Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Fjärrstyrningen kan bli en ren förlustaffär

Dokumenten visar att hela förändringen kan bli en förlustaffär. Foto: SVT.

Tanken är att fjärrstyrningen av fem flygplatser ska spara pengar för luftfartsverket, men detta är långt ifrån säkert. Den löntagarkonsult som granskat kalkylerna för projektet pekar på att kalkylerna är osäkra och att det till och med kan bli en ren förlustaffär.

Luftfartsverket vill minska kostnaderna genom att centralisera flygledningen för flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund, Visby och Sturup till Arlanda. Framför allt handlar det om att man räknar med att fjärrstyrningen kommer att innebära att det krävs färre flygledare. Men den löntagarkonsult som granskat Luftfartsverkets beräkningar har haft stora invändningar mot beräkningarna på flera punkter.

Den här kritiken är det inte meningen att någon utomstående ska få veta om. Men från Luftfartsverkets sida står man fast vid att inte säga något om de ekonomiska beräkningar.

– Kalkyler och sådant är sekretessbelagt när det gäller LFV, eftersom det finns affärsintresen. Så det tänker jag inte yttra mig om, säger generaldirektören Olle Sundin.

Kan bli en besparing – på en promille

3,5 miljoner kronor per år kan fjärrstyrningen av de fem flygplatserna av de fem flygplatserna spara om man godtar Luftfartsverkets kalkyler. Det motsvarar en promille av verkets totala kostnader påpekar konsulten och konstaterar att denna förändring alltså inte ger några större kostnadsminskningar.

Men löntagarkonsulten också stora invändningar mot kalkylen. Den bygger på att det ska gå att fram till 2020 övergå till att en flygledare kan styra trafiken vid två flygplatser samtidigt. Detta har inte provats någonstans ännu och det krävs ett godkännande av Transportstyrelsen. Om det inte går att genomföra denna del av den förändrade flygledningen så försvinner de ekonomiska vinsterna.

Kan bli en förlustaffär

Om det går att minska antalet flygledare med sex istället för de åtta, som det räknas med i LFV:s kalkyl, minskar besparingen till 1 miljon per år. Minskar antalet flygledare med fyra är investeringen en förlustaffär.

Kalkylen är också känslig för förseningar. Redan en fördröjning av genomförandet med ett år får kännbara effekter för kalkylen.

SVT Nyheter Västerbotten har också talat med en person med god insyn i verksamheten som starkt ifrågasätter grunderna för de ekonomiska kalkylerna.

Fjärrstyrda flygtorn

Mer i ämnet