Vapsten lappby mot Vapsten sameby

Långvarig tvist om rättigheterna till renskötsel, jakt och fiske har blivit rättsfråga.