SVT har gjort ett antal databaserade artiklar med lättillgänglig statistik om coronaviruset. Foto: TT/SVT

Krönika: ”I en flod av coronasiffror – så jobbar vi på SVT”

Publicerad
Krönika ·

Siffror, prognoser, rapporter, analyser och ännu flera siffror. Allt i en rasande fart. Som datajournalister är vi vana vid att arbeta med både mycket och komplex data. Men vi är också vana vid att ha gott om tid att analysera och bearbeta den data vi tar oss an och med eftertänksamhet bygga visualiseringar av densamma. Men coronapandemin har förändrat vårt arbetssätt på flera sätt och det gäller att hålla sig som lugnast när stormen är som starkast.

Linnea Heppling

Redaktör SVT Datajournalistik

De snabba förändringar som sker i världen och i Sverige kräver snabba omställningar från oss – och vi hittar ofta den bästa vägen tillsammans med våra läsare. Vår mejlkorg är full av tankar och idéer från människor med alla möjliga bakgrunder. Professorer, läkare, lärare, designers och siffernördar som vi – men framförallt läsare som är ovana vid den här sortens grafik.

Flera av de förbättringar vi gjort i våra artiklar kommer från önskemål och tankar som läsare haft och vi försöker i möjligaste mån att tillgodose det behov av information som finns – samtidigt som vi har ett stort ansvar att förklara de fallgropar och problem som finns i det föränderliga material vi visar.

Coronapandemin

Den databaserade artikel som flest av er läser varje dag har rubriken ”Här sprider sig det nya coronaviruset”. Den rubriken skrev vi den 27 januari i år och sedan dess har vi arbetat med artikeln som inte längre handlar om ett nytt virus utan ett allt för välbekant.

Vi har uppdaterat artikeln och dess funktioner nästan dagligen. Vi har anpassat oss efter myndigheternas förändringar i hur de redovisar data, vi har lagt till jämförelser länder emellan i takt med att mer och bättre data släppts och vi försöker beskriva det som sker på flera olika sätt – eftersom det inte finns ett enskilt sätt som är helt rättvisande.

Vi har gjort ett antal nedslag på andra områden; situationen i intensivvården, börsens utveckling, social distansering och mycket mer – allt försöker vi förklara utifrån ett dataperspektiv.

Vi försöker att skynda långsamt och har undvikit att redovisa prognoser och rapporter som drar slutsatser utifrån siffror som vi vet bara visar en liten del av en pandemi som är långt ifrån över. Vi lägger vår kraft på att visa trender över tid istället för att fokusera för mycket på dagsaktuella siffror – som ändå ofta kommer att ändras nästa dag.

Det är frustrerande att inte ha samma kontroll över ett datamaterial som vi brukar ha. Det är frustrerande att redovisa siffror över till exempel avlidna i Covid-19 i olika länder när vi vet att länder rapporterar in dödsfall på olika sätt. Samma sak gäller för regionerna i Sverige – vi vet att vår rapportering av dödsfall ibland släpar efter – eftersom Folkhälsomyndighetens rapportering gör det – eftersom regionernas rapportering gör det.

Det är frustrerande – för vi vill att publiken ska känna sig trygg med att det vi visar är rätt. Men vi håller oss lugna och inväntar officiella siffror varje dag eftersom det är utvecklingen, trenden, som är viktig – och det är därför vi hellre samlar in och visar samma information från samma källa under en lång period. Vid sidan av det vi visar har vi också ett ansvar att förklara varför vi väljer att redovisa data som vi gör. Vi har därför omfattande metodavsnitt och för en ”logg” över större förändringar vi gjort som vi publicerar i artiklarna.

Vi älskar att jobba med data och att försöka visa den på ett lättbegripligt och objektivt sätt, utan vinklar och känsloyttringar. Men det är speciella omständigheter för oss alla och nu mer än någonsin får man inte glömma att det bakom varje siffra finns en människa.

Det gäller att som datajournalist inte låta sig dras med för mycket, att hålla sig lugn. Och att tvätta händerna.

Det här är en krönika

Reflektionerna är skribentens egna. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Coronapandemin

Mer i ämnet