flera med mångårig erfarenhet från bland annat Karolinska. Om det kan lugna?

Sollefteå har haft erkänt mycket goda resultat när det gäller patientsäkerhet och nyfödda barns hälsa under många år (Socialstyrelsen / SFOG). Nedläggning av Sollefteås förlossningsklinik handlar inte om vårdkvalitet utan om makt över sjukvården.

Med respekt för professor Ludvigssons kompetens vill jag ändå påstå att artikeln ter sig vara ett beställningsverk från de som vill försvara centralisering av förlossningsvård.

Avstånd till sjukhus har en självklar betydelse, annars skulle vi bara ha två, tre sjukhus i hela Sverige där allt kan göras.

Jonas Ludvigsson säger att han bor på landet men han bor i södra Sverige, med stora fina vägar som sällan är isiga och spåriga som i Ådalen. Det handlar inte som Ludvigsson skriver om tio extra mil, utan ibland till och med om det dubbla – på betydligt sämre vägar.

Om förlossningsvården skall förbättras är det viktigt att sjukvårdsminister Gabriel Wikström och svenska vårdpolitiker får så objektiv information som möjligt. Ordbajs fyller ingen som helst funktion i sammanhanget.

När det är kris i förlossningsvården är det fel att lägga ned välfungerande enheter med bra resultat.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.