Foto: Jessica Gow/TT

Analys: ”Inga vetenskapliga belägg för att mensen kan rubbas av vaccin”

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Kan coronavaccinet påverka menscykeln? Just nu sprids rykten och berättelser på sociala medier där kvinnor berättar hur deras menscykel förändrats efter vaccinering. Risken är att detta avskräcker kvinnor från att ta vaccinet trots att det inte finns någon forskning som visar på ett samband.

Bodil Appelquist

Vetenskapsreporter

Att den här typen av uppgifter sprids just via sociala medier är inte oväntat. Där räcker det ofta med att så ett frö av misstankar för att det ska få fäste, slå rot och snabbt bli till en sanning för många trots att fakta och vetenskap saknas.

De studier som hittills gjorts på de coronavaccin som används i Sverige har inte visat på något samband mellan vaccinet och mensrubbningar. Men vissa biverkningar, som är extremt ovanliga, märks inte förrän miljoner människor vaccinerats, just för att de är så otroligt sällsynta. Det var fallet med den mycket ovanliga koaguleringsrubbningen som vissa kan drabbas av efter Astra Zenecas vaccin.

Coronapandemin

Därför ska även berättelserna om tillfälliga förändringar av menscykeln granskas genom en undersökning av University of Illinois.

Att vaccin skulle kunna påverka mensen i någon mån är inte helt osannolikt säger forskaren Ali Harandi, MEN – det gäller att lyssna på resten av det han säger också, nämligen att OM så är fallet skulle det vara en ofarlig biverkan som går över.

Livsfarliga rykten

Människors rädsla bör tas på allvar. Om det inte sker kan det bli en grogrund för det vi i dag kallar fake news.

Det finns skrämmande exempel på hur felaktig och förvanskad information kring just biverkningar av vacciner spridits och fortfarande sprids över hela världen. Det allvarligaste handlar om påståendena om att kombinationsvaccinet MPR skulle kunna orsaka autism hos barn.

1998 lyckades läkaren Andrew Wakefield få en studie kring detta publicerad i en ansedd tidskrift. Studien byggde på berättelser från 12 föräldrar som misstänkte att deras barn utvecklat autism efter att de fått MPR-vaccinet.

Påståendet om ett möjligt samband mellan vaccinet och autism har sedan motbevisats upprepade gånger. Studier på miljoner barn har visat att det inte finns någon som helst koppling, men fortfarande sprids detta osanna påstående i vissa kretsar och får många att välja bort vaccinet. Och Wakefield, som fråntogs sin läkarlegitimation, hyllas som en hjälte av vaccinmotståndare än i dag. Kanske är hans framgång just grundad på att han verkligen lyssnade på de oroliga föräldrarna.

Fakta måste gälla

Att dra paralleller mellan detta och berättelser från kvinnor som upplever förändrad mens till följd av coronavaccinet är kanske att gå långt, men detta kan ändå stämma till viss eftertanke. Vi ska ta misstankar om biverkningar på allvar. Människors som är oroliga måste bli lyssnade på. Men det finns en fara i att dra långtgående slutsatser utan ett gediget faktaunderlag.

När det gäller att bekämpa den pandemi som lett till minst tre miljoner människors död och förändrat hela vår värld, är vaccin det enda riktigt verksamma vapen vi har just nu.

Menstruella erfarenheter granskas

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Coronapandemin

Mer i ämnet