Sida 414

sida 414-01
414 SVT Text m ndag 17 maj 2021 Pollen-prognos för tisdag 18 maj Bor- Bräkne Eskils- Fors- länge -Hoby tuna haga Al - - - - Alm - - - - Björk H M-H H H Bok - M - - Ek L M-H L-M L-M Gräs L L L L Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L L L L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-02
414 SVT Text m ndag 17 maj 2021 Pollen-prognos för tisdag 18 maj Gotland Göte- Hässle- (Visby) Gävle borg holm Al - - - - Alm - - - - Björk H H-H+ M-H L Bok - - L-M L Ek L-M L-M L-M L Gräs L L L L Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L-M L L-M L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-03
414 SVT Text m ndag 17 maj 2021 Pollen-prognos för tisdag 18 maj Jön- Kristi- Malmö Norr- köping anstad köping Al - - - - Alm - - - - Björk H M-H M H Bok L L-M L-M L Ek L-M M-H L-M L-M Gräs L L L L Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L L L L-M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-04
414 SVT Text m ndag 17 maj 2021 Pollen-prognos för tisdag 18 maj Nässjö Skövde Stock- Väster- holm vik Al - - - - Alm - - - - Björk H-H+ M-H H H Bok - L L-M - Ek M L-M L-M L-M Gräs L L L L Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L-M L-M L L-M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-05
414 SVT Text m ndag 17 maj 2021 Pollen-prognos för tisdag 18 maj Öster- sund Al L Alm - Björk M-H Bok - Ek - Gräs - Gråbo - Hassel - Sälg/ Vide L-M = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>