Representanter från partier i Stockholms kommunfullmäktige. Foto: Kollage

Så vill partierna minska klimatutsläppen i Stockholm

Publicerad

Klimatfrågan är den viktigaste frågan för unga väljare. Men för väljarna som helhet har den svalnat något. I Stockholm har den aktualiserats genom diskussionen om miljözoner för bilar. Hur vill politikerna i Stockholms stadshus egentligen minska på klimatutsläppen? SVT Stockholm ställde frågan till partierna i kommunfullmäktige.

Rikard Warlenius, Vänsterpartiet: Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och förbättra möjligheterna att cykla. Vi ska också se till att kolkraftverket i Värtahamnen, som står för cirka en tredjedel av Stockholms utsläpp, läggs ner som planerat. Vi vill ha solpaneler på nästan alla stadens tak och rusta upp miljonprogramsområdena så att de blir energisnåla.

Karin Ernlund, Centerpartiet: Sätta upp tydliga och tuffa miljömål där företag, offentlig sektor och stockholmarna ska ges ekonomiska incitament att klimatinvestera. Vårt mål är att Stockholm år 2040 ska vara en fossilbränslefri stad. Genom regelverk som gynnar klimatsmarta lösningar, minskade utsläpp från transporter och en stad som utformas till fördel för fossilfria transporter kan vi komma långt. Därutöver hårda krav på energieffektiviseringar, energisnålt byggande, fossilfri uppvärmning och mer biogasproduktion genom ökad matavfallsinsamling.

Val 2018 – #dinröst

Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ: Fi Stockholm vill öka insamlandet av matavfallet och omvandla matavfallet till biogas- och gödsel. Därför vill Fi att all matavfallshämtning ska vara avgiftsfri. Vi vill också ha en avgiftsfri kollektivtrafik för att fler ska lämna bilen hemma och på sikt uppnå en bilfri innerstad samt minska utsläppen vid transporter och subventionera miljövänligt resande för Stockholms stads anställda.

Joakim Larsson, Moderaterna: Vi vill att Stockholm ska utvecklas till en klimatsmart, hållbar och modern storstad. Under vår mandatperiod initierade vi exempelvis en Klimatpakt, ett nätverk där företag delade med sig av miljötips. I Stockholm behöver framkomligheten öka, kollektivtrafiken byggas ut, luftkvaliteten förbättras och de gröna ytorna värnas. Vi vill gräva ned Centralbron och öppna upp Riddarholmskanalen. Genom att bygga Östlig förbindelse slipper vi onödig trafik i innerstaden och underlättar för regionens utveckling.

Erik Slottner, Kristdemokraterna: Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken – världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Många klimatfrågor beslutas på riksnivå men Stockholms stad ska ta sin del av ansvaret genom bl.a. energieffektivisering, ökad användning av fossilbränslefria energikällor, informationsarbetet riktat till företag och medborgare, öka sitt engagemang i initiativet ”Klimatpakten”, öka sin rådgivning genom Energicentrum, och minska utsläpp av klimatgaser från avloppssystemen.

Karin Wanngård, Socialdemokraterna: Vi har höjt ambitionerna och presenterat hur Stockholm ska bli fossilfritt 2040. Där ingår bland annat energieffektivisering, att avveckla kolanvändningen i Värtaverket, utbyggnad av solel och laddinfrastruktur, nya trähusprojekt, och en sorteringsanläggning för matavfall och plast – det ska vara enkelt att leva klimatsmart. Vi har också tagit fram en översiktsplan som styr utvecklingen mot en klimatsmart stad med täta och sammanhållande miljöer och förhandlat fram nya kollektivtrafiksatsningar i Sverigeförhandlingen.

Daniel Helldén och Katarina Luhr, Miljöpartiet: Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040 och för att nå dit måste biltrafiken minska samtidigt som fossila bränslen byts ut till el och biogas. Kolkraftvärmeverket i Värtahamnen ska stänga och fossil plast måste minska. Flygets klimatpåverkan måste minska och vi vill stänga Bromma Flygplats. Staden ska servera klimatsmart mat och vi ska minska vår konsumtion med hjälp av delningsekonomi. Vårt Stockholm måste byggas för människor istället för bilar och vara en stad med hög livskvalitet men med minsta möjliga klimatpåverkan.

Katarina Luhr, miljöbrogarråd i Stockholms stad. Foto: Stockholms stad

Lotta Edholm, Liberalerna: Ren luft och bra miljö är en förutsättning för att vår stad ska fungera för människor. Viktigast är att ställa om så fler kan och vill välja bort bil och istället resa kollektivt, cykla eller gå, det kräver investeringar för alla trafikslag. Vi vill göra det enklare att ha elbil och mångdubbla antalet laddstolpar. Byggbranschen behöver en klimatrevolution med fler passiv- och plushus och ökat byggande med klimatsnåla material som trä. Senast 2040 ska Stockholm vara helt klimatneutralt.

Peter Wallmark, Sverigedemokraterna: En utbyggd kollektivtrafik är för oss en prioriterad fråga som dock kräver att förorterna bebyggs på ett sådant sätt att det skapas underlag för detta. En utökad befolkning i närförorterna får också den effekten att kundunderlaget ökar för lokala handlare som vill etablera sig. Det som framstår som uppenbart miljövänligt vid en första anblick till exempel cykling, kan orätt hanterat ge bieffekter som inte är bra för miljön. Ett exempel är när cykelbanor tar en oproportionerligt stor del av gator som är genomfarter så att motortrafiken hindras. Att servera närodlad ekologisk mat i skolor och på äldreboenden är också ett sätt för att både höja kvaliteten på maten och undvika långa transporter.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Val 2018 – #dinröst

Mer i ämnet