Forums tablå

Uppdaterad
Publicerad

Forums tablå 8 – 16 april


Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.TORSDAG 2021-04-08

09:00 – 10:15  Luftkvalitet, trängselskatter och barns hälsa
Hur mycket påverkar luftföroreningar hälsan i Sverige i dag? I en ny rapport undersöker nationalekonomerna Peter Nilsson och Jenny Jans vilken effekt kortsiktiga respektive permanenta förändringar av luftkvaliteten har på barns hälsa. Rapporten kommenteras av experter och politiker. Arrangör: SNS. Från 11/3.

10:15 – 10:30  Politik i bokhyllan: Till varje pris – Europa utifrån
Journalisterna Anna Roxvall och Johan Persson gör en resa i den europeiska migrationspolitikens spår. Vi följer människorna som lämnar Afrika för att ta sig till Europa där de möts av gränsbevakare och pressade beslutsfattare. De första är fast beslutna att nå fram, de senare fast beslutna att stoppa dem. Intervjuare Nedjma Chaouche. Från 19/3.

NYTT: 10:30 – 10:50 ca Pressträff med Moderaterna om integrationspolitiskt program  DIREKT
Med partiledare Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson

10:50 – 12:00  Kampen mot den organiserade brottsligheten
Fler grupperingar, mer och grövre våld och mer fragmenterat. Samtal och debatt om den organiserade brottsligheten med Amir Rostami, kriminolog och forskare, Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Daniel Vesterhav, Brottsförebyggande rådet, Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson, Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm, Mia Edwall Insulander, Sveriges Advokatsamfund, Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister och Petra Lundh, riksåklagare. Arrangör: Norstedts juridik. Från 25/3.

UTGÅR: 11:45 – 12:00  Politik i bokhyllan: Fuskarna
Kjell Asplund, läkare och fd generaldirektör för Socialstyrelsen, skriver om forskningsfusk och frågar sig hur fusket påverkar allmänhetens förtroende för läkarvetenskapen. Sharon Jåma intervjuar. Från 22/3.

12:00 – 12:03  Rapport

NYTT:
12:05 -  12:45 ca Pressträff om den framtida migrationspolitiken  DIREKT
Med justitieminister Morgan Johansson (S) och Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering.

12:45 – 13:57  Riksdagsdebatt inför beslut – skattefrågor DIREKT
Riksdagen debatterar skatteutskottets förslag.

13:57 – 14:45  Pressträff om läget i coronapandemin DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 16:00  Riksdagens frågestund
Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Sänds med fördröjning.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag
FREDAG 2021-04-09

09:00 – 12:00  KU-utfrågning: Socialminister Lena Hallengren (S) DIREKT
I arbetet med att granska regeringens agerande under coronapandemin håller konstitutionsutskottet, KU, en utfrågning med socialminister Lena Hallengren (S).

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 14:00  KU-utfrågning: Socialminister Lena Hallengren (S) DIREKT
Utfrågningen fortsätter.

14:00 – 15:45  SOM-seminariet 2021 – svenska opinionsvindar
Forskare presenterar resultat och analyser från den årliga SOM-undersökningen, bland annat om förtroendet för samhällets och pandemins aktörer. Utdrag ur ett längre seminarium. Arrangör: SOM-institutet. Från 31/3.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan – Svenska kvinnliga pionjärer
En bok om 40 kvinnor som satt spår i Sveriges historia. Både kända namn som Hilma af Klint och Elin Wägner men också mer okända kvinnor som bröt ny mark. Författaren Eva-Karin Gyllenberg intervjuas av Niklas Ekdal.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag***


MÅNDAG 2021-04-12

09:00 – 10:10  Riksdagens frågestund
Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 8/4.

10:10 – 10:25  Politik i bokhyllan: Israel krig
I boken Israels krig ger militärhistorikern och författaren Marco Smedberg en initierad överblick över hur striderna mellan Israel och dess grannländer sett ut, från statens födelse till nutid. Sharon Jåma intervjuar. Från 26/3.

10:25 – 11:10  Långvarigt stillasittande bland äldre
Om inaktivitet bland äldre, hur man mäter stillasittande och vilka metoder som används för att öka den fysiska aktiviteten. Med Ing-Mari Dohrn, Karolinska Institutet och från GIH Örjan Ekblom och Lena Kallings. Arrangör: GIH. Från 24/3.

11:10 – 11:45  Samling för att motverka stillasittande
Avslutande panelsamtal i GIH:s seminarium Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden? Med Elin Ekblom Bak, GIH, Per Nilsson, GIH och ordf för kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden och Ulrika Årehed Kågström, Cancerfonden. Från 24/3.

11:45 – 12:00  Politik i bokhyllan: Efter alliansen DIREKT
Alliansen finns inte längre så vilka gemensamma idéer kan de borgerliga partierna komma överens om? Januariöverenskommelsen och coronapandemin har förändrat svensk politik så vilka vägval finns? Två av skribenterna i en ny antologi, Tove Lifvendahl och Carl-Vincent Reimers, intervjuas av Pontus Mattsson.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00  Spelet om den digitala ekonomin – var står EU?
EU-kommissionen presenterade nyligen målen för att nå en digital omställning till 2030, bland annat inom områden som digital kompetens, digital infrastruktur samt digitalisering av näringslivet och offentliga tjänster. Hur ska vi i Sverige nå de uppsatta målen? Medverkande: Margrethe Vestager, EU-kommissionär, Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister, Hélène Barnekow, vd Microsoft Sweden, m fl. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 22/3.

13:00 – 14:15  KU-utfrågning: Morgan Johansson (S) DIREKT
Inom ramen för sin granskning av regeringens arbete håller konstitutionsutskottet, KU, en utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), bland annat om hanteringen av skriftliga frågor och av riksdagens tillkännagivanden om skärpta straff för inbrott.

14:15 – 16:00  KU-utfrågning: Mikael Damberg (S) DIREKT
Utfrågningen i konstitutionsutskottet fortsätter. Inrikesminister Mikael Damberg (S) svarar bland annat på frågor om åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och införande av deltagargräns för allmänna sammankomster under coronapandemin.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag
TISDAG 2021-04-13

09:00 – 10:10  Påföljdssystemets utformning – möjligheter och utmaningar
Panelsamtal med Eva Thunegard, chefsåklagare, Ghita Hadding Wiberg, advokat, Karoline Fridolf, hovrättsråd, Martin Borgeke, fd justitieråd. Från seminariet Kampen mot den organiserade brottsligheten 25/3. Arrangör: Norstedts Juridik.

10:10 – 10:25  Politik i bokhyllan: Det svenska missnöjet
Boken är resultatet av över trehundra samtal med människor från Haparanda i norr till Landskrona i söder. Det här är de missnöjdas Sverige, med deras egna ord. En av bokens författare, Lisa Pelling, intervjuas av Pontus Mattsson.

10:25 – 11:00  Det ideologiska landskapet
Valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson presenterar statistik om politiska ledare i världen, hur välkända svenska partiledare är för väljarna och var partierna har sina sympatisörer. Från SOM-seminariet den 31/3.

11:00 – 12:00  KU-utfrågning: Peter Hultqvist (S) DIREKT
Inom ramen för sin granskning av regeringens arbete håller konstitutionsutskottet, KU, en utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S). Ärendet gäller information om kostnadsfördyringar inför totalförsvarsbeslutet.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00  Generation Ekvation – barn och ungas attityd till kunskap
En ny rapport om hur unga ser på kunskap, i och utanför skolan, presenteras och diskuteras. Medverkande: Emma Frans, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi, Mohammed Homman, vd Vironova, Anne-Marie Körling, lärare och författare, m fl. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Från 16/3.

13:00 – 13:55  Laddstolpar och återstart av kollektivtrafiken DIREKT
Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråd svarar på ledamöternas inlämnade, skriftliga frågor.

13:55 – 14:45  Pressträff om läget i coronapandemin DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 16:00  Interpellationsdebatterna fortsätter

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag
ONSDAG 2021-04-14

09:00 – 12:00  Arbetskraftsinvandring, migration och asylpolitik DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 14:00  Riksdagsdebatterna fortsätter DIREKT

14:00 – 14:30  Forum: Politik och samhälle

14:30 – 15:45  Hur påverkar inkomstskillnader boendesegregationen?
Nationalekonomen Che-Yuan Liang presenterar sin rapport om sambandet mellan ökade inkomstskillnader och var personer bosätter sig. Kommentarer av Joakim Palme, professor i statskunskap, Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson och Märta Stenevi (MP), bostadsminister. Arrangör: SNS. Från 8/4.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Sammetsdiktaturen DIREKT
En inblick i det politiska spelet i Kreml och hur vanliga ryssar lever i det motsägelsefulla Ryssland. Det är farligt att vara oppositionell, ändå vågar många stå upp för vad det tror på. Författaren Anna-Lena Lauren intervjuas av Sharon Jåma.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag
TORSDAG 2021-04-15

08:35 – 12:00  Finansministern presenterar vårbudgeten DIREKT
Efter finansminister Magdalena Anderssons (S) presskonferens kommentar av SVT:s Mats Knutson. Under förmiddagen varvas pressträffar och intervjuer med oppositionen med analyser i Forums studio av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet, Daniel Suhonen, chef tankesmedjan Katalys, Susanne Nyström, ledarskribent Dagens Nyheter, Dick Erixon, chefredaktör Samtiden, Annika Creutzer, privatekonom, Karolina Ekholm, professor nationalekonomi och Kristina Lagerström, ekonomikommentator SVT. Programledare: Bodil Appelquist

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00  Regeringens vårbudget DIREKT
Samtalen och analyserna efter presentationen av regeringens ekonomiska vårproposition och oppositionens pressträffar fortsätter.

13:00 – 16:00  Riksdagsdebatt om vårbudgeten DIREKT
Finansminister Magdalena Andersson (S) överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen och inleder debatten. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning.

13:55 Pressträff om läget i coronapandemin – sänds i SVT1

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag: Vårbudgeten DIREKT
SVT:s Mats Knutson kommenterar regeringens förslag till vårbudget och oppositionens synpunkter. Programledare: Bodil Appelqvist.
FREDAG 2021-04-16

09:00 – 12:00  SJ och Mälardalstrafik och resultatet av gymnasielagen, DIREKT
Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråd svarar på ledamöternas inlämnade, skriftliga frågor.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:20  Politik i bokhyllan: Det svenska missnöjet
Boken är resultatet av över trehundra samtal med människor från Haparanda i norr till Landskrona i söder. Det här är de missnöjdas Sverige, med deras egna ord. En av bokens författare, Lisa Pelling, intervjuas av Pontus Mattsson. Från 12/4.

12:20 – 13:20  Det svenska musikundret
Vad betyder musikbranschen för svensk ekonomi och vilken roll spelar branschen för den digitala omvandlingen i samhället? Medverkande: Daniel Johansson, forskare Linnéuniversitetet, Linda Portnoff, vd Tangy Market, Jesper Thorsson, vd Export Music Sweden och Marit Woody, operativ chef Musikförläggarna. Arrangör: Entreprenörskapsforum. Från 30/3.

13:30 – 14:45  Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering
I en ny rapport undersöks hur föräldraledighet under den första tiden i Sverige hänger ihop med framtida sysselsättning. Medverkande: rapportförfattarna Ann-Zofie Duvander och Eleonora Mussino, riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenergard (M) och Rikard Larsson (S), m fl. Arrangör: SNS. Från 16/3.

14:35 – 15:45  Påföljdssystemets utformning – möjligheter och utmaningar
Panelsamtal med Eva Thunegard, chefsåklagare, Ghita Hadding Wiberg, advokat, Karoline Fridolf, hovrättsråd, Martin Borgeke, fd justitieråd. Från seminariet Kampen mot den organiserade brottsligheten 25/3. Arrangör: Norstedts Juridik. Från 25/3.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Förortssnuten DIREKT
Hanif Azizi är polis i Rinkeby och arbetar med att få unga att lämna kriminaliteten och komma in i samhället. Han har egen erfarenhet av flykt och radikalisering. Sharon Jåma intervjuar.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag

 

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer