Forums tablå

Uppdaterad
Publicerad
Forums tablå för 28 maj – 5 juni

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.

Forum direktsänder Folkhälsomyndighetens presskonferenser om coronaläget med start 13:55. Även andra presskonferenser som berör coronapandemin kan komma att sändas i Forum. Besked kommer ofta med kort varsel och påverkar vår tablå.

TORSDAG 2020-05-28

09:00 – 10:00  Konservatismens betydelse i modern tid
Vad utgör grunden för politisk konservatism? Ett samtal om konservatismens betydelse och roll i dag. Medverkande: Susanna Popova, författare och krönikör, Mattias Karlsson (SD), riksdagsledamot  och grundare av tankesmedjan Oikos, och PJ Anders Linder, chefredaktör Axess magasin. Arrangör: Timbro. Från 3/3.

10:00 – c:a 10:20 Pressträff  DIREKT
Region Kronoberg håller pressträff med anledning av coronaviruset. Smittskyddsläkare Christian Blomkvist ger en lägesbild. Oskar Ekelund, verksamhetschef klinisk mikrobiologi, om nuläget vad gäller provtagning.

10:20 – 10:55  Ett alternativ till dagens bostadsköer
Rapporten ”Hur ska hyreslägenheter fördelas – ett alternativ till dagens bostadsköer”, presenteras av Fredrik Kopsch, lektor i fastighetsrätt, LTH, Lunds universitet. Förslaget skulle, enligt honom, rymmas inom dagens lagstiftning. I webbinariet medverkar även Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé, Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen. Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores. Arrangör: Fores. Från 6/5.

10:55 – 12:00  En arbetsmarknad i förändring – är vi redo?
Coronaviruset har förutom att påskynda omställningen till digitala tjänster även skapat en oviss framtid. Vad innebär det för Sveriges framtida arbetsmarknad? Medverkande: Susanne Ackum, nationalekonom Fores, Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Håkan Regnér, nationalekonom Saco, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, m fl. Arrangör: Fores. Från 28/4.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:30  En arbetsmarknad i förändring – är vi redo?
Seminariet fortsätter.

12:30 – 13:55  Hur kan Sverige rustas för tiden efter corona?
Coronaviruset har försatt Sverige och världen i djup kris. Vilka lärdomar kan vi dra av tidigare krishantering och i vilken mån är denna kris unik? De och andra frågor har Omstartskommissionen fått i uppdrag att besvara. Medverkande: Anders Borg, fd finansminister (M), Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär, Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, m fl. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 13/5. 

13:55 – 14:45  Pressträff om coronaläget DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 16:00  Riksdagens frågestund
Statsråden Mikael Damberg (S), Ann Linde (S), Anna Ekström (S) och Eva Nordmark (S) svarar på ledamöternas frågor. Sänds med viss fördröjning.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Marmorstein svarar  DIREKT
Politikreportern Elisabeth Marmorstein svarar på tittarfrågor om politik och dagens Novusundersökning.


 

FREDAG 2020-05-29

09:00 – 10:30  Särskild debatt om smittspridning inom äldreomsorgen DIREKT
Riksdagen håller en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Debatten är begärd av både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Från regeringen deltar socialminister Lena Hallengren (S).

10:30 – 11:00  Tävlingsidrotten får klartecken
Pressträff med idrottsminister Amanda Lind (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S) om nya besked för idrotten. Från morgonen.

11:00 Coronaviruset, senaste nytt Västra Götaland
Västra Götalandsregionen håller pressträff med uppdatering om coronaläget. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg och hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström medverkar.

12:00 – 12:03  Rapport

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00  EU:s långtidsbudget – så påverkar coronapandemin
Den 27 maj väntas EU-kommissionen presentera ett reviderat förslag till långtidsbudgeten 2021-2027 och ett återhämtningspaket. Hur stor ska budgeten vara och hur ska pengarna omfördelas? Med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Heléne Fritzon (S), Ulrika Bergelv, Ekonomistyrningsverket, m fl. Arrangör: Europaparlamentet i Sverige. Från morgonen.

13:00 – 13:55  Mediebarometern: svenska folkets medievanor
Mediebarometern undersöker allt från landsbygdens och storstadens skilda medievanor till digitala pensionärer och nyhetsanvändningen under corona-epidemin. Arrangör: Nordicom.

13:55 – 14:45  Pressträff om coronaläget DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

15:00 – 15:45  Mediebarometern: svenska folkets medievanor
Seminariet fortsätter.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Genusdoktrinen DIREKT
Har kraven på jämställdhet i högskolan gjort att forskningen villkoras när ett genusperspektiv alltid ska finnas med? Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet, har tillsammans skrivit en bok som ifrågasätter genusperspektivet. Pontus Mattsson intervjuar.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag

MÅNDAG 2020-06-01

09:00 – 10:10  Riksdagens frågestund
Inrikesminister Mikael Damberg (S), utrikesminister Ann Linde (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 28/5.

10:10 – 11:00  EU och demokratin – mitt i coronakrisen
Ett samtal om hur coronakrisen påverkar demokratin i EU och Sverige, och om beslutsfattandet i en krissituation. Medverkande: riksdagens talman Andreas Norlén och Göran von Sydow, direktör Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps. Arrangör. EU-kommissionens representation i Sverige. Från 14/5.

11:00 – 12:00  Regionala flygplatser och infrastrukturplaneringen DIREKT
Interpellationsdebatter i riksdagen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:30  Forum: Politik och samhälle

12:30 – 13:40  Hur ser EU:s ekonomiska återhämtningsplan ut? DIREKT
Ett samtal om det återhämtningspaket EU-kommissionen presenterade den 27 maj. Vad kommer det att betyda för EU, Sverige, näringslivet och jobben? Medverkande: Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister (M), John Hassler, professor i nationalekonomi och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Arrangör: EU-kommissionen.

13:40 – 13:55  Politik i bokhyllan: Svensk försvarspolitik
Några av Sveriges försvarsexperter skriver i en antologi om olika områden som tillsammans utgör landets försvarspolitik. Två av författarna, Johan Wiktorin, underrättelse- och säkerhetsexpert och Annika Nordgren Christensen, fd riksdagsledamot (MP) och utredare, intervjuas av Pontus Mattsson. Från 29/5.

13:55 – 14:45  Pressträff om coronaläget DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 15:00  Forum: Politik och samhälle

15:00 – 16:00  Politik på riktigt
Från vision till verklighet. Att påverka i praktiken. Panelsamtal med Irene Wennemo, chef Medlingsinstitutet, Ulrica Schenström, vd tankesmedjan Fores, och Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet. Moderator: Lisa Pelling, Arrangör: Arena Idé. Från 15/5.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag 

TISDAG 2020-06-02

09:00 – 10:30  Särskild debatt om smittspridning inom äldreomsorgen
Riksdagen håller en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Debatten är begärd av både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Från regeringen deltar socialminister Lena Hallengren (S). Från 29/5.

10:30 – 12:00  Mediebarometern: svenska folkets medievanor
Mediebarometern undersöker allt från landsbygdens och storstadens skilda medievanor till digitala pensionärer och nyhetsanvändningen under corona-epidemin. Arrangör: Nordicom. Från 29/5.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00  EU:s långtidsbudget – så påverkar coronapandemin
Den 27 maj presenterade EU-kommissionen ett reviderat förslag till långtidsbudget för 2021-2027 och ett återhämtningspaket. Medverkande: EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M), Jakop Dalunde (MP) och Heléne Fritzon (S) samt Ulrika Bergelv, Ekonomistyrningsverket och Daniel Tarschys, statsvetare. Arrangör: Europaparlamentet i Sverige. Från 29/5.

13:00 – 13:55  Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag.

13:55 – 14:45  Pressträff om coronaläget DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 16:00  Riksdagsdebatterna fortsätter
Sänds med fördröjning.

16:05 – 16:15  Hänt i dag 

ONSDAG 2020-06-03

09:00 – 12:00  Vitbok om artificiell intelligens och vapenfrågor DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:40  USA inför partikonventen och presidentvalet
Av vem och hur kommer USA styras under de närmaste fyra åren? Ett samtal om amerikansk politik med Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier, Ginna Lindberg, SR Ekots utrikeschef, och Leif Pagrotsky, tidigare statsråd (S) och tills nyligen Sveriges generalkonsul i New York. Arrangör: ABF Stockholm och Arena Idé. Från 18/5.

13:40 – 13:55  Politik i bokhyllan: Vi är Orlando
År 2016 dödades 49 människor i en masskjutning på en nattklubb i den amerikanska staden Orlando. Journalisten Johan Hilton har intervjuat överlevande, anhöriga och andra berörda  och skildrar en stad och ett land tiden före, under och efter katastrofen. Nedjma Chaouche intervjuar. Från 15/5.

13:55 – 14:55  Pressträff om coronaläget DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:55 – 16:00  Ett alternativ till dagens bostadsköer
Rapporten ”Hur ska hyreslägenheter fördelas – ett alternativ till dagens bostadsköer”, presenteras av Fredrik Kopsch, lektor i fastighetsrätt, LTH, Lunds universitet. Förslaget skulle, enligt honom, rymmas inom dagens lagstiftning. I webbinariet medverkar även Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé, Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen. Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores. Arrangör: Fores. Från 6/5.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag 

TORSDAG 2020-06-04

09:00 – 10:00  Hur ser EU:s ekonomiska återhämtningsplan ut?
Ett samtal om det återhämtningspaket EU-kommissionen presenterade den 27 maj. Vad kommer det att betyda för EU, Sverige, näringslivet och jobben? Medverkande: Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister (M), John Hassler, professor i nationalekonomi och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Arrangör: EU-kommissionen. Från 1/6.

10:00 – 11:00  En återstart av Sverige
Coronakrisen slår hårt mot företag och jobb över hela världen. När krisen är över väntar nya utmaningar och möjligheter i en värld där mycket har förändrats. Medverkande: Magdalena Andersson (S), finansminister, Ulf Kristersson (M), partiledare, Jacob Wallenberg, ordf Investor, Martin Lundstedt, koncernchef Volvo, Martin Linder, ordf Unionen, Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär, Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, m fl. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 28/5.

11:00 – 12:00  Coronakrisens geopolitiska konsekvenser
Ett samtal om de globala politiska och ekonomiska maktförskjutningar coronapandemin ger upphov till. Vilka konsekvenser får USA:s, Kinas, Rysslands och EU:s agerande? Medverkande: Torbjörn Becker, Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm, Martin Kragh, Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet och Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet. Från 1/6.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:55  Luftfartsfrågor och östliga partnerskapet DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag.

13:55 – 14:45  Pressträff om coronaläget DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 16:00  Riksdagens frågestund
Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Sänds med fördröjning.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag 

FREDAG 2020-06-05

09:00 – 09:30  Prioritering av elever vid skolval DIREKT
Utbildningsminister Anna Ekström (S) svarar på en interpellation av Dennis Dioukarev (SD).

09:30 – 11:00  Särskild debatt om smittspridning inom äldreomsorgen
Riksdagen håller en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Debatten är begärd av både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Från regeringen deltar socialminister Lena Hallengren (S). Från 29/5.

11:00 – 12:00  Berättelser från frontlinjen – kampen mot coronaviruset
SVT:s Oskar Jönsson och Emil Larsson har de senaste månaderna följt dem som står i främsta ledet och bekämpar coronapandemin i Sverige. Dokumentären skildrar den nya vardagen på ett av landets största sjukhus men även andra yrkesgruppers kamp mot viruset och händelseutvecklingen i samhället. Från 28/5

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:05  Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Hemlösheten i Sverige ökar och är högre än i våra nordiska grannländer. Allt fler hemlösa har inte några andra problem än att de saknar en egen bostad. Under seminariet presenteras aktuell forskning. Medverkande: Marcus Knutagård och Arne Kristiansen från Socialhögskolan i Lund, Jessica Hellberg, socialförvaltningen Stockholms stad, m fl. Arrangör: Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Från 3/6.

13:05 – 13:55  EU och demokratin – mitt i coronakrisen
Ett samtal om hur coronakrisen påverkar demokratin i EU och Sverige, och om beslutsfattandet i en krissituation. Medverkande: riksdagens talman Andreas Norlén och Göran von Sydow, direktör Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps. Arrangör. EU-kommissionens representation i Sverige. Från 14/5.

13:55 – 14:45  Pressträff om coronaläget DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 15:45  Coronakrisens geopolitiska konsekvenser
Ett samtal om de globala politiska och ekonomiska maktförskjutningar coronapandemin ger upphov till. Vilka konsekvenser får USA:s, Kinas, Rysslands och EU:s agerande? Medverkande: Torbjörn Becker, Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm, Martin Kragh, Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet och Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet. Från 1/6.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Arendt – om kärlek och ondska DIREKT
Författaren och debattören Ann Heberlein intervjuas om sin bok om den inflytelserika tysk-amerikanska författaren och filosofen Hannah Arendt som dog 1975. Programledare: Sharon Jåma.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i da

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer