Tiggeriet: Så tycker partierna

Uppdaterad
Publicerad

Mer stöd åt kommunerna, ökat myndighetssamarbete eller ett totalt tiggeriförbud. Det är några av riksdagspartiernas förslag för det ökande tiggeriet. Här kan du läsa hela resultatet av SVT Nyheters enkätundersökning.

SVT Nyheter har ringt till samtliga riksdagspartier och ställt frågorna:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Tiggande EU-migranter

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen, i så fall vilka?

Så här svarade partierna:

Socialdemokraterna:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Tiggeri är inte ett brott och vi vill inte ändra lagstiftningen. Det här handlar om att massor av människor lever i djup fattigdom i Europa och sedan lever under ovärdiga förhållanden i Sverige och då räcker det inte med en enkel lösning som gör att vi slipper se problemen.

Situationen för dessa människor måste på sikt förbättras i deras hemländer vad gäller hälsa, bostäder, utbildning och arbete. Ansvaret ligger i första hand hos regeringen i hemländerna, men det är också en gemensam EU-fråga att stödja det arbetet. Det visar att arbetet med att bekämpa fattigdom är viktigt, även inom EU. Det handlar om att vi i hela Europa måste bygga välfärd och trygghet.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen? I så fall vilka?

Vi måste fortsätta arbeta med breda lösningar i frågan om utsatta EU-medborgare. Regeringen har nyligen tillsatt en nationell samordnare för att samordna och stötta kommunerna i arbetet med utsatta EU-medborgare. Socialtjänsten har en viktig roll att se till att eventuella barn inte far illa och möjlighet att erbjuda akut bistånd.

Viktigt är också det bilaterala samarbetet med Rumänien som handlar om kunskapsutbyte och syftar till ett kommande samarbetsavtal som ska skrivas under inom kort.

Det är viktigt att bekämpa fattigdom och bygga välfärd i hela EU. Utbildning, jämställdhet och jobb är grunden för det. Samtidigt behövs också arbete mot diskriminering. Användningen av EU-medel för romsk inkludering har ökat, men det finns fortfarande utrymme att göra mer.

Miljöpartiet:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Att människor tvingas tigga för sin överlevnad och försörjning är en konsekvens av den fattigdom som existerar i stora delar av Europa, och av den rasism som gör att vissa drabbas mycket hårdare än andra.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen? I så fall vilka?

Förslag om tiggeriförbud tyder på en oroande utveckling där människorna ses som problem, snarare än rasismen och fattigdomen. Det behövs ett samlat grepp med både långsiktiga och akuta åtgärder för att förbättra situationen.

Miljöpartiet ser positivt på att regeringen tillsatt en nationell samordnare för förbättrad samverkan mellan aktörer som möter utsatta EU-medborgare. Det borde bli enklare att få ett samordningsnummer som krävs för att söka arbete och man måste på samma sätt som svenska medborgare kunna registreras som arbetssökande. Vi vill se över ett utökat stöd till Crossroads. På EU-nivå vill vi stärka arbetet för mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Vi ser tiggeri som ett tecken på en akut social katastrof i dagens Europa. Det behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdom i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen, i så fall vilka?

Långsiktigt så behöver man en kraftfull ekonomisk politik i Europa för välfärd och arbete och åtgärder för att bekämpa diskriminering och fattigdom. På europeisk nivå så behöver mer av EU:s medel gå till att till exempel byar ska kunna driva projekt, som att skaffa vatten.

I Sverige finns möjlighet att använda EU-fonden. Vi föreslår dessutom en statlig pott som kommuner ska kunna söka stöd från för att ordna platser på härbärgen eller uppställningsplatser där vatten, sanitet och sophämtning är ordnat. Det är inte hållbart att skuffa människor från plats till plats.

Det krävs också mellansteg, mellan de långsiktiga och akuta lösningarna, för att stödja människor att kunna leva i sina hemländer. Här behöver förslagen utvecklas, inte bara hos oss utan generellt.

Folkpartiet:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Orsaken till att vi ser fattiga människor på våra gator är främlingsfientlighet och fattigdom. De som drabbas hårt är romer som utsätts för en utbredd antiziganism. Barn nekas skolgång och arbetsmarknaden i flera länder utesluter den romska minoriteten. Hopplösheten gör att människor söker sig till Sverige för att tigga.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen? I så fall vilka?

Vi behöver lägga all kraft på att se till att angripa fattigdomen och antiziganismen i Europa. EU har en central roll att spela och avsatta EU-medel måste användas mer. Politiskt tryck på regeringarna men också på lokal nivå behövs. Konkret och effektivt arbete görs av organisationer som Hjärta till Hjärta, Röda Korset och Rädda Barnen och dessa behöver stöd. Vi måste på olika sätt bidra till att människor får hopp och tro att framtiden kan bli bättre i hemlandet.

Moderaterna:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Det är en beklaglig och oroväckande utveckling som ofta innebär svåra förhållanden för de utsatta människor som det handlar om.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen? I så fall vilka?

Ja. Sverige måste ställa tydliga krav på de medlemsstater vars medborgare det handlar om. Det krävs ett större ansvarstagande från länder som Rumänien att vidta kraftfulla åtgärder för att minska de sociala problem och den utsatthet som ligger till grund för utvecklingen. Många kommuner erbjuder bland annat platser för nattvila, akut mat och logi efter nödprövning, akuta hemresor samt tillgång till öppna dagverksamheter. Samtidigt måste kommunernas möjligheter att stoppa tillfälliga boplatser stärkas. Lagar och regler måste gälla lika för alla.

Kristdemokraterna:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Det är bedrövligt att människor tvingas tigga för sitt uppehälle. Det är inte värdigt. I första hand vilar ansvaret på hemländerna att ta hand om sin befolkning men även EU har ett ansvar att bekämpa denna fattigdom. Vi är också oroliga att situationen riskerar att undergräva legitimiteten i vår migrationspolitik.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen? I så fall vilka?

Köpenhamn har ett projekt där utsatta EU-medborgare får hjälp i kontakten med sociala myndigheter i sitt hemland. Vi vill titta på liknande insatser samt att svenska myndigheter kan hjälpa Rumänska att bygga upp fungerande strukturer. Vi vill ha kvar avdragsrätten på gåvor till ideella organisationer som gör betydande insatser i exempelvis Rumänien. Vi kan inte acceptera olagliga bosättningar utan vill underlätta för polisen och kronofogden i samarbete med kommunerna att genomföra avhysningar.

Centerpartiet:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Att tigga är ofta en fattig människas sista utväg för att överleva. Fattigdomen har på senare år varit mindre synlig i vår del av världen, men med den fria rörligheten har vi den nu in på knuten på ett sätt som vi inte haft i Sverige på länge. Den fria rörligheten inom EU gäller dock lika för alla EU-medborgare, också unionens fattigaste. Det är en fråga om alla människors lika rätt och värde.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen? I så fall vilka?

Hemländerna har ett ansvar att ta för sina fattiga medborgare som kommer till andra EU-länder för att tigga. De pengar som finns inom EU-systemet för att minska fattigdomen måste komma de fattiga till del och detta måste lösas snarast.

Sverigedemokraterna:

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Det hitresta tiggeriet är ett utbrett och växande problem. Människor störs, oroas och upplever en otrygghet på grund av tiggeriet och utbredningen av kåkstäder. Det är beklagligt, men också orimligt, att Sverige ska tvingas husera en allt större andel av EU:s tiggarskara.

Har ni förslag på åtgärder för att förbättra situationen? I så fall vilka?

Vi föreslår att Svensk lagstiftning ändras så att det hitresta tiggeriet kan förbjudas. Genom att införa visumtvång och förbjuda tiggeri för utländska medborgare kan vi bättre lösa problematiken. Gör vi detta för de länder EU-migranterna primärt kommer från kan vi lättare hejda inströmningen av hitresta tiggare. I de fall där den som har för avsikt att tigga redan befinner sig i landet, behöver rättsväsendet befogenheter att åtgärda- och utvisa de som tigger.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tiggande EU-migranter

Mer i ämnet