Experten: Så påverkas du av den nya budgeten

Uppdaterad
Publicerad

Hur påverkas du som har hög lön, hur mycket mindre skatt får en pensionär och vad gäller egentligen för a-kassan? Ylva Yngveson, privatekonomisk analytiker, chattade med SVT Nyheters tittare. Läs alla frågor och svar här!

Aina: Jag har en brutto-pension på 22143:- i månaden. kommer jag att få minskad skatt ?

Ylva Yngveson: Hej Aina! Din pension passerar precis gränsen för att få sänkt skatt till nästa år.

Karin i Umeå: Hej! Jag är 75 år och arbetar fortfarande med en inkomst på ca 40 000 kr utöver min ålderspension. Kommer jobbskatteavdraget att förändras på dessa 40 000 kr?

Ylva Yngveson: Hej! Nej, det är först vid årsinkomst över 600 000 kr per år som jobbskatteavdraget sänks för den som är 65+.

Snart pensionär: Hur blir skatten på pensioner för dem som tagit förtida uttag, 61-64 åringar, dvs icke ålderspensionärer??

Ylva Yngveson: Hej! En bra fråga, som många kanske inte tänker på! Det är först det år man vid ingången av året är 65 år som man har rätt till grundavdraget som gäller för pensionärer.

Pensionär: Jag har nu hela dagen hört att pensionärsskatten kommer att sänkas från årsskiftet,stämmer det och gäller det alla pensionärer som det sägs ?

Ylva Yngveson: Hej Pensionär! Skatten för ålderspensionärer över 65 år ska sänkas från årsskiftet, men inte i praktiken för den som har en pension som överstiger cirka 18 000 kronor. För den som har upp till cirka 10 000 kronor i pension innebär att skatten inte är högre än för motsvarande inkomst i form av lön. Tvärtom kan den vara lägre på lägsta inkomsterna.

Birgitta: Hur stor blir skattehöjningen på en inkomst i runda slängar 650 000 SEK/år. Hur påverkas mitt rutavdrag på 35 000 SEK/ år. Jag är en arbetande pensionär..

Ylva Yngveson: Hej Birgitta!

Har du 650 000 kr i årsinkomst och är minst 65 år i år kommer jobbskatteavdraget att minska med 3% på 50 000 kr, dvs 1550 kr på helåret. Eftersom du är pensionär kommer din möjlighet till RUT-avdrag inte att förändras. Halveringen gäller bara dem som är yngre.

Bono: Jag tjänar 70.000kr/mån. Hur mycket höjs min skatt och när?

Ylva Yngveson: Hej!

Nedtrappningen av jobbskatteavdraget betyder höjd skatt med 600 kronor i månaden. Att nedre skiktgränsen inte höjs betyder att du inte får en sänkning på 113 kronor i månaden som du annars skulle fått. Sedan gäller det att ha en blick på hur kommunalskatten blir i din kommun till nästa år.

Göran O: Läser att ändringen av RUT och ROT endast gäller personer under 65 år. Är det sant och innebär det i så fall att pensionärer har kvar full avdragsrätt ?

Ylva Yngveson: Hej!

Ändringen av RUT gäller just dem som är under 65 år. Men ROT-sänkningen från 50% avdragseffekt till 30% gäller alla.

Lucas: Hej, Hur kommer den rödgröna budgeten att påverka mig som arbetslös? Kommer jag få mer eller mindre i socialbidrag och kommer jag att få bättre eller sämre möjligheter att få fast anställning? Det är mina frågor angående budgeten.

Ylva Yngveson: Hej Lucas!

Önskar jag kunde ge ett konkret svar, men det är oerhört svårt att sia om budgeten kan hjälpa dig att få fast jobb. Vad gäller socialbidrag aviserar regeringen att beloppet för barn ska höjas. Att a-kassan höjdes 7 september gäller ju de första 200 dagarna så det beror på hur länge du varit arbetslös.

joppe: Hur kommer mina resekostnader påverkas av bensin/diesel höjningen på 60öre litern när jag kör bil 8 mil vid varje arbetspass. Regeringen kommer döda landsbygden fullständigt.

Ylva Yngveson: Hej Joppe!

Höjningen av bensinen är 57,5 öre, skulle du köra 220 dgr om året och bilen drar 0,9 l/mil så blir din ökade kostnad cirka 1800 kr för nästa år. Sedan ska skatten upp ytterligare varje årsskifte framöver.

Gunn Thulin: Hur påverkas pensionärens skatt.

Ylva Yngveson: Hej Gunn!

Pensionärsskatten sänks och mest för dem med lägst pension. Vid en pension på cirka 18 000 kr upphör sänkningen. Exempel för en pension på 12 000 kr, skatten sänks med 190 kr per månad och för 10 000 kr med 260 kr per månad.

sjukpensionär 48 år.: Påverkas sjukpensionärerna av förändringarna?

Ylva Yngveson: Hej!

Nej, inget vad jag kan se.

Ankan: Jag tillhör gruppen unga akademiker, ensamstående hushåll med en inkomst på 36000:-/mån, utan bil. Hur påverkas min grupp?

Ylva Yngveson: Hej Ankan! Din skatt påverkas inte då du ligger precis under gränsen för statlig skatt, men vi den löneförhöjning kan det innebära att skatten blir 20% högre på den delen än vad den kunde blivit om man höjt skiktgränsen enligt lag. Du påverkas av höjningen av a-kassan ifall du en dag skulle bli arbetslös. Har du sparande i Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring får du betala högre skatt där.

Sökande: Höjs a-kassan endast de första 100 dagarna eller höjs ersättningen även efter dessa?

Ylva Yngveson: A-kassan höjs med 230 kr/dag till 910 kr de första 100 dagarna. Därefter är det 760 kr för nästföljande 100 dagarna, alltså en höjning. Därefter är det samma regler som tidigare.

Rickard: Vi har en brutto inkomst på ca 80000:-. Vi har bil, bor i storstadsområdet och pendlar med kollektivtrafik. Vi har en dotter i förskolan. Hur påverkas vi?

Ylva Yngveson: Hej! Jag utgår från att ingen av er har en lön över 50 000 kr. Då är det egentligen främst bensin-/dieselskattehöjningen som påverkar er.

Linda: Jag arbetar inom landstinget och har en lön över 60,000. Hur mkt höjs skatten för min del?

Ylva Yngveson: Hej Linda! Då jobbskatteavdraget sänks med 3% på inkomst över 50 000 kr blir en skattehöjning på 150 kr i månaden.

David: Hej Ylva, Hur påverkas beskattning i en befintlig kapitalförsäkring eller ISK?

Ylva Yngveson: Hej David! Skatten höjs först och främst med ett tillägg på 0,75% ovanpå statslåneräntan. Då skatten är 30% innebär det en höjning med 0,225%. Alltså 225 kronor per 100 000 kr i kapitalunderlag, nästan 1/4 högre skatt. Sedan finns ett nedre golv på 1,25% schablonavkastning och vid riktigt låga statslåneräntor kan höjningen bli högre.

Sverker: Hur ser förslaget om gåvoskatt ut?

Ylva Yngveson: Hej!

Idag får man ju en skattereduktion för gåvor till ideella organisationer, om gåvorna överstiger vissa belopp. Den rätten tas helt bort.

Mikael: Vilken blir den nedre brytpunkten för statlig skatt nästa år?

Ylva Yngveson: Hej!

Skiktgränsen är densamma som i år, 35 850 kr i månadslön (högre för pensionärer). Räknat som brytpunkt, alltså vad man har i lön före grundavdrag, så går den vid 36 950 kr.

Elisabeth Hellin: Hej! Jag tjänar 52,000/månad. Kan jag räkna ut hur mycket mer skatt jag ska betala med en procentsats? För övrigt är detta helt oaky. Jag är gärna med och betalar lite till.

Ylva Yngveson: Hej!

Du kommer att betala 60 kr mer i månad pga JSA-avtrappningen och 113 kr mer än vad du skulle ha gjort om nedre skiktgränsen hade räknats upp fullt ut enligt lag.

Marie H: Hej! Hur beskattas en inkomst över 50 kkr/mån? Endast belopp över 50 kkr eller berörs hela lönen av en skattehöjning med regeringens åtgärd.?

Ylva Yngveson: Hej! Det gäller bara på inkomsterna som överstiger 50 kkr/mån.

erkan: Blev det något som påverkar valet mellan bostadsrätt, eller hyresrätterna

Ylva Yngveson: Hej! Nej, jag har inte sett något som skulle påverka detta.

Per: Kommer man att införa amortering på lånen även för nyproducerade bostäder

Ylva Yngveson: Hej! Det här med amortering finns inte med som förslag i budgeten. Men enligt vad man tidigare aviserat så ska just nyproducerade bostäder inte omfattas av ett amorteringskrav. Fast att lägga in en viss amortering vid nyinköp av bostad om belåningen är hög är ett bra långtidssparande vid sidan av buffertsparandet.

erik: Blir det några effekter för studenterna?

Ylva Yngveson: Hej Erkan! I den här budgeten finns inga förslag som direkt handlar om studenters ekonomi.

SVT Nyheter: Nu hinner Ylva svara på ett par sista frågor innan chatten är slut!

Ava: Jag har ett skrädere, hur påverkar mig som har ett eget företagare när det gäller budget

Ylva Yngveson: Hej Ava! Det talas ju om att företagare påverkas negativt, men det enda jag kan se är att det handlar om att sociala avgifterna för att anställa unga eller äldre än 65 år kommer att höjas. Inte företagaren själv direkt. För pensionssparande finns fortfarande regeln om att kunna spara avdragsgillt upp till 35% av intäkten/inkomsten.

Margita: När jag jobbar efter 65 års ålder ska det ju bli högre skatt på drygt 6%. Kommer jag att få jobbskatteavdrag som tidigare?

Ylva Yngveson: Hej! Din arbetsgivare får betala 6,15% högre arbetsgivaravgift (särskild löneskatt). Du kan få jobbskatteavdrag som tidigare, men om du tjänar mer än 600 000 kr per år kommer avdraget att minskas med 3% av inkomsten över 600 000 kr.

My: Vad händer med förtidspensionärerna?

Ylva Yngveson: Hej! Det finns inget förslag som direkt berör förtidspensionärernas ekonomi. Skatten är högre än för både löntagare och ålderspensionärer (över 65 år).

Laila K G: Pensionär, inkomst 70 000 utan jsk-avdrag. Påverkas jag ändå av slopat jsk-avdrag med höjd skatt på ink över 50 000?

Ylva Yngveson: Hej Laila!

Nej, du kommer inte att påverkas av detta, bara av att nedre skiktgränsen inte räknas upp. Det motsvara 113 kronor i månaden.

Angus: Hej. Bör jag ändra upplägget på pensionssparande om inkomsten är 22000 brutto och jag har en kapitalförsäkring med 500 i avsättning/månad. Bör jag tala med försäkringsbolaget?

Ylva Yngveson: Hej Angus! Även om skatten på sparande i kapitalförsäkring höjs så kan det vara bra att fortsätta spara. Speciellt om du har en längre tids sparhorisont framför dig och du då sparar i aktier eller aktiefonder. Men tänk på att en årlig skatt kan vara lika tokig som en årlig avgift. Det beror på ränta-på-räntaeffekten. Är du aktiv och flyttar mellan olika fonder och är inne på aktiemarknaden borde det i slutändan ändå vara ok att fortsätt. Men tänk på att flytta över till mindre riskfyllt sparande i god tid innan du ska ta ut pengarna. Detta brukar vara det svåraste att göra.

Perman: Vad är det för skatt på kapitalförsäkring som ska höjas? Det har väl inte varit nån skatt på kapitalförsäkring?

Ylva Yngveson: Hej! Jo, för sparande i en kapitalförsäkring betalar man redan idag en skatt på värdet varje år. Skatten räknas ut schablonmässigt genom skattesatsen 30% på statslåneräntan året före. Förändringen till nästa år innebär att man lägger på 0,75% ovanpå statslåneräntan och lägger till ett golv att schablonavkastningen aldrig kan vara lägre än 1,25%.

Ylva Yngveson: Nu avslutar jag chatten för den här gången! Alla har inte hunnit få svar, men tack för alla relevanta och bra frågor ni ställt!

SVT Nyheter: Tack för alla bra frågor! Och har du frågor eller inspel till Magdalena Andersson (S) går det bra att mejla dem till svtnyheter@svt.se så kan det bli din fråga som lyfts i kvällens Aktuellt.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Höstbudgeten 2015

Mer i ämnet