Foto: TT

Analys: Nu fullbordas Moderaternas frigörelse från Fredrik Reinfeldt

Publicerad

ANALYS · Moderaternas partistämma i Örebro innebär ett fullbordande av partiets frigörelse från Fredrik Reinfeldt. Det manifesteras av fortsatta skärpningar av flyktingpolitiken, men också om en hårdare kriminalpolitik och ökad tonvikt på klassiska moderata profilfrågor som skatter, försvar och företagande.

Mats Knutson inrikespolitisk kommentator

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Trots den kraftiga omsvängning av politiken som skett de senaste åren, och trots det krisartade läget för Moderaterna så här elva månader före valet, ska vi inte räkna med några uppslitande politiska gräl på partistämman.

Tiden för splittring och interna stridigheter är över. I alla fall för stunden.

När Moderaterna nu samlas för partistämma i Örebro handlar allt om att visa upp enighet utåt, både bakom den nyvalde partiledaren men också bakom partiets politik.

I fyra dagar träffas moderater från hela landet i Örebro. Partistämman ska lägga fast politiken inför valåret 2018. Och det brinner i knutarna. Väljarstödet är fortsatt lågt och tiden knapp för att vinna tillbaka de väljare som flytt.

Viktigt att vinna tillbaka väljare från SD

Väljarflödena bort från Moderaterna de senaste åren visar hur allvarligt läget är för partiet.

En stor grupp väljare, som är missnöjda med flyktingpolitiken, har gått till Sverigedemokraterna. En annan stor grupp väljare, sannolikt liberala, har flytt till Centerpartiet när Moderaterna signalerat hårdare tag i bland annat flyktingfrågan.

Maktpolitiskt är det förstås viktigare för Moderaterna att vinna tillbaka de väljare som gått till Sverigedemokraterna. Det är bara så Alliansen kan växa. Att ta tillbaka väljare från Centerpartiet påverkar ju inte Alliansens storlek i opinionen. Och det är uppenbart detta som vägleder Moderaterna när partiet nu skärper politiken på flera områden. Det handlar bland annat om att inskränka asylrätten, ställa hårdare krav för svenskt medborgarskap och införa ett nationellt tiggeriförbud.

Moderaternas partistämma röstar ja till tiggeriförbud Foto: TT

Få beredda på nya stridigheter

Samtidigt knyts mycket av förhoppningarna kring Ulf Kristersson som partiledare. Att han på ett helt annat sätt än Anna Kinberg Batra ska kunna kommunicera partiets politik, samla partiaktivisterna och bli en självskriven oppositionsledare inför valet nästa år.

De kommande dagarna kommer Moderaterna att debattera och fatta beslut om en lång rad konkreta sakfrågor, som ska utgöra grunden för partiets politik i valrörelsen.

Även om det finns olika ståndpunkter i flera av frågorna lär partiledningen få med sig stämman i de flesta tunga besluten. Läget för partiet uppfattas internt som mycket allvarligt. Få är beredda att i detta läge medverka till nya stridigheter eller till beslut som får den nye partiledaren att framstå som svag och stukad.

Klassiska konfliktfrågor

Annars finns förstås flera frågor där meningarna går isär. Exempelvis driver flera länsförbund i strid med partiledningen på för att inrätta en kommunal polis för att upprätthålla säkerheten också i utsatta områden.

En återkommande tvistefråga på moderata partistämmor är arbetsrätten. Under Fredrik Reinfeldts tid var turordningsreglerna tabu inom Moderaterna. Nu vill partiledningen se över dessa regler, men många ombud vill säkert gå betydligt längre.

En annan klassisk konfliktfråga i partiet rör så kallade marknadshyror. Här vill partiledningen ha en friare hyressättning, men betonar samtidigt att det bör ske i form av uppgörelser över blockgränsen, vilket knappast är realistiskt. Också här lär det bli debatt.

Men i de frågor där Moderaterna vill signalera förändring och förnyelse lär det råda bred uppslutning kring partiledningens linje. Det handlar inte minst om skärpta straff, en hårdare flyktingpolitik, sänkta skatter, minskade bidrag och en tuffare integrationspolitik, men också om mer pengar till försvaret och polisen.

Ett fullbordande av återgången till ”moderat classic”, alltså.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa skeenden”.