Fem personer dog när en bygghiss rasade i Sundbyberg den 11 december förra året. Vi har granskat historisk data och funnit att mer än 20 procent av de arbetsrelaterade dödsfallen sker inom byggsektorn. Foto: Magnus Lejhall/TT

Dödsolyckor på arbetsplatsen

Hur många har dött på jobbet? Vilket yrke har flest dödsfall? Och hur många hade en utländsk arbetsgivare?


Vi har gått igenom statistiken för dödsolyckor i arbetet.

På lång sikt har antalet arbetsrelaterade dödsfall minskat kraftigt fram till i dag. Dock med en dramatisk topp i kurvan 1994 då Estonia förliste.

Lägst antal dödsfall var det covid-året 2020 då 24 personer förolyckades på arbetet. Därefter har siffran ökat för varje år och hittills i år har mer än dubbelt så många dött jämfört med 2020.

Laddar...

Johanna Rydstedt förlorade sin man i en arbetsplatsolycka i februari 2021. I klippet berättar hon om saknaden och om det sista hon sade till honom.


Drygt hälften av dödsolyckorna har skett inom branscherna bygg, transport eller tillverkningsindustrin. I genomsnitt under åren 2013–2023 skedde närmare var fjärde dödsolycka inom byggbranschen, en av fem som förolyckades arbetade inom transportnäringen och drygt var tionde inom industrin.

Men i de siffrorna ingår bara de som Arbetsmiljöverket definierar som ”i arbetskraften” och dit hör inte personer som har en utländsk arbetsgivare. Nedan har vi lagt till de som förolyckats i Sverige men som har just utländsk arbetsgivare – vi har siffror för perioden 2008–2024.

Bland de med utländsk arbetsgivare är det flest som förolyckats inom transportindustrin under perioden 2008–2023, nästan hälften av alla dödsfall utanför arbetskraften.

Laddar...

Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket kommenterar siffrorna.Utforska själv

I stapeldiagrammet nedan kan du själv välja vilken statistik du vill titta på – välj mellan län, kön eller yrkesgrupper.

Diagrammet visar antalet dödsfall över tid inom arbetskraften, alltså de med svenska arbetsgivare.

Lägg märke till att skalan ändras när du byter kategori.
Nedan kan du läsa om varje dödsolycka, bland annat vad som skett och när det skedde. Du kan välja år och yrkesgrupp för att filtrera listan.

Observera att alla yrkesgrupper inte finns att välja för alla år samt att dödsfall med utländska arbetsgivare inte finns representerade i databasen.

SVT lägger manuellt in dödsfall som vi får kännedom om men som inte har redovisats hos Arbetsmiljöverket än. De markeras med en stjärna.Metod och källa

Datakälla: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket uppdaterar sin statistik när de får ny information. Ny information gör att antalet dödsfall både kan öka och minska.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.

I statistiken ”Utanför arbetskraften” ingår dödsolyckor bland anställda och egenföretagare/entreprenörer i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder – dödsolyckor som har skett i Sverige och som Arbetsmiljöverket har fått kännedom om.

När det gäller personer utanför arbetskraften så har vi valt att exkludera elever, värnpliktiga, klienter på fängelser, SiS - och eller Lss-boenden samt pensionärer. Dessa har dock ingått i SVTs tidigare rapportering.

I grafen som visar personer med både svenska och utländska arbetsgivare har vi inkluderat personer inom arbetsmarknadsåtgärder i den svenska delen.


Visa

Relaterat

Martin Hedström, Ola Hjalmarsson, Pontus Jensen Karlsson, Lotta Sima

SVT Datajournalistik

Publicerad: 13 december 2023

Uppdaterad: 15 januari 2024