Dieselbilars avgaser innehåller både partiklar och hälsofarliga kväveföreningar som kvävedioxid

Skiten vi andas

Det finns beräkningar som visar att fler dör av dålig luft än av malaria, HIV/Aids och tbc – ihop. 92 procent av världens befolkning andas dålig luft. Värst är det i storstäderna.

Allt om: Friktion

188 artiklar