Granskning visar: Våld, kränkningar och dödsfall på boenden

De har ingen röst, och kan inte själva berätta vad som sker bakom stängda dörrar. Uppdrag granskning har granskat missförhållanden på boenden för personer med funktionsnedsättning.

I fokus