Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.

Slaget om jobben


I kväll möttes politikerna i en debatt om jobben – direkt från Malmö. Vem vann? Tyck till här nedanför!

SVT rapporterade · Debatt om jobben

20.02
Jag skulle vilja veta baktanken med Lövens förslag om obligatorisk gymnasieskola. Är inte det bara ett sätt att dölja arbetslösheten och lägga på föräldrarna ytterligare tre års försörjningsansvar? Jag tycker att det låter som om de talar om att det är kört för ungdomarna, att det inte finns några jobb och det kommer inte heller att skapas några.
20.07
Hej! Alla politiker pratar väldigt mycket om hur man ska kunna skapa flera "enkla" jobb vilket är jättebra, men det nämns väldigt lite om vad man ska göra för att skapa flera jobb åt högutbildade, skulle var väldigt intressant att få höra era förslag om vad man skulle kunna göra för att göra det enklare för nyexade studenter att få jobb.
20.07
Kan ju bara snabbt kasta in att jag ännu ej har en komplett gymnasieutbildning, men har trots detta jobb, vilket jag fick efter runt 2 månader.
Möjligheten att kunna ta en paus i utbildning och den otroliga stress som den kan innebära (speciellt nu efter janne bs idiotiska reformer) var otroligt värdefull.
20.07
Hur ska S 90 dagars garanti leda till att företag i Sverige ska få så pass ökad efterfrågan på sina varor och service, att de behöver anställa fler människor?
20.07
Vad ska ni göra i samband med långtidsarbetslösa, över 50 år utan högskoleutbildning ?
20.07
Kanske inte en direkt jobbfråga men jag vet att många irriteras. Varför säger ni "sysselsatta" istället för "arbetande". Vi vuxna arbetar, dagisbarn sysdselsätter man.
Sysselsättning är bredare än att arbeta, kanske pluggar man eller är sysselsatt på andra sätt.
20.08
Nu är debatten igång! Ni kan ställa frågor om programmet till oss reportrar och kommentera programmet här.
20.09
"Att få det första jobbet är svårt", säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
20.10
Ett förslag, alla ungdomar som inte studerar vidare efter gymnasiet skulle ha en "vänplikt". En del skulle kanske få en utbildnig liknande den gamla värnplikten, andra skulle få en social utbildning med praktik och kunskap i vård, krishantering, ekonomi, hemkunskap mm.
20.12
Varför är det så förtvivlat farligt med skatteuppbörd och att öka den offentliga upphandlingen? Kom inte och kör med inflationsmål bara.
20.1320.13
Nästan inga ungdomar söker vårdutbildningarna,ska sossarna och vänstern tvinga in ungdomarna i äldreomsorgen???
Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas förslag: http://www.svt.se/nyheter/val2014/s-vill-miljardsatsa-pa-aldrevard
20.14
Är detta verkligen objektiv journalistik, Svt? Hur vore det om ni istället valde att visa upp en mer nyanserad bild av Sverige. Otroligt dålig journalistik!
Hur menar du Ida? På vilket sätt är det inte objektiv journalistik?
20.15
"De rödgröna vill göra det dyrare att anställa unga", säger Erik Ullenhag (FP).
20.16
Folkpartiet är det enda partiet som svarar direkt "ja" på frågan om man ska sänka ingångslönerna för de unga.
20.18
Att sänka ingångslönerna bidrar till att styra över lönebildningen till arbetsgivarna. Snart så står vi enbart nyanställda från 18-65år, alla med skitlöner och soc.-bidrag
20.19
”Vi har för lågt betalt i många kvinnoyrken, lösningen för det är inte att sänka lönerna ytterligare”, säger Ylva Johansson (S).
20.19
Ingångslönerna är ju inte den stora frågan. Är det inte dags att sänka arbetsgivaravgiften så att vi småföretagare faktiskt har råd att anställa? Arbetsgivaravgiften är ju bara ett straff för en företagare att anställa någon och ta dem från bidragsberoende som bara kostar staten en massa pengar!
20.19
Håller med Ivan. Jobb är jätte viktigt för alla. Om det är svårt för ungdomar är det ibland många gånger svårare för 40 plus år gamla särskilt för kvinnor, inte minst om man är utlandsfödd, oavsett höga utbildningar. Alla politiker pratar om varför det är viktigt med jobb - vem som inte vet om det? Gör fler jobbmmöjligheter istället och jobba för en öppnare företags/anställnings kultur! Bort med ras, kön och ålders fixering!
20.2020.21
Saknar partiledarna i denna viktiga fråga! Svajiga kommentarer och svar. Förvirrande och otydligt.
Tråkigt att du känner så, Jörgen.
20.21
”Det ska vara billigare att köpa tjänster, snarare än köpa prylar. Det är bra för miljön”, säger Per Bolund (MP).
20.22
Miljöpartiet vill ha kvar sänkt krogmoms, men det vill inte Socialdemokraterna.
20.23
”Vi har kommit överens tidigare, vi kommer att komma överens om en lösning”, säger Per Bolund på frågan om hur Miljöpartiet ska kunna regera med Socialdemokraterna.
20.23