Sida 414

sida 414-01
414 SVT Text tisdag 13 apr 2021 Pollen-prognos för onsdag 14 april Bor- Bräkne Eskils- Fors- länge -Hoby tuna haga Al L L L L Alm L M L-M L Björk - - - - Bok - - - - Ek - - - - Gräs - - - - Gråbo - - - - Hassel L L L L Sälg/ Vide M L-M L-M L-M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-02
414 SVT Text tisdag 13 apr 2021 Pollen-prognos för onsdag 14 april Gotland Göte- Hässle- (Visby) Gävle borg holm Al L L L L Alm M H L-M L-M Björk - - - - Bok - - - - Ek - - - - Gräs - - - - Gråbo - - - - Hassel L L L L Sälg/ Vide L-M M L-M L-M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-03
414 SVT Text tisdag 13 apr 2021 Pollen-prognos för onsdag 14 april Jön- Kristi- Malmö Norr- köping anstad köping Al - L L L Alm L-M M L-M M Björk - - - - Bok - - - - Ek - - - - Gräs - - - - Gråbo - - - - Hassel - L L - Sälg/ Vide M L-M L-M M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-04
414 SVT Text tisdag 13 apr 2021 Pollen-prognos för onsdag 14 april Nässjö Skövde Stock- Väster- holm vik Al L L L L Alm L-M L-M M L Björk - - - Bok - - - Ek - - - Gräs - - - Gråbo - - - Hassel L L L L Sälg/ Vide L-M L-M L-M L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-05
414 SVT Text tisdag 13 apr 2021 Pollen-prognos för onsdag 24 mars Sunds- Umeå Väster- Öster- vall vik sund Al M-H Alm - Björk - Bok - Ek - Gräs - Gråbo - Hassel L-M Sälg/ Vide - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>