Enligt SVT:s Mats Knutson gick epoken Nya Moderaterna i graven på partistämman i Västerås Foto: TT

Analys: ”Nya Moderaterna går nu definitivt i graven”

Publicerad
Analys ·

Epoken Nya Moderaterna går nu definitivt i graven. Partistämman i Västerås innebär att Moderaterna fullföljer högergiren och återgår till en mer traditionell moderat politik. Samtidigt signalerar partiledningen att Moderaterna ska bli stöddigare och mer konfrontativa i sin oppositionsroll.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Moderaternas partistämma i Västerås, som avslutades på söndagen, innebär en tydlig signal till väljarna om att partiets ideologiska tyngdpunkt förskjuts ytterligare åt det konservativa hållet. Den högergir som inleddes redan under Anna Kinberg Batras tid som partiledare fullföljs därmed.

När stämman sammanfattas kan man konstatera att partiet ställt sig bakom en tuffare kriminalpolitik och en skärpt migrations- och integrationspolitik. Det handlar bland annat om större möjligheter att utvisa utlänningar som begått brott i Sverige och att ett slöjförbud ska utredas.

Nya Moderaterna begravs slutgiltigt

Fredrik Reinfeldts stora, och stundtals så framgångsrika projekt, Nya Moderaterna begravs därmed slutgiltigt.

Nu är det traditionell moderat politik. Utöver en restriktiv invandringspolitik, hårdare straff handlar det bland annat om stora skattesänkningar och kritik mot public service.

Med denna kursändring försöker Moderaterna anpassa sig till en förändrad politisk verklighet. Det handlar både om att frågor som rör brottslighet och migration blivit allt viktigare för väljarna, men också att Sverigedemokraterna blivit en allt svårare konkurrent på högerkanten i svensk politik.

Signalerar en mer konfrontativ oppositionsroll

Därför signalerar också partiledningen en mer konfrontativ oppositionsroll. De sista resterna av Decemberöverenskommelsen ska tvättas bort ur väljarnas medvetande. Partiledningens strategi är att ta strid i riksdagen för att köra över regeringen i tre klart definierade sakfrågor; skärpt straff för mord, slopad straffrabatt för unga och en lag om tillträdesförbud i butiker, simhallar och bibliotek.

Här finns färdiga utredningsförslag, vilket enligt Moderaterna öppnar för att riksdagen kan runda regeringen i lagstiftningsprocessen. Att så sker är emellertid ytterst ovanligt i Sverige och lär därför bli omdiskuterat.

Om denna mer stridslystna strategi kan krönas med framgång i riksdagen avgörs dock ytterst av hur Centerpartiet och Liberalerna ställer sig. Så ser riksdagsmatematiken ut.

Lär bli mer restriktiva med blocköverskridande uppgörelser

Med en mer konfrontativ hållning i riksdagsarbetet lär Moderaterna också komma att inta en mer restriktiv hållning framöver när det gäller blocköverskridande uppgörelser. Även på detta sätt kan alltså den moderata inriktningen få betydelse för det parlamentariska arbetet och för regeringen.

Samtidigt innebär Moderatstämman också viktiga besked i frågan om relationen till just Sverigedemokraterna. Detta har ju länge varit minerad mark för moderata partiledare.

Både Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson har stundtals vridit sig som maskar när frågan tagits upp av journalister eller politiska motståndare. En viktig förklaring är att partiet varit splittrat i frågan.

Hymlar inte om att man ska samarbeta med SD

Nu tycks dock relationen till Sverigedemokraterna förlorat mycket av sin politiska sprängkraft inom Moderaterna. Det framgår tydligt när man talar med ombud på moderatstämman. Även om det fortfarande finns delade meningar om detta är det uppenbart att de flesta moderater accepterat att partiet på något sätt måste samverka med SD för att åter komma till makten.

Det är också det raka besked som Ulf Kristersson nu ger i frågan. För att försöka skapa majoritet för partiets politik hymlar han inte om att Moderaterna nu också ska samarbeta med Sverigedemokraterna.

Därmed ser det ut som att också denna fråga, som så länge har komplicerat tillvaron för Moderaterna, nu definitivt kan avföras från dagordningen. Också detta innebär förstås en distansering från den tidigare epoken, Nya Moderaterna. Fredrik Reinfeldt var ju länge den politiker som gick längst i att brännmärka allt samröre med SD.

Tydlig inriktning för resten av mandatperioden

Därmed är också inriktningen tydlig för återstoden av mandatperioden.

Moderaterna tänker gå till val på sin egen politik, utan formella bindningar till andra partier. Öppningen mot SD innebär samtidigt att någon form av samverkan eller samarbete kan bli möjlig efter valet.

En anpassning till det parlamentariska läget, förstås, men också ett vägval som ytterligare kan rita om den politiska kartan i Sverige, och samtidigt skapa förutsättningar för det SD-ledaren Jimmie Åkesson allra helst vill, att ett nytt konservativt block etableras.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.