Foto: Tomas Oneborg/TT

Analys: Frågan om vinster i välfärden lär vara politiskt död de kommande åren

Publicerad

ANALYS · Högervindarna i höstens val ritar nu om den politiska kartan i landets kommuner. Det innebär ny politik och nya prioriteringar.
Frågan om vinster i välfärden lär till exempel vara politiskt död de kommande åren.

Mats Knutson inrikespolitisk kommentator

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Precis som i riksdagsvalet blåste högervindar i kommunalvalet den 9 september. Alliansen har tagit makten i fler kommuner, antingen som majoritet, eller genom blocköverskridande konstellationer där Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet ingår. I en del kommuner också med Sverigedemokraterna som vågmästare.

Det är just Sverigedemokraternas framgång som är den viktigaste förklaringen till den förändrade maktbalansen i många kommuner. Alliansen som helhet gjorde inget lysande val. Däremot gjorde Socialdemokraterna ett sämre val i kommunerna än på riksnivå och ett sämre kommunval än 2014.

Jämfört med kommunvalet 2014 tappade Socialdemokraterna 3,6 procentenheter, enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting). Miljöpartiet tappade nästan lika mycket i kommunalvalet, 3,2 procentenheter. Visserligen backade Moderaterna med 1,5 procentenheter, men övriga partier till höger om den politiska mitten ökade desto mer.

Maktbalansen förskjuts i kommunerna

Den stora vinnaren på kommunal nivå var Sverigedemokraterna som ökade med 3,5 procentenheter. Centerpartiet ökade med 1,8 procent och Kristdemokraterna med 1,2 procentenheter.

Också Vänsterpartiet gick fram med 1,2 procentenheter, men denna uppgång kompenserar inte Socialdemokraternas och Miljöpartiets tillbakagång.

Sammantaget har detta förskjutit maktbalansen i kommunerna åt mitten och åt höger. De rödgröna partiernas tillbakagång har inneburit färre kommuner med rödgrönt styre, i ställer har borgerliga partier fått större inflytande, inte sällan genom blocköverskridande samarbete eller samarbete med Miljöpartiet.

Det här kommer förstås att få konsekvenser för den politik som förs på flera håll runt om i landet. En fråga som lär vara mer eller mindre politiskt död under den här mandatperioden är en av förra mandatperiodens stora politiska stridsfrågor – vinster i välfärden.

Vid den här tiden efter förra valet hade Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort upp med Vänsterpartiet om att försöka stoppa eller starkt begränsa privata företags möjligheter att ta ut vinster ur välfärdsverksamhet som finansieras med skattemedel. Det var grunden för regeringens budgetsamarbete i riksdagen med Vänsterpartiet.

Det blev också startpunkten för en omfattande politisk debatt om välfärden som präglade stora delar av förra mandatperioden. Det här påverkade också kommunpolitiken då både friskolor och äldreomsorg är frågor som rör den kommunala verksamheten.

Vänstern lär uteslutas från makten

När den politiska tyngdpunkten nu förskjuts innebär det att Vänsterpartiets inflytande starkt begränsas, också i dessa frågor. Vänsterpartiet är det parti som tydligast tagit ställning mot privata vinster i skola, vård och omsorg. Socialdemokraterna har genom åren givit olika besked i frågan, men har en mindre negativ hållning. Miljöpartiet ligger ännu närmare de borgerliga partierna i sin principiella hållning till privata alternativ.

Men under förra mandatperioden tvingade Vänsterpartiet den dåvarande rödgröna regeringen att driva dessa frågor. I annat fall hotade Vänsterpartiet att dra tillbaka sitt stöd för regeringens budget. Majoriteten i riksdagen fällde dock de skarpa förslag som lades fram och i praktiken hände inte särskilt mycket.

Det lagstiftningsarbete som den rödgröna regeringen inledde förra mandatperioden för att begränsa vinster i välfärden lär nu definitivt kastas i papperskorgen – oavsett vilken regering som tillträder.

Mandatfördelningen i riksdagen innebär att någon rödgrön regering knappast kan tillträda och att Vänsterpartiet lär uteslutas ur varje tänkbar regeringskonstellation. De alternativ som står till buds mot bakgrund av valresultatet är antingen en blocköverskridande regering eller en mer renodlad regering på högerkanten.

De privata alternativen lär bli fler

Inte i något av dessa fall lär den politiska viljan finnas att förbjuda eller starkt begränsa vinster i välfärden. Snarare tvärtom. Att Alliansens tagit makten i allt fler kommuner, samt Centerpartiets nyckelroll på många håll, indikerar att vi sannolikt får se en motsatt utveckling.

Centerpartiet är ett av de partier som är mest ideologiskt övertygade om fördelarna med privata alternativ. Det är en linje de kommer att driva oavsett om de sitter i ett Alliansstyre eller i ett blocköverskridande kommunalt- eller regionalt samarbete.

En annan slutsats man kan dra av detta är att med dessa politiska förändringar också på kommunal nivå kommer det att finnas en större öppenhet för både nya friskolor och att mer av äldreomsorgens sköts av privata företag. Och på landstingsnivå är sannolikheten även stor att de privata alternativen blir fler inom sjukvården.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa skeenden”.

Regeringsbildningen

Mer i ämnet