Adoptioner mellan Chile och Sverige

Barn som adopterades från Chile under 70- och 80-talen kan ha tagits utan mödrarnas medgivande. Det visar en granskning som chilenska journalister har gjort i samarbete med SVT.