Det gyllene fängelset, Fallet Sloniker och Breven från påven

Publicerad

UPPDRAG GRANSKNING · Läs manus till vår granskning av det ultrakonservativa prästbrödraskapet SSPX.


Det gyllene fängelset

Här, i de franska alperna, skulle prästen placeras – som ett straff för dom sexuella övergrepp han begått mot barn.

Andre (franska):
Han förde sin hand längs mitt lår och tog på mitt kön. Så var det. Jag blev inte arg, jag var mer som en staty, jag var som förlamad, förstenad.

Vi ger oss ut på en resa in i en sluten värld som tar oss till Vatikanen, Påven och in i det ultrakonservativa katolska prästbrödraskapet SSPX mörkaste hemligheter.

Aymeri (franska):
Människor är rädda, de har känslan av att förråda kyrkan, alltså Kristus osv, osv. Det finns en sak som är väldigt komplicerad när det gäller att göra motsätta sig, mycket komplicerad. För att det finns en känsla av att trampa på kyrkan, att vara en fiende till kyrkan.

Reporter (engelska):
You were his superior for many years why did you let him continue work as a priest. You know he worked with children.

Med tystnad och lögner skyddas prästerna och brödraskapet – på barnens bekostnad.

Tysk farbror:
Ah, Priestenseminar. Wieder zurück und dann links…

Det har nu gått åtta år sedan vi frågade efter vägen till prästseminariet i den lilla byn Zaitskofen i södra Tyskland. Vi var där för att träffa prästen Sten Sandmark – som lämnat den Svenska kyrkan för att bli katolik. Men prästseminariet vi är på tillhör inte den traditionella Katolska kyrkan. Sten Sandmark anslöt sig till en starkt konservativ utbrytargrupp, ”Prästbrödraskapet St. Pius den 10:e”, vanligen kallad SSPX.

Inom den katolska världen anses dom ytterst kontroversiella och för snart 30 år sedan bröt dom sig loss. Påven svarade med att bannlysa SSPX. På prästseminariet i Zaitskofen träffar vi inte bara den svenska prästen utan det visar sig att en av SSPX då högsta ledare, engelsmannen biskop Richard Williamson, är där.

Biskop Williamson (tyska):
Vi ber att Gud tar denna man i beskydd och därmed leder honom till att bli en god och trogen präst.

En person som sedan många år omgärdats av rykten kring högerextremism och antisemitism. Och när dagen var över hade vi gjort en intervju som skulle få historiska konsekvenser – för biskopen, SSPX och för hela den Katolska kyrkan.

Reporter (engelska):
Bishop Williamsson are these your words? ”There was not jew killed by the gaschambers, it was all lies, lies lies”. Are these your words?

Biskop Williamson (engelska):
You are quoting from Canada I believe, yes. Of many years ago. I believe that the historical evidence. The historical evidence is strongly against, is hugely against six millions jews having being deliberately gassed in gaschambers as a deliberate policy of Adolf Hitler.

Reporter (engelska):
But you said ”Not one jew was killed”.

Biskop Williamson (engelska):
In gaschambers.

Reporter (engelska):
So there was no gaschambers?
 

Biskop Williamson (engelska):
I believe there were no gaschambers. Yes.

I den här osannolika TV-intervjun förnekar den katolske biskopen Williamson Förintelsen. Men bara 3 dagar efter sändningen inträffar det än mer osannolika. Trots uttalandena offentliggörs att Påven hävt bannlysningen av Williamson och SSPX. I största hemlighet hade ett dekret undertecknats som påbörjade prästbrödraskapets resa tillbaka in i värmen. Intervjun utlöste en allvarlig kris för Vatikanen och den dåvarande Påven Benedictus den 16e. Och det blev en världsnyhet.

Kristina Kappelin, SVT (svenska):
Intervjun med biskop Williamson i Uppdrag granskning har gjort en intern katolsk angelägenhet till en världsnyhet. I Italien rasar progressiva katolska teologer mot Påvens beslut att upphäva bannlysningen av prästbrödraskapet St. Pius den 10e.

Och det blev också en internationell politisk fråga.

Angela Merkel (tyska):
Påven och Vatikanen måste på ett tydligt sätt klarställa att det inte finns något utrymme för att förneka Förintelsen och att man måste försäkra sig om en positiv och naturlig relation till judendomen.

Även dåvarande Påven Benedictus den 16:e, han som själv orsakat krisen genom att upphäva bannlysningen av Williamson, tvingades till slut ta avstånd från hans uttalanden. Så småningom la sig kritiken och det blev tyst kring Vatikanens förhandlingar med SSPX. Men under åren som gått har det ändå pågått samtal bakom kulisserna för att lösa konflikten. Och nu ser det ut att vara nära. Dom över en halv miljon djupt troende ultrakonservativa katolikerna i SSPX har hittat en oväntad bundsförvant i den nya Påven – Fransiskus.

Åtta år efter Williamsonaffären blir vi kontaktade av en man som växt upp i en familj med starka band till prästbrödraskapet i Frankrike. Han vill dela med sig av en historia inifrån det slutna SSPX.

Andre (franska):
Alltså, den här rörelsen är väldigt konservativ. Det finns kopplingar till extremhögern. En sektlik stämning skulle jag säga. Ja, på sättet att allt gott finns hos oss och att allt det dåliga på utsidan.

Men allt var inte bra på insidan. Det han vill berätta handlar om den känsligaste frågan inom hela den Katolska världen – prästers sexuella övergrepp på barn. Och om hur SSPX högsta ledning skyddar prästerna och brödraskapet – på offrens bekostnad. Han vet vad han pratar om eftersom det är honom själv det handlar om och prästen i hans församling.

Andre (franska):
Det var han som höll i mässan, som man biktade sig hos också, mycket allvarligt. Och så händer det något och som inte går att förklara. Jag blev inte arg, jag var mer som en staty, jag var som förlamad, förstenad.

Han säger sig också ha bevis för vad som hände honom som 11-åring inom prästbrödraskapet. Brev och dokument från SSPX egna kyrkliga rättegångar. Och dessutom hemliga ljudupptagningar.

Pfluger (franska):
”Det var en flyktig svaghet som jag ångrar av hela mitt hjärta. Och som ni förstår tynger mig oerhört”.

Uppgifter som leder oss till SSPX absoluta toppskikt och vidare ända in i Vatikanen. Vad är det egentligen som hänt – och händer – i det katolska prästbrödraskapet St. Pius den 10:s slutna värld? En kyrka där vi möts av lögner, tystnad och stängda dörrar.

Man (engelska):
Jag ringer polisen för stalking om du fortsätter.

Reporter (engelska):
Men kan vi snälla få prata med biskop Williamson?

Fader P (franska):
Försvinn, försvinn ni har inget här att göra. Försvinn från huset. Försvinn dit bort. Det här är privat mark! Stick!

Reporter 2:
Men ni har redan erkänt allt!

Fader P (franska):
Försvinn härifrån!

Man (engelska):
Du får inte använda kameran här.

Reporter (engelska):
Varför lät du honom arbetare vidare? Han arbetade ju med barn?

Han vill med hänsyn till sitt jobb och sin familj inte berätta sitt namn – så vi kallar honom Andre. Men han låter oss visa bilder från barndomen. Hans familj var djupt troende traditionella katoliker och hans uppväxt var starkt präglad av SSPX lära. Det var i deras söndagsskola Andre för första gången träffade fader P.

Andre (franska):
Mitt första minne, första gången jag såg honom, var i en korridor precis bredvid kapellet. Han sa att han ville… han rökte pipa. Så han ville visa den för mig, förklara hur den funkade. Och pipan måste vara kall, man röker bara pipan när den är kall, så han visade mig en massa pipor inne på hans kontor. Han fick mig att sätta sig i hans knä, vilket blev en vana efter det. Den dagen hade jag på mig bermudashort. Och han förde sin hand längs mitt lår och tog på mitt kön. Det var den första gången det hände nåt så pass allvarligt och efter det hände det mer och mer frekvent. Han hade alltid samma tillvägagångssätt.

Andre berättar sen hur dom sexuella övergreppen pågick under över ett års tid.

Andre (franska):
Hans kontor var också hans sovrum, det var bara ett drapperi som skiljde rummen åt. Det var också väldigt nära salen där vi läste katekesen och det hände flera gånger att han använde sin auktoritet för att beordra mig till sitt kontor efter katekesen. Han fick mig att gå till hans sovvrå där han försökte att våldföra sig på mig på hans säng. Ja, så var det.

Han gick till fader Ps överordnade och berättade vad som pågick – men ingenting hände och prästen var kvar i församlingen. Till slut skrev han ett brev till SSPX dåvarande högsta ledare fader Schmidberger.

Andre (franska):
Ja. Så det här är en kopia av det som jag skrev till abbé Schmidberger, så det är tydligt. Jag skriver om stora brister i förhållende till orenheten så det är… jag formulerar mig på ett sätt där jag undviker att säga det på ett brutalt sätt, men är ändå tydlig: orena beröringar och så. Och hos scouterna att det var chockerande för mig.

Reporter (engelska):
Så det är tydligt här vad du…?

Andre (franska):
Ja, exakt.

Reporter (engelska):
Vad du skriver om?

Andre (franska):
Precis, utan mitt medhåll, utan att jag vill, orena beröringar, han har… Ja!

Det var på ett scoutläger här i Parc Soubise i västra Frankrike som han till slut lyckades sätta stopp för fader P:s övergrepp.

Andre (franska):
Jag har ett starkt minne. Ett minne som är fastetsat i hjärtat. På en stig i skogen där. Det skulle vara svårt att beskriva den för det var en helt vanlig stig. Med träd på sidorna och det var mörkt. Det var under en nattlig lek. Under den här nattliga leken så följde fader P efter mig och kom upp bakom mig. Han angrep mig och lyfte upp mig från marken och började masturbera mig. Jag protesterade och slog till honom. Det var för övrigt sista gången han vidrörde mig.

Och kort därefter träffar han fader P för sista gången.

Andre (franska):
Det var inte långt efter det här brevet till fader Schmidberger. Fader P kom till kapellet, han såg mig och… blev jättearg. Jag minns inte riktigt om han satt eller om han stog upp men i vilket fall så tog han en stol, vilket jag kommer ihåg väldigt väl, och kastade den åt sidan och sa till mig: “Det var inte bra av dig! Nu får jag problem!”

Andre själv är övertygad om att fader P utnyttjade fler pojkar i hans omgivning under samma period. Så småningom flyttas fader P till en ny församling utanför Paris. Och Andre och hans familj försäkras om att prästen aldrig mer ska få arbeta med barn och ungdomar. Men någon polisanmälan görs inte. Varken av SSPX ledning eller av Andres föräldrar.

Andre (franska):
Nej. Nej. Jag tycker att de borde hade gjort det, men. De gjorde det inte, nej. Pressen från miljön, tror jag. Rädslan över att göra fel mot SSPX.

Avref är en av Frankrikes mest tongivande organisationer mot sexuella övergrepp inom religiösa samfund. Vi träffar Aymeri Suarez-Pasos som är ordförande.

Aymeri (franska):
Människor är rädda, de har känslan av att förråda kyrkan, alltså Kristus o.s.v, o.s.v. Det finns en sak som är väldigt komplicerad när det gäller att göra motsätta sig, mycket komplicerad. För att det finns en känsla av att trampa på kyrkan, att vara en fiende till kyrkan. Och så fort de kommer att vilja protestera, som fort de kommer att vilja anmäla, så kommer dom att anklaga er för att: ”ni anmäler till världen (utanför kyrkan), mot kyrkan. Ni är kyrkans fiender”.

Han menar också att det är kyrkans plikt att stödja föräldrarna så att brotten anmäls.

Aymeri (franska):
När man har med sexuella övergrepp mot barn att göra så är det första man ska säga till föräldrarna, först av allt ska man lyssna på dem: vad har hänt o.s.v., sen säga till dem att anmäla. Anmäla civilrättsligt och anmäla kyrkorättsligt. För att prästen bör få ett kyrkorättsligt straff, bör avlägsnas från sin befattning. Men det måste till en rättshandling för kanske är det så att barnet säger vad som helst. Han måste ställas inför rätta, det vill säga inför en kompetent instans för att döma i frågan och fastslå sanktioner. Och också, direkt, döma i själva frågan för att avlägsna prästen åtminstone från samröre med barn. Åtminstone det.

Men fader P polisanmäls aldrig utan familjen nöjer sig med löftet att han inte längre ska arbeta med barn. Åren går och Andre försöker lägga händelserna bakom sig. Men för tolv år sedan väcktes allt till liv igen. Andre får syn på en inbjudan till ett scoutläger med fader P som ledare. SSPX har uppenbarligen inte hållit sitt löfte till honom utan låtit prästen fortsätta arbeta med barn.

Andre (franska):
Jag trodde att han hade varit borta i flera år och när jag såg flyern så blev jag jättearg. Jag åkte till min pappa, visade den och frågade honom “vad tycker du om det här? Tycker du att det är normalt?”. Han svarade “nej”.
 
Med tiden när Andre samlat mod skriver han ett upprört brev till generalsuperioren biskop Bernard Fellay, SSPX högste ledare. Som svar skickar biskopen sin högra hand fader Niklaus Pfluger för att träffa Andre och att reda ut vad det är som hänt. Och Andre spelar i hemlighet in mötet där Pfluger läser ur ett av breven till fader P.

Pfluger (franska):
”Bekräftelsen är väldigt tydlig. Det handlar om att vid upprepade tillfällen vidrört barn på ett orent sätt, i din bil och på ditt kontor.”

Till mötet har Pfluger med sig en akt över anklagelserna mot fader P. Med en mängd brev som skrivits i ärendet. Men inte bara om Andres fall utan här finns uppgifter om fler offer som också varit kända av SSPX ledning.

Pfluger (franska):
”Dessvärre är det redan så att flera barn talar med varandra och alltså står ert rykte allvarligt på spel och så även Prästbrödraskapets. Därför kan jag inget annat än bekräfta beslutet som meddelats i brevet från 25 maj, att jag förbjuder er alla apostolat, speciellt med unga.”

Och Pflugers slutsats bekräftar att fader P ändå fick fortsätta arbeta med barn – trots förbuden.

Pfluger (franska):
Det stora felet från vår sida är snarare varför vi inte tillämpade detta.

Andre (franska):
Ursäkta att jag avbryter med det där är något jag inte förstår.

För Fader P lyckades övertala SSPX ledning att få arrangera scoutläger. Efteråt genomgick han en spirituell behandling, där han skulle vara helt tyst i 30 dagar. Under åren fick han sen fortsätta arbeta med barn och huvudskälet tycks vara att han själv ville det.

Och det är inte vem som helst som ser ut att ha gett prästen tillåtelse att fortsätta arbeta med barn. Det är SSPX högste ledare generalsuperioren biskop Fellay. Så här skriver Fader P i ett av sina brev till honom:

Pfluger (franska):
Alltså, jag tror, att återigen gjorde vi ett undantag. Precis som fader Schmidberger, 9 år tidigare.

Ljudupptagningen visar att SSPX ledning aldrig ifrågasatte övergreppen Andre utsattes för av fader P. Och man hör också att det fanns fler offer. Men trots det lät man honom fortsätta att arbeta med barn i många år. Det är Andres upprepade försök att få honom stoppad – som till slut ger resultat.

Andre (franska):
Jag vet att monsignor Fellay ville skicka honom till ett hus för pensionerade präster, eftersom att han inte fick vara en offentlig präst längre. Stället dom skickade honom till var Notre dame de Montgardin.

Reporter (engelska):
Okej, var ligger det?

Andre (franska):
Det är i Alperna. Jag kan visa dig på en karta.

Reporter (engelska):
Så det är uppe i bergen i Alperna?

Andre (franska):
Exakt.

Reporter (engelska):
Och dom skulle skicka honom dit?

Andre (franska):
Det är ett väldigt isolerat ställe för att jag tror att det är ett gammalt kloster.

Resa mot i franska alperna mot Montgardin.


Det är söndag förmiddag när vi når det avlägset belägna före detta klostret Notre Dame de Montgardin. SSPX själva beskriver det som ett retreat, ett vilohem för deras präster. Det var hit ledningen skickade fader P då han till slut inte längre fick verka som vanlig präst bland barn och ungdomar. I kapellet har mässan precis börjat.

Det visar sig att prästen som håller i den är fader Pierre-Marie Laurencon. Kanske är det en tillfällighet men just hans namn nämns flera gånger i Andres hemliga ljudupptagningar. Han var under många år fader Ps närmaste chef och han känner mycket väl till anklagelserna om övergreppen. Förutom mässbesökarna ser vi på olika håll sju präster. Men ingen av dom stämmer in på beskrivningen av fader P. Han är uppenbarligen inte här på Montgardin – kanske har han heller aldrig varit här?

Reporter (engelska):
Father Laurencon, my name is Ali Fegan. I am from Swedish TV.

Fader L (franska):
Nej, jag känner inte till…

Reporter (engelska):
You speak English, I know you speak English.

Fader L (franska):
Nej, men… varför… pratar du inte franska alls?

Reporter (engelska):
No, but I know that you speak English.

Fader L (franska):
Nej.

Reporter (engelska):
But you understand me.

Fader L (franska):
Nej, jag förstår inte.

Reporter (engelska):
We are making a film about sexual abuse, father P.

Fader L (franska):
Ja, just det. Just det.

Reporter (engelska):
We are making a film about the sexual abuse, SSPX and Montgardin.

Fader L (franska):
Ja, just det.

Reporter (engelska):
I have questions for you.

Fader L (franska):
Nej, jag är inte, jag är inte.

Han vill inte prata om anklagelserna mot fader P. Eller hans eget ansvar som prästens överordnande. Kanske beror det på att det är känsligt och mycket folk omkring oss. Men efter en timme har alla besökare lämnat och vi gör ett nytt försök.

Reporter (engelska):
Father Laurencon let me just explain, my name is Ali Fegan.

Fader L (franska):
Nej, jag kan inte uttrycka mig på ett språk som jag inte behärskar. I ett sådant ämne. Jag pratar inte engelska. Och jag kan inte…

Reporter (engelska):
But I know that you understand me. And you can answer in French.

Fader L (franska):
Nej, jag kan inte. Kan inte engelska. Det är inte rimligt.

Reporter (engelska):
But you can answer in French. Dont you think that you owe them, the victims an explanation?

Fader L (franska):
Jag kan inte på engelska.

Reporter (engelska):
You were his superior why didn´t you report him to the police?

Fader L (franska):
Nej, det är inte rimligt detta.

Reporter (engelska):
But please why not, father Laurencon. You were his superior for many years why did you let him continue work as a priest. You know he worked with children.

Fader L (franska):
Men jag säger ju till dig att jag inte kan engelska.

Reporter (engelska):
But you understand me and I have offered you to anwser in French.

Fader L (franska):
Det är inte rimligt. Nej, jag är ledsen.

Det var här på Montgardin som fader P skulle placeras som en direkt följd av dom övergrepp han begått – på order av SSPX högsta ledning och troligen helt emot hans vilja. Kan det vara så att Montgardin inte alls bara är ett retreat eller ett vilohem för präster. Utan också något helt annat?

Och det finns fler frågor: Om fader P inte är här, var är han då? Och vad gör han idag? I Andres ljudupptagningar från sina möten med SSPX ledning tar man också upp brev kring andra offer som utsatts av fader P.

Andre (franska):
Här är det senaste brevet. Här är det.

Pfluger (franska):
Det här?

Andre (franska):
Ja, just det. Det handlar om? 

Pfluger (franska):
Det är ett samtal. Reims, söndag 2002. Besök…

Andre (franska):
April 14, 2002 ...

Pfluger (franska):
Det är Madame.

Kvinnan dom pratar om är mamma till två bröder som bägge blivit utsatta för övergrepp av fader P. Den ena brodern är fortfarande kvar inom SSPX. Den andre brodern lämnade rörelsen men ligger sedan många år i koma efter en svår olycka. Mycket pekar på att det är dessa övergrepp fader P erkänner i ett av sina brev till ledningen.

Pfluger (franska):
”Det var ett flyktigt misstag som jag ångrar av hela mitt hjärta. Och som ni förstår tynger mig oerhört.

Han avslutar brevet med att konstatera att eftersom det inte finns någon mänsklig förlåtelse ber han Gud om förlåtelse för det som hänt. När anklagelserna om övergreppen mot dom två bröderna når SSPX ledning omplaceras fader P till en ny ort. Och sen ytterligare till en – och det är där i den nya församlingen han träffar Andre.

Andre (franska):
Jag skulle vilja säga att hade SSPX tagit tag i detta och hanterat detta korrekt från början, så hade förmodligen ingenting hänt mig. Det är ett monumentalt misslyckande. Här strax utanför Menzingen i Schweiz ligger SSPX högkvarter, deras General House. Vi vänder oss dit för att få träffa och intervjua deras högsta ledare biskop Bernard Fellay. Han är sedan drygt 20 år generalsuperior för SSPX, deras över 600 präster och biskopar och dom över en halv miljon anhängarna världen över. Men vi får aldrig någon kontakt med honom. Utan hänvisas istället till en PR-konsult i Österrike.

XX (engelska):
To get the general answer for these questions I think it is the best if bishop Fellay tells it. He does not want to go in front of the camera.

Reporter (engelska):
Why?

XX (engelska):
I do not know. I do not know. I do not know… What he could have done he did by sending you the answers in a written form.

I ett mejl skriver dom att fader P sen en tid lämnat prästbrödraskapet och anslutit sig till en ny rörelse. Den heter ”SSPX Resistance” – motståndet – och leds av ingen mindre än den Förintelseförnekande biskopen Richard Williamson

Williamson (engelska):
The Church is sliding away from God towards the modern world.

Han tvingades för några år sedan lämna prästbrödraskapet efter hårda interna strider med biskop Fellay. Williamson är nu återigen bannlyst av Vatikanen efter att ha vigt två nya biskopar till ”Resistance”. En rörelse som beskrivs som ännu mer extrem, ännu mer konservativ och traditionalistisk.

Tillsammans med över 100 före detta SSPX-präster runt om i världen är fader P nu också en del av ”SSPX Resistance”. Deras högkvarter ligger här i östra England. Här bor biskop Williamson tillsammans med en annan före detta SSPX-präst.

Fader S (engelska):
There is some news ofcourse. For a start I am here. The other news is that bishop Williamson has bought himself a property in ”PIIP”. The real news that does concern you I suppose is that the bishop will not be living alone, I am moving in on Tuesday.

Vi kallar honom fader S. Han blev 2006 – då fortfarande som SSPX-präst – anklagad för sexuella övergrepp. Han isolerades och fick genomgå flera år av terapi och förbjöds av ledningen att arbeta som präst. Han ställdes också inför en kanonisk – kyrklig – domstol, men valde att lämna SSPX innan domen föll. Nu när han anslutit sig till biskop Williamsons ”Resistance” tycks allt det vara glömt. Nu håller han mässor regelbundet runt om i Storbritannien.

Att biskop Williamsons högra hand – trots tidigare anklagelser om övergrepp nu återigen arbetar som präst bekymrar ”Resistance” anhängarna. En av dom ställer en fråga till sin biskop Jean-Michel Faure under ett seminarium. 

YY (engelska):
Do we have any reason for concern that he is now allowing father S to serve the faithful in England? Given father past in the SSPX? Could you please explain that to me?

Biskop Faure (engelska):
With precautions, neccessary precautions, if there is… Ofcourse you must have none danger, you must not put any one, only soul in danger. If these precautions are taken then you may try to save the soul of this priest. Because in the Society we are unfortunately we have many, many, situations that are difficult. And some priests have gone, others no, so ofcourse you must try to help this priest not to loose their soul.

Biskop Faure bekräftar problemen med fader S, men vill samtidigt ge honom en chans. För att rädda hans själ. Men hur är det möjligt att två präster båda anklagade för sexuella övergrepp mot barn har hittat en tillflyktsort i biskop Williamsons nya katolska rörelse ”SSPX Resistance”?

Det var 2009 biskop Williamson i vår intervju förnekade Förintelsen. Lite senare i samma intervju fick biskopen också frågan – hur ser han på den stora pedofilskandalen inom Katolska kyrkan?

Biskop Williamson (engelska):
The accusation were mainly against catholic priests. The center of the life of the Catholic priest is the mass. The priest is for the sacrifice the sacrifice is for the priest. Priest and sacrifice goes together. When Vatican 2 changed the sacrifice in 1969 the new mass was placed instead of the old mass. The new mass is no substitute for the old mass. That was like tearing the heart out of the priest. If his priestly heart is gone he looks elsewhere. So there has been a tremendous fall of the morals within the catholic clergy since Vatican 2. Archbishop Lefebvre would definitely have said that was because they lost their mass. They lost their sacrifice which is the purpose of their life. Which held them up. And if you do not have that holding you up the flesh pours and...

Reporter (engelska):
So again it is the modernization of the Catholic church?

Williamson (engelska):
I think so. I honestly think so.

Det skulle alltså vara den Katolska kyrkans modernisering som leder till att präster begår sexuella övergrepp mot barn. Vi visar intervjun för Aymeri Suarez-Pazos på Avref.

Aymeri (franska):
Det är totalt monstruöst eftersom det för det första är en total förnekande av historien. Som om pedofili inom kyrkan skulle uppstått efter Andra Vatikankonciliet. Det är ett totalt förnekande av historien och är en absurditet att tänka så på kyrkan. Och att han vågar påstå detta det är i grund och botten ett hopkok för att säga att den enda sanna kyrkan är hans. Och det är samtidigt ett totalt förnekande av de pedofila prästerna inom SSPX.

Vi har sökt ”SSPX Resistance” och biskop Williamson för att få ställa frågor om deras syn på prästers sexuella övergrepp på barn – utan att få svar. Men här när vi är på väg för att knacka på hos deras högkvarter i Broadstairs möter vi fader S på gatan.

Reporter (engelska):
Excuse me, excuse me sir.

Fader S (engelska):
Yes.

Reporter (engelska):
Are you fader?

Fader S (engelska):
Yes. Yes.

Reporter (engelska):
My name is Ali Fegan I am from Swedish TV.

Fader S (engelska):
Yes. Well I am just going, I have a train to catch now.

Reporter (engelska):
Yes but I have tried to reach you. Several times.

Fader S (engelska):
Not me no.

ZZ (engelska):
Let us go now father.

Fader S (engelska):
Well I have to go because I have a train to catch.

Reporter (engelska):
You know we are making a documentary on se…

Fader S (engelska):
I have heard about it but I am not at all interested so please do not talk to me about it.

Reporter (engelska):
But I have questions for you father.

YY (engelska):
Go away.

Reporter (engelska):
Can't we speak about it? Please, can´t we speak about it?

Fader S (engelska):
I have to catch a train.

Reporter (engelska):
Are you also with the Resistance?

YY (engelska):
We will call the police if necessary, for stalking.

Reporter (engelska):
Can we speak to bishop Williamson, please? 

I Frankrike har utbrytargruppen som här kallas ”La Resistance” snabbt fått många anhängare. På ett 20-tal ställen hålls mässor regelbundet. Högst troligt är prästen som utsatte Andre för sexuella övergrepp, Fader P, aktiv vid någon av dessa kyrkor. Men vi hittar inga spår av honom – någonstans. I Avrille i västra Frankrike har dom har ett prästseminarium som leds av fader Ps överordnade biskop Jean-Michel Faure. Han måste veta i vilken församling prästen är verksam idag.

Reporter (engelska):
I am looking for bishop Faure, please.

Fader X (engelska):
Ahh, he is not here.

Reporter (engelska):
He is not here?

Fader X (engelska):
No. 

Reporter (engelska):
Are there any chances that I can get in contact with him?

Vi får telefonnummer och mejladress – men inga svar. Ingen vill berätta för oss var fader P är verksam. Själv bor han i en liten ort inte långt därifrån men inte heller där får vi någon kontakt med honom. Men till slut ger sökandet resultat. En person i närheten av fader P berättar för oss att han ibland håller mässor i en liten by strax utanför Bordeaux.

Kapellet är beläget inne på en privat gård men en skylt längs vägen visar dit besökare och alla tycks vara välkomna. Vår kollega går in för att se om det är fader P som håller i mässan. Och vi väntar i bilen. När Andre får klart för sig hur lite SSPX egentligen gjort för att stoppa prästen som begått övergreppen mot honom vänder han sig – som en sista utväg – till Vatikanen.

Andre (franska):
Jag samlade ihop en liten mapp, jag skrev ett brev… samlade ihop material som jag skickade till Vatikanen. För att klaga, för att säga att “se här”. Jag ville att fader P skulle ställas för en kanonisk rättegång och att de skulle bli varse det skamliga sättet som SSPX behandlat det här fallet.
Och Vatikanen reagerar på Andres uppgifter. Trots att SSPX formellt inte är en del av den stora Katolska kyrkan har man handlagt Andres anmälan.

Det här dokumentet är unikt och inifrån Vatikanens mest mäktiga och mytomspunna departement, Troskongregationen. Det är ställt till biskop Bernard Fellay och ger SSPX mandat att hålla i en så kallad kanonisk – kyrklig – rättegång mot Fader P.

Monica Hergelegiu: It is a bit strange it could mean that behind closed doors the discussions are far more advanced than what we know about. Monica Hergelegiu är doktor i kyrkorätt på universitetet i Tübingen. Hon reagerar med förvåning på dokumentet.

Monica Hergelegiu:
Well, yes I am surprised, I would not have imagined. I am not surprised by the answer of the CDF. I am surprised by the fact that Fellay ask the CDF to help them out. That would be my first reaction. Why would Fellay ask the CDF for help when Fellay questions the authority of the CDF? At the second thought I would say aha there are really pretty much advanced in these discussions and he would like to be on clear terms with the CDF as far as penal issues are concerned. So that they do not have any other problems. But in a was it is a sign of submission. I would say.

Men trots att fader P ansågs skyldig i den kanoniska rättegången och att det rapporterades till Vatikanen – så fick Andre aldrig läsa själva domen.

Andre (franska):
Nej, men jag vet att han befanns skyldig. Att det finns ett antal förbud mot honom att arbeta med barn. Men visst, det har dom ju sagt många gånger förut.

Och när vi frågar Troskongregationen om rättegången mot Fader P och domen mot honom får vi inte ens något svar. Men SSPX bekräftar till oss att Fader P efter domen aldrig mer får arbeta i närheten av barn.

Dessutom beordrades han att åka till Montgardin, det ensligt belägna, före detta klostret, i dom franska Alperna.

När vi börjar undersöka hur Montgardin används får vi uppgifter om ytterligare en präst som har placerats där – Fader M.

Fader M (engelska):
I spent two years there, 2013-2015.

Reporter: (engelska):
Ok. What was the reason that you went there?

Fader M (engelska):
We go where our superiors tells us to go. You know, that is how the Society works.

Då han var stationerad i Australien – skriver SSPX ledning – uppstod problem eftersom citat: ”hans uppträdande bland unga var omoget”. Han placerades så småningom på Irland, ansvarig för ungdomsverksamheten, och för några år sedan dök det återigen upp rykten och anklagelser mot honom. I ett brev som cirkulerat inom SSPX från en orolig mamma står det att:

Läst ur brev (engelska):
”I understand one of the children was a girl and one a young boy. He would write daily letters and such things. I did not hear that he had actually abused them, only groomed them. I heard this from a priest who wished to warn me to keep my children away from the camps.”

I brevet skriver hon också om ett rykte bakom den hastiga förflyttningen till Montgardin.

Läst ur brev (engelska):
”He had been moved ”for molesting young boys”. This last information actually came from Germany.”

Och hon avslutar med:

Läst ur brev (engelska):
”I hope this helps to protect some children.”

Men när vi ställer frågan till Fader M själv vill han inte längre prata med oss.

Reporter (engelska):
We have information that there were accusations against you about sexual abuse against children.

Fader M (engelska):
That is rubbish.

Reporter (engelska):
You have never heard of it?

Fader M: (engelska):
No. I am not answering any of your questions. Ok. Good bye.

Idag är Fader M verksam hos SSPX i Paris. Dom förnekar att det i fallet med denna präst skulle handla om sexuella övergrepp, men vill inte svara på frågan vad som menas med citat: ”omoget beteende mot minderåriga”. Man vill heller inte svara på varför han så hastigt förflyttades från Irland till Montgardin – och fick tillbringa två år där.

Och det finns ytterligare bevis på hur Montgardin används av SSPX som en form av bestraffning.

En präst i Sydfrankrike kom för ett par år sedan i konflikt med ledningen kring trosrelaterade frågor. Till slut får prästen ett brev direkt av SSPX högste ledare Biskop Fellay där prästen får order att:

Läst ur dokument: ”1. Inom 48 timmar infinna er på Montgardin. 2. sluta med ert upproriska beteende gentemot SSPX ledning.”

Men precis som Fader P vägrar han åka till Montgardin. Istället lämnar även han SSPX och ansluter sig till biskop Williamsons nya rörelse i Frankrike ”la Resistance”.

Det blir mer och mer uppenbart att Montgardin inte bara är ett retreat eller vilohem utan används också av SSPX ledning som bestraffning och för att ha kontroll över prästerna. Oavsett om dom anklagas för sexuella övergrepp, uppträtt omoget eller bara är olydiga. Inom SSPX går det rykten om deras ”Gyllene fängelse” här på berget Montgardin i franska Alperna. 80 mil västerut på landsbygden utanför Bordeaux. Min kollega är inne på mässan i det lilla kapellet och skickar nu bilder till oss därinifrån.

Reporter (svenska):
Nu fick vi bilder här. Jomen det är han. Det är han.

Det är Fader P som håller mässan och det är fullsatt får vi reda på. Ett fyrtiotal vuxna och kanske 20 barn. 6 korgossar assisterar prästen varav 4 av dom är riktigt unga kanske bara 6-7 år gamla.

När mässan är över går vi in mot kapellet för att försöka prata med fader P. Med mig har jag min fransktalande kollega Jorun Collin.

När vi kommer fram är fader P på väg in i ett hus med korgossarna för att klä om.

Reporter 2 (franska):
Hej monsieur, jag heter Jorun Collin jag har några frågor till dig.

Fader P (franska):
Jaså?

Reporter 2 (franska):
Kan vi gå lite åt sidan?

Fader P (franska):
Ja?

Reporter 2 (franska):
Jag heter Jorun Collin och det här är min kollega Ali Fegan.

Fader P (franska):
Ja.

Reporter 2 (franska):
Vi är journalister på Sveriges Television.

Fader P (franska):
Jaha?

Reporter 2 (franska):
Och gör en dokumentär om SSPX och anklagelser om sexuella övergrepp på barn.

Fader P (franska):
Ja?

Reporter 2 (franska):
Det är därför vi är här… och…

Fader P (franska):
Ja, men lyssna, det finns inget, SSPX…

Reporter 2 (franska):
Jag vet att ni inte längre är med dem men vi vet, monsieur!

Fader P (franska):
Nej, det är inte trevligt det här.

Reporter 2 (franska):
Men vi vet att ni har begått sexuella övergrepp på barn.

Fader P (franska):
Det där är propaganda… Allé, hej då!

Reporter 2 (franska):
Monsieur, snälla, vi känner till fallet…

Fader P (franska):
Det är inte allvarligt.

Reporter 2 (franska):
Vi vet att ni redan har erkänt det som hänt?

Reporter 2 (franska):
Vi känner till fallet.

Fader P (franska):
Försvinn, försvinn ni har inget här att göra. Försvinn från huset. Försvinn dit bort. Det här är privat mark! Stick!

Reporter 2 (franska):
Men ni har redan erkänt allt!

Fader P (franska):
Försvinn härifrån!!

Reporter 2 (franska):
Ja, jag ska gå härifrån men jag vill gärna veta varför ni fortfarande arbetar med barnen?! Efter alla övergrepp ni begått?!

Samtidigt som fader P föser undan min kollega attackeras vår fotograf och man försöker lägga beslag på kameran.

ZZ (engelska):
You can not use this camera.

Reporter 3 (engelska):
We are leaving now. Yes?

ZZ (engelska):
No not leaving. 

Reporter 3 (engelska):
Yes, we are leaving now.

Dom försvarar sin präst och hävdar att anklagelserna bara är illasinnade rykten. Fader P försvinner in i kapellet igen medan tumultet fortsätter. Ett tiotal församlingsmedlemmar hindrar oss från att lämna området. Och tillkallar polis.
Först efter nästan två timmar anländer polisen och vi kan lämna området. Fader P och hans församling menar nu att vi varit inne på privat mark och polisen tvingar oss att radera delar av inspelningarna. När vi kommer ut från området upptäcker vi också att någon skurit sönder däcken på vår bil.

Givetvis finns inga belägg för att fader P just här utsätter några barn för någon fara. Men vår film visar hur han lämnas helt ensam med flera unga pojkar när de går in i huset för att klä om efter mässan. Fader P som erkänt övergrepp och som av SSPX dömts till att aldrig mer få arbeta med barn.

Men här på deras högkvarter i Menzingen i Schweiz frånsvär man sig allt ansvar för Fader P. Man menar att han lämnade prästbrödraskapet redan 2014 och säger sig ha fört över alla uppgifter om anklagelser och övergrepp till ”La Resistance” dit han anslöt sig.

Men trots det välkomnade SSPX honom ett år senare till deras kanske viktigaste årliga prästvigning i schweiziska Econe.Dom här bilderna visar hur fader P ingår i både i processionen och senare i ceremonierna. Dessutom tillåts han hålla mässa som andra SSPX-präster.

Vi tar med oss bilderna och gör ett sista försök att få kontakt med biskop Bernard Fellay. Han som varit ytterst ansvarig för händelserna runt Fader P.

Vi vet att han är på plats på deras så kallade General House i Menzingen – men han vill inte träffa oss. Så vi lämnar över bilderna på Fader P från prästvigningen för att få en förklaring.

Ett halvår efter att vi träffade Andre för första gången är vi på väg tillbaka till honom. För att visa svaren SSPX gett oss kring hans fall. Dom ytterligare fall av övergrepp inom prästbrödraskapet som vi hittat. Och om Montgardin. Men framförallt för att berätta om vårt möte med prästen som utsatte honom för sexuella övergrepp som barn.

Andre:
Chockerande och oansvarigt. Man blir rädd… verkligen. Hur länge ska denna historia få fortgå? Det är alltså en skandal som pågår sedan 35 år. Det är helt uppenbart motbjudande.

Läs även:
Biskop Bernard Fellays brev till Uppdrag granskning

Fallet Sloniker

Här ute på den amerikanska prärien, en bit utanför staden Boise ligger delstaten Idahos största fängelse. En av de över 2000 fångarna är den djupt troende 31-åriga Kevin Sloniker.

Kevin Sloniker (engelska):
I do pray daily for my victims and for their families and I hope for their whole recovery.

Han ska sitta här livet ut – om inte frigivningsnämnden benådar honom. Första gången den frågan kommer upp på deras bord är om 33 år – i april 2050. Men det här ska inte handla om hans straff är rättvist eller inte, eller hur han behandlas innanför stängslen här. Utan vad hans kyrka SSPX och deras präster gjorde – eller kanske snarare inte gjorde – för att förhindra det som hände.

Cynthia Meyer (engelska):
Most of the boys were from the Church. So Mr. Sloniker you took advantage of kids in an environment that should have been safe.

Michael Palmer (engelska):
I think it was unfortunate all the way around. It was a horrible thing.

Angela (engelska):
I expected that Church, my church to protect me. That is what I was taught that the Church was there for. And I think that they failed me and my children. In particular our priests failed me and my sons.

Programledare:
Här uppe i dom franska Alperna ligger SSPX så kallade ”Gyllene fängelse”. Hit skickade ledningen dom präster som varit olydiga, oregerliga – eller utsatt barn för sexuella övergrepp.

Andre (franska):
Han förde sin hand längs mitt lår och tog på mitt kön. Så var det. Jag blev inte arg, jag var mer som en staty, jag var som förlamad, förstenad.

VO: Han gav oss bevis för vad som hände honom som 11-åring inom prästbrödraskapet. Brev och dokument från SSPX egna kyrkliga rättegångar. Och dessutom hemliga ljudupptagningar.

Pfluger (franska):
”Det var en flyktig svaghet som jag ångrar av hela mitt hjärta. Och som ni förstår tynger mig oerhört”.

Uppgifter som tog oss till SSPX absoluta toppskikt och vidare ända in i Vatikanen. En sluten värld där vi möttes av lögner, tystnad och stängda dörrar.

Man (engelska):
Jag ringer polisen för stalking om du fortsätter.

Reporter (engelska):
Men kan vi snälla få prata med biskop Williamson?

Fader P (franska):
Försvinn, försvinn ni har inget här att göra. Försvinn från huset. Försvinn dit bort. Det här är privat mark! Stick!

Reporter 2 (franska):
Men ni har redan erkänt allt!

Reporter (engelska):
Varför lät du honom arbetare vidare? Han arbetade ju med barn?

VO: Vi kunde visa hur SSPX med tystnad och lögner skyddar prästerna och brödraskapet – på offrens bekostnad. Präster som fortfarande idag är verksamma bland barn.

Andre:
Chockerande och oansvarigt. Man blir rädd… verkligen. Hur länge ska denna historia få fortgå? Det är alltså en skandal som pågår sedan 35 år, ja…

Start reportage 2 “Fallet Sloniker”:


Vi är i Post Falls vintern 2017. En liten stad med runt 30 000 invånare i norra Idaho. Här jobbar dom flesta i skogs- eller träindustrin och i princip alla tillhör någon av de över 20 olika kyrkorna på orten. Här har också det konservativa prästbrödraskapet SSPX ett av sina starka fästen i USA. I kvarteret längs motorvägen Interstate 90 – som delar samhället i två delar – ligger deras kyrka, prästernas bostäder och dessutom pojkskolan ”Immaculate Conception Academy”.

Promotion video från pojkskolan.

Reporter (engelska):
After all this… what is your relationship to the Church today?

Angela (engelska):
I am still a catholic, I am not blaming God for this. So I am not going to take it against the Church. I still need the Church for my sacraments so I am still going to go and do what is right by God. But I am not going to seek counsel from them. And I am not going to force my boys to either and I am not going to let them go to the boys school because I do not trust it.

Det är med sorg i rösten hon anklagar prästerna för vad som har hänt hennes två pojkar. Hon litar inte längre på den kyrka hon levt med och sett upp till i hela sitt liv – och menar att det hennes söner utsattes för kunde förhindrats. På samma sätt som Angela hade också Kevin Sloniker och hans familj starka band till SSPX församling i Post Falls. Han växte upp långt ute på landsbygden – men började redan i tonåren arbeta för kyrkan med barn och ungdomar, under flera år bland annat med deras sommarläger. Kevin var omtyckt av präster och församlingsmedlemmar och blev som 20-åring antagen till SSPX prästseminarium i Minnesota.

Reporter (engelska):
Did he speak about his time at the seminary?

Angela (engelska):
Only to use it as a tool to convince me that he was a good person. To gain my trust. So that I would be willing to allow him to take my children out of my sight and out of my protection. So that I felt comfortable leaving them even him with them. To gain my trust as a tool of knowledge.

Reporter (engelska):
Do you think Kevin Sloniker used his role in the church to be able to get to these boys?

Angela (engelska):
Yes.

Reporter (engelska):
Not only your boys?

Angela (engelska):
Oh yes, he told them, he used it as a fear mechanism. That ”I know what I am doing because I have been to the seminary. You can trust me”. And that is how he convinced them not to tell me, as far as what my boys were telling me.

Nyhetsinslag

När vi ställer frågor till SSPX ledning om fallet Sloniker slår dom i sina svar fast tre saker. Ett – att han lämnade församlingen för längesen. Två – att han till slut självmant gick till polisen och erkände sina brott. Och tre – att deras präster aldrig fick kännedom om något brottsligt innan erkännandet. Men vi lyckas få tillgång till hela den omfattande polisutredningen – och ser att inget av det ledningen för SSPX påstår, stämmer.

Angela bor med sin familj någon mil utanför Post Falls. När vi träffar henne är det första gången hon berättar för någon utomstående om kyrkan och vad som hände hennes två söner, som då var 11 och 13 år gamla. Mardrömmen började för två år sedan. Hon hade under en tid anat att något inte stod rätt till – men pojkarna sa inget och hon förstod inte vad det var som pågick. Men så – plötsligt en dag började de berätta.

Angela (engelska):
My heart dropped to my toes. I started to cry. And I looked at my son and I said ”What you have done is incredibly brave”. It took an incredible amount of strength. I knew it. But I needed you to say something. And now I can fix it. And we just sat there crying.

Reporter (engelska):
What did you do after that?

Angela (engelska):
I called the police immediately.

Reporter (engelska):
What did you tell them?

Angela (engelska):
That they were hurting my children and that they needed to be stopped and to go get them.

Och det hennes pojkar berättar ska bli början på en fruktansvärd historia som skakat om det lilla samhället Post Falls. Så småningom uppdagas att minst sju barn under nästan tio års tid utsatts för grova sexuella övergrepp av Kevin Sloniker.

Michael Palmer (engelska):
It was tragic for the victims, it was tragic for the families of the victims, it was tragic for the Kevins family and it was tragic for Kevin. I think it was unfortunate all the way around. It was a horrible thing.

Michael Palmer är Kevin Slonikers försvarsadvokat. Och berättar att efter några månader i häkte erkände han sina brott. Så uppgiften blev att försöka få domaren att förstå hans bakgrund och ta hänsyn till den i domen.

Michael Palmer (engelska):
He was not the youngest but close to the youngest of around a dozen children. I do not recall exactly how many at this point. There was... they were living in a very rural area so he was very isolated. He was homeschooled, so he did not have access to socialication with other children, which one normally would get to play with and see on a more frequent basis. So his entire life as a child growing up was just that with his siblings. Even when he attended church on Sundays, they would go and attend the church service and then come home. His father was gone most of the time not because he had abandoned the family but because he worked very long hours. They were very low income. His mother had health problems and so I think which developed very early on in his childhood so she was not able to be his primary caregiver. So it really fell to some of his older siblings, brothers and sisters to take care of him. When he was a small child. And there was evidence that there was sexual abuse that occured from some of the older children or at very least we could call it sexual experimentation, but I think we can easily call it abuse.

Reporter (engelska):
But what he did was still monstrous.

Michael Palmer (engelska):
Yes, the end result of it was definitely monstrous.

2003 började Kevin Sloniker arbeta med barn och ungdomar i SSPX församling i Post Falls. Han arbetade med kyrkans sommarläger och höll i utbildning för blivande korgossar. Och två år senare antogs han till deras prästseminarium i Minnesota. I polisutredningen hittar vi en märklig uppgift. 2005, under sin tid på skolan, försöker han vid ett tillfälle att omskära sig själv. Han läggs in på sjukhus och efter det bedöms han av skolledningen vara mentalt instabil. Man beslutar att Kevin Sloniker måste avbryta sin utbildning och han återvänder hem. Men i Post Falls får ingen reda på vad som hänt på prästseminariet utan han återupptar sitt arbete med barn och ungdomar i församlingen. Som om ingenting hänt. Och det är nu övergreppen börjar.

Så här beskriver domaren Cynthia Meyer under rättegången de brott barnen utsattes för:
Ljudinspelningar domstolsförhandlingar.

Cynthia Meyer (engelska):
Count one involved conduct with a fourteen year old. Over a period of time of several months in 2014. Count two, conduct with an eleven year old over several months in 2015. Count three alleged conduct with, it said fourteen year old but the conduct said over a period it looks about three and a half years from 2012 to 2015. Count four involved a nine year old with the single allegation of conduct. Count five involved an eight year old with conduct occuring during 2005. Count six involved a ten to twelve year old with conduct occuring from 2007 to 2010. And count seven involved a youngster who was eleven and thirteen years old, one person but the conduct was alleged to have occured in 2006 and or 2010. The conduct was manual to genital touching, it include oral to genital contact, it included genital to anal contact. And the defendant plead guilty on each count.

Och när Kevin Sloniker själv får ordet i rättssalen innan domen faller – säger han att han ber för sina offer.

Kevin Sloniker (engelska):
Your honor, I am sorry for every one of my offences. I put myself here. And I do pray daily for my victims and for their families and I hope for their whole recovery. I take full responsibility for my actions. I am not proud of facing anyone of them. I am ashamed of myself. Thank you your honor.”

Han dömdes till livstids fängelse. Med möjlighet att friges efter tidigast 35 år. Han avtjänar sitt straff här bland 2000 andra fångar på “Idaho state correctional center” 60 mil hemifrån.

Två av de som utsattes var Angelas söner. Kevin Sloniker tog med dem i sin bil till det här huset i utkanten av stan och förgrep sig på dem. Till sin mamma har pojkarna berättat att det ska ha skett vid nio olika tillfällen. Angela menar att kyrkan tidigt fick varningstecken om att allt inte stod rätt till.

Angela (engelska):
I mean I am not smart. I do not consider myself particularly strong. Why is it that I was the only one that could see that? When obviously the Church saw it before I did. How come no one stopped it? No one stopped it. It was there, they knew, people knew.

Reporter (engelska):
But are you sure that the priests actually knew?

Angela (engelska):
Oh yes, before my boys said something to me I asked the priest “what should I do”? The advice I was given was to do nothing because I had no concrete substantial evidence to go on. I can't just sit there and say this is happening if I do not have any fact to back it up. Their excuse was they could not do it because they did not have any facts to back it up with. What kind of a fact do you need was my question? What facts did you need? Did you need Kevin to come forward in broad daylight? And say look everybody I am violating these boys? So what, what are you going to do?

När vi går igenom polisutredningen ser vi hur offer och församlingsmedlemmar berättar att de pratat med prästerna om sina misstankar kring Kevin Sloniker. En mamma vittnar om att hon höll sina barn borta från honom eftersom hon var övertygad om att han utsatte barn för övergrepp. Och det hade hon och hennes pappa berättat för två av prästerna. Och ryktena började gå i församlingen.

Angela (engelska):
Many rumours.

Reporter (engelska):
Rumours among the parishoners?

Angela (engelska):
Family members and the Church.

Reporter (engelska):
He was talked about in the Church?

Angela (engelska):
Yes. It was a very open thing that people knew that there was something there that was not right. And it was more than just one brother. And it was in the boys. And it involved boys. Other boys. The rumour was very clear.

Reporter (engelska):
Was it about sexual abuse?

Angela (engelska):
Yes.

Ett annat viktigt vittnesmål i polisutredningen är från ett av Kevin Slonikers offer 2006. Det är året efter att han bedömts vara mentalt instabil och tvingats lämna prästseminariet. Det är då – när han återupptagit sitt arbete med barn och unga i Post Falls – som han utnyttjar en 12-årig pojke, i ett hus långt ute på landsbygden.

Pojken berättar detaljerat för polisen om de grova sexuella övergreppen där Kevin Sloniker till och med ska ha använt en piska. Men han berättar också för polisen att en av SSPX präster fick reda på vad som hänt. Att han citat: “varit naken och utsatts för fysiskt våld av Kevin”. När vi ställer frågor till SSPX ledning ger dom en helt annan bild av vad som hänt.

Kevin Sloniker skulle bara haft vad man kallar citat “gränslösa lekar” som till exempel kuddkrig och där dom sprungit omkring och lekt i bara underkläderna. Allvarligare än så var det inte, enligt kyrkan. Men den sammantagna bilden av polisutredningen är otvetydig: prästerna fick en mängd varningssignaler om allvarliga händelser – men agerade inte. 

Angela (engelska):
I expected that Church, my church to protect me. That is what I was taught that the Church was there for.

Reporter (engelska):
Why do you think the priests did nothing?

Angela (engelska):
They were too scared or they were trying to protect the Church or I do not know? I am trying to answer that question too and I do not know why no-one stopped it before me. I do not know. I wish that they had. And I think that they failed me and my children. In particular our priests failed me and my sons.

En som otaliga gånger sett hur kyrkan i första hand skyddar sig själv och prästerna är Mary Dispenza i Seattle. Hon är aktiv i SNAP, USAs största organisation för att stödja och hjälpa offer inom Katolska kyrkan. Som barn blev hon själv utnyttjad av sin präst. 

Mary Dispenza (engelska):
I went in to the second grade and I was seven years old. And very much at that young age in love with God and Mary and Jesus, the guardian angel all those different things. And then... at lunchtime in second grade and I am seven I went looking for my mum because she would stay around and help in the rectory until the end of the school day. And I wandered in to the school auditorium. And it was dark. And I could hear a machine going and a light coming from it. And a big picture and it was a movie. But I do not know then if I knew what it was but the sound of the projector kept drawing me closer and closer to it. And there was the parish priest and he motioned me to sit on his lap. And I did because he was father and why would I not and I was just fascinated also by the projector going the wheels going round and round and I am on his lap and seeing this projector. It is like wow this is something. And then he put his hands under my uniform skirt and under my panties and he put his fingers in me. And I think and have been asked you know for how long and for me it seemed like fifteen minutes and I am aware of everything just blanked out. The movie evereyhting just stopped and the name of my book is “Split” because I believe at that time I really did. I just left part of me here and part of me here. And then he walked me to the back of the auditorium. Left me and he just went... he just left. And I do remember there were these two little bathrooms there and I went in and washed my hands and washed my hands and washed my hands. And I think in my way I would getting clean. Even at seven I knew something bad and wrong had happened.

Själv fick hon efter många decennier rätt mot kyrkan. Trots att man länge försökte mörklägga vad som hänt. Och enda sättet att komma tillrätta med problemen i kyrkan, menar hon, är att bryta tystnaden och slutenheten.

Mary Dispenza (engelska):
If they had an open accountable organization they would expose and expose and expose their brotherpriests until they were rid of them. But they do the opposite, they cover up, they cover up, they cover up. And there are probably many reasons I can only offer my own ideas. I think it is about preserving the good name of the SSPX or the Catholic church. Putting that over and above harm and crimes and all the rest committed by their brother priests and the leaders of the organizations. In the Catholic church all the bishops.

Reporter (engelska):
And what does this do to the victims? And the families of the victims?

Mary Dispenza (engelska):
Well it brakes their hearts very simply and it destroys lives. You know I am seventysix and since age seven I have worked with the impact of sexual abuse in my life. Even now I struggle with issues of intimacy. I get close, pull back, close, pull back. So we victims, survivors, never recover totally. The survivors suffer greatly when the Church that they loved and in some cases still do. In many cases they do not anymore hurt them and then deny that. And in that denial it really implies ”they are lying”, ”they are making this up”, ”it is not true”.

I fallet Kevin Sloniker hävdar SSPX också att han redan 2006 – efter det de menar bara var ett kuddkrig – inte längre fick arbeta med barn och ungdomar, och lämnade församlingen. De sista åren innan han arresterades arbetade han som lastbilschaufför och var bortrest långa perioder från Post Falls. Men i polisutredningen hittar vi uppgifter att han så sent som 2013 träffat ett offer via kyrkans pojkskola. Och domaren slår i rätten fast att Kevin Sloniker använt kyrkan för att kontakta sina offer.

Cynthia Meyer (engelska):
”Most of the boys were from Church. So Mr. Sloniker you took advantage of kids in an environment that should have been safe and free from those who would manipulate and hurt them. The abuse took place over a period of nine to ten years and as indicated the victims ages range from eight or nine years old up to sixteen or seventeen years old. But Mr. Sloniker in truth these boys will be effected for the rest of their lives. They will suffer humiliation, fear, guilt, selfloathing and conflict. This is truly something that will effect them forever.”

Så SSPX påstående att Kevin Sloniker lämnade församlingen i Post Falls redan 2006 stämmer inte. Och deras påstående att prästerna aldrig fick kännedom om något brottsligt stämmer heller inte det med polisens utredning.Den sista punkten i de svar vi får från kyrkans ledning – att han till slut självmant gick till polisen och erkände sina brott, är heller inte det sant. Michael Palmer berättar hur Kevin Sloniker efterlystes och greps efter det att Angela gått till polisen.

Michael Palmer (engelska):
He was arrested after an investigation began. I believe it was the Post Falls police departement had a allegation made by a mother of a boy who, again I think there is enough here that I do not recall, but I would say 11-13 age range I think. Who had spent the night at the home Kevin was residing in.

I polisens rapport står det beskrivet hur Kevin Sloniker är efterlyst och grips i sin lastbil sent på natten den 14 september 2015 i den lilla orten Menomonie i Wisconsin, 230 mil hemifrån. Så SSPX påstående att han självmant gick till polisen och erkände stämmer inte heller det.

Michael Palmer (engelska):
From that ultimately they arrested him and then I think the investigation grew as they interviewed more people and more information came to light.

Reporter (engelska):
So he did not turn himself in? He was arrested by the Police?

Michael Palmer (engelska):
Correct.

Och Michael Palmer påminner om att präster och kyrkan måste gå till polisen om man får kännedom om misstänkta övergrepp mot barn.

Michael Palmer:
If there was a disclosure made and there was a credible or at least reasonable view of that that it could be true. Then there would be an obligation to report that to the proper authorities. Under Idaho law there is a mandatory duty to report to appropriate authorities whether the child protection services or the law enforcement allegations of child abuse. And that applies to anyone.

Men från SSPX slutna värld hörde ingen av sig till polisen och övergreppen pågick i nästan tio år. För prästerna såg inget, hörde inget och visste inget.

Reporter (engelska):
It says here prior to Mr. Sloniker's confession to the police the priests in Post Falls were never informed of any…

Angela (engelska):
That is an incorrect statement. That is an incorrect statement.

Reporter (engelska):
How are you so sure?

Angela (engelska):
My dad went and spoke with them. He can not speak for himself but I do know that it happened. Those conversations happened. My sister spoke to them. So the problem was known, obviously.

Reporter (engelska):
So this statement is not correct.

Angela (engelska):
It is too obvious for it to be correct. It is too obvious. That is an absolute incorrect statement.

Hos Mary Dispenza.


Mary Dispenza (engelska):
We who grew up in the Catholic church were told go to father. Go to father. Father will settle and solve everything. So instead of going immediately to the civil criminal system or the police we do what we learnt, we go to father. And that is part of the reason why the secrecy continues because they go to father and father either minimizes or says I will take of it. And as good catholic you believe I did the right thing, I went to father and he going to take care of it. Well he does not. And the abuser goes on and this is what happened in Slonikers case. People did come forward, they did their best. No one listened to them and a result Sloniker was able to molest more and more children.

Reporter (engelska):
After all this. What kind of help have you got from the Church?

Angela (engelska):
None.

Reporter (engelska):
Nothing?

Angela (engelska):
None.

Reporter (engelska):
Have they talked to you or your boys.

Angela (engelska):
No. It is kind of a difficult position to be in as a Catholic and as a mother raising Catholics.

Breven från påven

Året är 2009. Det började som en granskning av det konservativa prästbrödraskapets SSPX kopplingar till högerextremism. Som ledde fram till en osannolik intervju med deras biskop Richard Williamson.

Biskop Williamson (engelska):
I believe that the historical evidence. The historical evidence is strongly, is hugely against six millions jews having being deliberately gassed in gaschambers as a deliberate policy of Adolf Hitler.

Reporter (engelska):
But you said ”Not one jew was killed”.

Biskop Williamson (engelska):
In gaschambers.

Reporter (engelska):
So there was no gaschambers?

Biskop Williamson (engelska):
I believe there were no gaschambers. Yes.

Biskopens förintelseförnekande utlöste en allvarlig kris för Vatikanen och den dåvarande Påven Benedictus den 16e. Och det blev en världsnyhet. Det blev också en internationell politisk fråga.

Angela Merkel (tyska):
Påven och Vatikanen måste på ett tydligt sätt klarställa att det inte finns något utrymme för att förneka Förintelsen och att man måste försäkra sig om en positiv och naturlig relation till judendomen.

En av Påvens Kardinaler Walter Kasper var den som fick uppdraget att hantera krisen mellan Katolska kyrkan och dom judiska företrädarna.

Walter Kaspers:
I could play down things in a very short time, with the big organizations in New York. And also with the great rabbinate in Jerusalem it was a bit more difficult. It was ofcourse they are also under pressure, the jews are very sensitive. But I think I succeded to play it all little bit down and to build up new trust.

Reporter:
But still this has been described as the most serious between the Catholic church and the jewish community in modern times.

Walter Kaspers:
Of course it is. It is understandable because the Holocaust is such a event for the jews. It is important for jewish identity today.

Kritiken var hård mot SSPX och biskop Williamson. Till och med dåvarande Påven Benedictus den 16:e fördömde hans uttalanden. Men bakom kulisserna skulle en av Påvens kardinaler gå emot sin egen ledare och kyrka – för att hjälpa SSPX efter skandalen. Månaderna efter det som kom att kallas ”Williamsonaffären” synas SSPX politiska kopplingar världen över – med en mängd olika avslöjanden om antisemitism och högerextremism som följd.

Huvudpersonen själv biskop Williamson låste under tumultet in sig på brödraskapets prästseminarium utanför Buenos Aires i Argentina, där han var rektor. Protesterna var massiva och snart blev det en fråga på högsta politiska nivå.

Kvinna:
Idag har inrikesdepartementet hörsammat skrivelsen från diskrimineringsbyrån och skrivit under tillbakadragandet av Williamsons uppehållstillstånd.

Den argentinska regeringen drar nu in biskopens visum och han tvingas hastigt lämna landet. Han återvänder till England och bosätter sig här på SSPX huvudkontor i London. Så småningom blir det tyst kring Williamson och prästbrödraskapet. Men genom åren har det i det tysta ändå pågått förhandlingar mellan Vatikanen och SSPX. Och förra året tog det fart. Påve Fransiskus och hans närmaste män har vid flera tillfällen senaste året träffat SSPX ledning i Vatikanen.

Monica Herghelegiu är doktor i kyrkorätt på universitetet i tyska Tübingen och hon har följt förhandlingarna.

Monica Herghelegiu:
Of course these discussions become more and more intensive. I imagine like every other Pope he would like to integrate some split groups to the Church.

Många i den katolska världen ställer sig nu frågan: varför? Varför är det så viktigt för den tillsynes moderna och progressiva Påven Fransiskus att införliva det ultrakonservativa prästbrödraskapet i kyrkan?

Monica Herghelegiu:
Because the Catholic church understands itself as of a church representing the truth for faith for Jesus christ. Of course in a time in which several groups get separated from the Church and we hear that the number of believers are falling down and that there are less people in central in the western world interested in Catholic faith. He would like to integrate a group which seems to have a vivid pastoral life.

I ett av sina påvliga brev skriver Fransiskus att:
”I trust that in the near future solutions may be found to recover full communion with the priests and superiors of the Fraternity”.

Nu väntar man bara på resultatet, att Påven formellt fullt ut accepterar den ultrakonservativa världsomspännande rörelsen – och tar in dom i Kyrkans värme.

Monica Herghelegiu:
There have been a lot of discussions, a lot of declarations, a lot of suggestions. I mean the only concrete step was the granting of the authority of administaring the sacraments of reconsiliation and anointing of the sick. I mean this is a real step otherwise all that we hear about are declarations and discussions on the doctrinal nature of second vatican counsil, on the interpretation of several documents of the second vatican counsil and we hear also about the possibility of having some sort of administrative entity, like a personal prelature.

Det handlar om kyrkojuridiska teknikaliteter och diplomati på högsta nivå men framförallt om Påvens goda vilja. Och den tycks till och med SSPX högsta ledare biskop Bernard Fellay – förvånad över. Så här sa han på en konferens i Washington i för ett drygt år sedan.

Bernard Fellay:
There is absolutely no doubt that he has involved himself very personally in our case. He knows us from close. And the way he behaves obliges us to think that he has sympathy. Which seems contradictory with the blame. Let us say I can not explain more than that. I really expected a condemnation and then it is the contrary which is happening.

En förklaring menar biskop Fellay är Påvens historia i Argentina.
I may explain a little bit and it comes from Argentina. He knows us from Argentina.

Det var där som Påven knöt starka band till SSPX. Då hette han Kardinal Bergoglio och kom till undsättning när prästbrödraskapet drabbades av allvarliga problem efter Williamsonaffären. Den före detta chefen på religionssekretariatet Guillermo Oliveri berättar hur fallet med biskop Williamson hamnade på hans bord.

Oliveri:
Jag började tänka: Vilken väg kom han in? Och hur? Vår argument var att han ljög när han kom in i landet. Du måste ju skriva en declaración jurada (typ sworn statement, vet inte svenska ordet), men han berättade inte allt. Så det, plus de uppmärksammade händelserna, var argumenten som Migrationsverket använde för att få ut honom ur landet, att häva hans visum.

Me puse a pensar, por donde entró? cómo entró? En realidad lo que utilizamos, argumento discutible, es que el tipo mintio en los datos cuando ingresa. Vos tenes que armar una declaración jurada, bueno no dijo todo, no contó todo. Bueno, eso fue un poco el argumento, mas los hechos públicos, el argumento de la dirección de migraciones, ministerio del Interior, para pedirle que se vaya del país, para revocarle la visa.

Oliveri fann att SSPX hade registrerat sig på ett felaktigt sätt i landet och nu var hela organisationens framtid i Argentina hotad. Biskop Fellay berättar hur man i detta kritiska läge fick hjälp av Kardinal Bergoglio – nuvarande Påven.

Bishop Fellay:
So the Superior of the district went to see the Cardinal Bergoglio at the time and he explained the problem. And Cardinal Bergoglio said: ”No it is clear it is clear you are catholic, you are catholic, you are not schismatic. No no no I am going to help you.” And he did. He did. He took contact with Rome and he wrote a nice letter to the government in our favour.

De här breven har aldrig tidigare publicerats. Dom visar hur Påven agerade för att rädda det kontroversiella prästbrödraskapet – i svallvågorna efter deras Förintelseförnekande biskop.

I det här brevet intygar Påve Fransiskus – då Kardinal Bergoglio – att SSPX är på väg att bli en del i Katolska kyrkan och ber regeringen att de ska skrivas in i registret över Heliga samfund. För att på så sätt kunna fortsätta sin verksamhet i landet.

Och han skriver ytterligare ett brev där han intygar att SSPX fått religiöst tillstånd att etablera sig i Buenos Aires.

Men då reagerar Vatikanens ambassadör i Argentina som uppenbarligen inte är lika vänligt inställd till SSPX. Han skriver att det citat: ”inte rör sig om en enhet som tillhör den romersk-katolska apostoliska kyrkan”.

Bernard Fellay:
The leftist government got a contradictory letter from the Nuntio. It kind of (collided). And that was about the situation when he was elected Pope.

Till slut fick SSPX stanna i landet. Men breven visar på en unik konflikt där nuvarande Påven gick emot Vatikanen för att rädda SSPX.

Ines San Martin är journalist, verksam i Vatikanen och har noga följt förhandlingarna. Hon är själv från Argentina – Påvens hemland – och såg tidigt hur god relation han hade med SSPX.

Ines:
They are not ashamed of the fact that the Pope sees them with a good eye. And the Pope is not ashamed of having a good eye when it comes to them. There are things they do not agree with. Yes. There are things that need to be dealt with. Yes. But in the end they are souls and they need to be reached out to.

Reporter:
But obviously Cardinal Bergoglio – today Pope Francis – and the SSPX has a long history together.

Ines:
Yes, there is a long history between the Pope and the Society. Not all of it is good. Not all of it is bad. And in the end of the day the goal is reconsiliation.

Allt talar för att Påven inom kort kommer få som han vill. Att SSPX blir en del av den stora Katolska kyrkan. Det kontroversiella och ultrakonservativa prästbrödraskapet som under årtionden hade en Förintelseförnekande biskop, som låtit pedofilianklagade präster arbeta vidare och än idag fortsätter att mörka sanningen om dom sexuella övergreppen – mot barn.

Andre:
Hur länge ska denna historia få fortgå? Det är alltså en skandal som pågår sedan 35 år. Det är helt uppenbart motbjudande.

Angela (engelska):
I expected that Church, my church to protect me. That is what I was tought that the Church was there for. And I think that they failed me and my children. In particular our priests failed me and my sons.

Mary Dispenza (engelska):
Go to father and father either minimizes or says I will take of it. And as good catholic you believe I did the right thing, I went to father and he going to take care of it. Well he does not.

Reporter (engelska):
You were his superior for many years why did you let him continue work as a priest. You know he worked with children.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Det gyllene fängelset

Mer i ämnet