Foto: Adam Schatzl

Avfallsanläggningen i Skultuna väcker stora diskussioner

Uppdaterad
Publicerad

Den senaste tiden har det varit stora diskussioner kring företaget NM Trading och transport AB:s avfallsanläggning i Skultuna. Flera bränder har blossat upp i avfallshögarna under kort tid och myndigheterna granskar just nu företaget.

I februari utbröt en brand i en av högarna med osorterat bygg- och rivningsavfall. Kort därefter utfördes en inspektion av anläggningen som ledde till att företaget fick ett föreläggande, där miljö- och konsumentnämnden förbjuder företaget att ta emot mera avfall. Det tills de lämnar in uppgifter kring verksamheten till kommunen. Även länsstyrelsen har begärt in uppgifter om verksamheten.

Åtgärder som behöver vidtas

Avfallsanläggningen i Skultuna

Utifrån inspektionsrapporter och föreläggande om åtgärder riktade mot företagets anläggningar finns det en hel del som behöver rättas till. Inte bara i Skultuna, utan också på företagets anläggningar i Botkyrka och Eskilstuna kommun.  

På anläggningen i Botkyrka kommun har det varit avfall utanför den hårdgjorda ytan och det finns fortfarande brandskadat material som behöver tas bort. Medan på anläggningen i Eskilstuna kommun där har avfallsbalarna vägt 30 kg mer än vad företaget uppgett, det är skräpigt och några avfallsbalar ligger i diket som går runt området.

”Flertalet balar har hamnat i diket som går runt område. Dessa balar behöver omgående plockas bort från diket. Detta utgör en risk då vatten i diket ökar urlakningen av ämnen från avfallet.” – Ur inspektionsrapporten av anläggningen i Eskilstuna kommun.

Det vill Länsstyrelsen och Västerås Stad veta

Länsstyrelsen vill veta mera om en dikesrensning som företaget gjort av ett dike som ligger i utkanten av anläggningen, men även om företaget vidtagit några skyddsåtgärder för att förhindra att förorenat dagvatten och lakvatten från verksamheten når diket.  

Västerås stad däremot vill veta varifrån avfallet kommer, hur många ton avfall som finns på anläggningen i nuläget och hur de hårdgjorda ytorna på fastigheten är konstruerade. 

Uppgifterna inkom till myndigheterna 20 mars

I svaret till Länsstyrelsen menar företaget att de inte använder diket i sin verksamhet och att det finns en skyddsvall mellan diket och verksamheten som ska förhindra avrinning mot diket. 

Till Västerås stad svarar företaget att avfallet kommer från deras anläggning i Botkyrka kommun, att mängden avfall är precis under 10 000 ton vilket är gränsen för ett tillsynspliktigt företag. Samt att ytan som hårdgjorts omfattar cirka 25 000 kvm. 

Nytt besök i Skultuna behövdes

Under tisdagen besökte en handläggare från miljö- och hälsoskyddsenheten företagets anläggning i Skultuna. Det för att granska så att de uppgifter som företaget rapporterat in till kommunen stämmer överens med verkligheten. Efter besöket har handläggaren nu begärt in ytterligare redovisningar från företaget gällande deras verksamhet. Några av dessa ska inkomma under måndag 1 april.

Dagen efter kommunens besök på anläggningen, utbröt en ny brand i en av avfallshögarna på anläggningen. Efter den branden kommer nu miljö- och hälsoskyddsenheten utreda företaget vidare, men det är ännu oklart exakt hur de går vidare. Enligt uppgifter ska den nya branden ha blossat upp på samma ställa som branden i februari.

Så här svarar NM Trading och Transport AB på den kritik som riktas mot dem:

”Vi tar all oro på största allvar och avser att informera de boende om verksamheten. Den verksamhet som idag bedrivs på området har förmodligen den lägsta miljöpåverkan om man skall jämföra med tidigare verksamheter där. NMT har inget att dölja och följer alla lagar och regler.”

Fakta

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Avfallsanläggningen i Skultuna

Mer i ämnet