Skolans skyldigheter utökas 2017

Uppdaterad
Publicerad

Skolan är enligt lag skyldig att utreda varje fall av kränkande behandling och se till att det upphör. Det spelar ingen roll om det är elever eller lärare som orsakar kränkningen, skolan måste agera så fort den får veta att mobbning förekommer.

Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom om kränkningar i samband med verksamheten är skyldiga att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

Denne ska i sin tur göra en anmälan till huvudmannen som driver verksamheten.

Hot och våld i skolan

Skyldighet att utreda och åtgärda

Huvudmannen ska skyndsamt göra en utredning och vidta åtgärder för att kränkningen inte ska upprepas. Samma gäller händelser i nära samband med verksamheten, som till exempel en resa i en skolbuss.

Däremot kan man inte begära att verksamhetens personal ska ingripa mot kränkningar i andra sammanhang, om dessa inte har nära samband med vad som förekommit verksamheten.

Skyldigheten att anmäla, utreda och åtgärda gäller för:

  • förskola och förskoleklass
  • grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna
  • utbildning i svenska för invandrare

Diskrimineringslagen utökas

Från den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineeringslagen. De gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen och finns i diskrimineringslagen. Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder.

Det omfattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Tidigare omfattade bestämmelserna endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Men nu ska alltså samtliga sju diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet.

Allt ska dokumenteras

Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur arbetet ska genomföras löpande i olika steg.

Det tidigare kravet på att ta fram en jämställdhetsplan respektive likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på att hela arbetet ska dokumenteras.

Verksamheten måste också ha rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Källa: Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen

Huvudman

Kommuner, landsting, staten eller enskilda kan vara huvudmän inom skolväsendet. För en kommunal skola har kommunfullmäktige det yttersta ansvaret. För friskolor har enskild huvudman ansvaret. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för en skola.

Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen och huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs enligt lagen.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Hot och våld i skolan

Mer i ämnet