Sida 414

sida 414-01
414 SVT Text onsdag 16 jun 2021 Pollen-prognos för onsdag 16 juni Bor- Bräkne Eskils- Fors- länge -Hoby tuna haga Al - - - Alm - - - Björk L - L L-M Bok - - - Ek - - L L Gräs M H H-H+ L-M Gråbo - - - Hassel - - - Sälg/ Vide - - - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-02
414 SVT Text onsdag 16 jun 2021 Pollen-prognos för onsdag 16 juni Gotland Göte- Hässle- (Visby) Gävle borg holm Al - - - Alm - - - Björk L L - - Bok - - - Ek L L - - Gräs M-H M-H M-H H Gråbo - - - Hassel - - - Sälg/ Vide - - - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-03
414 SVT Text onsdag 16 jun 2021 Pollen-prognos för onsdag 16 juni Jön- Kristi- Malmö Norr- köping anstad köping Al - - - - Alm - - - - Björk L - - L Bok - - - - Ek L - - L Gräs M-H H-H+ H-H+ H Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide - - - - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-04
414 SVT Text onsdag 16 jun 2021 Pollen-prognos för onsdag 16 juni Nässjö N.Norrl Skövde Stock- Piteå holm Al - - - - Alm - - - - Björk L L - L Bok - - - - Ek L - - L Gräs M-H L H H-H+ Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide - L - - = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>
sida 414-05
414 SVT Text onsdag 16 jun 2021 Pollen-prognos för onsdag 16 juni Sunds- Umeå Väster- Öster- vall vik sund Al - - - - Alm - - - - Björk L L L L-M Bok - - - - Ek - - L - Gräs L L M L-M Gråbo - - - - Hassel - - - - Sälg/ Vide L L - L = Uppgift saknas - = Ingen pollenförekomst L = Låga halter M = Måttliga halter H = Höga halter H+ = Mycket höga halter Källor: Svenska pollenlaboratorier Fler noteringar följer automatiskt >>