SVT Nyheter låt samtliga riksdagspartier uttala sig om hur de ser på köttkonsumtion. Foto: TT

Så ser partierna på frågorna om köttkonsumtion

Uppdaterad
Publicerad

Enligt SVT:s rundringning tycker hälften av riksdagspartierna att vi bör minska köttkonsumtion medan andra hälften inte håller med. SVT ställde frågor till alla miljöpolitiska talespersoner i respektive parti om de förespråkar en minskning av kött- och mejerikonsumtion samt om de vill ha styrmedel för det. Här är deras svar i sin helhet:

Matilda Ernkrans (S)

1.  Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

Livsmedelsverket rekommenderar minskad köttkonsumtion av hälsoskäl och miljöskäl. Kött är ett av de livsmedel som ger störst klimatpåverkan. Socialdemokraterna har som parti konstaterat att en minskad köttkonsumtion är bra klimatpolitik. Mindre total köttkonsumtion och större andel konsumtion av svenskt miljöbättre kött är en väg att gå för mer hållbar konsumtion.

Också den socialdemokratiskt ledda regeringen har konstaterat, bland annat i arbetet med FN:s nya milleniemål att de ohållbara konsumtionsmönster som vi har i utvecklade länder måste brytas. Regeringen kommer att presentera en strategi för hållbar konsumtion senare i år.

2.  Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

Livsmedelsverkets kostråd innebär ökad konsumtion av vegetabiliska fetter istället för enkelmättade fetter från mejeriprodukter för att minska risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Men samtidigt behöver vi kalcium i mjölkprodukter så i kostråden lyfts också mejeriprodukter med lägre fetthalt fram som viktiga.

Även mejeriproduktionen har stor påverkar på klimatet. Men samtidigt är betande kor också viktig för två andra miljömål: Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald. Detta är frågor som vi måste ta hänsyn till när vi fortsätter arbeta för en mer hållbar konsumtion.

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

Vi har redan sådana styrmedel i Sverige. Till exempel de kostråd som Livsmedelsverket publicerar och annan myndighetsinformation. Också politiska åtgärder som offentlig upphandling av mer vegetarisk mat, ökat utbud av vegetarisk mat i offentlig verksamhet är styrmedel som vi använder för minskad köttkonsumtion.

Andra styrmedel, så som förbättrad märkning som underlättar för konsumenter att göra hållbara val, kommer att behöva utvecklas.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen diskuterar nu, till exempel i arbete med en skrivelse för hållbar konsumtion och hur vi ska uppnå FN:s milleniemål, nya åtgärder för en mer hållbar konsumtion. Samtidigt arbetar vi med en rad åtgärder för att minska den klimat- och miljöpåverkan som vår produktion av kött har.

Lars-Axel Nordell (KD)

1. Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

Nej. Men vi måste alla ta ansvar för hur vår konsumtion påverkar miljön. Om det ska vara genom minskad köttkonsumtion eller på annat sätt vill jag inte detaljreglera på individnivå.

2. Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

Nej. Men vi måste alla ta ansvar för hur vår konsumtion påverkar miljön. Om det ska vara genom minskad mjölkkonsumtion eller på annat sätt vill jag inte detaljreglera på individnivå.

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

Nej vi vill inte ha en köttskatt. Det behövs styrmedel som sätter ett pris på den miljöbelastning som produktionen utgör.

Martin Kinnunen (SD)

1. Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

Nej

2. Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

 Nej

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

Nej. Sveriges utsläpp av klimatgaser är försvinnande små globalt och står för en till två promille av de globala utsläppen. Det finns ingen anledning för konsumenter att ändra konsumtionsmönster av mat med hänvisning till klimatet. Produktionseffektiviteten är extremt hög inom svensk animalieproduktion och utsläppen till följd av en ärtbiff (som transporteras, produceras och förädlats) kan vara tre gånger större och det är heller inte rätt att jämföra utsläppen från svenskt jordbruk med utsläppen till följd av konsumtion av exempelvis sydamerikanskt kött som resulterar i hundratals procent ökade utsläpp av klimatgaser.

Däremot behöver vi öka konsumtionen av svenskproducerade kött- och mejeriprodukter till gagn för djuren, vår hälsa och vår självförsörjningsgrad. Människor ska äta det som de tycker om och finner näringsriktigt och politiker bör vara försiktiga med att försöka styra vad som serveras i människors kök. Problemet idag är att utländska producenter har konkurrensfördelar jämfört med svenska producenter.

Jens Holm (V)

1. Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

Ja, vi har motionerat om det ett antal gånger. (den första gången var redan 1996).

2. Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

Ja, ur ett miljöperspektiv vore det önskvärt, men det är köttkonsumtionen som vi har fokuserat på som parti.

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

Ja. Vi vill ha en nationell handlingsplan för minskad köttkonsumtion. Den skulle isåfall kunna fyllas med politiska styrmedel. Vi har en motion om Hållbar mat, där minskad köttkonsumtion tas upp på slutet.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

1. Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

Nej, det är i så fall viktigare att förändra sammansättningen av vår köttkonsumtion. Kort sagt är det bättre om vi äter mer svenskt kött – med bra djurskydd, begränsad antibiotikaanvändning och relativt låg miljöpåverkan – än importerat (särskilt nötkött), samt mer fågel och vilt och mindre nötkött.

2. Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

Nej, men även här är det bra om konsumtionen i högre grad kan bestå av svenska produkter. För att hålla landskapet öppet och bevara den biologiska mångfalden behöver vi fler, inte färre, kossor i Sverige.

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

Vi tror inte att exempelvis en köttskatt är en bra idé, eftersom en sådan riskerar att leda till att konsumtionen av svenskt kött (som redan kostar mer) minskar ytterligare till förmån för mer importerat, vilket vore direkt kontraproduktivt för miljön. Däremot är det viktigt med tydlig information till konsumenterna så att det blir enklare att göra miljösmarta val i butiken.

Stina Bergström (MP)

1. Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

Ja. Köttproduktion har stor miljöpåverkan och köttkonsumtionen i Sverige har ökat betydligt de senaste årtiondena. Det finns även stora positiva hälsoeffekter av att äta mindre kött. I Sverige importerar vi idag en stor del av köttet vi äter – ofta från länder med betydligt sämre miljö- och djurskyddskrav med en mycket högre antibiotikaanvändning. Vi behöver äta mindre men bättre kött – gärna svenskt, ekologiskt och naturbeteskött.

2. Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

Ja, även mejeriprodukter har en miljöpåverkan. Det är bättre att välja produkter från svensk mjölk, gärna ekologisk, ur flera aspekter både vad gäller miljökrav och  djurväldfärd Miljöpartiet vill underlätta för konsumenter att göra medvetna val genom tydlig märkning. Både i handeln och på restauranger.

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

Ja. Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel. Livsmedelsverkets miljöanpassade kostråd är ett annat. Miljöpartiet vill också att köttproduktionen ska betala mer av sin miljöpåverkan men samtidigt ska lantbrukare som har betande djur få ordentligt betalt för den samhällsnyttan som det ger. Cirka hälften av alla arter i Sverige är beroende av odlingslandskapets miljöer framförallt av naturbetesmarker. Det är viktigt att de ekonomiska styrmedel inte missgynnar svenskt kött i konkurrensen med utländskt.

Lars Tysklind (L)

1. Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

Totalt ja, både ur ett hälso- och klimatperspektiv. Viktigt med tydligt konsumentperspektiv där märkning kan spela en stor roll. Positivt med köttproduktion med miljönytta, till exempel svenskt gräsbeteskött.

2. Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

Inte i samma utsträckning som köttkonsumtionen. Även här bör vi ha ett tydligt konsumentperspektiv. Ser positivt på en tydligare marknadsföring av varor med hög kvalité t.ex. närproducerad mjölk från kor som får beta ute, har låg antibiotikaanvändning och som bidrar till öppna landskap.

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

Liberalerna ser inte detta sammanhang styrmedel, som till exempel köttskatt, som någon bra lösning när det gäller att styra vad människor äter och säger därför nej till detta. Fokus ska istället läggas på att  konsumenten måste kunna göra informerade val där märkning fyller en viktig funktion. Ser positivt på en marknadsutvecklad klimatbelastningsmärkning, såsom t.ex. energimärkningen på kylskåp, dvs en lättbegriplig och enkel märkning för konsumenten.

Kristina Yngwe (C)

1. Anser du att vi i Sverige bör minska vår köttkonsumtion?

En stor andel av svensk köttkonsumtion består av importerat kött som producerats med högre antibiotikaanvändning och lägre krav kring miljö och djurvälfärd än det kött som producerats i Sverige. Konsumtionen av sådant kött som riskerar att leda till att vi exempelvis i framtiden inte har tillgång till antibiotika bör minska.

2. Anser du att vi i Sverige bör minska vår mejerikonsumtion?

Svenska mejeriprodukter ger ett öppet landskap, är klimatsmart och bidrar till viktiga jobb på landsbygden, och därför ser vi gärna att den svenska produktionen av mejeriprodukter ökar. 

3. Behövs styrmedel för att minska köttkonsumtionen? I så fall – vad/vilka styrmedel?

 Nej, vi vill inte ha några politiska styrmedel såsom exempelvis köttskatt.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Sverige möts: Köttet och klimatet

Mer i ämnet