”Förslaget strider mot grundläggande principer för ett rättssäkert migrationsförfarande”, skriver Tobias Billström (M) om regeringens lagförslag om ensamkommande. Foto: Yvonne Åsell, Marcus Ericsson / TT
Debattinlägg

Billström: ”Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik över blockgränsen”

”Moderaternas utgångspunkt är att ärligt och öppet diskutera en uppenbar avvägning: Hur ska vi i Sverige kunna ta vårt ansvar i en trasig värld, där många människor verkligen är på flykt och där skyddsbehoven är betydande; samtidigt som vi tar det ansvar för utvecklingen i Sverige som bara vi själva kan ta?”, skriver Tobias Billström i en replik till Jimmie Åkesson (SD).

Om debattören

Tobias Billström (M)
Gruppledare i riksdagen

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Jimmie Åkesson har sannolikt rätt i att migrations- och integrationspolitiken kommer att spela stor roll i årets valrörelse. I grunden är det bra. Valrörelser ska handla om verkliga samhällsproblem och om frågor som på allvar berör människor.

Vi moderater kommer därför att ta debatten. Också med Jimmie Åkesson.

Moderaterna har en migrations- och en integrationspolitik som är robust, stram, sammanhållen och genomförbar. Det räcker nämligen inte att identifiera samhällsproblem, man måste också presentera en politik som faktiskt kan fungera.

Här går det en skarp linje mellan vår politik och de många hugskott som präglar Sverigedemokraternas.

Även en stram migrationspolitik måste präglas av ordning och reda, rättsstatens principer och tydliga humanitära värderingar. Detta är helt centralt.

Moderaternas utgångspunkt är att ärligt och öppet diskutera en alldeles uppenbar avvägning:
Hur ska vi i Sverige kunna ta vårt ansvar i en trasig värld, där många människor verkligen är på flykt och där skyddsbehoven är betydande; samtidigt som vi tar det ansvar för utvecklingen i Sverige som bara vi själva kan ta?

Vi bygger vår politik på att förmågan till integration bestämmer möjligheten till migration. Men lika mycket på våra värderingar och viljan att ta vårt ansvar (även för de människor som har kommit hit), grundläggande principer om rättssäkerhet och förutsägbarhet, samt ambitionen att förankra en långsiktigt hållbar svensk migrationspolitik över blockgränsen.

Basen för den överenskommelse som träffades 2015 och som bekräftades i den tillfälliga lagen från 2016 var följaktligen moderaterna och socialdemokraterna. Det är här långsiktigheten måste byggas. Så var det tidigare och så behöver det bli igen.

Vi har sedan dess utvecklat vår politik.

  • Vi vill permanenta den tillfälliga lagen och låta tillfälliga uppehållstillstånd bli den rådande ordningen. Vi vill också ha ett skarpt försörjningskrav för anhöriginvandring.
     
  • Vi vill bekämpa framväxten av skuggsamhällen och säkerställa att ett nej faktiskt är ett nej. Vi gör det bland annat med förlängd preskriptionstid till tio år, en återgång till stramare regler vad gäller rätten till välfärdstjänster och en ökning av inre utlänningskontroller.
     
  • Vi har en integrationspolitik där målet är att den som kommer hit snabbt lär sig svenska, börjar jobba, blir självförsörjande och bidrar till det gemensamma. Vi gör det mer lönsamt att jobba, vi inför ett bidragstak som gör att bidrag aldrig kan vara mer attraktivt än arbete och vi ställer riktiga krav på att lära sig svenska (och inte bara diffusa krav på deltagande, som socialdemokraterna).

Det är beklagligt att det tycks finnas en majoritet i Sveriges riksdag att nu ta ett steg i en annan och fel riktning.

Det råder bred enighet – från Lagrådet till flera av de partier som avser att rösta för det – att förslaget om att ge 9000 ensamkommande tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier är genuint dåligt.

Förslaget strider mot grundläggande principer för ett rättssäkert migrationsförfarande. Det sanktionerar den som farit med felaktiga uppgifter och tar inte hänsyn till asylpolitikens absoluta utgångspunkt, det vill säga individens skyddsskäl.

Det följer i en tradition av undantag, avsteg och amnestier som vi vet är destruktiv för politikens trovärdighet och som är svår att ta sig ur.

Det var också detta vi lyckades undvika under alliansregeringens åtta år. All erfarenhet visar att politiken på detta område måste vara förutsägbar och styras av principer.

Vi moderater har därför tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna tagit initiativ till att riksdagens behandling av förslaget blir så noggrann det bara går. Inklusive möjligheten att ta in Lagrådet för en kompletterande genomlysning.

Ulf Kristersson har varit mycket tydlig. Moderaterna kommer inte att sätta sig i en regering som för en ohållbar migrationspolitik, lika lite som vi skulle sätta oss i en regering som för en ohållbar ekonomisk politik, försvars- eller säkerhetspolitik.

Det är vårt besked till väljarna.Fotnot: I Agenda den 29 april kl 21.00 möts för första gången Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i en tv-duell.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.