Foto: Anders Strömquist/SVT

Frågor och svar med fågelexperten Susanne Åkesson

Uppdaterad
Publicerad

Susanne Åkesson, biolog vid Lunds universitet, svarade på tittarnas frågor om fåglar i Den stora älgvandringen-chatten. Här finns alla frågor och svar samlade.

Fet text = Tittarfråga
Brödtext = Susanne Åkessons svar

Flyger Tranor & Sädesärlor ungfär lika långt i sin flyttning?

Ja, ungefär fast de övervintrar på olika platser. Sädesärlor övervintrar mest i Egypten och våra tranor i Spanien.

Hur många procent av våra svenska fåglar är flyttfåglar?

Ungefär 60-70% av våra fåglar flyttar.

Ser att svanparet simmar runt.  Ska de inte ligga i boet och ruva nu?

Starten av svanarnas ruvning kan ännu dröja lite i norra delen av Sverige och ruvningen börjar först när alla ägg är lagda i boet.

Varför trycker knipan, främst hanen, bakhuvudet mot ryggen med jämna mellanrum?

Kniphanens huvudryckning är den del av uppvisningen för honan inför partnerval och parning. Flera andra änder som små och storskrake har också liknande huvudrörelser som de använder tidigt på våren under uppvisningar inför honor. Ibland kan en enda hona bli jagad av flera uppvisande hanar och det blir en del kortare flygturer då hon försöker bli av med en del av de mest intensiva hanarna. Tiden att äta kan bli begränsad.

Visst är det så att tranparen gärna återvänder till samma häckningsplats?

Ja, det är en fördel att använda ett känt område för häckning och många fåglar inklusive tranorna återvänder till samma häckningsplats år efter år.

Klarar till exempel talgoxe, domherre och andra vinterfåglarsträng kyla på vinter? Hur gör de?

Det är flera arter somstannar hos oss på vintern och som behöver anpassa sitt beteende och fysiologi för att klara kalla perioder med korta dagar. talgoxar som kan övernatta i holkar och bohål, kan spara lite extra energi genom att sova skyddat från den värsta kylan, men de kan också sänka kroppstemperaturen med flera grader. De är inte lika snabba om de blir störda i den situationen, men eftersom de kan sitta i skydd är de ganska säkra att hinna vakna upp. I övrigt är det viktigt att de får i sig tillräckligt med energirik föda så att de har ett fettförråd som räcker över den långa natten. Domherrarna kan man anta har liknande anpassningar, men det är mindre väl undersökt.

Varje år dunkar det till i fönsterrutan av en kamikazefågel som flyger rätt in. Varför? Har fåglar svårt att uppfatta glasrutor? Är det, som jag tror, unga/nykläckta fåglar som kolliderar med rutorna eller är det även adulta fåglar?

Fönsterrutor reflekterar solljus och ljus från himlen och den här reflektionen av ljuset kan göra att det är svårt för fåglar att uppfatta att det är en glasruta. Många ytor som är blanka reflekterar ljus som en vattenyta och därför kan fåglar och även insekter ta miste och flyga an mot rutan. Även blad och grässtrån reflekterar solljuset och det blir då polariserat som ljus som studsat mot en vattenyta. Det kan vara svårt att särskilja reflektionen från omgivande vegetation såväl som från polariserade ljuset direkt från himlen.

Det är ofta unga fåglar som tar miste, då de är nyligen kläckta och rör sig i områden de inte känner till, men fönster och husfasader skördar många fåglars liv och är ett direkt hot mot fågelpopulationer i vissa områden. Speciellt fönster som belyses inifrån om natten. De drar också till sig många fåglar pga de är attraherade till ljuset under vissa vädersituationer (dimma). Bäst att skärma av fönstren och se till att fåglarna inte har fönster på båda sidor av huset och tror att de kan flyga rakt igenom.

Äter hackspett andras ägg och ungar? De hackar ofta större hål i holkar.

Ja främst den större hackspetten kan livnära sig och sina ungar under häckningstiden på andra fåglars ungar och ägg. Därför är det många fågelholkar som blir upphackade av hackspettarna. Att försöka bygga in skydd i holkarna kring holköppningen och på sidorna kan vara en bra idé för att skydda småfåglarna.

Har nyligen sett en bild på stjärtmes. Världens sötaste fågel. Har aldrig sett den live. Bodde tidigare i Småland. Nu bor jag i Sollefteå, finns fågeln här?

Stjärtmesar finns i nästan hela Sverige utom i fjällkedjan, men de är knutna till fuktiga områden och skogar med björk. Det är mer sällan att de kommer fram till fågelmatare, men det händer ibland. Då gör de oftast bara ett kort besök och försvinner i sin lilla familjegrupp igen. De lever oftast i små grupper, även under häckningstiden.

Jag bor i ett litet samhälle i villa Småland två gånger förra sommaren kom det en ängshök och satt i vårat bigatåträd. Hur vanligt är det?

Ängshökar i bigaråträd är ovanligt. Om du sett det måste jag gratulera! Tog du någon bild?

Vad är ett orrspel? Vad gör de?

Orrarna samlas för att visa upp sig – de spelar genom att resa stjärtfjädrarna och spring runt över marken och utstöta sigg rullande kuttrande läte. På en spelplats samlas ofta flera hanar och vissa individer som är speciellt starka och dominanta kan inta en central plats på arenan. Honorna besöker spelplatsen för att para sig med en lämplig och bra hane med extra fin drokt, imponerande spel och med bra uthållighet.

Honan väljer hane på dräkt och spel och sköter själv sedan omvårdnaden av ungarna. orrens spel har utvecklats tack vare sexuell selektion och honligt partnerval. Många andra fåglar spelar också, som tjäder och dubbelbeckasin. Samma grundläggande biologi råder för dessa system och att honan tar hand om ungarna.

Återvänder samma tranpar varje år? Är de trogna varandra år efter år?

Så länge de båda finns i livet brukar samma tranpar häcka tillsammans på samma plats. De flyttar också tillsammans med ungarna på hösten och kan ibland följas år med flera tranfamiljer i samma flock. Man kan höra ungarnas tiggläten under flyttningen om man lyssnar noga.

Jag är född 1961 och upplevde att det fanns fler svanar under min uppväxt i södermanland. Är det dåligt med svanar i dag? Är dom hotade på något vis?

Svanar är inte direkt hotade hos oss idag. Istället kan vi konstatera att sångsvanen som var mer ovanlig tidigare har ökat under de senaste två decennierna och häckar numera ganska vanligt i södra och mellersta Sverige. Det kan bli lite konflikter mellan knöl och sångsvan om häckningsplats i mindre sjöar.

Hur många arter av trastar finns det?

I Sverige har vi taltrast, koltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, björktrast och ringtrast som häckar. Alla andra trastar som setts i Sverige är tillfälliga gäster, t ex från Sibirien.

Utgör vindkraftverken en fara för fåglar?

Ja tyvärr dödas en del fågelarter genom kollision med vindkraftverk. Vissa grupper är mer överrepresenterade än andra beroende på deras synförmåga, flygbeteende och flyghöjder. Rovfåglar, tornseglare och andra arter som söker föda i luften eller genom att spana mot marken under flykten som exempelvis röd glada löper större risk än andra att kollidera med vindkraftverk. Vi behöver veta mer om det här och speciellt i vilka områden de största kollisionsriskerna finns.

Men kanske ändå fladdermössen löper den största risken att dö vid vindkraftverk då det kan finnas insektskoncentrationer där och fladdermössen dras till kraftverken för att äta och socialisera. De dör oftare av sk höjdsjuka pga det undertryck som skapas då rotorbladen roterar än genom kollision med rotorbladen.

Hur påverkar klimatförändringarna fåglarnas flyttbeteende? Kan det bli så att de slutat att flytta?

Det är lite olika hur klimatet påverkar flyttfåglar. Vissa kanske kan bli stannfåglar i vissa områden och t ex övervintra i Sydsverige, medan andra fåglars utbredningsområde rör sig allt längre norrut genom att klimat, växter och födotillgång kan ändras. Det har skett och sker förändringar hela tiden och har noterats i Sverige. Hur olika arter kan anpassa sig till nya förhållanden och temperaturer är dock mindre väl känt för respektive art. Jag tor vi kan förvänta oss ganska stor variation i mönster här.

Generellt förlorar vi många arter längst upp i norr som är anpassade till en öppen tundra och genom att trädgränsen klättrar allt längre norrut så ändras deras livsmiljö snabbare än de kan anpassa sig. Många arktiska vadare riskerar att bli hotade pga det här.

Vi har på jobbet sädesärla som boar i växthuset. Har varit ca 30 år. Hur många generationer har det hunnit vara? Den skriker på taket på våren när den kommer om luckorna är inte öppna.

Oj vad kul! det måste vara en bra lokal för sädesärlorna. Högsta ålder för en sädesärla är 12 år och 3 månader. Därför är det minst tre generationer sädesärlor, men gissningsvis fler då medellivslängden är lägre. Kanske 4-8 generationer.

Vi såg hur knipan nästan dränkte sin hona under parningen och sedan bet henne i huvudet och slängde runt henne i cirklar. Är det alltid så våldsamt eller var denna hane extrem?

När änder parar sig i vattnet kan det gå vilt till och det är inte ovanligt att det blir en del grabbatag som du beskriver. Det kan vara ännu värre om det är flera hanar som försöker para sig med samma hona samtidigt. Samma situation kan råda för andra änder som småskrake och storskrake.

Kan räven ta svanäggen?

Genom att krossa äggen kan de komma år innehållet, men jag tror de också kan ta ägget. Åtminstone om de fått ett hål som de kan köra in underkäken i.

Vad kan du säga om fåglars intelligens? Är vissa arter smartare än andra? Man kan ju lätt tycka det med problemlösande kråkor och skator t.ex.

Vissa grupper fåglar är smartare än andra, dvs de har bättre kognitionsförmåga och är mer innvativa. Dessa grupper är: papegojor, kråkfåglar, och måsfåglar. Men också mesar som talgoxen är riktigt smart.

Min vanliga från måste ställas! Följer du älgvandringen Susanne?  

Jag har tittat in då och då och tycker att det är en fantastisk möjlighet att ”få komma ut i naturen”. Jag hoppas fler upptäcker det här och spanar älg och andra djur. Att få observera vad djur håller på med är så roligt!

Finns det två olika fågelarter som låter exakt likadant?

Oftast skiljer sig läten lite åt eftersom det är en viktig signal vid partnerval och det kan finnas reproduktiva barriärer om de parar sig med varanda. Ett slöseri som bäst undvikes alltså, men det finns också arter som härmar andra och det kan finnas en bra anledning till det. Till exempel kan nötskrikan härma ormvråkens jamande läte och förvilla i skogen så att andra kan tro att det finns en rovfågel i närheten. Andra arter väver in andra arters sång som staren till exempel och kärrsångaren.

Hur vanligt är det med ängshök i sin trädgård i litet samhälle?

Inte vanligt. Det beror på var man bor och om man lyckats bestämma kärrhöken rätt. det finns flera arter kärrhökar i Sverige (brun kärrhök, blå kärrhök och ibland ses stäpphök (häckar ej).

Har flyttfåglar allmänt börjat anlända tidigare i hela Sverige pga klimatförändring?

Ja.

Finns det fåglar som inte lägger ägg?

Nej alla lägger ägg.

Var är svanen på vintern?

I Sverige finns knölsvanen längs kusterna eller i ofrusna sjöar. De flyttar också en bit tillDanmark och norra Tyskland beroende på hur kallt det är.

Skrakarna vi ser här, kommer de att stanna eller är de på väg någon annanstans?

Vissa flyttar vidare norrut för att häcka där. Vi har fortfarande frusna sjöar längst i norr.

Hej Susanne! Din favoritfågel och varför är den det?

Min favoritfågel är tornseglaren om jag bara mpste välja en, pga att den lever så länge, kan flyga 10 månader i sträck utan att landa och för att de häckar i holkar eller under tegelpannorna där jag är uppvuxen och bor. Makalös anpassning till flykt. Fast det finns många andra fåglar jag gillar också – alla skulle jag vilja säga. Fåglar är fantastiska!

Är tranorna lika trogna som par som svanarna är?

Ja det kan man säga.

Förra året kort besök av Saltskrake här på tv, i år längre besök av Stoskrake och Småskrake, stannar de eller är de på väg någon annanstans?

Alla arterna kan flytta vidare längre norrut för häckning.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Den stora älgvandringen

Mer i ämnet