Foto: ScanpixVisa alla (9)
Visa alla (9)

Hela liverapporteringen från rätten

Uppdaterad
Publicerad

Under måndagen hölls en muntlig förhandling om vården av Sture Bergwall. SVT Gävledala liverapporterade från förvaltningsrätten under hela dagen

Läs hela vår liverapportering från förvaltningsrätten:

18:13 Inom två veckor meddelas domen. Nu är förhandlingarna avslutade.

18:05 Slutplädering av advokat Thomas Olsson samanfattat:

Sture Bergwall har varit inlåst i över 20år. Sedan 1994 har han haft en hermitisk tillvaro. Personalen har haft total makt över hans liv. När hans väljer att träda fram och avslöja att han ljugit om alla morden och helt plötsligt konfronteras han med faktum att han kastat bort sitt liv.
Säters taktik var sen att tiga. Ren och skär makt.
Trots detta lever Sture Bergwall sitt liv som vanligt på avdelningen.
Om det fanns något som helst fog för att Sture Bergwall fanns i riskzonen för återfall hade det visat sig under denna period. Personalen på Säter är involverad i en förtroendekris.
Därför återstår inget för förvaltningsrätten av avsluta tvångsvården.


17:58 Samtliga experter är alltså eniga om att Sture Bergwall har någon form av personlighetsstörning. Men att en ny bedömning av hans psykiska tillstånd bör göras.

17:56 Chefsåklagare Fredrik Skoglund är positiv till att Sture Bergwall ska slussas ut från tvångsvården.
Men vill ha ytterligare en oberoende utredning.

17:43 Sakkunnige läkare Caj Asplunds specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri i Umeå uttalande i fallet samanfattat:
Jag tycker inte man har behandlat ett missbruk som man bör göra. Det har drabbat patienten.
Sture Bergwall har varit drogfri i 20år, risk för återfall är liten.
Personligthetsstörningarna finns nog kvar i någon form.
Men han kan tänka sig för mer nu än när han var 19 år.
Den långa vårdtiden har satt sina spår. Han är märkt resten av sitt liv.
Han har fungerat väl utan behandling på Säters sjukhus i ett årtionde.
Jag kan inte förstå att tre personer måste gå med honom när han är på promenad. Det känns inte korrekt.
Min slutliga bedömning är att vården ska upphöra.


17:28 Sakkunnige Rosario Leopardi, överläkare vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby uttalande i fallet samanfattat:
Min bedömning är att Sture Bergwall borde slussats ut för många år sedan.
Han har inte fått chansen de senaste 20 åren att visa om det finns risk för återfall.
Min bedömning är att ändra vårdinriktning så fort som möjligt till öppen vård.
Personlighetsstörningar kan ändras med tid, en diagnos som ställs vid 20-30års ålder är inte samma som kommer ställas när personen är i 60-års åldern.
Diagnostiska systemet har ändrats genom åren. Jag tror att Sture Bergwall har ändrats.
Man vet inte hur en pedofil utvecklas på längre tid. Det finns ingen anledning för mig att ifrågasätta bedömningen att Sture Bergwall är pedofil. Men det behöver inte betyda att han agerar.
Det är uppenbart att det mediala intresset i detta fall har stressat ansvariga för hans vård. Man brukar byta sjukhus eller läkare om en tvist uppstår mellan

Jag yrkar att tvångsvården av Sture Bergwall inte ska fortsätta. Jag rekommenderar att domstolen ordnar en ny utredning för att bedömma Sture Bergwalls psykiska tillstånd.

17:24 Både Sture Bergwall och advokaten Thomas Olsson lyssnar intensivt på Leopardi och Ruchki.

17:22 Rosario Leopardi frågar om Bergwalls påstådda pedofileri. Chefsöverläkare Vladislav Ruchki förklarar att det fortfarande finns ett intresse för minderåriga, men att Bergwall inte vill acceptera denna diagnos. Ruchki säger att Bergwall vägrar prata om detta.

17:20 Chefsöverläkare Vladislav Ruchki förklarar att det var Sture Bergwalls val att avsluta behandling.

17:19 Rosario Leopardi ställer några frågor till chefsöverläkare Vladislav Ruchki. Han undrar varför det inte ett samarbete mellan kliniken i Säter och Sture Bergwall uteblivit.

17:18 Nu presenteras de båda sakkunniga Rosario Leopardi, överläkare vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby och Cay Asplund, specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri i Umeå.

17:15 Nu återstår att höra de sakkunniga läkarna samt att höra chefsåklagare och att bägge parter får hålla slutplädering.

17:14 Vittnetförhöret med Martin Carlsson är avslutat.

17:12 Thomas Olsson är kritisk till den brist på vård som den rättpsykiatriska kliniken i Säter erbjudit Bergwall.

17:10 Martin Carlsson har uppget i den kliniska bedömningen att Sture Bergwall haft en negativ attityd. Thomas Olsson förklarar att i läkarjournalerna står det skrivet att Bergwall gjort positiv utveckling. Olsson undrar hur det går ihop. Carlsson förklarar att han inte vet varför de skrivit att han haft en negativ attityd.

17:04 Martin Carlsson fyllde i och lämnade in checklistor på riskfaktorer i samband med en klinisk bedömning som görs i samband med en ansökan om förlängning av tvångsvård. Checklistorna på risker är ett stöd för den kliniska bedömningen.
Olsson påpekar att checklistorna, som ska göras i förväg av den kliniska bedömningen är daterade efter bedömningen. Carlsson förklarar att han hade mycket material att gå igenom vid tillfället.


17:02 Vittnet Martin Carlsson var ansvarig för riskbedömningar för rättspsykiatriska kliniken i Säter. Han berättar att inför hade kontakt med Sture Bergwall senast år 2009 efter Hannes Råstams dokumentär visades.

17:00 Förhandlingarna fortsätter med vittnet Martin Carlsson, psykolog Säter.

16:40 Nu tar rätten en paus till.

16:39 Ordförande frågar om Sture Bergwalls sexuella läggning.
-Jag är en homosexuell man. Problemen började när jag var 14år och upptäckte att jag var homosexuell. Det fanns inga garderober att kliva ur då. Jag blev kär i en klasskamrat och hade ingen att berätta det för. Där började mina missbruksproblem, säger Sture Bergwall.

16:37 Ordförande undrar hur Sture Bergwall skulle spendera sin tid om han blev frisläppt.
-Jag vill spendera min tid med att gå mycket promenader och skriva. Jag har mycket att berätta, säger Sture Bergwall.


16:36  Nu frågar ordförande om Sture Bergwalls missbruk. Han svarar: Jag missbrukade sista gången 2001, risken finns inte att jag skulle falla tillbaka i missbruk. Jag är idag en trygg människa.

16:35 Ordförande undrar hur Bergwall känner inför en eventuell utslussning. Bergwall svarar att en utslussning måste ske utanför kliniken, hos familjen om det det ska fungera.

16:30 Leopardi frågar om en tidpunkt när Bergwall ska ha vägrat diskutera sin påstådda pedofileri. Varken Leopardi eller Ruchki kan specificera en exakt tidpunkt när samtalet ska ägt rum. Bergwall nekar till att han vägrat prata om sin pedofileri och nekar också till att vara pedofil.

16:29 Rosario Leopardi, överläkare vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby ställer frågor till Sture Bergwall.

16:23 Nu pratar Olsson om Bergwalls påstådda sexuella intresse för minderåriga. Att han ska ha setts nära en flyktingförläggning och visat intresse för minderåriga där. Bergwall berättar att han bodde nära förläggningen och att det var omöjligt att inte gå förbi.

16:21 Bergwall säger att ingen från avdelningen kan bekräfta att han betett sig illa.

16:19 Bergwall berättar att han blivit arg, men aldrig svurit. Även när han blivit fråntagit personliga agodelar och kroppsvisiterad.

16:17 Nu frågar Olsson om relationerna Sture Bergwall har med personalen på rättspsykiatriska kliniken på Säters sjukhus. Enligt Sture Bergwall har personalen sedan 2008 inte visat något intresse för honom. Och att beskrivningen på hans repektlösa beteende inte stämmer.
-Jag blir generad och besviken när de säger att jag går omrking och skriker. Jag tycker jag har en hygglig relation med personalen på avdelningen, säger Bergwall.

16:13 Nu hörs Sture Bergwall. Advokat Thomas Olsson frågar Bergwall om hans sociala nätverk, vilket stöd han har..
-Jag har ett bra nätverk, flera av dom har suttit med i rätten, säger Sture Bergwall.
Under Quick-åren uteblev kontakten. Men den 24e dec 2008, dagen då Hannes Råstams dokumentär sändes fick jag åter igen bra kontakt med min familj. Sedan dess har jag ett rikt socialt liv.
Blir jag utsläppt flyttar jag hem till ett av mina syskon, säger Sture Bergwall.

16:10 Idag hade han inte dömts till rättspsykiatrisk vård, säger Sten Levander.

16:06 Han har suttit 23år varav 21 helt i onödan. Hela situationen är knasig, säger vittnet Sten Levander, fd professor och psykolog.
Domstolen är satt i en hopplös situation. Jag tycker inte att det är motiverat att han sitter kvar i tvångsvård.

16:00 Det är så mycket som har gått fel i det här fallet säger Levander. När man tappade samarbetet med Sture Bergwall borde han flyttats. När han säger detta hörs det ett flera instämmande läten från åhörare.

15:55 Rosario Leopardi, överläkare vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby ställer några frågor till vittnet Sten Levander om hans uttalanden. Specifikt pratar de om termen ”Borderline” som används i diagnosen av Sture Bergwall. Levander menar att det är ett begrepp som inte används, ett uttalande som Rosario Leopardi och Ruchkin ber honom förtydliga.

15:50 Levander säger att kriminalitet har sin peak vid 20-års åldern och avtar med åldern.

15:40 Levander säger att man ska ta hänsyn till de 20år som Bergwall suttit inne och skött sig bra.

15:30 Ruchkin får möjlighet att ställa frågor till vittnet Sten Levander. Han frågar om bedömningen av Bergwalls psykiska tillstånd och missbruket. Levander påpekar åter igen att flera missbedömningar gjorts med hänvisning till inaktuell forskning och felaktiga arbetsmetoder. Bland annat har en gammal manual använts för att göra en individbedömning på Sture Bergwall.

15:27 Levander pekar ut flera punkter i anteckningar och bedömningar som inte redovisats på ett korrekt sätt. Att man använder uråldriga begrepp som inte längre inte används inom psykologin.

15:22 Levander berättar att risken för återfall i brott minskar med ålder.

15:19 Thomas Olsson frågar Sten Levander om vikten av intervjuer i denna typen av situationer. Enligt Levander sjunker validiteten rejält om man inte gör en intervju och väljer att endast göra en bedömning utifrån journaler och forskning.

15:13 Förhandlingarna återupptas. Rätten ringer upp Sten Levander, fd professor och psykolog, ett vittne som ska höras. Vittnet har kallats av Thomas Olsson.

15:00 Nu tar rätten paus.

14:59 Olsson avslutar med att säga till Ruchkin:
”Ni har inte gjort någonting för att hjälpa Sture Bergwall, ni pratar inte ens med honom”

14:55 Nu frågar Bergwalls advokat Thomas Olsson om diagnosen som gjordes när Sture Bergwall dömdes till rättspsykiatrisk vård 1991 efter han rånat en bank. En diagnos som utgår ifrån ett test som bygger på arbetsmetoder som inte längre är godtagbara.

14:52 Några anhöriga lämnar salen, Sture tittar mot dem, ler och vinkar. Vänder sedan tillbaka blicken mot Ruchkin och Olsson och korsar armarna.

14:47 Ruchkin berättar att Bergwall har betett sig illa mot personal på avdelningen på Säter sedan resningen av morddomarna.

14:44 Den personlighetsstörning som låg till grund för den diagnos som gällde för att fortsätta tvångsvården av Sture Bergwall 2009 gäller inte längre. Enligt Ruchkin lider inte Bergwall längre av multipell personlighetsstörning. Trots detta har flera av de nya beslut om fortsatt tvångsvård baserats på den diagnosen menar Thomas Olsson.

14:39 Nu diskuteras Sture Bergwalls multipell personlighetsstörning. Olsson undrar om Ruchki själv träffat några av Bergwalls andra personligheter. Det säger Ruchki att han inte har, han började på Säter 2005. Enligt Ruchki har Bergwall blivit botad från multipell personlighetsstörningen.

14:36 Olsson menar att Bergwall inte fått någon vård efter 2002. Han försöker få Ruchki att svara på vilken typ av vård Bergwall fått efter 2003, men det är svårt att få ett rakt svar. Ruchki säger att Bergwall inte fått någon behandling efter 2003, men han har fått vård.

14:33 Advokat Thomas Olsson och chefsöverläkare Vladislav Ruchki diskuterar vården som Sture Bergwall fått på Säter. Bergwall togs in pga av en psykisk störning 1991. I läkarjournalerna har Bergwall enligt anteckningarna utvecklats positivt i tio år.
Räcker inte det till en omvärdering av hans psykiska tillstånd frågar Thomas Olsson.
Sture Bergwall är stabilare men störningen försvinner inte med tiden säger Ruchki.

14:30 Men efter 1991 har du inte sett några omständigheter som pekar på att han skulle återfalla i brott? frågar Thomas Olsson.
-Det stämmer, säger Vladislav Ruchki.

14:26 Advokat Thomas Olsson frågar chefsöverläkare Vladislav Ruchki vad han ser för skillnader mellan Sture Bergwalls tillstånd idag jämfört 1970.
Han är bättre på att hantera sina impulser, han är annorlunda idag, han är mer vuxen och mer stabil person. Han har inte lika mycket ångest, säger Vladislav Ruchki.

14:25 Vladislav Ruchki avbryts av ordförande och blir ombedd att svara mer specifikt på en fråga om medicinering. Det hörs flera skratt från anhöriga i rättssalen.

14:24 Det finns en diagnos, och det går att konstatera att störningarna finns kvar. Då finns det risker med att avsluta Sture Bergwalls vård säger chefsöverläkare på Säters rättspsykiatriska klinik Vladislav Ruchki.

14:20 Sture Bergwalls störning är väldokumenterad och går lång tillbaka och det finns inte någon forskning som säger att en psykisk störning försvinner säger Vladislav Ruchki.

14:10 Vladislav Ruchki pratar mycket om tiden innan Sture Bergwall dömdes till rättspsykiatrisk vård och hans första tid inom vården.

14:07 Vladislav Ruchki säger att han har svårt att förstå varför Sture Bergwall fick så höga doser av Bensodiazepin. Men att han förstår att det var en medicin som användes.

14:05 Advokat Thomas Olsson tackar för sig och chefsöverläkare Vladislav Ruchki får svara på några frågtecken.

14:04 Konflikten mellan Sture Bergwall och kliniken är uppenbar enligt advokaten Olsson. Och att neka Bergwall en ny utredning är godtycklig rättstillämpning enligt Olsson och vore en kränkning av Bergwalls rättigheter.

14:00 Förvaltningsdomstolen har enligt advokat Thomas Olsson bara två alternativ:
Att avsluta tvångsvården av Sture Bergwall.
Eller om man anser att det behövs ett mer gediget beslutsunderlag behöver det göras en ny utredning, av en expert som är fristående och oberoende. Som kan avgöra om en över tjugo år lång period av tvångsvård ska fortsätta.

13:57 Chefsöverläkaren på rättpsykiatriska kliniken på Säter Vladislav Ruchki sitter mittemot advokat Thomas Olsson och Sture Bergwall i rättssalen. Ruchki antecknar fligtigt medan Thomas Olsson pratar.

13:55 Advokat Thomas Olsson säger att det inte finns några som helst bevis på att Sture Bergwall återfallit i denna typen av brottslighet sedan 1970. Verkar som om chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin anser att det ska vara något typ av livslångt straff som gäller.

13:53 I 2009 skriver man i en anmälan att Sture Bergwall har en multipell personlighetsstörning.
Men tittar man i läkaranteckningarna finns inga bevis av flera personligheter efter 2002 då man upphörde med medicineringen.

13:50 Ingen av dessa personligheter har visat sig i anteckningarna efter medicineringen upphört. Men vården fram till 2010 har grundat sig på att Sture haft flera personligheter.

13:45 Elington, Nana och Cliff var namnen på de personligheterna som Sture Bergwall påstås ha under det tidiga 2000-talet läser Thomas Olsson ur läkarjournalerna.
Cliff pratade främst engelska, som bevis på detta finns ett brev som börjar med orden ”Hello Baby Face”.

13:42 Patienten lider av den allvarliga psykiska störningen multipell personlighet. Det står skrivet i en journal från den 29e augusti år 2000 och var anledningen till att han förblev i tvångsvård under de åren.


13:37 Från 2010 förändrades allting. Då började anteckningarna förändras, det på grund av påverkan av överläkare Otto Brundin, säger Thomas Olsson. Otto Brundin som tyckte att homosexualitet var en sorts psykisk sjukdom.

13:36 Sture Bergwall sitter nu med armarna i kors och tittar lugnt på sin advokat.

13:32 Olsson fortsätter att prata utifrån anteckningar i läkarjournalerna. Det finns inte en enda anteckning i journalerna mellan 2002 och 2008 om Sture Bergwalls psykiska hälsa. Det enda jag hittar är en tennisarmbåge, blodtryck och tandvärk. Det finns inte en anteckning om något som helt anmärkningsvärt, ingenting om något problem. Detta handlar om sex års tid av tvångsvård.

13:25 Advokat Thomas Olsson ger ett expempel från Europadomstolen. Där domstolen bedömt att en elva månader gammal rättspsykiatrisk utredning varit för gammal.
-Då anser jag att tjugo respektive fyrtio år är för lång tid, säger Thomas Olsson och syftar på de utredningar som ligger som grund för beslutet om tvångsvård för Sture Bergwall.

13:22 Tvångsvård enligt Europarådet har tre krav:
1  En pålitlig utredning ska finnas
2. Störningen är av den art och grad att det motiverar tvångsvård
3. Motivera att störningen kvarstår.
Svensk lag efter 1955 får inte stiftas i strid med Europakonventioner.

13:19 Sture Bergwall blev sjuk av den vård han fick,
säger advokat Thomas Olsson. Detta i sin tur har lett till Sveriges och kanske Europas största rättsskandal genom tiderna.

13:16 Sture blir klart förbättrad efter medicineringen trappats ner, läser Thomas Olsson ur läkarjournalerna som chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin antecknat i.

13:13 Hans erkännanden skedde när han var under påverkan av medicinering av bland annat Bensodiazepin, säger Olsson och refererar till läkarjournalerna.

13:09 Advokat Thomas Olsson fortsätter att berätta om medicineringens påverkan på Sture Bergwalls beteende.Mellan åren 1992 till 2002 beter sig Sture Bergwall helt förvirrat och har ångest. Detta är väldokumenterade bieffekter av Bensodiazepin. Sture Bergwall konsumerade ofattbara mängder av Bensodiazepin fram till 2002.

13:08 Säter har drivit egna utredningar och missat att underrätta polisen
om Sture Bergwalls erkännanden, säger Thomas Olsson.

13:07 Han fick fantasierna bekräftade genom psykoterapin, säger advokat Thomas Olsson och hänvisar till journalanteckningar från Säter.

13:05 Advokat Thomas Olsson säger att terapin och behandlingarna på Säters rättspsykiatriska klinik var drivande i Sture Bergwalls erkännanden.

13:02 Rätten återupptar förhandlingarna efter lunchpausen.


12:07 Rätten beslutar att det är lunchpaus. Förhandlingarna återupptas kl13.

12:06 Slut på pausen. Nu släpps alla tillbaka in i rättssalen.

11:49 Fortfarande paus. Media trampar otåligt utanför rättssalen. Sture Bergwall sitter i ett rum med advokat Thomas Olsson. Genom ett glasfönster syns Sture Bergwall leendes prata med Olsson. Stämningen verkar lätt.

11:13 Rätten tar paus för att ta kopior på journalanteckningar från 2003 och framåt.

11:12 Sture Bergwall sitter nu med armarna i kors och tittar runt om i salen.

11:11 Det är utdrag ur läkarjournaler från 2003 och framåt. Advokaten vill visa att det inte finns några anteckningar om farligt beteende innan Bergwall började erkänna mord. Utan att dessa anteckningar började i samband med alla erkännanden.

11:10 Advokat Thomas Olsson tar fram bevisdokument och delar ut till parterna i rätten.

11:05 Thomas Olsson menar att det finns flera fall i Europadomstolen som stödjer Bergwalls rättigheter att få en ny oberoende prövning.

11:03 Det skulle vara en kränkning av Bergwalls rättigheter att inte få en ny prövning av hans psykiska tillstånd säger advokaten Thomas Olsson.

11:02 Thomas Olsson säger att Sture Bergwall suttit frihetsberövad på felaktiga grunder sedan 1992, och sedan 2002 finns inga rättsliga grunder att hålla honom inlåst.
De vill ha en ordentlig oberoende utredning om kriterierna för tvångsvård är uppfyllda.

11:00 Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson berättar att Bergwall begär att en ny utredning ska göras av en sakkunning fristående expert för att utvärdera Sture Bergwalls psykiska tillstånd.

10:59 Ordet går till Sture Bergwalls advokat.

10:58 Chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin säger att de gjort bedömningen att det finns risk för återfall och därför finns det ingen grund för att Sture Bergwall ska skrivas ut. Utan ska ha fortsatt vård.

10:55 Det finns definitivt historia av missbruk hos Sture Bergwall. Trots att han klarat sig en längre tid utan missbruk så har han begått brott under substanspåverkan, och det kan man inte bortse ifrån säger chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin.

10:53  Chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin säger att det idag inte finns ett bra nätverk för att ta hand om Sture Bergwall om han släpps ut från Säter. Efter han påpekat detta skakar flera av de anhörig som finns i rättsalen på huvudet och skruvar på sig.

10:51 Chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin säger majoriteten av alla som varit inblandade i ”skandalen” inte längre jobbar kvar på Säters rättpsykiatriska klinik.

10:48 Chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin säger att Sture Bergwalls omfattande lögner kring morden talar för att han tappat verklighetsperspektivet och att det är bevis att han är en patalogisk lögnare. Vilket i sin tur är bevis att det finns risk för återfall.

10:42 Advokaten avbryter och påpekar att Sture Bergwall inte blivit dömd för sexualbrott sedan 60-talet.

10:42 Enligt en studie som chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin hänvisare till är återfall när det gäller sexualbrott två gånger högre när man är i 60-års åldern än när man är i 20års åldern.

10:40 Sture Bergwall sitter lugnt och lyssnar på chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin.

10:30 Chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin hänvisar till material som säger att det inte är nödvändigt att hålla en intervju med den berörda och att det räcker med journalmaterial för att göra en uppskattning, förutsatt att det är detaljerat. Man ska även utvärdera hur det berörda agerat utanför rättspsykiatriska vården

10:28 Chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin får ordet. Säger att det finns risk för återfall för Sture Bergwall och han lider av samma störningar som den tidigare utredningen som gjorts visade.


10:26  Sture Bergwall motsätter sig att vården förlängs.

10:25 Det som ska utredas idag är om det finns det risk för återfall för Sture Bergwall och om en ny bedömning behöver göras.

10:23 Rätten ska alltså ta ställlning till om den rättpsykiatriska vården av Sture Bergwall ska fortsätta eller inte.

10:19 Ordförande läser bakgrunden till fallet. I dagens prövning bortser rätten helt från morddomarna.
Sture Bergwall har vårdats på sluten rättspsykiatrisk vård på Säter sedan slutet av april 1991.

10:18 Rätten har beslutat att förhandlingarna ska ske offentligt.


10:16 Alla släpps tillbaka in i rättssalen.

10:06 Rätten tar en kort paus för att överlägga om förhandlingen ska ske bakom stängda dörrar.

10:05 Sture Bergwall har yrkat att förhandlingen ska hållas offentlig. Hans advokat Thomas Olsson instämmer med Bergwall.

10:04 Ordförande hälsar välkommen och presenterar samtliga i salen.  På plats finns Sture Bergwall och advokat Thomas Olsson, chefsöverläkare på Säter Vladislav Ruchkin, Cay Asplund specialistläkare i pskykiatri och rättpsykiatri i Umeå och Rosario Leopardi överläkare på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Chefsåklagare Fredrik Skoglund är också på plats.
 

10:02 Sture Bergwall sätter sig tillsammans med sin advokat på höger sida rummet. Mitt emot, på vänster sida rummet sitter chefsöverläkaren Vladislav Ruchkin från rättspsykiatriska kliniken på Säters sjukhus.

10:01 Dörrarna öppnas till förhandlingssalen.
 

Domstolen har kallat två nya experter – Rosario Leopardi, överläkare vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, och Cay Asplund, specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri i Umeå.

Dessutom ska förhör hållas med Anders Forssman, ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd. Även Vladislav Ruchkin, överläkare vid Säters rättspsykiatriska klinik, ska få ge sin syn på Bergwalls vårdbehov.

Bergwall, tidigare Thomas Quick, är friad från de åtta mord han dömdes för. Men det betyder inte att han per automatik skrivs ut från den rättspsykiatriska vården på Säters sjukhus. Förvaltningsrätten i Falun omprövar hans vård varje halvår.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Fallet Thomas Quick

Mer i ämnet