Carola Isaksson, ansvarig utgivare SVT Västernorrland, förklarar varför inte namnet publiceras på mannen som döms för mordet på Malin Lindström. Foto: SVT

Därför namnger SVT Nyheter inte mannen som döms för mordet av Malin Lindström

Uppdaterad
Publicerad
Krönika ·

Ett 26 år gammalt fall. 26 år av ovisshet och ångest för Malin Lindströms familj men även ett sår för den lilla orten Husum i Västernorrland.

Nu har en man dömts för mordet. Varför inte berätta vem han är?

Carola Isaksson

Redaktionschef SVT Jämtland

Alla beslut som rör namnpubliceringar kräver att vi ansvariga utgivare tänker både ett och två varv.

Det har jag gjort. Resonerat, vridit och vänt på frågan. Två faktorer väger tungt i mitt beslut att inte publicera mannens namn.

Fallet Malin Lindström

Oavvisligt allmänintresse

Finns ett oavvisligt allmänintresse? Ofrånkomligt, oumbärligt intresse?

Allmänintresse är inte detsamma som nyfikenhet. Att vilja veta vad han heter, till skillnad mot att det är på riktigt viktigt att för den stora allmänheten vad han heter. Nej, anser jag.   Han är idag helt okänd och har ingen maktposition i samhället.

Publicitetsskada

Det innebär såklart en publicitetsskada när vi namnger brottsmisstänkta eller dömda personer. Ibland så anser vi att det är försvarligt att publicera ändå, här är några principer vi förhåller oss till som kan vara skäl till att namnpublicera en person, trots publicitetsskada.

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort  
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin  
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person som en politiker, VD eller annan person i ansvarsposition
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge  

I det här fallet så finns en uppenbar risk att publicitetsskadan drabbar den dömde mannens anhöriga. De är inte dömda eller inblandade i mordet. Men vid en namnpublicering av mannen bedömer jag att de kan drabbas av publicitetsskada.

Att publicera och därmed sprida namn är ofta svåra avvägningar eftersom det är många aspekter som vägs in och varje fall är unikt.

Kan beslutet ändras och mannens namn publiceras? Ja, om nya omständigheter blir kända.

SVT har regler att följa. Dels krav kopplade till vårt sändningstillstånd, dels pressetiska regler och yrkesetiska regler.

Det här är en krönika

Reflektionerna är skribentens egna. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Fallet Malin Lindström

Mer i ämnet