Mats Knutson: ”Regeringen vill inte ha en strid där den anklagas för maktfullkomlighet” Foto: Fredrik Sandberg, TT

Analys: ”Regeringen vill inte ha politisk strid mitt i coronakrisen”

Publicerad
ANALYS ·

Regeringen är inte beredd att ta en strid med oppositionen mitt i coronakrisen. Regeringen rättar sig därmed efter flera partiers kritik och ger riksdagen rätt att stoppa beslut som fattas inom ramen för den nya lagstiftningen.

Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Häromdagen skickade regeringen ut en promemoria till riksdagspartierna med ett lagförslag om hur vissa beslut gällande coronasmittan ska kunna fattas snabbare.

Innebörden i förslaget var att regeringen, utan att fråga riksdagen, skulle kunna fatta en rad beslut med långtgående konsekvenser för samhället. I flera andra länder har regeringar denna möjlighet, men inte i Sverige.

Regeringen skriver i promemorian att det till exempel kan handla om en ”tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om att använda transporter eller att använda infrastruktur, till exempel hamnar, flygplatser eller buss- och järnvägsstationer.”

Regeringen vill ha samma mandat när det gäller möjligheten att stänga köpcenter, restauranger, affärer och att ytterligare begränsa folksamlingar för att ta några andra exempel. Regeringen vill också ha rätt att, enligt samma lagförslag, kunna omfördela läkemedel och sjukvårdsutrustning mellan olika regioner och från privata vårdgivare för att kunna begränsa smittspridning.

Djupt kritiska

Flera riksdagspartier har dock varit djupt kritiska mot att regeringen ville ha möjligheten att fatta dessa beslut utan att riksdagen överhuvudtaget tillfrågades. Förslaget beskrevs som den största förskjutningen av makt till regeringen sedan andra världskriget. Andra menade att det skulle försvaga den demokratiska kontrollen av regeringen.

Moderaterna krävde att riksdagen skulle ges vetorätt och även Vänsterpartiet och Liberalerna förde fram liknande förslag. Centerpartiet har inte alls velat kommentera frågan utan sagt att man först när det färdiga förslaget presenteras är beredda att ge sin syn på saken.

De enda oppositionspartierna som gav den långtgående lagändringen sitt stöd var paradoxalt nog de partier som vanligtvis brukar vara hårdast i sin kritik mot regeringen, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Detta saknar dock betydelse då regeringen nu skrivit om lagtexten. På lördagskvällen skickas den ut på remiss bland annat till ett antal myndigheter.

Lyssnar på kritiken

Ändringen i lagtexten innebär att riksdagen inte kommer att rundas i dessa frågor utan att den kommer att få ett avgörande inflytande över de beslut som regeringen fattar inom ramen för den nya lagen.

Ett skäl till att regeringen väljer att lyssna på den kritik som förts fram är att man inte vill ha en politisk strid i denna fråga mitt i coronakrisen. Regeringen vill heller inte ha en strid där den anklagas för maktfullkomlighet och för att vilja begränsa riksdagens demokratiska inflytande.

Med det förslag som nu läggs fram påverkas heller inte regeringens möjligheter att fatta snabba beslut. Det var ju det som från början beskrevs som huvudsyftet med lagen. Den enda skillnaden är att riksdagen i efterhand ges möjlighet att korrigera eller riva upp åtgärden.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Coronapandemin

Mer i ämnet