Äggtjuvar plundrar sällsynta fåglars bon — och bryter mot lagen

Äggtjuvar kommer till fjällområdet Stekenjokk, en värdefull häckningsplats för flera fåglar, för att plundra fågelbon. Men vilka drivkrafter ligger bakom det illegala äggsamlandet?