Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 414 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  Pollen-prognos för lördag 24 februari
                    
    Bor- Bräkne Eskils- Fors-   
    länge -Hoby tuna   haga   
 Al          -        
 Alm          -        
 Björk         -        
 Bok          -        
 Ek          -        
 Gräs         -        
 Gråbo         -        
 Hassel        -        
 Sälg/                 
 Vide         -        
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  Pollen-prognos för lördag 24 februari
                    
    Gotland    Göte-  Hässle- 
    (Visby) Gävle borg  holm   
 Al   -           L    
 Alm   -           -    
 Björk  -           -    
 Bok   -           -    
 Ek   -           -    
 Gräs  -           -    
 Gråbo  -           -    
 Hassel -           L    
 Sälg/                 
 Vide  -           -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  Pollen-prognos för lördag 24 februari
                    
     Jön-  Kristi-     Malmö 
     köping anstad Luleå     
 Al       L       L    
 Alm              -    
 Björk             -    
 Bok              -    
 Ek              -    
 Gräs             -    
 Gråbo             -    
 Hassel     L       L    
 Sälg/                 
 Vide             -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  Pollen-prognos för lördag 24 februari
                    
    Norr-  Nässjö Skövde  Stock- 
    köping         holm  
 Al               -    
 Alm              -    
 Björk             -    
 Bok              -    
 Ek               -    
 Gräs              -    
 Gråbo             -    
 Hassel             -    
 Sälg/                 
 Vide              -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  Pollen-prognos för lördag 24 februari
                    
    Sunds- Umeå  Väster-  Öster- 
    vall      vik    sund  
 Al                   
 Alm                  
 Björk                 
 Bok                  
 Ek                   
 Gräs                  
 Gråbo                 
 Hassel                 
 Sälg/                 
 Vide                  
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se