Här svarar vi på de vanligaste frågorna om SVT:s EU-valkompass 2024 och hur den har tagits fram. Foto: SVT

Frågor och svar – SVT:s valkompass till EU-valet 2024

Uppdaterad
Publicerad

SVT:s valkompass till EU-valet erbjuder väljarna att testa sina åsikter mot partierna och kandidaternas i årets EU-val.

Här kan du läsa om hur vi gjort när vi har tagit fram frågorna och byggt tjänsten. Du kan också få svar på de vanligaste frågorna om valkompassen.

Varför gör SVT valkompassen?

Syftet med valkompassen är att på ett seriöst men lättillgängligt sätt hjälpa väljarna att orientera sig i de politiska sakfrågorna inför valet till Europaparlamentet. I kompassen får väljarna veta var partierna står i ett antal frågor och kan jämföra deras ståndpunkter med sina egna åsikter. På ett enkelt och överskådligt sätt lyfter vi fram aktuella frågor i valet och ger samtidigt partierna en möjlighet att genom sina svar tala om för väljarna vad de driver för politik.

SVT:s valkompasser är mycket uppskattade av publiken. I riksdagsvalet 2022 genomförde SVT en eftervalsundersökning där 42 % av väljarna uppgav att de genomfört SVT:s valkompasser, bland första- och andragångsväljare var siffran 64 %. Totalt genomfördes 5,1 miljoner SVT-kompasser i samband med valet 2022.

Vilka partier får vara med i valkompasserna?

Vi har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i det förra EU-valet 2019. Skälet är att det behövs ett underlag som bygger på förd politik för att konstruera en kompass. Partier som inte har en plats i den beslutande politiska församlingen finns alltså inte med. Däremot bevakar naturligtvis våra nyhetsprogram nya intressanta politiska initiativ och partier. 

Hur har ni gjort för att få tag i alla partiföreträdare?

Det är totalt 353 kandidater som står på partiernas listor inför valet.

Vi har via partiernas egna organisationer fått kontaktinformation till alla kandidater och bjudit in dem att delta. Dock kan vi inte tvinga partierna eller deras kandidater att svara så i de fall de inte vill eller av olika skäl väljer att inte delta så kan vi inte göra något åt det.

Vad är viktigt att tänka på vid framtagningen av valkompassfrågor?

Frågorna är framtagna för att vara aktuella, partiskiljande och lätta att ta ställning till för såväl de väljare som gör valkompassen som för de partiföreträdare som ska svara på frågorna. Vi har också eftersträvat att få en balans mellan positiva och negativa frågor utifrån olika politiska inriktningar och strävat efter att fånga aktuella frågor som återfinns i den politiska debatten.

I urvalet av frågor har vi använt oss både av SVT:s egna politikexperter inom inrikes- och europapolitik samt av vår samarbetspartner Indikators expertis inom statsvetenskap, valforskning och undersökningsmetodik.

För att få fram bra frågor börjar vi med ett hundratal generella frågor för att få ett så brett spektrum som möjligt av ämnen och frågeställningar att arbeta med. Av dessa har ca 50 frågor testats av Indikator i en stor enkät med drygt 3000 svar, samt i olika testgrupper. Det slutliga frågeurvalet baseras både på testerna samt att vi eftersträvar så aktuella frågor som möjligt och en politisk jämvikt.

Hur räknas matchningen mellan mig och partierna ut?

Vid beräkningen av matchningsprocent räknas såväl angivet svarsalternativ samt om du och/eller partierna angett frågan som ”extra viktig”. Om du angett frågan som ”extra viktig” får den frågan större inverkan än övriga frågor på slutresultatet. Vid olika ståndpunkter i just den frågan distanseras ni mer, vid samma åsikt i frågan kommer ni hamna närmare varandra jämfört med om ni inte angett frågan som extra viktig. Rent teoretiskt går det att få såväl 100% som 0% för samtliga partier och partier/kandidater som du jämför dig med.

I kompassen har vi tre olika sorters frågor. Det är ett antal påståenden att ta ställning till, några mer eller mindre-frågor samt en priofråga, där både partier, kandidater och väljare får välja upp till tre områden de tycker är viktigast. Alla svar vägs in i matchningen.

Du matchas bara mot de partier och kandidater som valt att svara på valkompassen.

På startsidan innan du börjar göra kompassen kan du se vilka partier som svarat.

På Github har vi tillgängliggjort matchningsalgoritmen som öppen källkod.

Vilka kandidater kan jag bli matchad mot i EU-valkompassen?

Vi har erbjudit alla kandidater för de nuvarande åtta partier som har mandat i Europaparlamentet möjlighet att svara på våra valkompassfrågor och fylla i sina profilsidor, oavsett var på valsedeln de står. För att kandidaterna ska kunna svar på ett säkert sätt har vi varit beroende av att få korrekta kontaktuppgifter från partierna själva.

Kan jag lita på matchningen?

Matchningen du får visar hur väl dina egna åsikter stämmer överens med partierna som svarat på valkompassen, när det gäller just de frågor som är med i urvalet. Detta innebär inte att man ska se resultatet som en uppmaning att gå och rösta på just det parti som fick högst matchprocent. I många fall skiljer det sig också ganska lite mellan de partierna som fått högst matchprocent så titta även på övriga partier som ligger i toppen.

Det finns enligt statsvetare många faktorer som spelar roll när det gäller partival, men som inte täcks in av en valkompass: vilka grundsympatier man har, vad man av tradition har röstat på tidigare, om man tycker att partiet och dess företrädare har gjort ett bra jobb, om man har förtroende för ledande kandidater etc. Resultat av valkompassen ska därför bara ses som en av många komponenter.

Vi har släppt matchningsalgoritmen som öppen källkod (Open Source), tillgängligt för alla att granska och använda.

Hur hanterar ni integritetsaspekten?

SVT har byggt valkompasserna på ett sätt som gör det mycket svårt att koppla samman ett resultat från en valkompass till någon personlig information som t ex ett IP-nummer. Vi lagrar dock dina svar och resultat i din webbläsare via det som kallas för ”local storage”. Men det är inte tillgängligt för någon som inte har tillgång till din webbläsare. Du kan själv välja att ta bort informationen genom att från startsidan på valkompassen klicka på knappen ”Nollställ” eller via webbläsaren rensa ”local storage”. 

Vilka sidor i kompassen du besökt sparas dock i din egen webbhistorik. Till exempel vilka partisidor eller kandidatsidor du eventuellt besökt. Så vill du vara säker på att ingen ska få reda på vilka sidor du besökt skall du först rensa din webbhistorik och sedan stänga av din webbläsare innan du lämnar din dator, skärmplatta eller mobil.

SVT sparar ingen persondata kopplad till hur enskilda besökare svarat på de olika frågorna i kompassen.

VILKA HAR JOBBAT MED ATT TA FRAM VALKOMPASSERNA PÅ SVT?

Projektledare: Mikael Pettersson

Redaktörer: Johan Everljung och Anna-Karin Lund

Ansvarig utgivare: Michael Kucera

Utvecklingsteam: Juliana Oliveira Silva, Johan Hallberg, Martin Flodin, Alexander Aivars, Sara Andersson, Tobias Gärder, Filip Andersson, Astrid Gustafsson

Politikexperter för SVT: Mats Knutson, Elisabeth Marmorstein, David Boati, Niklas Svensson

Externa experter som hjälpt till med frågeurval och kvalitetssäkring: Per Oleskog Tryggvason (Indikator), Simon Nygren Greus (Indikator), Eva Landahl

Digital programchef SVT Nyheter: Nergiz Nora Westerbergh

Produktchef SVTi – nyheter, sport och samhälle: Hans G Andersson

Kontakt

Mejl: euvalkompass@svt.se

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

EU-val 2024

Mer i ämnet