• Viktigt meddelande:

    Viktigt meddelande till allmänheten i Snöveltorp, Öbonäs, Kårtorp och omkringliggande områden i Norrköpings kommun. Det brinner i en avfallsanläggning med kraftig rökutveckling som följd. Alla i områdena uppmanas att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Läs mer

Forums tablå

Publicerad

Preliminär tablå för vecka 4, 21 – 25 januari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.

Fredag 2019-01-18

08.58 Riksdagen: Statsministeromröstning DIREKT
Riksdagen röstar om talman Andreas Norléns nominering av Stefan Löfven (S) som ny statsminister.

09.30 Talman Andreas Norlén håller pressträff DIREKT

10.25 Så kan integrationen förbättras
En konferens med fokus på framtidens mottagande, framtidens bostadsområde och framtidens arbetsförmedling. Medverkande: representanter för myndigheter, organisationer och de politiska partierna. Arrangör: Tankesmedjan Fores tillsammans med Axfoundation och Öppna dörren. Sänds med fördröjning

12.00 Rapport 

12.03 Så kan integrationen förbättras
Konferensen fortsätter.

13.30 Utredning om svenskt tillträde till konventionen om ett förbud mot kärnvapen DIREKT
Den särskilda utredaren Lars-Erik Lundin överlämnar utredningen om svenskt tillträde till konventionen om ett förbud mot kärnvapen. 

14.05 Så kan integrationen förbättras
Konferensen fortsätter.

14.50 De viktigaste frågorna för EU under våren
En av gästerna är Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft och tidigare statsminister i Finland. Programledare: Niklas Svensson. Från 17/1.

16.00 Rapport

16.05 Forum: Hänt i dag

Måndag 2019-01-21

09:00 – 09:20  Kina – stormakt med större ambitioner
Ola Wong, journalist med fokus på Kina. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1.

09:20 – 09:50  Kinas politiska prioriteringar
Med Jerker Hellström, forskningsledare FOI och Klas Eklund, seniorekonom Mannheimer Swartling. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1.

09:50 – 10:20  Hård och mjuk makt – svensk-kinesiska relationer
Med Kristina Sandklef, Kinaanalytiker Sandklef Asia Insights, Malin Oud, Kinaexpert Raoul Wallenberginstitutet samt förbundsordförandena Philip Botström, SSU och Joar Forssell, LUF. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1.

10:20 – 10:45  Sveriges utrikespolitik: ett verktyg för stabilitet
Med Annika Söder (S), kabinettsekreterare utrikesdepartementet och Hans Wallmark (M), ordförande utrikesutskottet. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1.

10:45- 14:00  Regeringsförklaring och ny regering DIREKT
Stefan Löfven (S) avger regeringsförklaring och presenterar vilka ministrar som ska ingå i den nya regeringen. SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein kommenterar. Programledare: Ann-Britt Ryd Pettersson.

14:00 – 15:00 ca  Skifteskonselj och regeringsfotografering mm DIREKT

15:00 – 15:15  Kommentarer om Sveriges försvarsförmåga
Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert och Linda Nordlund, ledarskribent Expressen. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.

15:15 – 15:45  Att skapa ett säkrare Sverige
Med Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Marknadens tyranni DIREKT
Marknadsliberalismen står högt upp på dagordningen, trots larmrapporter om växande klassklyftor. Varför är det så? Björn Elmbrant intervjuas av Erik Fichtelius.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Tisdag 2019-01-22

09:00 – 11:35  En smartare hälso- och sjukvård?
Seminarium om hur digitaliseringen förändrat sjukvården och vilka risker och möjligheter det för med sig. Två nya rapporter presenteras. Med Mårten Blix, Institutet för Näringslivsforskning, Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, Katarina Tullstedt, Datainspektionen, m fl. Arrangör: ESO. Från 10/12.

11:35 – 12:00  Varför ska vi ha ett totalförsvar?
Om förankring och försvarsvilja. Medverkande: Jenny Deschamps-Berger, sektionschef Försvarshögskolan, Patrik Oksanen, politisk redaktör MittMedia, Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf och Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:20  Försvarssamarbete i Europa – EU kommissionens beslut
Med Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionens representation i Sverige. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1.

12:20 – 13:00  Försvarssamarbete i Europa – behovet av en svensk strategi
Med Göran Mårtensson, gd Försvarets materielverk, Niklas Alm, stf generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen, Johan Svensson, chef Produktionsledningen Försvarsmakten samt EU-parlamentarikerna Bodil Valero (MP) och Gunnar Hökmark (M). Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1.

13:00 – 14:15  Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt
Om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten. Hur har det sett ut och vilken roll kommer filantropi att spela i framtiden? Med Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Anders Johnson, näringslivshistoriker, m fl. Arrangör: Entreprenörskapsforum. Från 12/12.

14:15 – 16:00  Dags för en ny kommunmodell?
SNS konjunkturråd presenterar en färsk analys av kommunernas möjligheter att fullfölja sitt uppdrag.  Stora utmaningar väntar när det gäller finansiering, kompetensförsörjning, åldrande befolkning, högt flyktingmottagande och urbanisering. Arrangör: SNS. Från 16/1.

16:00 – 16:05  Rapport

16:00 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Onsdag 2019-01-23

09:00 – 12:00  Riksdagen: Debatt om förslag DIREKT
Riksdagen debatterar bland annat KU:s granskning av statsrådens tjänsteutövning och en stärkt minoritetspolitik.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 15:45  Så kan integrationen förbättras
En konferens med fokus på framtidens mottagande, framtidens bostadsområde och framtidens arbetsförmedling. Medverkande: representanter för myndigheter, organisationer och de politiska partierna. Arrangör: Tankesmedjan Fores m fl. Från 18/1.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Marknadens tyranni
Marknadsliberalismen står högt upp på dagordningen, trots larmrapporter om växande klassklyftor. Hur kommer det sig? Björn Elmbrant intervjuas av Erik Fichtelius. Från 21/1.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Torsdag 2019-01-24

09:00 – 10:25  Rösträttens århundrade
I december var det hundra år sedan riksdagen tog beslutet om allmän och lika rösträtt. Det högtidlighölls med ett seminarium om demokratins framväxt med utgångspunkt i antologin Rösträttens århundrade, framtagen av Riksbankens Jubileumsfond. Från 17/12.

10:25 – 10:55  Klimatförändringar – samhället och säkerhetspolitik
Med Malin Mobjörk, klimatforskare SIPRI och Mikael Granberg, Centrum för klimat och säkerhet Karlstads Universitet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1.

10:55 – 11:20  Klimatförändringar – naturkatastrofer
Med Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef Krishantering och beredskap Svenska Röda Korset, Malin Dreifaldt, centralstyrelsen för Bilkåren, Daniel Bäckström (C), försvarsutskottet och Hanna Gunnarsson (V), försvarsutskottet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1.

11:20 – 12:00  Hoten mot Sverige – internationella drivkrafter
Ett samtal om internationella drivkrafter och nationella konsekvenser. Med Gunnar Karlson, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och Klas Friberg, chef säkerhetspolisen. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:15  Har försvaret rätt inriktning för att möta hot mot Sverige?
Linda Nordlund, ledarskribent Expressen och Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, kommenterar svensk säkerhetspoltitk. Programledare: Lotta Bouvin-Sundberg. Från 15/1.

12:15 – 12:50  Hoten mot Sverige – rättsstatens utmaningar
Med Anders Thornberg, rikspolischef och Petra Lundh, riksåklagare. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1.

12:50 – 13:20  Hoten mot Sverige – konsekvenser
Hur påverkas enskilda och hur påverkas samhället? Med Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef Storgöteborg nordost och Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande Rådet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1.

13:20 – 13:45  Kommentarer från ungdomsförbunden
Med förbundsordförandena Magnus Ek, CUF, Martin Hallander, KDU och Henrik Malmrot, Ung Vänster. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1.

13:45 – 14:00  Politik i bokhyllan: Svart gryning
Förutom att skildra fascismen i Finland under perioden 1918-1944, skildrar boken hur ideologin har levt vidare och hur nära Finland var en fascistisk statskupp. Aapo Roselius intervjuas av Anita Kratz. Från 23/11.

14:00 – 15:15  Forum: Politik och samhälle

15:15 – 16:00  Säkerhet i en osäker värld
Med Elisabeth Braw, the Modern Deterrence project, RUSI, Ewa Skoog-Haslum, vice rektor Försvarshögskolan, Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Rosaline Marbinah, ordförande Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Fredag 2019-01-25

09:00 – 12:00  Utfrågning om fossilfria transporter
Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Från 17/1.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:50  Vad händer när de rika blir rikare?
Antalet miljardärer har ökat de senaste åren och deras förmögenhet växer. Vad får det för konsekvenser för samhället när förmögenheten koncentreras på några få. Med nationalekonomerna Daniel Waldenström och Agneta Berge, Lisa Pelling, tankesmedjan Arena Idé, Mattias Svensson, liberal skribent, m fl. Arrangörer: Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier. Från 26/11.

13:50 – 15:20  Den komplexa tjänstepensionen
Tjänstepensionen är en allt viktigare del av pensionssparandet. Men den är inte lätt att förstå. Hur kunde det bli så komplicerat? Forskarna Johannes Hagen och Mikael Elinder presenterar en ny rapport som kommenteras av Louise Sander, Handelsbanken Liv, Ossian Wennström, Sveriges Kommuner och Landsting, m fl. Arrangör: SNS. Från 27/11.

15:20 – 15:45  Svenskt totalförsvar i norr – en lägesbild
Med Björn O. Nilsson, landshövding Norrbottens län, Ulf Siverstedt, chef norra militärregionen Försvarsmakten, Anna Lindh-Wikblad, biträdande kommundirektör Luleå. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Inifrån
Som partiledare för Moderaterna hade Anna Kinberg Batra chans att bli Sveriges första kvinnliga statsminister, men istället tvingades hon avgå efter attacker från partikamrater. Anna Kinberg Batra intervjuas av Sharon Jåma. Från 26/11.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer