Sida 414

414 SVT Text lördag 09 dec 2023
Pollen-prognos för fredag 08 december Bor- Bräkne Eskils- Fors- länge -Hoby tuna haga Al Alm Björk Bok Ek Gräs Gråbo Hassel Sälg/ Vide = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier
414 SVT Text lördag 09 dec 2023
Pollen-prognos för fredag 08 december Gotland Göte- Hässle- (Visby) Gävle borg holm Al Alm Björk Bok Ek Gräs Gråbo Hassel Sälg/ Vide = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier
414 SVT Text lördag 09 dec 2023
Pollen-prognos för fredag 08 december Jön- Kristi- Malmö Norr- köping anstad köping Al Alm Björk Bok Ek Gräs Gråbo Hassel Sälg/ Vide = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier
414 SVT Text lördag 09 dec 2023
Pollen-prognos för fredag 08 december Nässjö N.Norrl Skövde Stock- Piteå holm Al Alm Björk Bok Ek Gräs Gråbo Hassel Sälg/ Vide = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier
414 SVT Text lördag 09 dec 2023
Pollen-prognos för fredag 08 december Sunds- Umeå Väster- Öster- vall vik sund Al Alm Björk Bok Ek Gräs Gråbo Hassel Sälg/ Vide = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier
414 SVT Text lördag 09 dec 2023
Pollen-prognos för fredag 08 december Ljus- dal Al N/A N/A N/A Alm N/A N/A N/A Björk N/A N/A N/A Bok N/A N/A N/A Ek N/A N/A N/A Gräs N/A N/A N/A Gråbo N/A N/A N/A Hassel N/A N/A N/A Sälg/ Vide N/A N/A N/A = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier