Sida 414

sida 414-01
414 SVT Text torsdag 13 maj 2021 Pollen-prognos för torsdag 13 maj Bor- Bräkne Eskils- Fors- länge -Hoby tuna haga Al - - - - Alm - - - - Björk H-H+ H-H+ H+ H Bok - L - - Ek L M-H M-H L-M Gräs L L L L Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L L-M L L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-02
414 SVT Text torsdag 13 maj 2021 Pollen-prognos för torsdag 13 maj Gotland Göte- Hässle- (Visby) Gävle borg holm Al - - - - Alm - L - - Björk H-H+ H-H+ H H-H+ Bok - - L L-M Ek L-M L L H Gräs L L L L-M Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L-M L L L-M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-03
414 SVT Text torsdag 13 maj 2021 Pollen-prognos för torsdag 13 maj Jön- Kristi- Malmö Norr- köping anstad köping Al - - - - Alm - - - - Björk H-H+ H-H+ H H+ Bok - L-M M-H - Ek M H M-H L-M Gräs M L L-M - Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L L-M L-M L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-04
414 SVT Text torsdag 13 maj 2021 Pollen-prognos för torsdag 13 maj Nässjö Skövde Stock- Väster- holm vik Al - - - - Alm - - - - Björk H-H+ H-H+ H-H+ H Bok - L - - Ek M M-H M L Gräs L L-M L - Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L-M L-M L M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-05
414 SVT Text torsdag 13 maj 2021 Pollen-prognos för torsdag 13 maj Öster- sund Al L Alm - Björk - Bok - Ek - Gräs - Gråbo - Hassel - Sälg/ Vide L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>