Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 414 SVT Text     Måndag 18 jun 2018
  Pollen-prognos för tisdag 19 juni  
                    
    Bor- Bräkne Eskils- Fors-   
    länge -Hoby tuna   haga   
 Al   -   -   -   -     
 Alm   -   -   -   -     
 Björk  L   -   L   L     
 Bok   -   -   -   -     
 Ek   -   -   -   -     
 Gräs  M-H  M-H  M-H  M-H    
 Gråbo  -   -   -   -     
 Hassel -   -   -   -     
 Sälg/                 
 Vide  -   -   -   -     
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Måndag 18 jun 2018
  Pollen-prognos för tisdag 19 juni  
                    
    Gotland    Göte-  Hässle- 
    (Visby) Gävle borg  holm   
 Al   -    -   -   -    
 Alm   -    -   -   -    
 Björk  L    L   -   -    
 Bok   -    -   -   -    
 Ek   -    -   -   -    
 Gräs  M    M-H  L-M  L-M   
 Gråbo  -    -   -   -    
 Hassel -    -   -   -    
 Sälg/                 
 Vide  -    L   -   -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Måndag 18 jun 2018
  Pollen-prognos för tisdag 19 juni  
                    
    Jön-  Kristi- Malmö Norr-  
    köping anstad     köping  
 Al   -    -    -    -   
 Alm   -    -    -    -   
 Björk  L    -    -    L   
 Bok   -    -    -    -   
 Ek   -    -    -    -   
 Gräs  M    L-M   M-H   M-H  
 Gråbo  -    -    -    -   
 Hassel -    -    -    -   
 Sälg/                 
 Vide  -    -    -    -   
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Måndag 18 jun 2018
  Pollen-prognos för tisdag 19 juni  
                    
    Nässjö Piteå Skövde Stock-  
                holm  
 Al   -    -   -    -    
 Alm   -    -   -    -    
 Björk  L    L   -    L    
 Bok   -    -   -    -    
 Ek   -    -   -    -    
 Gräs  M-H   L   L-M   M    
 Gråbo  -    -   -    -    
 Hassel -    -   -    -    
 Sälg/                 
 Vide  -    -   -    -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Måndag 18 jun 2018
  Pollen-prognos för tisdag 19 juni  
                    
    Sunds- Umeå  Väster-  Öster- 
    vall      vik    sund  
 Al   -    -   -   -    
 Alm   -    -   -   -    
 Björk  L    -   L   L    
 Bok   -    -   -   -    
 Ek   -    -   -   -    
 Gräs  M    L   M-H  L    
 Gråbo  -    -   -   -    
 Hassel -    -   -   -    
 Sälg/                 
 Vide  L    -   -   -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se