Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1961–1990 (och de stationer som fick störst/minst över/underskott). Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Foto: SVTVisa alla (2)
Visa alla (2)

1 del värme, 2 delar kyla

Uppdaterad
Publicerad

Efter en mild vinter och vårvärme redan i slutet av mars var det nog många som hoppades (eller fruktade) att vårvärmen skulle ta fart på allvar i april. Nu blev det inte riktigt så, för kallare väder tog över till påsk, och därefter var det fortsatt kyligt som gällde månaden ut.

Många upplevde nog april som ovanligt kall, men rent statistiskt var den faktiskt varmare än normalt i delar av landet. Vad nu ”normalt” är, eftersom det fortsatt är referensåren 1961–1990 som används som rättesnöre. I den allt varmare värld vi lever kommer därför årets april i backspegeln kanske anses som allmänt kall, snarare än bara lite kall i norr.

I övrigt var det som det så ofta är i april. En del vårvarma dagar, främst inledningsvis, varvades med mer eller mindre kraftiga bakslag. Något alla nog kan enas om är att det var extremt dålig planering från vädergudarnas sida att schemalägga de kallaste aprildagarna just över påskhelgen.

Känns dock bra att det blir ett, om än bara tillfälligt stopp för mildluftens övertag, om man ser till medeltemperaturen på årsbasis. En tredjedel in på 2017 ligger överskottet i medeltemperatur redan på 2–3 grader i större delen av landet. Det är också vintermånaderna som har mest inverkan på medeltemperatur över året eftersom den inneboende variationen är klart mycket större då än under sommarmånaderna. Avvikelser på uppåt 10 grader från normalvärdet kan ju förekomma på vintern, men på sommaren är det något helt otänkbart. Då är 3 graders avvikelse extremt.

Förmodligen allmänt kallare än normalt med dagens mått mätt

Viss vårvärme inledde. Det räckte till för att det, trots kallare väder än normalt under resten av månaden, sammantaget blev en något varmare månad än normalt i söder. I norr däremot något kallare än normalt. Till slut avvek medeltemperaturen mindre än 1 grad i större delen av landet, så grovt sett vill jag påstå att temperaturen i april var helt normal. I absoluta tal hade Tarfala i norra Lapplandsfjällen kallast i landet med en medeltemperatur på 8,4 minusgrader (1,0 grader under det normala för deras del) medan bästkustens Göteborg hade varmast i april med 6,6 grader (0,8 grader över det normala).

I delar av landet är det nu väldigt länge sedan april varit kallare än normalt. Mest extremt är det för värmländska Karlstad och Svenska högarna i norra Östersjön som nu har obrutna sviter på 29 varma aprilmånader. Senast april var kallare än normalt för dessa platser var alltså 1988, och på den tiden var det ju referensperioden 1931–1960 som gällde. Även många andra platser har långa obrutna ”varmare än normalt i april”-sviter, exempelvis Arvika och Malung sedan 1996 samt Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg sedan 1998.

Snön och regnet som föll under månaden fördelades väldigt skevt över oss. Stora delar av landet har grovt sett fått tämligen normalt med nederbörd, men i delar av Hälsingland, Härjedalen och Dalarna (och också lite in över Gästrikland, Medelpad och Jämtland) föll mindre än hälften av normal månadsmängd. Allra minst i millimeter räknat fick Brämön utanför Sundsvall vid Medelpadskusten med endast 7 mm (vilket är 27 % av normalmängden deras). Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen fick däremot mer än brukligt, lokalt dubbla normalmängden. Mest fick Korsvattnet i Jämtlandsfjällen med 95 mm (206 % av deras normalmängd). En snöig april gör också att det fortsatt är gott om snö och full vinter i delar av fjällvärlden, eller vad sägs om exempelvis 185 cm i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen och 95 cm i Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen nu på morgonen den 1 maj.

I och med det till stora delar kyliga väderläget har starten för vårens åsksäsong dröjt. Väldigt lokal åska förekom visserligen i samband aprilbyar som varit, men det mesta av månadens åska (161 registrerade blixtar) kom när den inledande aprilvärmen sjöng på sista versen den 10.

Solen lyste normalt eller något mer än normalt under april. Av de fåtal stationer som mäter solskenstid fick Ölands norra udde mest sol med 255 timmar medan Tarfala i norra Lapplandsfjällen fick färst soltimmar, 143 stycken.

Inledande vårvärme

April inleddes med lite rester av vårvärmen från slutet av mars. Månadens högsta temperatur inträffade redan den 1, och högst temperatur i samtliga landsdelar är just från aprils början:
I Götaland 19,1 grader på Kalmar flygplats i Småland den 1,
i Svealand 16,8 grader i Örebro i Närke den 7,
i södra Norrland 15,6 grader i Gävle i Gästrikland den 9
och i norra Norrland 11,9 grader i Piteå i Norrbotten den 4.

Årets hittills högsta temperatur, 21,3 grader i småländska Gladhammar den 27 mars, står sig alltså ännu. Men kanske inte så länge till om nu ”sköna maj” ska leva upp till sitt epitet.

Det var under dessa inledande dygn som grunden las för att månaden som helhet blev varmare än normalt. Det var tidvis så pass varmt att det lokalt förekom sommarvarma dygn (medeltemperatur över 10 grader) i delar av Götaland den 7–10. Månaden hade alltså två helt olika ansikten, först 11 varma dygn, sedan de resterande 19 som mest handlat om kallare än normalt.

Jullik påsk

Den 10 blev början på slutet vår aprilvärmen. Då tryckte kallare luft på västerifrån, varvid ökade temperatur- och fuktighetsskillnader gav upphov till en del åska i Vänerlandskapen den dagen.

I gränsen till kvarvarande vårvärme i sydväst bildades ett stråk med snöfall från Värmland–Dalarna och ner mot Östergötland–Småland under skärtorsdagen den 13 och långfredagen den 14. Som mest ökade snödjupet med dryga 20 cm i delar av Värmland och Dalarna fram till morgonen den 14:
22 cm i Kindsjön i norra Värmland
och 21 cm i Sågen i sydvästra Dalarna ganska nära gränsen till Värmland.

Det var inte fullt lika mycket snö som föll längre ner åt sydost. Men ändå, efter två dygn uppmättes snödjupet på påskaftonens morgon den 15 till 16 cm i Godegård i nordvästra Östergötland. Det blev också månadens största snödjup i Götaland. Här samtliga landsdelar största snödjup i april:
I norra Norrland 198 cm i Katterjåkk den 12,
i södra Norrland 107 cm i Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen den 24–29,
i Svealand 81 cm i Gördalen i norra Dalarna den 1
och i Götaland alltså 16 cm i Godegård den 15.

Med tanke på hur milt vädret var den senaste julhelgen, så var det många i söder som fick uppleva betydligt mer jullikt väder nu över påsk än då över jul. Exempelvis noterades 9 cm snö i Norrköping på påskaftonens morgon den 15 mot barmark på julaftonsmorgonen i fjol. Påskaftonens snödjup är för övrigt Norrköpings största snödjup så sent i april på 15 år, sedan det låg 22 cm där den 16 april 1992.

Dessutom var det rejält kyligt. Temperaturen nådde aldrig tvåsiffriga plusgrader under de fyra dygnen den 15–18, och på påskdagen den 16 var det ”varmast” i landet i skånska Hästveda med skrala 7,6 grader.

För att vara i mitten av april var också nattkylan delvis sträng över påskhelgen. Som det mest extrema exemplet kan nämnas att det med 12,9 minusgrader i Örebro den 15 var den kallaste aprilnatten där sedan 1944. Det är föga förvånande att månadens lägsta temperatur i de olika landsdelarna inträffade just över och kring påskhelgen:
I norra Norrland 25,3 minusgrader i Naimakka i nordligaste Lappland den 18,
i södra Norrland 17,9 minusgrader i Dravagen i Härjedalen den 15,
i Svealand 16,9 minusgrader i Floda i inre Södermanland den 16
och i Götaland 9,5 minusgrader i Kvarn i norra Östergötland den 15.

Blåsiga aprilvädersdygn

Efter påsk följde flera typiska aprilväderdagar där sol varvades med byar av regn, blötsnö, snö och snöhagel i den nord- till nordvästliga vinden. Dessutom gott om fallstrimmor ur molnen, vilket också hör torrt och småkyligt vårväder till.

Tidvis var det också blåsigt med lokalt mycket hårda vindbyar över land den 20–22. Som värst blåste det byvindar på 23 m/s i Åmot i Gästrikland på förmiddagen den 22. Samtidigt rådde storm i delar av fjällkedjan den 20–22 med som mest 31 m/s i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen på eftermiddagen den 20. Även tidigare i månaden (den 10–11) hade det stormat i fjällen, och månadens högsta medelvindsnotering blev 32 m/s i Stekenjokk på natten till den 11. Månadens kraftigaste byvind oavsett stationsplacering blev orkanbyar på 39 m/s i Stekenjokk på eftermiddagen den 20.

Rejält bakslag

Ett nytt omfattande bakslag slog till med snö över främst delar av Värmland, Dalarna och Hälsingland den 24–25. Dryga 20 cm föll som mest i ett stråk från norra Värmland via södra Dalarna och norra Västmanland till inre Hälsingland, och lokalt blev det besvärligt på vägarna (där det dock inte la sig fullt lika mycket snö som i terrängen runtomkring). I nyhetsflödet syntes typiska bilder på avåkningar och bilar med sommardäck som inte klarade av att hålla stadig kurs genom snömodden. Officiellt föll 20 cm eller mer på följande platser under dygnet fram till morgonen den 25:
26 cm i Bollnäs i inre Hälsingland,
25 cm i Fredriksberg i Dalarna nära gränsen mot Värmland,
24 cm i Kindsjön (som åter fick ett rejält bakslag),
23 cm i Ställdalen i norra Västmanland,
21 cm i Lesjöfors i östra Värmland ganska nära gränsen mot Västmanland och Dalarna
och 21 cm i Letafors i norra Värmland.

Sett till snödjup så pass sent i april sticker Fredriksbergs 25 cm ut lite extra, för där måste man bläddra tillbaka i statiskrullarna till snövintern 1986 för att hitta ett större snödjup. Då låg det 43 cm den 25. Betydligt mindre snö föll visserligen i Skara i Västergötland, men deras 2 cm på morgonen den 25 är faktiskt mest för deras del så sent i april sedan det var 5 cm den 28 april 1995. Även morgonen därpå fanns mätbart snötäcke i Götaland, men därefter har det (och fortsatt kommer att vara?) officiellt snöfritt i hela Götaland så att vintersäsongen 2016–2017 kan läggas till handlingarna där. Måhända är ett rungande och fylkingskt ”äntligen!” på sin plats?

Våren kröp norrut

Den meteorologiska våren (sju dygn på raken med medeltemperatur över 0 grader varje enskilt dygn) har haft svårt att avancerat vidare norrut under månaden. Ett ryck upp över delar av södra Norrland gjordes i månadsskiftet mars–april (varvid våren då var klart före sin tid), men sedan blev det stopp. Först den 19–21 tog våren nya små kliv upp över främst delar av Ångermanland och Västerbotten, och den 24 även till delar av Norrbotten. Det gör att den meteorologiska våren nu vid månadsskiftet april–maj ligger något efter sin normala tidtabell.

Större nederbördsmängder var det rätt ont om under månaden. Officiellt noterades 25 mm eller mer på ett dygn endast vid följande tillfällen:
25 mm i Ytterhogdal i nordvästra Hälsingland den 10,
28 mm i Kindsjön den 13 (vilket ju resulterade i 22 cm nysnö),
29 mm i Uddheden i inre Värmland den 24 (vilket gav 12 cm nysnö),
25 mm i Ställdalen den 24 (vilket gav 23 cm nysnö),
28 mm i Söderala utanför Söderhamn i Hälsingland den 25
och 29 mm i Uddevalla i södra Bohuslän den 28.

Mest föll (med några tiondelars marginal) i Uddevalla den 28, och det i samband med ett regn som kom in västerifrån över Västkusten, stannade upp, tappade stinget och sedan försköts söderut. Kändes lite som om det regn- och snövädret hade på känn vad som var på gång från sydost och valde att inte ta upp kampen med den stora ”valborgssnurran”, utan istället valde att tyst smita ut köksvägen.

Snöig valborg i norr

Valborgsmässoaftonen blev en snöig historia i norr, medan det i söder blev en kamp mellan stackmoln, sol och en något kylande vind. Flera dagar i förväg såg vi att ett regn- och snöväder var på gång söderifrån just till valborg. Osäkerheten var dock till en början stor vilken bana detta väder skull ta sig upp över landet. Ju närmare dagen kom desto säkrare blev vi på att det skulle hålla sig öster om Sverige ända till det svängde in österifrån som snö eller blötsnö över mellersta och främst norra Norrland. Det blev en snöig dag i främst delar av Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Det mesta i Västerbotten föll redan under natten, exempelvis med 15 cm i Holmön utanför Umeå. Därefter fortsatte snövädret norrut med 10 cm nysnö som mest. I söder sken solen mellan stackmolnen, men det var också en något kylande vind. Visserligen dryga 10 grader på många platser, men om man inte fick hjälp av solens direktverkande strålar kändes det inte lika varmt som termometern visade. Uppmätt och upplevd temperatur kan vara helt olika så här på vårkanten när vinden har stor inverkan på hur varmt det känns.

Avslutar denna krönika med några topp- och bottennoteringar för 2017 års sista aprildygn:
Varmast: Gladhammar, Småland 14,6 grader.
Kallast: Nikkaluokta, Lappland 13,0 minusgrader.
Mest nederbörd klockan 8–20: Vittangi, Lappland 5 mm.
Mest nederbörd under dygnet fram till klockan 8 den 1 maj: Sadjem, Lappland 11 mm.
Störst snödjupsökning under dygnet fram till klockan 8 den 1 maj: Katterjåkk, Lappland 11 cm.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer