Byggstopp för vindkraftparken i Viksjötrakten.Byggstopp för vindkraftparken i Viksjötrakten.

Vindkraftparken Hästkullen

Bråket på Hästkullen i Viksjö har sitt ursprung i kritik mot miljöarbetet på platsen. Det utvecklades senare till en konflikt mellan de olika aktörer som ska bygga kraftverken.