Jan Nylander Foto: SVT

Analys: Hur kunde det gå så fel?

Publicerad
Analys ·

Det är Sveriges alla elkunder som ska betala räkningen för en reglering som blev ett fiasko. Upp till 35 miljarder kronor kan räkningen sluta på och den stora frågan är förstås hur kunde det gå så fel och vem bär ansvaret?

Det handlar om elnätet, där det bara finns ett bolag  på varje ort som staten har gett monopol på att se till att du får ström hem till dig, och där kontrollen borde vara extra stor så att man som kund inte blir utnyttjad.

Därför var det intressant att prata med den domare som satt som ordförande när målet avgjordes i kammarrätten i Jönköping och elnätsindustrin fick möjlighet att ta ut ytterligare 35 miljarder kronor av sina kunder.

Elnätsbolagen vann dom

För kammarrättslagman Christer Abrahamsson som snart ska gå i pension vågade säga vad han egentligen tycker.

– Man överlåter åt myndigheter att lösa frågor som lagstiftaren inte har orkat med och hoppas på att myndigheten löser den på ett bra sätt, säger han i en intervju med mig.

Och hans slutsats är att det innebär att lagstiftaren tappar kontrollen men att regeringen slipper att ta obehagliga beslut.

Ansvarigt departement vill inte prata

Ja det här är något som de ansvariga på miljö- och energidepartementet inte vill prata om. Ingen politiskt ansvarig ville ställa upp i dag och berätta om vilket ansvar den nuvarande och tidigare regeringar har för att det blivit så fel.

Och det är uppenbart att inte bara politiker utan även den myndighet som ska övervaka att vi konsumenter inte betalar för mycket i avgift för våra elnät har tappat kontrollen.

För visst är det märkligt att ledningen för ett företag, vars syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt för sina ägare som Fortum Distribution, kan få bestämma själva hur mycket man vill ta betalt av sina kunder.

Och det på en monopolmarknad där 900.000 kunder bara har att betala om man inte vill bli av med elen. Den enda trösten är att kunderna får beskedet att Fortum, som numera heter Ellevio, inte kan plocka ut allt för då passerar man smärtgränsen för vad folk kan betala.

Är det verkligen så det ska fungera på en monopolmarknad?

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Elnätsbolagen vann dom

Mer i ämnet