Dieselbilars avgaser innehåller både partiklar och hälsofarliga kväveföreningar som kvävedioxidDieselbilars avgaser innehåller både partiklar och hälsofarliga kväveföreningar som kvävedioxid

Skiten vi andas

Det finns beräkningar som visar att fler dör av dålig luft än av malaria, HIV/Aids och tbc – ihop. 92 procent av världens befolkning andas dålig luft. Värst är det i storstäderna.