Kampen om kalket på Gotland

Bästeträsk och Ojnareskogen på Gotland är klassat som ett Natura 2000-område. Men Nordkalk och SMA Minerals har ändå sökt tillstånd för stenbrytning i området.

I fokus