Sida 414

sida 414-01
414 SVT Text fredag 31 mar 2023 Pollen-prognos för fredag 31 mars Bor- Bräkne Eskils- Fors- länge -Hoby tuna haga Al M-H L M-H L-M Alm - L - - Björk - - - - Bok - - - - Ek - - - - Gräs - - - - Gråbo - - - - Hassel L L L-M L Sälg/ Vide - L - - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-02
414 SVT Text fredag 31 mar 2023 Pollen-prognos för fredag 31 mars Gotland Göte- Hässle- (Visby) Gävle borg holm Al M M-H L L Alm - - L L Björk - - - - Bok - - - - Ek - - - - Gräs - - - - Gråbo - - - - Hassel L L L L Sälg/ Vide - - L L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-03
414 SVT Text fredag 31 mar 2023 Pollen-prognos för fredag 31 mars Jön- Kristi- Malmö Norr- köping anstad köping Al M L L M-H Alm - L L - Björk - - - - Bok - - - - Ek - - - - Gräs - - - - Gråbo - - - - Hassel L L L L Sälg/ Vide - L L - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-04
414 SVT Text fredag 31 mar 2023 Pollen-prognos för fredag 31 mars Nässjö N.Norrl Skövde Stock- Piteå holm Al M - L M-H Alm - - L - Björk - - - - Bok - - - - Ek - - - - Gräs - - - - Gråbo - - - - Hassel L - L L-M Sälg/ Vide - - L - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-05
414 SVT Text fredag 31 mar 2023 Pollen-prognos för fredag 31 mars Sunds- Umeå Väster- Öster- vall vik sund Al M - L-M Alm - - - Björk - - - Bok - - - Ek - - - Gräs - - - Gråbo - - - Hassel - - L Sälg/ Vide - - - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>