Barn som står i fotbollsmål. LOK-stöd LOK stöd Vad betalas ut från Riksidrottsförbundet. Hur många barn är aktiva i idrottsföreningar- Barn- och ungdomsidrott.

Så många unga idrottar där du bor

Mindre än var fjärde barn idrottar i bostadsområden med svag ekonomi. Mer än hälften av barnen i välbärgade bostadsområden idrottar. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet.

Allt om: Ojämlik ungdomsidrott

27 artiklar