Staten kan också förlora pengar om besluten inte är ordentligt dokumenterade, till exempel vid rättsprocesser mot oseriösa arbetsgivare. Foto: TT

Intern granskning: Fel och brister i fyra av fem beslut om nystartsjobb

Uppdaterad
Publicerad

Arbetsförmedlingen har granskat sin egen hantering av nystartsjobb. Bara i vart femte fall blir det helt godkänt. Felen och bristerna innebär i flera fall en risk att myndigheten kan bryta mot lagen – och att företag och arbetssökande kan få stödpengar som de inte har rätt till.

Granskarna har gått igenom närmare 500 beslut om nystartsjobb.Syftet har varit att se om Arbetsförmedlingen uppfyllermålsättningen om en ”god förvaltning”, genom att undersöka om manhittar all dokumentation som enligt regelverket ska finnas ibesluten.

Av de kontrollerade besluten i granskningenvar det bara en femtedel som fick grönt ljus på samtliga punkter.Övriga fick mer eller mindre allvarliga anmärkningar.

Någraexempel:

  • I vart fjärde ärende kunde man inte hitta någondokumenterad arbetsgivarkontroll. Det betyder attArbetsförmedlingen inte säkert kan säga att stödet gått till enarbetsgivare som haft rätt till det.
  • I vart femte fall hittar maningen dokumentation över anställningsavtal. Även detta innebär enökad risk för att stöd betalats ut på felaktiga grunder.
  • I varttredje fall saknas dokumentation som visar att Arbetsförmedlingenkontrollerat att den arbetssökande har rätt till ett nystartsjobb.Där vet man alltså inte med säkerhet om den som fått nystartsjobbethade rätt till det.
  • I 30 fall saknas helt uppgifter om försäkring.Det kan innebära att 30 arbetssökande kan gå oförsäkrade på sinaarbetsplatser.

Granskningen visar också en skillnad mellanhanteringen av manliga och kvinnliga nystartsjobbare – där männensärenden i högre grad hanterats korrekt – samt en regional skillnad,med fler ärendebrister i Region Nord än i övriga landet.

”Konsekvenser för legitimiteten”

Bristande dokumentation kan både vara ett tecken på attviktiga kontroller inte gjorts, men också vara ett brott i sig motlagar och regler. Staten kan också förlora pengar om besluten inteär ordentligt dokumenterade, till exempel vid rättsprocesser motoseriösa arbetsgivare.

Utredaren sammanfattar med attgranskningen visar ”betydande brister” som ”försvårar förmyndigheten att hävda sin saklighet och opartiskhet”. De hotar ävenrättssäkerheten ”eftersom centrala uppgifter som legat till grundför beslut inte finns dokumenterade”.

Bristerna ”riskerar att ge ensignal om att stöd beviljas oavsett vilka handlingar somarbetsgivaren skickas in. Detta kan vidare få konsekvenser förlegitimiteten av statlig finansierad verksamhet.”

Granskningenutgör än så länge ett internt arbetsmaterial hosArbetsförmedlingen, där man vill man vänta med att kommenteraresultatet tills utredningen är slutbehandlad och offentliggjord.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.