Kolla vädret idag – sök på din ort

Väder i t.ex. Malmö, Umeå eller Paris – timme för timme och tiodagarsprognoser.

Graderad verifikation. Vita områden är godkända, rosa delvis godkända och röda ej godkända. Foto: SVT

Så verifierade årets sommaröversikt

Uppdaterad
Publicerad

Översikten för sommaren 2022 som publicerades i slutet på maj ligger i mångt och mycket rätt nära utfallet i verkligheten när perioden juni-augusti summeras. Några områden verifierar mindre bra, främst till följd av små, men avgörande detaljer i den storskaliga väderutvecklingen.

Övervägande varmt runt om i Europa

Det har varit en varm sommar runt om i Europa och bitvis har det även varit mycket varmt och torrt. På flera håll sattes nya rekord, bland annat i Storbritannien som fick sin första officiella temperaturnotering över 40 grader. Det är i synnerhet Väst- och Sydvästeuropa som sticker ut mest både i värmenivå och avvikelse från normalvärden. Delar av Italien hade också mycket torra väderförhållanden. Speciellt i juni och juli. Värt att notera är dock att även nordvästra Ryssland har relativt stora, varma avvikelser från det normala.

Säsongsväder

Variationsrikt i norr

Vädret i norra Europa varierade mycket under sommaren och i Skandinavien blev värmeperioderna i regel korta. Dock återkom de med jämna mellanrum. När det väl var varmt var det bitvis mycket varmt. Men sedan var det även ostadigt, till och från i längre perioder. För Sveriges del lyste värmen med sin frånvaro de första tre fjärdedelarna av juni innan det tvärvände lagom till midsommar. Värmen stod sig cirka en vecka, mer eller mindre, men det var inte helt stabilt. Det drog in en hel del skurar i den fuktiga varmluften. Juli bjöd sedan på relativt lite värme, utom i korta omgångar. Den mest utmärkande kring 20-21 juli där Målilla i östra Småland toppade med så mycket som 37,2 grader den 21. I augusti blev det varmt över nordöstra Europa och likt slutet på juni  drog det in fuktig luft från syd och sydost igen med mycket skurar. Över södra Skandinavien inleddes dock den rätt långa värmeperioden med torr värme. I västra Norge och nordvästra Sverige var det överlag svalt eller omkring normal temperatur. Delvis även blött när hela sommaren summeras.

Lite missvisande värme längst i norr

Över nordöstra Sverige och norra Finland kunde sommaren summeras som varm sett till hur medeltemperaturen avviker från sina normala värden. Lite missvisande kanske, för upplevelsen var nog att sommaren inte var särskilt varm till följd av det ostadiga vädret som ändå dominerade.

Normalt vid östra Medelhavet

Ett område som inte stack ut nämnvärt är östra Medelhavet. Där var det en tämligen normal sommar summerat sett.

Samlad bild av sommaren 2022 (juni-augusti) enligt återanalys – såhär såg det ut i sin helhet. Gröna linjerade fält visar områden där det regnat mer än brukligt. Färgnyanserna gul-orange-röd syftar till en kombination mellan luftmassa och avvikelse från ”normal” medeltemperatur de senaste 30-40 åren. Foto: SVT
Sommaren 2022 enligt scenario 1 som var huvudscenario i sommaröversikten. Foto: SVT

Graderad verifikation

Den här graderingen utgår inte från att verifiera hur rätt  översikten blev. Snarare är utgångspunkten en avvägning av hur mycket den samlade verklighetsbilden får avvika från översikten för att ändå kunna godkännas. Någon gräns måste man alltid dra. Se gärna riktlinjerna i faktarutan längre ner.

Graderad verifikation. Vita områden är godkända, rosa delvis godkända och röda ej godkända. Grå områden ingår ej. Foto: SVT
  • Skandinavien, Finland och Island: Bra träff Bortsett från ett par mindre detaljer så stämde översikten i regel bra med hur verkligheten blev summerat sätt. Beskrivningen i text av vädrets beteende låg också väl i linje med hur den sedan blev. De flesta värmeperioderna skulle vara korta, men det fanns utrymme för en längre värmeperiod också under mer specifika förutsättningar. Det beteendet stämmer speciellt bra, liksom att det skulle vara torrare generellt i de södra delarna och blötare i de norra samt västra och delvis södra Norge. Södra Norge hamnade tillslut mestadels det torrare området, med undantag för de sydvästra delarna. Några detaljer avviker alltid, men i det här fallet är dessa är så små och att få till detaljerna exakt är svårt den här typen av översikt. Om man ska vara lite kritisk hade en lite mer ingående beskrivning av vädrets beteende över norra Sverige och Finland varit på sin plats. Visserligen var den ostadigare och blötare tendensen tydlig i översikten, men samtidigt hade det varit bra med en kommentar om att vädret kanske inte kommer upplevas så varmt som det potentiellt summeras. Speciellt med de senaste årens somrar i backspegeln.  
  • De brittiska öarna: Sämre träff Större delen av Storbritannien och Irland får inte godkänt den här gången. Anledningen är att det blev varmare än väntat och mer högtrycksbetonat. Skillnaden mellan översikt och verklighet sett till det storskaliga strömningsmönstret kan anses liten (se längre ner), men tillräckligt avgörande för att ge ett helt annat väder än det som beskrivs i översikten. Södra England och Wales får delvis godkänt eftersom det står nämnt i texten av mycket varm luft bitvis kan nå upp från Västeuropa i korta intensiva omgångar, vilket också skedde.  
  • Västeuropa och Tyskland: Bra träff Området har haft en mycket varm sommar och flera rekord har slagits. Beskrivningen med varmluft som går upp över Spanien, delvis även Portugal och sedan vidare över Frankrike och Benelux slog in tydligt. Vid ett par tillfällen nådde rejält varm luft även in över Tyskland och sedan vidare Östeuropa. Utöver de mer extrema topparna hade området en varm sommar generellt.  
  • Balkan och Italien: Blandat resultat Delar av Italien och Balkan fick en mycket torr sommar och på vissa håll var det extremt torrt. Det gäller speciellt juni-juli, för i augusti blev det mer skurar likt hur det beskrivs i översiktens kartbild. Stora delar av Italien och norra Balkan har inte fått godkänt till följd av att torrt eller mycket torrt väder helt enkelt dominerat, i motsats till vad översikten antyder. Över södra Balkan regnade dock mer än vanligt, så här blir översikten godkänt istället. I artikeltexten beskrivs Grekland som övervägande torrt, men enligt översiktens karta når området där regn blir mer förekommande än normalt ner över norra Grekland. Över en stor del av det grekiska fastlandet har det regnat mer än en normal sommar. Kompromissen har fått bli att norra Grekland blir godkänt och södra delvis godkänt.  
  • Polen och övriga Östeuropa: Övervägande bra, men några skavanker Sommaren blev varm i Polen och precis som översikten antyder kunde åtminstone vissa områden se en förhöjd regnaktivitet totalt sett. Det är bara små detaljer som skiljer sig. Övriga Östeuropa fick också en varm sommar, men sett till hur temperaturen avvek från det normala har det inte varit fullt lika varmt som översikten ger sken av. Speciellt i de centrala delarna av Östeuropa. Därför har översikten bara delvis blivit godkänd där i ett område, i övrigt godkänt.  
  • Ryssland: Blandat Ett mindre område med mer regn än normalt i översikten uteblev. Västra Ryssland fick annars en varm sommar vilket översikten också antyder. Dock var området med varmluft ofta mer utbrett och sträckte sig längre österut än översikten antyder. Detta syns även i tryckfördelningen. Högtrycket över nordöstra Europa sträckte sig ännu längre österut än förväntat. En bit in i Ryssland blir alltså en ganska bred remsa inte godkänd.  
  • Östra Medelhavet: Överlag godkänt Förutom ett område i Turkiet där det regnade mer än vad som förväntades som får delvis godkänt, är översikten godkänd. Området är som regel varmt och torrt under sommaren och ingen tydligt fingervisning har gjorts här. Överlag har östra Medelhavet fått en ganska normal sommar. Något kallare, eller snarare mindre varm än normalt i delar av Turkiet (syns ej i kartan). Ett större område hade visserligen kunnat degraderas till endast delvis godkänt till följd av detta, men det bedöms onödigt hårt eftersom påverkan inte blir så påtaglig.

Strömningsmönstret

Det totala strömningsmönstret för juni-augusti, det vill säga hur hög- och lågtryck som följer med olika luftmassor lägger sig i förhållande till varandra, väntades se ut ungefär som bilden nedan.

Tryckbildsfördelning enligt huvudscenariot (scenario 1) för sommaren 2022. Gula fält visar förväntat medel i högtrycksbetonade områden, blå fält lågtrycksbetonade områden och även medelläget för polarjetströmmen visas. Gäller medel för hela perioden juni-augusti. Foto: SVT

Resultatet visar på stora likheter mellan översikt och verklighet om man ser till strömningsmönstret. Ett par viktiga skillnader är att högtrycket över nordöstra Europa sträckte sig längre österut över Ryssland.

Tryckbildsfördelning verifikationen för sommaren 2022. Gula fält visar medel i högtrycksbetonade områden, blå fält lågtrycksbetonade områden och även medelläget för polarjetströmmen visas. Gäller medel för hela perioden juni-augusti. Foto: SVT

Varmluften nådde också längre norrut mer generellt över Västeuropa och Atlanten, vilket också blir tydligt när jetströmmen i medeltal hamnade något nordligare där. I verifikationen ser man också att det blev något mer högtrycksbetonat i medeltal över Italien och delar av Balkan. Samtliga avvikelser i det storskaliga mönstret mellan översikt och verklighet speglas i de relativt få områden där översikten verifierat sämre och inte godkänts.

Hur gjordes verifikationen?

Verifikationen gjordes mellan vädertypen i översikten och den vädertyp som sedan utmärkte sig mest i verkligheten. Det innebär att färgerna symboliserar effekten av vädertypen, vilket förstärkts med text – både i själva bilden och i medföljande artikel. Färgerna i bilden syftar alltså inte nödvändigtvis till några avvikelsegrader från en normaltemperatur, utan snarare en avvägning mellan avvikelser och dominerande luftmassa. För regn används däremot avvikelser från normalvärden som verifikationsunderlag. Dels snittet för millimeter per dag och dels totalavvikelse för hela perioden samt månad för månad. Hänsyns tas till eventuella skillnader mellan olika perioder under säsongen som skulle kunna vara av betydelse för hur vädret upplevts. Enskilda extrema väderhändelser, såsom extremt höga temperaturer eller extrema regn som inträffar under vissa dagar kan ibland ha stor betydelse för medelvärdet. Denna typ av händelser går i princip inte att förutse i den här typen av översikter och ska därför inte få sätta allt för stor prägel på slutresultatet.

Verifikationsgrader:

  • Godkänd: Översikt och verklighet måste stämma tillräckligt bra överens. Alla månader behöver inte följa det tänkta vädermönstret, men det som anges ska vara det som utmärker sig under en betydande del av tiden. Om skeenden anges i översikten och dessa stämmer till stor del, kan det väga upp. Att avgöra skeenden så pass långt i förväg är svårt och bedöms därför inte lika hårt.  
  • Delvis godkänd: Vissa inslag kan stämma ganska bra, såsom tänkta skeenden under åtminstone en del av perioden. Luftmassefördelning och temperaturavvikelser som pekar åt ”rätt håll” kan också väga upp. Dock blir vädret under en betydande del av tiden inte riktigt som översikten visar, vilket ger en helt annan upplevelse.   
  • Inte godkänd. Översikt och verklighet stämmer inte överens alls, eller att återkommande väderhändelser som är av stor betydelse för helhetsupplevelsen missas helt och hållet.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Säsongsväder

Mer i ämnet