Flera patienter och anställda och tidigare anställda berätta om brister i ätstöringsvården.Granskning av ätstörningsvården i region Stockholm.

Granskning av ätstörningsvården

Granskning av ätstörningsvården i region Stockholm. Många söker hjälp för ätstörningar, köerna är långa – samtidigt stormar det inom vården i Stockholm. Ska en hyllad klinik plötsligt läggas ner? Nu vittnar 15 tidigare anställda och patienter om svåra självskador, olämplig personal och brist på psykologiskt stöd på Mandos ätstörningskliniker i Stockholm.

Allt om: Granskning av ätstörningsvården

10 artiklar