Analys: Situationen är mer än besvärande för Biden

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Situationen längs USA:s södra gräns mot Mexiko är inte bara en humanitär katastrof – den växande strömmen av ensamkommande barn har också utvecklat sig till Joe Bidens första stora prövning. Så här långt har Vita huset bemött kritiken med tystnad.

Stefan Åsberg

Utrikesreporter

Bussterminalen i Brownsville i Texas är en plats som mänskligheten borde undvika. Här tvingas människoöden samman bland slitna bänkar i polerat trä och utställda plaststolar för migranterna att vila trötta ryggar på. Merparten av dem som kommer den här dagen är från Honduras och Guatemala. Gemensamt för de flesta vi möter är att de har hört att ”Mr Biden” kommer att hjälpa dem.

Budskapet kommer från vänner, släktingar, andra migranter och slarvigt tolkade nyhetsbulletiner. Gränsen mellan USA och Mexiko är nämligen stängd, men det finns nu viktiga undantag, som öppnar för migranterna att ta sig in i landet. Och barnen är nyckeln in i USA.

Löften väcker hopp

Redan under valrörelsen signalerade Joe Biden stora och omfattande förändringar av den amerikanska migrationspolitiken. De mest omvälvande reformerna skulle leda till att de som kom illegalt till USA som barn, skulle erbjudas en möjlighet att få medborgarskap. Detsamma gällde även de papperslösa vuxna. Kraven skulle dock vara många.

Men de här förslagen är långt ifrån verklighet. Besluten måste tas av kongressen och det är högst osäkert om de går igenom. De förändringar som redan skett är dock att murbygget stoppats längs USA:s södra gräns och att barn inte längre får föras tillbaka till Mexiko utan en ordentlig asylutredning. Det här ger också föräldrar som kommer ensamma med sitt barn en möjlighet att stanna i USA under asylutredningen. Förhoppningarna har satt tiotusentals migranter i rörelse.

Dramatiskt läge

Fler än 9000 barn finns nu i de temporära lägren längs gränsen. Anläggningarna beskrivs som överfulla och dåligt utrustade. Journalister och advokater har inte tillträde, men vittnesmål berättar om brist på madrasser och sanitet.

Situationen är mer än besvärande för demokraterna som riktade stenhård kritik mot Trumps administration, som separerade migrantbarn från deras föräldrar och satte barnen i enskilda förvar. Nu har Joe Biden hamnat mitt i ett liknande problem. Amerikansk lagstiftning säger att barnen bara ska hållas i maximalt 72 timmar på de här platserna, därefter ska de föras till en släkting i USA eller tillfällig fosterfamilj. Nu förbereder myndigheterna den väldiga mässhallen i Dallas, som ett tillfälligt härbärge.

Pressas från två håll

Situationen längs gränsen har redan utvecklats till president Bidens första kris. Republikanerna anklagar Biden stenhårt för att ha lockat migranter att genomföra den ofta livsfarliga resan till USA. Att det är Joe Bidens reformvilja och löften om en humanare migrationspolitik som är orsaken till kaoset vid gränsen.

Utvecklingen gör det också svårare för Joe Biden att få igenom de förslag han utlovat genom kongressen. Flyktingkrisen i Brownsville och på andra platser har fördjupat klyftan mellan republikaner och demokrater och flera demokratiska lagstiftare kan få svårt att stötta sin egen president i avgörande omröstningar i frågan. Detta eftersom det redan innan finns ett motstånd mot en öppnare migrationspolitik, även i flera demokratiskt styrda delstater. Samtidigt attackeras Biden från vänsterflanken inom sitt eget parti, som tycker att Vita huset gör för lite för att undsätta migranterna – både i USA och i Mexiko, och att Joe Biden nu på allvar borde börja driva de reformer han talade om under valrörelsen.

Läget är akut längs den 300 mil långa gränsen mellan USA och Mexiko.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.