Trafiken sommaren 2024

Trafikverkets största vägarbeten i sommar


Varför är det stopp i trafiken? Vilka vägar kan vara bra att undvika? Tryck på kartan för att se en lista över de vägarbeten som Trafikverket säger kommer påverka sommartrafiken 2024 mest.

Tryck på kartan för att välja det län du är intresserad av eller välj ditt län i listan under kartan..

Välj region i listan nedan.

Välj region...

Beläggningsarbeten i Blekinge i sommar:

Sölvesborg

Väg 516 Mjällby–Hosaby

När: Maj 2024

Väg 524 Valje–Sölvesborg

När: Hösten 2024

Karlshamn

Väg 569 Mörrum

När: 2024 eller 2025

Ronneby

Väg 27 Backaryd

När: Hösten 2024

Trafikpåverkan: Vakt och lots.

Väg 27 Hallabro

När: Hösten 2024

Trafikpåverkan: Vakt och lots.

Väg 656 Backaryd–Möljeryd

När: Maj 2024

Väg 663 Leråkra–Sandvik

När: Hösten 2024

Väg 669 Gärestad–Leråkra

När: Hösten 2024

Karlskrona

Väg 28 Torskors–Angöringen

När: Hösten 2024

Trafikpåverkan: Omledning via kommunalt vägnät mellan kl. 19.00 och 06.00. Arbetet beräknas ta 1-2 nätter.

Väg 620 Djurtorp–Bräkne Hoby

När: Hösten 2024

Väg 674 Fridlevstad

När: Maj 2024

Väg 726 Kerstorp–Stubbelycke

När: Maj 2024

Väg 733 Allsjömåla–Länsgräns

När: Maj 2024

Väg 748 Torhamn

När: Maj 2024

Väg 750 Gräbbegården–Gisslevik

När: Maj 2024

Läs mer hos Trafikverket


Beläggningsarbeten i Dalarna i sommar:


E 16 Hosjö–Ängelsfors

Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.I anslutning till beläggningsåtgärd utförs mitträfflingsarbete av vägbanan.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 23,4 kilometer

Arbetsperiod: Den 29 april till den 3 maj samt 10 juni–5 juli. Arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid 18:00–06:00.


Vägar genom Borlänge, E 16 Gråda cirkulationsplats–Mellsta cirkulationsplats, väg 50 Ritargatan–Kupolen samt väg 70 cirkulationsplats Gylle–Gråda cirkulationsplats

Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Total längd: 4,2 kilometer

Arbetsperiod: Torsdag 2 maj till fredag 14 juni. Arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid klockan 20:00–06:00.


Väg 68, länsgränsen Västmanland–Dalahästen

Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 2,4 kilometer

Arbetsperiod: Måndag 6 maj till torsdag 16 maj. Arbetet sker kvälls- och nattetid mellan klockan 19:00-06:00.


Väg 69, Trollbo–Sörbo

Det blir ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt. I anslutning till beläggningsarbetet kommer vägbanan att få mitträffling.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 11,2 kilometer

Arbetsperiod: 5–15 augusti


Väg 70 Säter–Romme

Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 17,2 kilometer

Arbetsperiod: 27 maj till den 31 maj samt 5 till 23 augusti. Arbetet kommer att utföras kvälls- och nattetid med start klockan 19.00 och avslutas 06.00


Väg 70 genom centrala Rättvik

Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Så påverkas trafiken och närboende: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och signal. Under tiden arbete pågår med fräsning kan ljudvolymen periodvis vara hög.

Längd: 1,9 kilometer

Arbetsperiod: Onsdag 29 maj till måndag 17 juni. Arbetet pågår kvälls- och nattetid med start klockan 18.00 och avslutas klockan 06.00


70 Insjön–Leksand

Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt. I anslutning till beläggningsarbetet genomförs mitträffling av vägbanan.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 6,8 kilometer

Arbetsperiod: 5–22 augusti. Arbetet pågår kvälls- och nattetid med start klockan 19.00 och avslutas klockan 06.00


296 Dalfors–Länsgräns till Gävleborg

Ett nytt slitlager kommer att läggas ovanpå befintlig beläggning.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 13,4 kilometer

Arbetsperiod: 28-30 maj


Väg 301, Rättvik–Änderåsen

Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt. I anslutning till beläggningsarbetet genomförs mitträffling av vägbanan.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 18,2 kilometer

Arbetsperiod: 22 augusti–5 september


Vägar söder om Leksand, 579 Häradsbygden–Västnor samt 596 Smedby–Rv 70

Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Arbetsperiod: 8–23 maj


Väg 636 Morgårdshammar–Gräsberg

Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 5,4 kilometer uppdelat på två delsträckor

Arbetsperiod: 28 juni–5 juli


Väg 651 och 654, Hovgården–Mora by samt Hovgården-Öv Svärdsjö

Ny heltäckande beläggning ska läggas och byte fläckvis material i vägen.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 2,4 kilometer

Arbetsperiod: 29 april–6 maj


Väg 716 Storbyn–Lv 717

Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 2,2 kilometer

Arbetsperiod: 2-3 juli


Väg 731 Nordanö–Grytnäs kyrka

Ny heltäckande beläggning läggs.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 2,1 kilometer

Arbetsperiod: 7-12 maj


Väg 854 Hosjö–Lv 850

Det blir ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 3,0 kilometer

Arbetsperiod: 15–23 maj


862 Lv 850–Sundborn

Ny heltäckande beläggning läggs på befintlig yta.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 4,5 km

Arbetsperiod: 20–29 maj


938 Siljansnäs–Gesunda

Ny beläggning ska fläckvis läggas på sträckan.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 26,2 km

Arbetsperiod: 2–17 maj


950 Vikarbyn–Röjeråsen

Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst stenmaterial och fläckvis sker av vägmaterial.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 5,4 km

Arbetsperiod: 24 juni–1 juli


952 Vikarbyn–Vikarby strand

Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 1,9 km

Arbetsperiod: 29 april–17 maj


Bodaområdet (Rättvik), vägar 963 Ovanmyra, 964 Boda och Boda kyrka

Ny heltäckande beläggning ska läggas

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Arbetsperiod: 9–18 september


1002 Hansjö–Fryksås

Ett nytt slitlaget läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 9 kilometer

Arbetsperiod: 30 maj–3 juni


1008 Fryksås–Grönklitt

Ett nytt slitlager läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 2,5 kilometer

Arbetsperiod: 3 juni


1027 Oxberg–Västermyckeläng

Byte fläckvis material i vägen och fläckvis lappning

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 11,8 km

Arbetsperiod: 9–27 september


1029 Nässjöån–Jöllen samt Dyverdalen–Kräckelbäcken

Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 13,6 + 18 kilometer

Arbetsperiod: 27 maj–13 juni samt 10–28 juni


1047 Torgås–Norska gränsen

Ny beläggning läggs fläckvis på sträckan.

Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 39,9 kilometer

Arbetsperiod: 08–12 juni samt 12 august–3 september


1056 Avfarten väg 70–Mörkret

Ett nytt slitlager läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 20 kilometer

Arbetsperiod: 3–5 juni.


1067 Mörkret–Njupeskär

Ett nytt slitlager läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.

Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Längd: 4,5 kilometer

Arbetsperiod: 5–6 juni


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Gotland

Trafikverket har inte specificerat några vägarbeten för Gotland men här kan du läsa mer:

Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Gävleborg i sommar:

E4


Kungsgården–Ångersjön, 14,5 km


Ångersjön–Enånger, 2 km


E4 Norrbränningen–Ljusne, 6 km


Söderhamn–E-Center, 1,5 km


Infart Gävle södra–Uppsala länsgräns, 16, 8 km


E4 Länsgräns Uppland mot Gävle, 3 km

E16 Sandviken (ramper)

Väg 50 Bollnäs, 3,1km

Väg 50 Skräddarbo–Flaxenåsen, 11 km

Väg 50 Svabensverk–Skräddrabo 20 km

Väg 50 Älvkarhed–Alfta, 4 km

Väg 83 Vallsta–Offerberg, 12,4 km

Väg 83 Högkullsmyran–Stråtjära, 4,8 km

Väg 83 Hennan–Nybo, 33 km

Väg 301 Ovanåker–Alfta, 8 km

Väg 305 Bäckaräng till länsgräns Västernorrland, 10,4 km

Väg 610 Alfta, 1,5 km

Väg 629 Sunnanå–trafikplats E4, 12,9 km

Väg 663 Bogården–Östansjö, 7 km

Väg 682 Ovanåker–vägskäl 681, 3,1 km

Väg 682 Knåda–Sidskogen, 19,3 km

Väg 685 Eriknäsbo–Österomsjön, 2 km

Väg 693 Djupa–Karsjö, 10 km

Väg 696 Järvsöbacken, 1 km

Väg 738 Vägskäl 84–Smedsbo, 4,3 km


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Halland i sommar:

Falkenberg

Väg 703 Del av väg i Vinberg

Väg 787 Skinnarlyngen–Kushult

Väg 153 Ätran–Länsgränsen

Väg 718 Ätran

Väg 837 Fegen

Väg 830 Älvsered

Väg 838 Älvsered


Kungsbacka

E6 Fjärås–Frillesås (Etapp 1)

E6 Fjärås–Södra Frillesås (Etapp 2)


Södra Halland

Riksväg 26 Brandshult

Väg 610 Haverdal–Steninge

Väg 678 Slättåkra Oskarström

Väg 585 Del av väg i Laholm

Väg 635 Del av väg i Sennan

Riksväg 15 Knäred–Länsgränsen


Viskadalen

Väg 153 Svartenbacken–Hjärtared

Väg 804 Bönarp–Stamnared

Väg 804 Stamnared–Grimmared

Väg804 Grimmared

Väg 156 Örby–Haratången

Väg 804 Kungsäter–Länsgränsen

Väg 825 Fridhemsberg–Fagered

Väg 839 Älvsered–Länsgränsen

Väg 1526 Länsgränsen–Älekulla

Väg 1526 Älekulla–Torestorp

Väg 1532 Öxabäck Örby

E6 Slöinge–Getinge


Ätradalen

Riksväg 27 Grälebo–Tranemo

Väg 1578 Sjötofta–Hunnabo

Riksväg 46 Timmele–Dalum

Riksväg 46 Ulricehamn–Timmele

Riksväg 46 Blidsberg

Väg 1728 Dalstorp Torsbo

Väg 1829 CPL Riksväg 40

Väg 1829 Del av väg i Hökerum

Väg 1835 Säby–Bjättlunda

Väg 840 Älvsered–Länsgränsen

Väg 1534 Länsgränsen–Mårdaklev

Väg 1582 Örsås–Risa

Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Arbeten som påverkar trafiken i Jämtland i sommar:


E14, Stora Helvetet. Åtgärd: undershållsarbete bergslänt.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt. Trafikljus.

E14, Tångböle–Tullstation. Åtgärd: beläggning. Fräsning+slitlager.

Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.

E14, Järpen–Bro Staa. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.

E14, Bräcke–Pilgrimstad. Åtgärd: beläggning.

Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan. OBS! Det är osäkert om arbetet utförs 2024 eller 2025.

E14, Rannåsen–Krokom. Åtgärd: beläggning.

Trafikpåverkan: Omledning del av sträckan (omledningsväg ej klart ännu, men max ca 5km längre väg), trafikljus + lots del av sträckan. Vid trafikljus ett körfält avstängt del av sträckan. Nattjobb kl 19–06. OBS! Det är osäkert om arbetet utförs 2024 eller 2026.

E45 Strömsundsbron. Åtgärd: reparation fogar samt BK4.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt. Trafikljus med nedräkningsklocka.

Väg 84, Kuskällbäcken / Linsell. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: avstängd väg. Omledning via 514/315.

Väg 87, Selsviken–Lien. Åtgärd: beläggning.

Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.

Väg 344, Edefors–Vsk Borgvattnet. Åtgärd: beläggning.

Trafikpåverkan: trafikljus, ett körfält avstängt del av sträckan.

Väg 344, Sikås–Vsk E45. Åtgärd: beläggning.

Trafikpåverkan: trafikljus, ett körfält avstängt del av sträckan.

Väg 345, Stamsele–Länsgräns. Åtgärd: beläggning.

Trafikpåverkan: trafikljus, ett körfält avstängt del av sträckan.

Väg 568, Bäck mot Aviksjön / Skarpnäset. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: avstängd väg. Omledning via E14.

Väg 661, Hällbäcken / Nordhallen. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: förbifart byggs.

Väg 744, Vsk 755–Vsk 745. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.

Väg 745, Vsk 744–Aspåsnäset. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.

Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Jönköping i sommar:


E4, Värnamo Norr–Hörle

Vad: Beläggningsarbete i båda körfälten i norrgående körfält.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg E4, Skillingaryd Södra–Klevshult och Gränna–Vättersmålen

Vad: Beläggningsarbete på E4 mellan Skillingaryd södra och Klevshult samt Gränna–Vättersmålen.

När: Produktion planeras under veckorna 23, 24, 25 och 27.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 40, genom Bruzaholm

Vad: Beläggningsarbete på väg 40 genom Bruzaholm.

När: Produktion planeras under vecka 26.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 27, trafikplats Värnamo–trafikplats Sörsjö

Vad: Beläggningsarbete på väg 27 mellan trafikplatserna Värnamo-Sörsjö.

När: Produktion planeras under vecka 28.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 152, genom Bredaryd

Vad: Beläggningsarbete på väg 152, genom Bredaryd.

När: Produktion planeras under vecka 32.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 27, Värnamo Bredasten–Bor

Vad: Beläggningsarbete på väg 27, Värnamo Bredasten–Bor.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Västra Götalands länsgräns–Skogslid

Vad: Beläggningsarbete mellan Västra Götalands länsgräns och Skogslid.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 26, Skeppshult–Smålandsstenar

Vad: Beläggningsarbete på väg 26, Skeppshult–Smålandsstenar.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 30, länsgräns–vägsskäl 744

Vad: Beläggningsarbete på väg 30 mellan länsgränsen och vägskäl 744

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 132, Lekeryd–Sund

Vad: Beläggningsarbete på väg 132, Lekeryd-Sund.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg, 152 Tyngel–Hillerstorp

Vad: Beläggningsarbete på väg 152, Tyllinge–Hillerstorp.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg, 152 Fållinge–Reftele

Vad: Beläggningsarbete på väg 152, Fållinge–Reftele.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 195, Sjogarp–Fagerhult

Vad: Beläggningsarbete på väg 195, Sjogarp–Fagerhult.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 519. genom Dannäs

Vad: Beläggningsarbete på väg 519. genom Dannäs.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 519 genom Forsheda samhälle

Vad: Beläggningsarbete på väg 519.01 genom Forsheda samhälle inklusive 519.01 & 519.02.

När: Produktionstiden är inte fastställd.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Kalmar i sommar:


Väg 25 Länsgräns–Eriksmåla

När: Våren 2024.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 25 Trafikplats Nybro–Nybrorondellen

När: Våren 2024.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 47 Speedwayrondellen–Järnforsen

När: Efter sommaren.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 129 genom Lönneberga

När: Flyttat till 2025.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Väg 136 Köpingsvik–Alböke

När: Efter sommaren.

Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Kronoberg i sommar:


Etapp 1+2+3 Toftaholm–Ljungby N


Måndagen 26 aug – 10 tim

Etapp 5+6 Hamneda–Strömsnäsbruk


Tisdagen 27 aug – 10 tim

Etapp 7+8 Strömsnäsbruk–Markaryd S


Onsdagen 28 aug – 10 tim

Etapp 9+10 Markaryd S–Skåne Fagerhult


Torsdagen 29 aug – 10 tim

Etapp 10+9 Skånes Fagerhult–Markaryd S


Måndagen 2 sep – 10 tim

Etapp 8+7 Markaryd S–Strömsnäsbruk


Tisdagen 3 sep – 10 tim

Etapp 6+5 Strömsnäsbruk–Hamneda


Onsdagen 4 sep – 10 tim

Etapp 3+2+1 Ljungby N–ToftaholmTorsdagen


5 sep – 10 tim

Vägprojekt som påverkar trafiken

Trafikverket bygger om E4, Kånna–Ljungby–Toftanäs för att öka kapaciteten på sträckan.

Aktuell sträcka att leda om 2024 är:


Trafikplats Ljungby norra–Trafikplats Ljungby södra.


Trafikplats Hamneda–Trafikplats Ljungby södra.


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Enligt Trafikverket är följande vägarbeten de mest trafikpåverkande i Norrbotten i sommar:


E4, Jävre–Piteå. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: nattarbete kl 19–06, lots.

E4, Piteå–Siknäs, delar av sträckan. Norrgående körfält: Harrbäcken, N Rosvik, Antnäs, Karlsvik–Storheden, Rånekölen, Jämtöfjärden. Södergående körfält: Jämtöfjärden, Strömsund, Rånekölen, Persön, Måttsund, Antnäs, Rosviksbodarna, Rosvik, Norrfjärden. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: nattarbete kl 19–06, lots. Längd: 48,3 km.

E4, Siknäs–Sören (Töre). Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: nattarbete kl 19–06, lots.

E4, Åkroken–Kalix–Bredviken. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: nattarbete kl 19–06, lots.

E4, Båskärsnäs–Sangis. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: nattarbete kl 19–06, lots.

E4, Haparanda C, genom 4 cirkulationsplatser, fram till finska gränsen. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: nattarbete kl 19–06, lots.

E4, Sangis–Haparanda. Åtgärd: bro över E4, faunapassage för säker passage för djur.

Trafikpåverkan: sänkt hastighet och tvåfilig förbiledning.

E4, Jämtön. Åtgärd: stenblockrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

E4, Rosvik–Siknäs. Åtgärd: utbyte sidoräcken.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

E10, Töre–Morjärv. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 18,5 km.

E10, korsning Svartbyn. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots.

E10, Lansjärv N–Kattån. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 10 km.

E10, Torrivaara–Skröven. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 3 km.

E10, Skrövberget–Hakkas S. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 13 km.

E10/Luossabacksvägen. Åtgärd: ny rastplats.

Trafikpåverkan: Mindre påverkan på Luossabacksvägen. Ett körfält kommer hållas öppet.

E10, Abisko östra samt vid Nuolja. Åtgärd: Slutföra korsning, gång- och cykelväg samt busshållplatser. Montera bom och VMS-skyltar vid Nuolja.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

E45, Arvidsjaur–Arvidsjaursjön N. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 4,6 km.

E45, Slagnäs–några km innan Fiskträsk. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: delvis lots. Längd: 13,9 km.

E45, bro över Luostojoki, 1 km söder om Mertajärvi. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge.

Trafikpåverkan: tillfällig förbiledningsväg, ett körfält.

E45, vid Julträsk. Åtgärd: brobyte.

Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.

E45, söder om Auktsjaur. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.

E45, norr om Ljusselesstugan. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.

E45, Ligga–Porjus. Åtgärd: beläggningsåtgärder fläckvis.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 94, Antnäs–Hällfors. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 10 km.

Väg 94, Antnäs. Åtgärd: stenblockrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 95, Radnejaur–Arjeplog. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 18 km.

Väg 95, bro över Bergmyrbäcken, 3,4 km nordväst om Arvidsjaur. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge.

Trafikpåverkan: tillfällig förbiledningsväg, ett körfält.

Väg 95, Radnejauar–Arjeplog. Åtgärd: utbyte/nivåjustering av vägräcken.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 98, bro över Kalix älvs huvudgren vid Nybyn, Överkalix. Åtgärd: broreparation.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt.

Väg 99, Kukkola–Karungi. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 10,3 km.

Väg 99, Hedenäset–Övertorneå. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 19,3 km.

Väg 99, bro över Torne älv vid Autio. Åtgärd: byte av bro.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. 1 km.

Väg 356, Åskogen–Degerselet. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder.

Trafikpåverkan: trumbyten, djupa schakt i perioder då relativt långa sträckor kommer vara utan asfalt. Längd: 16,8 km.

Väg 373, Sikselet–korsning väg 95/Abborrträsk. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 395, Autio–Anttis. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan, lots kan förekomma. Längd: 20 km.

Väg 395, Junosuando by. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. Längd: 5 km.

Väg 398, Koutojärvi–Hedenäset. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: delvis lots. Längd: 13,7 km.

Väg 516, bro över Månsbäcken, 2 km norr om Moräng. Åtgärd: utbyte rörbro.

Trafikpåverkan: avstängd väg.

Väg 516, Glommersträsk–korsning väg 535. Åtgärd: beläggningsarbete fläckvis.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 519, länsgränsen Västerbottten/Norrbotten–väg 95 Bäckås. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 25,5 km.

Väg 522, Västra Söderträskbäcken och Åbäcken, väg 525, Magaträskbäcken samt väg 1018, Kedjebäcken. Åtgärd: vandringshinder för fisk i Malån åtgärdas.

Trafikpåverkan: väg 522: under vissa tider kommer vägen att stängas, väg 525 och väg 1018: ett körfält avstängt under kortare tider.

Väg 542, bro över Huvträskbäcken vid Huvträsk. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge.

Trafikpåverkan: avstängd väg.

Väg 548, Granträskvägen, korsning mot Pitebanan.Åtgärd: spårbyte:

Trafikpåverkan: tillfälligt stängd plankorsning mot järnvägen.

Väg 550, Bölevägen, korsning mot Pitebanan. Åtgärd: spårbyte:

Trafikpåverkan: tillfälligt stängd plankorsning mot järnvägen.

Väg 563, Holmträskvägen, korsning mot Pitebanan. Åtgärd: spårbyte:

Trafikpåverkan: tillfälligt stängd plankorsning mot järnvägen.

Väg 577, Alhamn. Åtgärd: dikesrensning, trumbyten och stenblockrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 578, Mörön. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 581, Måttsund. Åtgärd: dikesrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 583, Klöverträsk. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 583, Avan–Klöverträsk. Åtgärd: stenblockrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 586, väg 356–Alträsk. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 607, Ängesbyn–Flarken. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 625, Dainakbron. Åtgärd: bättringsmålning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt.

Väg 625, Båtsjaur–Laisvall. Åtgärd: beläggningsåtgärder fläckvis.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

629, Sakkaträsk–Sikselet. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder fläckvis.

Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt på delar av sträckan. Trafikdirigering med lots kan förekomma.

Väg 648, korsning väg 94–södra Vistträsk. Åtgärd: dikesrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 654, Laver–väg 94 Nattberg. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 12,3 km.

Väg 654, Lappmyrbäcken. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.

Väg 656, Vistträsk–Manjärv. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 660, Vistträsk–Vidsel. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 661, Vidsel–Sörstrand. Åtgärd: dikesrensning, trumbyten och stenblockrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 667, från korsning väg 374. Åtgärd: dikesrensning, trumbyten och stenblockrensning.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. Längd: 3,5 km.

Väg 680, Djupträsk–Urstjärn. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 682, bro över Lule älv (bigren) vid Harads. Åtgärd: broreparation.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt.

Väg 691, 691.1, Rörbäck–Jämtön. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 11,3 km.

Väg 709, E4, Lampen–Karlsborg. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: nattarbete, lots.

Väg 710, 709, 709.1, Bredviken V (E4)Bredviken–Vikmanholmen–Karlsborg. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 8 km.

Väg 715, Vitvattnet–Grundträsk. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: delvis lots. Längd: 11,5 km.

Väg 727, Nikkala (E4)–Haparanda hamn. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 4,8 km.

Väg 734, Trafikplats Vånafjärden–Karlsborg. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: lots. Längd: 2,7 km.

Väg 742, Krokfors–Lillå. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.

Väg 750, Holmfors–Sandträsk. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan, lots kan förekomma. Längd: 33 km.

Väg 757, Sörbyn–Brändberget. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 805, Tjåmotis–Kvikkjokk. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 818, bro över Råneälven vid Nattavaara. Åtgärd: brobyte.

Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.

Väg 818, korsning E45–Messaure. Åtgärd: trumbyten, beläggningsåtgärder fläckvis.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Väg 835, bro över Kalix älv vid Jockfall. Åtgärd: broreparation.

Trafikpåverkan: avstängd väg.

Väg 841, Kivijärvi–Korpilombolo. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder.

Trafikpåverkan: trumbyten, djupa schakt, avstängning av vägbank och omledning av allmän trafik i en till två veckor. Längd: 13,6 km.

Väg 865, bro över Ämmäsjoki vid Kääntöjärvi. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge.

Trafikpåverkan: tillfällig förbiledningsväg, ett körfält och begränsningen 12 ton.

Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet

Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt på delar av sträckan. Trafikdirigering med lots kan förekomma. Längd: 39 km.

Väg 875, Jukkasjärvi–Esrange. Åtgärd: beläggningsarbete.

Trafikpåverkan: delvis lots.

Väg 970, Ören–Maritholm. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.

Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Enligt Trafikverket är följande vägarbeten de mest trafikpåverkande i Skåne i sommar:


E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsbygge

E22, Kristianstad, nya broar över Helge å

E22, trafikplats Lund södra


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Enligt Trafikverket är följande vägarbeten de mest trafikpåverkande i Stockholm i sommar:


Väg 73, trafikplats Trångsund


Trafikverket ska reparera broarna över järnvägen vid trafikplats Trångsund. Arbetet med avfarten i södergående riktning pågår maj–augusti 2024. Avfarten kommer stängas av och trafiken leds om. 2025 reparerar de påfarten.


E4 Förbifart Stockholm–Kungens kurva


Mellan Vårby backe och Bredäng bygger Trafikverket nya trafikplatser som ska leda till E4 Förbifart Stockholms tunnlar. På- och avfarterna kommer att ligga i höjd med IKEA och strax söder om Bredängs trafikplats.


Väg 261, Ekerövägen


Tunnlarna under Lovön och breddningen av Ekerövägen är de delar av E4 Förbifart Stockholm som Trafikverket bygger i Ekerö kommun.


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Södermanland i sommar:


E4 trafikplats 128 Gammelsta-Stavsjö, 11,8km

E4 Östergötlands länsgräns-Stavsjö, 3,6km

Väg 53 Sparreholm- Malmköping cirkulationsplats 55/53, 10,9km

Väg 57 Björnlunda-Gnesta, 10,8km

Väg 534 Stensborg-Remröd, 20,2km

Väg 556 Kråktorp-Sten, 2,2km

Väg 557 Kråktorp- Gänne kvarn, 3,9km

Väg 566 Högsjö-Billsbro, 7,4km

Väg 800 Östergötlands länsgräns-Stavsjö, 4,0km

Väg 898 Rinkesta- Hult, 3,5km

Väg 900 Eskilstuna-Kjula, 9,9km

Väg 905 Rännbäcken-Säby, 9,9km

Väg 939 Tumbo- ramp 56 Kvicksund, 1,9km


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Uppsala i sommar:


E4


Dragongate–Läby, 42,8 km


E4 Läby–Björklinge, 11,3 km


E4 Knivsta–Stockholms länsgräns, 7,2 km

Väg 72 Heby–Morgongåva, 3,9 km

Väg 76 Älvkarleby–Skutskär, 6,1 km

Väg 292, 16,2 km


Vägskäl 719–Vägskäl 717


Norrby–Gimo

Väg 620, 11,4 km


Järlåsa–Jarlaborg


Jarlaborg–Östfora

Väg 273 Almunge–vägskäl 661, 11,6 km

Väg 529 Svallby–Kumla, 1,5 km

Väg 578 Kristineberg–Västerby, 2,4 km

Väg 516 Kungs Husby–Straxhammar, 4,0 km

Väg 640 Skuttungeby–vägskäl 645, 5,7 km

Väg 746 Ploga–Månkarbo, 9,5 km

Väg 632 vägskäl 272–vägskäl 633, 1,6 km

Väg 633 vägskäl 272–Forkarby, 3,7 km

Väg 659 Kallesta–Sandbol, 2,1 km

Väg 680 Rasbo–Helgeby, 5,0 km

Väg 672 Haberga–Dyvlinge, 5,9 km

Väg 671 Fornbo–Hamra 2,7 km

Väg 774 Sandby–vägskäl 770, 2,2 km

Väg 865 Siggberg–vägskäl 56, 9,5 km

Väg 519 Enköping–vägskäl 528 Klarbo, 7,3 km

Väg 673, 661, 664 Örby–Rasbo–Lejssta–Hov, 7,0 km


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Värmland i sommar:


E18, 30 km


Malöga–Slottsbron


Nysäter–Knöstad


Bergmotet–Skattkärr


Finnängen–Liksåsen–Stolpen


Norane–Rudsbyn

E16 Cirkulationsplats Toria, 0,4 km

Väg 26 Oforsen–Dalarnas länsgräns, 7 km

Väg 61 Säldebråten–Orrnäset, 10 km

Väg 62, 28 km


Ransby–Sysslebäck


Sanna–Forshaga


N Forshaga–Deje


Mörbacka–Backa Ordenshus


N Värnäs–Ambjörby

Väg 172 Gustavsfors–Värmlands länsgräns, 7 km

Väg 246 Fogdehyttan–Nordmark, 3 km

Väg 505 Selen–Fölsbyn, 10 km

Väg 506 Lennartsfors–Kyrkerud, 17 km

Väg 518 Länsgränsen–Svensbyn, 10 km

Väg 631 Nolbybråten–Köla, 8 km

Väg 655 Beted, 1 km

Väg 677 Edane, 2 km

Väg 680 Edane–Kalleviken, 4 km

Väg 716 Trångstad–Nilsby, 8 km

Väg 723 Djupdalen, 5 km

Väg 792, 2 km


V Ämtervik


V Ämtervik station

Väg 858 Charlottenberg–N Ämterud, 4 km

Väg 864 Allstakan–Häljeboda, 7 km

Väg 873 Racken–Gunnarskog, 13 km

Väg 894 Bjälverud, 4 km

Väg 898 Ingmår–Gjutaregården, 4 km

Väg 907 Pörtet–Sörby, 18 km

Väg 908 Ingmår, 4 km

Väg 909 Lysviks kyrka–vägskäl 908, 1 km

Väg 931 Byn–Fastnäs, 19 km


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Enligt Trafikverket är följande vägarbeten de mest trafikpåverkande i Västerbotten i sommar:


Väg E4, Länsgräns Västernorrland–Rödviken. Åtgärd: Fräsning + slitlager (Remixing).

Trafikpåverkan: Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. Nattarbete.

Väg E4, Håknäs–Hörnefors. Åtgärd: Fräsning + slitlager (Remixing).

Trafikpåverkan: Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. Nattarbete.

Bro över E4, Nordmaling (Väg 512-13, anslutning mot Levar eller Brattfors). Åtgärd: Betongarbeten.

Trafikpåverkan: E4 trafiken kan passera i båda riktningarna, men bron kommer att stängas av i ett körfält i taget. Var uppmärksam och följ skyltningen.

Väg E4, Umeå–Marsjön. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 57 km.

Väg E4, Carslid cirkulationsplats–Biltema cirkulationsplats. Åtgärd: Underhåll bullerplank, klottersanering, inoljning, och rep samt byte glas/plexi.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 5 km.

Väg E4, Sikeå. Åtgärd: Ny trafikplats Sikeå.

Trafikpåverkan: Flera flyttar av trafik i samband med byggnation av ny trafikplats. Längd: 1,6 km.

Väg E4/E12, Umeå. Gimonäs cirkulationsplats–väg 364/Cementvägen cirkulationsplats . Åtgärd: Borttagande av svålkanter för förbättrad avvattning.

Trafikpåverkan: Ett körfält påverkas sektionsvis. Längd: 5 km.

Väg E4/E12, Umeå–Sikeå. Åtgärd: Slamsugning rännstensbrunnar.

Trafikpåverkan: Marginell, endast i samhällen.

Väg E12, Holmsund–Alviksrondellen. Åtgärd: Fräsning + slitlager.

Trafikpåverkan: Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus.

Väg E12, vid Vännäsby. Åtgärd: Åtgärder med tryckbankar vid brofäste bro över Umeå älven vid Vännäsby.

Trafikpåverkan: Ett körfält/del av bro kommer att vara avstängd. Trafikdirigering med rödljus kommer att förekomma. Längd: 0,5 km.

Väg E12 Tara–Stensele. Åtgärd: Tankbeläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 36,4 km.

Väg E12, korsning väg 1132–Forsmark. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 19,3 km.

Väg E12, Hemavan–Umasjö. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 20 km.

Väg E12, Tärnaby–Hemavan. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 19,6 km.

Väg E45 Länsgräns Jämtland–Dorotea. Åtgärd: Tankbeläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 5,5 km.

Väg E45, Dorotea. Åtgärd: Tätortsupprustning. Trafikstörning: Avstängd väg, omledningar. Avstängningar och omledningar kan flyttas och ändras under byggtiden. Var uppmärksam och följ skyltningen. Längd: 2,8 km

Väg E45, väg 92–Dorotea samhälle. Åtgärd: Dikning.

Trafikpåverkan: Margiell. Längd: 5 km.

Väg 353 Skarda–Vänjaurträsk. Åtgärd: Tankbeläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 12,6 km.

Väg 363, 1 km förbi Haddingen. Åtgärd: Beläggning av väg, kantsten för gång- och cykelväg samt beläggning.

Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt på delar av sträckan. Trafikdirigering med lots kan förekomma. Längd: 1 km.

Väg 363, Umeå–Rödå. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell.

Väg 363, Rödåsel. Åtgärd: Byte vägtrumma.

Trafikpåverkan: Omledning väg 661. Längd: 3 km.

Väg 364 mellan Sidbergsliden–Lappvattnet. Åtgärd: Lokal åtgärd tjälskada samt beläggning hela sträckan, justering sidoområden.

Trafikpåverkan: Liten påverkan.

Väg 364, Flurkmark–Botsmark. Åtgärd: Fräsning och beläggning. (Blödande beläggning som ska tas bort och läggas om på delsträckor.)

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 10 km.

Väg 364, Umeå–Flurkmark. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell.

Väg 364, Skellefteå–Burträsk. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 37 km.

Väg 365, Åttonträsk–Tuvträsk. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 31 km.

Väg 353, Bro över Öre älv, Agnäs (centrala Agnäs). Åtgärd: Byte beläggning, räcke och kantbalkar.

Trafikpåverkan: Ett körfält stängt, trafikljus, sänkt hastighet.

Väg 370, Gissträsk–Lillholmträsk inkl. ombyggnad korsning. Åtgärd: Beläggningsunderhåll + ombyggnad korsning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 8 km.

Väg 372, Bro över E4 Skellefteå. Åtgärd: Betongarbeten, bla lagning av bropelare.

Trafikpåverkan: Oklar.

Väg 510, 514, 521, 522, 523, 553, 629, 631, 632, 633, 643, 647, 648, 650, 651, 733, 737, 741, 742, 744, 745, 746, 778. Åtgärd: Kulturmiljö–restaturering av kilometerstolpar.

Trafikpåverkan: liten påverkan.

Väg 512, Gräsmyr. Åtgärd: Trummbyte.

Trafikpåverkan: Liten påverkan.

Väg 522, Västra Söderträskbäcken och Åbäcken, väg 525, Magaträskbäcken samt väg 1018, Kedjebäcken. Åtgärd: vandringshinder för fisk i Malån åtgärdas.

Trafikpåverkan: väg 522: under vissa tider kommer vägen att stängas, väg 525 och väg 1018: ett körfält avstängt under kortare tider.

Väg 523, Stöcke, mellan Tallskogsvägen till Norbäcksvägen. Åtgärd: Bygge av gång-och cykelväg.

Trafikpåverkan: Liten, tidvis korsande byggtrafik.

Väg 553, Bjärnsjö. Åtgärd: Trummbyte. Trafikstörning: Liten påverkan.

Väg 591, Fredrika–Lögda, bärighetsåtgärder. Åtgärd: Bärighetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet.

Trafikpåverkan: Omledning för trummbyten från väg 92 mot Viskansundet, överlast som trafikeras på tre platser och riven beläggning på flera ställen. Längd: 13 km.

Väg 620, Vindeln–Buberget. Åtgärd: Förstärkningslager/bärlager samt beläggning hela sträckan, justering sidoområden.

Trafikpåverkan: Relativt stor påverkan.

Väg 633, Kvarnfors–Varmvattnet. Åtgärd: Beläggning och fräsning delsträckor.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 14,5 km.

Väg 635, Flurkmark–Tavelsjö. Åtgärd: Försegling beläggning. Trafikåtgärd: Marginell, fläckvis.

Väg 646, Strax efter DÅVA infart. Åtgärd: Beläggning (mjog).

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 1 km.

Väg 647, väg 364–Bullmark. Åtgärd: Försegling beläggning.

Trafikpåverkan: Marginell, fläckvis.

Väg 647, korsning väg 651–Bullmark. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell.

Väg 651, Robertsfors–Botsmark. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell.

Väg 666, Rickleå–Bäck. Åtgärd: Dikning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 7 km.

Väg 670, 651, 733, 737, 742, 778, 744, 650, 697. Åtgärd: Vägmärkesarbeten.

Trafikpåverkan: Marginell.

Väg 673, Kussjö. Åtgärd: Utbyte rörbro.

Trafikpåverkan: Omledning på väg E12, väg 630 samt enskild väg.

Väg 724, Välvsjöliden–Lidsjön. Åtgärd: Bärlager/grusslitlager + grusning.

Trafikpåverkan: Vägen kommer inte att vara avstängd. Längd: 7 km.

Väg 726, korsningen väg 651–Bygdsiljum. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell.

Väg 728, Bygdsilium–Välvsjöliden. Åtgärd: Bärlager/grusslitlager + grusning.

Trafikpåverkan: Vägen kommer inte att vara avstängd. Längd: 5 km.

Väg 735, Brattliden–Östbyn. Åtgärd: Grusning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 6 km

Väg 738, E4–Gumboda–Hamn. Åtgärd: Dikning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 5 km.

Väg 740, E4–Hertsånger. Åtgärd: Dikning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 12,3 km.

Väg 747, Västra Näset. Åtgärd: Utbyte rörbro.

Trafikpåverkan: Omledning på väg 750.

Väg 747, E4–korsning väg 751, Ytterbyn. Åtgärd: Dikning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 8 km

Väg 750, Kläppen. Åtgärd: Utbyte rörbro.

Trafikpåverkan: Omledning på väg 747.

Väg 774, Skellefteå flygplats–Orrbäcken. Åtgärd: bärighetsåtgärder.

Trafikpåverkan: nedsatt framkomlighet, omledning till flygplasen via E4 och Sjöbotten. Längd: 1 km.

Väg 791, Korsning med Skelleftebanan Röjnoret. Åtgärd: Spårbyte.

Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag i 4-5 dagar.)

Väg 791, Korsning med Skelleftebanan Krångfors. Åtgärd: Spårbyte.

Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag 4-5 dagar.)

Väg 805, Korsning med Skelleftebanan Finnforsfallet. Åtgärd: Spårbyte.

Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag 4-5 dagar.)

Väg 825, Sutme–Borga. Åtgärd: Dikning + grusning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 15 km.

Väg 827, Yttervik–Örviken. Åtgärd: Snabellagning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 6.5 km.

Väg 855, Korsning med Skelleftebanan Medle. Åtgärd: Spårbyte.

Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag 4-5 dagar.)

Väg 925–928, Garnåsen–Björksele. Åtgärd: Dikning, grusning och trummbyten. Trafikstörning: Kommer att bli mitt emellan stor och liten påverkan längs sträckan. Var uppmärksam och följ skyyltningen. Längd: 30 km.

Väg 984, Bro över Umeälv, Rusele. Åtgärd: Målning.

Trafikpåverkan: Ev ett köfält avstängt, hastighetssänkning, ev trafikljus.

Väg 1008 Kristineberg–Åkroken. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 22 km.

Väg 1052, Dorotea samhälle–Avaträsk. Åtgärd: Dikning.

Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 10 km.

Väg 1055, Harrsjö–Norråker. Åtgärd: Dikning + grusning.

Trafikpåverkan: Liten påverkan. Längd: 20 km.

Väg 1067 Malgovik–Strömnäs, år 1. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning.

Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 19,4 km.

Väg 1088, Kittelfjäll, hotellet till affären. Åtgärd: Ny belyst gång- och cykelväg.

Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. Längd: 1,6 km.


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Enligt Trafikverket är följande vägarbeten de mest trafikpåverkande i Västernorrland i sommar:


E4, Myre–Sundsvallsbron. Åtgärd: beläggning och fräsning på delsträckor samt räckesarbeten på Sundsvallsbron.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan. Både dag- samt kvälls- och nattarbeten.

E4, Sundsvallsbron. Åtgärd: uppsättning säkerhets-/suicidskydd.

Trafikpåverkan: ett körfält i respektive riktning avstängd periodvis. Gående och cyklister omleds till ett körfält med barriär mot E4-trafiken.

E4 trafikplats Timrå. Åtgärd: vi bygger en ny bro över E4 klar i höst.

Trafikpåverkan: trafiken leds via en kortare fyrfilig förbifart. Nedsatt hastighet.

E4 Timrå (förbi Sörberge)–Härnösand (förbi Byerast). Åtgärd:Räckesarbetenunder kvälls- och nattetid klockan 18–06.

Trafikpåverkan: Ett körfält öppet, sänkt hastighet. Vid arbeten förbi Sörberge kan trafiken komma att ledas om genom centrala Sörberge.

E4, Överdal–Ullånger/Docksta–Örnsköldsvik. Åtgärd: beläggning och fräsning delsträckor, vägmarkering.

Trafikpåverkan: kvälls- och nattjobb. Trafiken leds med lots längs delsträckor och/eller i ett körfält på delar av sträckan. Det kan även bli omledning vissa delsträckor.

Väg 90, Bollstabruk–Hällsjö. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 348, Överhörnäs–Överbilla. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 348, Åskabäcken/Seltjärn. Åtgärd: trumbyte.

Trafikpåverkan: trafiken leds via en tillfällig förbifart som vi bygger.

Väg 562, Nolby–Sundsvalls resecentrum. Åtgärd: beläggning av väg 562 samt gång- och cykelvägen, räckessättning, belysningsjobb, byggnation av gångpassager, plantering.

Trafikpåverkan: trafiken leds med lots eller flaggvakt under beläggningsarbetet maj–juni. Trafiksignaler vid övriga arbeten.

Väg 568, genom Nolby. Åtgärd: beläggning och fräsning delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 570, Medskogsbron–Tegelbruksgatan. Åtgärd: beläggning och fräsning delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 615, Alnöbron. Åtgärd: reparation övergångskonstruktioner med mera.

Trafikpåverkan: nattjobb klockan 19–06 med ett körfält avstängt. Trafikljus med nedräkningsklocka. Dagtid öppet. Farthinder vid arbetsplats på 2 ställen.

Väg 642, Sättna–Lövsätt. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 684, Torsboda–Söråker. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 742, Nyadal–Skullersta. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 832, Vägskäl 825–Gallsätter. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 893, Mjäla–Gerdal. Åtgärd: rekonstruktion.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 922, Bjästa–Örnsköldsvik. Åtgärd: rekonstruktion.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Folkhögskolevägen, Prästmon Åtgärd: markarbeten, montering och inkoppling av vägskyddsanläggning med bommar, ljud- och ljussignal vid järnvägsövergången.

Trafikpåverkan: Tidvis avstängning, omledning via

Väg 931, Moliden. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

KJ Westmansväg II, Moliden Åtgärd: markarbeten, montering och inkoppling av vägskyddsanläggning med bommar, ljud- och ljussignal vid järnvägsövergången.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 934, Mellansel. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 939, Edsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 964, Edsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 968-1, Åsmon. Åtgärd: beläggningoch fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 968-2, Betåsen–Tågsjöberg. Åtgärd: rekonstruktion.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 972, Ramsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 973, Ramsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 1032, Österalnäs–Norrmesunda. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 1063, Fäbosvedjan–Mattjäl. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 1067, Ravesta–Täfteå. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Väg 1067, Täfteå–Vägskäl 1075. Åtgärd: ytbehandling.

Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.

Åsvägen (Örnsköldsvik), korsningen med E4. Åtgärd: Räckesarbeten under kvälls- och nattetid klockan 18–06.

Trafikpåverkan: trafiken planerar att ledas med flaggvakt eller trafikljus.


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Västmanland i sommar:


E18 Skälby–Bäckby, 1 km

E18 Västerås–Sagån, 11 km

Väg 56 Västerås–Sala, 18 km

E18 Örebro länsgräns–JäderLängd: 11 km


Hökåsen–Tomta


Sörskogsleden–Gustavsborg

Väg 66 Sothällen–Virsbo, 13 km

Väg 250 Åsby–Kolsva 6 km

Väg 756 Anntorpet–Olsbenning, 6 km

Väg 759 Klingbo–Vansjö 6 km

Väg 760 Klingbo–Brobacke, 6 km

Väg 763 Del i Västerbykil, 2 km

Väg 837 Saladamm–Ölsta,5 km

Väg 838 Ingborgsbo–Jugansbo, 5 km


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Västra Götaland i sommar:


Borås

Riksväg 40 Grönkullenmotet–Nabbamotet

Riksväg 40 Kullamotet–Grönkullenmotet

Riksväg 40 Viaredsmotet–Kyllaredsmotet

Riksväg 40 Kyllaredsmotet–Tullamotet


Dalsland

Väg 164 Grimmerud–Billingsfors

Väg 164 Grorud–Steneby

Väg 172 Lunnane–Steneby–Grimmerud

Väg 172 Cirkulation Bengtsfors

Väg 2084 Hjärtsäter–Stigen

Väg 2193 Bökasen–Årbol, inkl del av väg 2205

Väg 2206 Ärtemark ka–Årbol

Väg 173 V Bodane–Kärsrud–E45


Göteborg

E6 Kärramotet–Backadalsmotet

E6 Backadalsmotet–Klarebergsmotet


Landvetter

Riksväg 40 Landvettermotet–Ryamotet

Grandalsmotet–Kullamotet


Norra Bohuslän

Väg 163 Grebbestad samhälle

Väg 164 Valex–Rämne


Uddevalla

E6 Örekilsälven–Håby

Väg 161 Bäcken–Skår

Väg 161 Bäcken–Rotvik

Väg 178 Varekil–Ellös

Väg 752 Strömsholm–Henån

Väg 770 Strömsholm–Ellös

Väg 816 Munkedal samhälle


Trollhättan

Väg 1996 TPL Lödöse–Nygård

Väg 2028 Båbergrondellen


Norra Skaraborg

E20 Bahult–Länsgränsen

Riksväg 26 Gullspång


Västra Skaraborg

Riksväg 49 Rondell Vilan Skara

Väg 187 St Levene–Järpås

Ågårdsrondellen–Örslösarrondellen


Södra Skaraborg

Riksväg 47 Falköping C

Riksväg 47 Falköping–Marka


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Beläggningsarbeten i Örebro i sommar:


E18 Norrplan–Västmanlands länsgräns, 5 km

E20, 19,9 km


Laxå–Sandstubbetorp


Sandstubbetorp–Vallby

Väg 50 trafikplats Norrplan–Lillån, 2,5 km

Väg 51 Hjortkvarn–Svennevad, 13,5 km

Väg 63 Kopparberg–Kulltorp, 1,5 km

Väg 204 Svartå Herrgård–Mullhyttan, 9,5 km

Väg 205 Laxå–Svartå Herrgård, 15,4 km

Väg 207 Genom Odensbacken, 0,7 km

Väg 244 Hammarn–Grythyttan, 6,5 km

Väg 511 Stavåna–Dormen, 16,5 km

Väg 571 Väg till Örebro flygplats, 1,7 km

Väg 594 Snavlunda–Skyllberg, 4,7 km

Väg 628 V Åby–Åbytorp, 1,2 km

Väg 767 Nyhyttan–Hjulsjö, 12,8 km

Väg 827 Axbergshammar–Ervalla, 12,8 km

Väg 847 Morskoga krog–Ramsberg, 9,3 km

Väg 871 Storå–Ramsberg, 12,3 km


Se mer information om alla vägarbeten hos Trafikverket

Enligt Trafikverket är följande vägarbeten de mest trafikpåverkande i Östergötland i sommar:


Väg 903 och 904 Krokek


Byggtiden kommer medföra viss trafikpåverkan med omledningar. Följ skyltning på plats.

Beläggningsarbeten


E4, Loddby–Norsholmsbron (nattarbete 20–06)

Vad: Beläggningsarbete på flera sträckor i båda körfälten i norr/södergående körfält mellan Loddby och Norsholmsbron.

När: Nattetid vecka 19 och 21.

Trafikpåverkan: Trafiken leds med bom och lots förbi arbetsplatsen.


E4, Ödeshög–Länsgräns Jönköpings län (nattarbete 18–06)

Vad: Beläggningsarbete på flera sträckor i båda körfälten i norr/södergående körfält mellan Ödeshög och Länsgränsen Jönköping.

När: Nattetid vecka 22, 23 och vecka 25.

Trafikpåverkan: Trafiken leds med bom och lots förbi arbetsplatsen.


Rv 35 Hackefors–Braskensbro (nattarbete 18–06)

Vad: Beläggningsarbete mellan rondeller Hackefors–Braskensbro

När: Nattetid vecka 26 och 27.

Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus/vakt och lots


Lv 206 Öjebro–Mantorp (dagtid)

Vad: Beläggningsarbete mellan Öjebro och Mantorp.

När: Dagtid vecka 21 och 22.

Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus/lots.


Lv 636 Vikingstad–Kåparp (nattarbete 18–06)

Vad: Beläggningsarbete mellan rondellen Vikingstad till Kåparpsrondellen.

När: Nattetid vecka 24 och 25.

Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus/lots.


E22 Länsgräns Kalmar län–Kårtorp (dagtid)

Vad: Beläggningsarbete mellan länsgräns Kalmar län–Kårtorp.

När: Dagtid vecka 21.

Trafikpåverkan: Båda körrikningarna kommer att bli påverkade av vakt/lots eller trafikljus/lots eftersom vägen är 2+1.


E22 Gusum–Gata (dagtid)

Vad: Beläggningsarbete mellan Gusum–Gata.

När: Dagtid vecka 22, 23 och 24.

Trafikpåverkan: Båda körrikningarna kommer att bli påverkade av vakt/lots eller trafikljus/lots eftersom vägen är 2+1.


Rv51 Kolstad–Finspång (dag/kvällstid)

Vad: Beläggningsarbete mellan Kolstad–Finspång.

När: Dag/kvällstid efter kl. 09:00 vecka 36 och 37.

Trafikpåverkan: Båda körrikningarna kommer att bli påverkade av vakt/lots eller trafikljus/lots eftersom vägen är 2+1.


Lv 134 Stjärnesund–Ängelund (dagtid)

Vad: Fräs- och beläggningsarbete på tre platser mellan Stjärnesund–Ängelund.

När: Ej tidsbestämt ännu.

Trafikpåverkan: Trafiken regleras med trafikljus/lots förbi arbetsplatserna. I samband med fräsning kommer trafikanterna att få åka på grusyta innan ny asfalt beläggs.


Lv 911 Kvarsebo–Länsgräns Södermanland (dagtid)

Vad: Fräs- och beläggningsarbete mellan Kvarsebo och Länsgränsen mot Södermanland.

När: Ej tidsbestämt ännu.

Trafikpåverkan: Trafiken regleras med trafikljus/vakt förbi arbetsplaten. I samband med fräsning kommer trafikanterna att få åka på grusyta innan ny beläggning.


Se mer information om alla vägarbeten hos TrafikverketRelaterat

Linnea Heppling

Publicerad: 23 maj 2024