Debattinlägg

Vänsterpartiet: ”Vi måste arbeta för demokrati och jämlikhet varje dag”

#Partirösten ·

I september går Sverige till val. SVT Opinion går bortom politiska utspel, infekterade debatter i specifika sakfrågor och lyfter blicken. I fokus står ideologi. Vilken roll spelar den för partierna? Och hur blir den relevant för väljarna?

I en exklusiv satsning får varje riksdagspartis partisekreterare svara på frågor om ideologisk grund.

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler placerar in sitt parti på höger-vänsterskalan, men vill inte ta hänsyn till GAL-TAN-dimensionen.

– Man kan se det som att GAL-TAN står för konservatism och liberalism, men var finns frågor som feminism och socialism? säger Aron Etzler.

Statsvetaren ger väljarnas bild
Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning. Han leder också valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet som undersöker de svenska väljarnas beteende.

Stämmer väljarnas bild av Vänsterpartiets ideologi in på partiets egen syn? Och vad tycker då vänsterpartiets väljare om GAL-TAN-perspektivet?

Henrik Ekengren Oscarsson analyserar Aron Etzlers svar och placerar in partiet på skalan, där väljarna tycker att de ligger.


Ny politisk dimension

Den politiska vänster- högerskalan som handlar om fördelningspolitik har alltså fått ett komplement. Med begreppen GAL och TAN får den traditionella skalan ytterligare en dimension som väger in sociala och kulturella politiska värden.

GAL står för gröna, alternativa och libertära tankar medan TAN representerar traditionella, auktoritära och nationalistiska.

– Det finns invändningar även mot GAL-TAN-skalan, men den illustrerar mycket tydligare var skiljelinjerna i dagens politiska landskap går än den gamla vänster- högerskalan, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Vänsterpartiet

Partiledare Jonas Sjöstedt
Partisekreterare Aron Etzler
Bildades 1917
Kom in i riksdagen 1917
Resultat riksdagsval:
2014 – 5,7 procent
Toppnotering: – 12 procent, 1998
 

Vänsterpartiet bildades 1917 genom en utbrytning av Socialdemokraterna som tog namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Dit anslöt sig också hela det dåvarande socialdemokratiska ungdomsförbundet.

1921 tog partiet namnet Sveriges kommunistiska parti, som 1967 blev Vänsterpartiet Kommunisterna. Sedan 1990 heter man Vänsterpartiet.


Källa: Wikipedia, Vänsterpartiet och ne.se

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.