Forums tablå Almedalsveckan

Uppdaterad
Publicerad

Forums tablå 4 – 8 juli

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.

Här kan du se en färsk veckotablå för Forum

***

Almedalsveckan:

SÖNDAG 2021-07-04

Almedalsveckan var i år kortad, digital och partierna delade dagar. Här kan du se vad Forum sände.

Vänsterpartiets och Kristdemokraternas dag

11:00 – 11:45  Tal av Nooshi Dadgostar (V)  DIREKT

Vänsterpartiets partiledare talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Benjamin Dousa, vd Timbro, och Zina Al-Dewani, krönikör Aftonbladet. Poltikkommentator Elisabeth Marmorstein summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

***

19:00 – 19:45  Tal av Ebba Busch (KD)  DIREKT

Kristdemokraternas partiledare talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet. Poltikkommentator Elisabeth Marmorstein summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

MÅNDAG 2021-07-05

10:00 – 10:05  Liberalernas och Sverigedemokraternas dag DIREKT

Rebecca Randhawa och politikreporter Mari Forssblad hälsar tittarna välkomna och presenterar dagens sändning.

10:05 – 10:45  Hälsa, klimat och demokrati: Ungdomsförbundens EU-vision

Vilket EU vill vi se i framtiden? Riksdagspartiernas ungdomsförbund debatterar hälsa, klimatpolitik, demokrati, migration och EU:s globala roll. Med Philip Botström, SSU, Aida Badeli, Grön ungdom, Romina Pourmokhtari, Luf, Ida Alterå, Cuf, Nike Örbrink, KDU, Matilda Ekblad, Muf, Tobias Andersson, Ungsvenskarna och Ava Rudberg, Ung vänster. Arrangör: EU-kommissionen, EU-parlamentet, Sieps, m fl. Från Europadagen.

10:45 – 11:00  Politik i bokhyllan: Spelet om klimatet

Maths Nilsson har under många år bevakat den polariserade klimatdebatten. I boken får vi följa utvecklingen och de huvudsakliga aktörerna, både internationellt och i Sverige. Nedjma Chaouche intervjuar.

11:00 – 11:45  Tal av Nyamko Sabuni (L) DIREKT

Liberalernas partiledare talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Sakine Madon, politisk chefredaktör Upsala Nya Tidning, och Dick Erixon, chefredaktör Samtiden. Politikreporter Mari Forssblad summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

11:45 – 12:05  Regeringsbildning i nytt politiskt landskap

Blockpolitikens förändrade roll och nya faktorer inom politiken ledde till en extremt utdragen regeringsbildning 2018. Har något av det förändrats inför nästa val? Forskaren Emma Frans samtalar med talman Andreas Norlén och professorn i statsvetenskap, Jan Teorell. Arrangör: Riksdagsförvaltningen. Förinspelat samtal.

12:05 – 12:55  EU:s utrikes- och handelspolitik – utmaningar och lösningar

Läget i Ryssland, Belarus kapning av ett passagerarplan och Kinas sanktioner mot EU-politiker är några aktuella utmaningar i EU:s arbete för ökad global stabilitet och öppenhet. Samtal med EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S), Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M). Moderator: Klas Jansson. Arrangör: EU-parlamentet i Sverige.

12.55 Statsministeruppdrag till Löfven  NYINSATT/DIREKT

Pressträffar med partiledare Annie Lööf (C), talman Andreas Norlén och statsminister Stefan Löfven bl.a. Sändning från SVT Nyheters direktsändningsredaktion.

Ställs pga utrymmesbrist:

12:55 – 13:55  Vår förmåga att möta kriser och hot

Satsningar på det militära försvaret har successivt skett men ett civilt försvar behövs också för ett fungerande totalförsvar. Vilka utmaningar finns? Med Alexandra Anstrell (M), Hanna Gunnarsson (V), Ida Texell, kommundirektör, Björn Körlof, fd generaldirektör, Johan René, överste. Moderator: Minou Sadeghpour. Arrangör: Försvarsforum.

13:55 – 14:40  Digitala tjänster i framtiden

Google och Amazon blir allt viktigare som förmedlare av varor, tjänster och innehåll. Hur kan konsumenterna skyddas, samtidigt som företagen får ett enhetligt regelverk för hela EU? Med Kim Jörgensen, kabinettschef hos Margrethe Vestager, Arba Kokalari (M), Sara Övreby, Google, Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter. Moderator: Beata Wickbom. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige.

OBS! Ändrad tid:

14:35 – 14:50 Så fick vi demokrati i Sverige

I dag får svenska medborgare över arton år rösta. Kampen för rösträtt drevs till stor del utomparlamentariskt. Men vilka var det som drev kampen? Emma Frans leder samtalet mellan Åsa Lindestam, förste vice talman och Torbjörn Nilsson, professor emeritus. Arrangör: Riksdagsförvaltningen.

***

19:00 – 19:45  Tal av Jimmie Åkesson (SD) DIREKT

Sverigedemokraternas partiledare talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Susanne Nyström, ledarskribent Dagens Nyheter, och Dick Erixon, chefredaktör Samtiden. Politikreporter Mari Forssblad summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

19:45 – 20:00  Politik i bokhyllan: Pandemier

Medicinjournalisten Amina Manzoors debutbok handlar om covid-19. Den försvarar vetenskapens betydelse för allmänhetens förståelse av en pågående pandemi, men också för den framtida förmågan att hantera nya pandemier. Nedjma Chaouche intervjuar.

TISDAG 2021-07-06

10:00 – 10:02  Centerpartiets och Miljöpartiets dag DIREKT

Rebecca Randhawa presenterar dagens sändning.

10:02 – 10:45  Hur finansieras välfärden på bästa sätt?

Tillfälliga statsbidrag har under pandemin gett förutsättningar för kommuner och regioner att hantera ekonomin. Men varför har den statliga styrningen blivit alltmer omfattande? Med Carola Gunnarsson, vice ordf, SKR, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Malin Aronsson, kommundirektör, Annelie Roswall Ljunggren, gd Statskontoret. Moderator: Charlotta Hemgren. Arrangör: SKR.

10:45 – 11:00  Politik i bokhyllan: Genombrottet

Sexton år efter dubbelmordet i Linköping lyckades släktforskaren Peter Sjölund ringa in mördaren genom att bygga ett släktträd som gick 200 år bakåt i tiden. Tillsammans med journalisten Anna Bodin har han skrivit en bok om genombrottet och om de anhörigas långa väntan på ett svar. Nedjma Chaouche intervjuar.

11:00 – 11:45  Tal av Annie Lööf (C) DIREKT

Centerpartiets partiledare talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Sakine Madon, politisk chefredaktör Upsala Nya Tidning, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet. Politikreporter Mari Forssblad summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

11:45 – 12:30  EU:s kamp mot organiserad brottslighet

Cyberattacker mot EU:s medlemsstater har ökat kraftigt under pandemin. Hur kan EU-samarbetet hjälpa till i kampen mot organiserad brottslighet och cyberattacker, som är ett växande problem i Sverige? Med EU-kommissionär Ylva Johansson och rikspolischef Anders Thornberg. Moderator: Cecilia Garme. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige.

12:30 – 13:15  Ålderism utestänger chefstalanger

Kompetensförsörjning har blivit en stor utmaning i privata företag och i offentlig sektor. Ändå väljs personer systematiskt bort på grund av ålder. Med Barbro Westerholm (L), John Mellkvist, PR-strateg, Sophie Hedestad, marknadsföringschef Netigate, Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap och Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna. Moderator: Andreas Miller. Arrangör: Ledarna.

13:15 – 14:00  Rättsstatsprincipen och kopplingen till EU-medel

I januari trädde nya regler i kraft som säger att ett medlemsland som bryter mot rättsstatsprincipen kan nekas utbetalningar från EU-budgeten. Hur fungerar det i praktiken? Med EU-parlamentarikerna Abir-Al Sahlani (C), Erik Bergkvist (S), Malin Björk (V) och Tomas Tobé (M). Moderator: Klas Jansson. Arrangör: EU-parlamentet i Sverige.

14:00 – 15:00 Varför byggs det inte mer?

Vad behövs för att öka nyproduktionen av bostäder? Vad krävs för fler hyresrätter som fler har råd att bo i? Från Allmännyttan deltar Anders Nordstrand och Sofia Heintz, Simon Imner, bostadsanalytiker Tyréns, Anna Nordén, vice vd Framtidens Byggutveckling, Patrik Styrbjörn, vd Witalabostäder. Moderator: Ulrika Lamberth. Arrangör: Sveriges Allmännytta.

***

19:00 – 19:45  Tal av Märta Stenevi (MP) DIREKT

Miljöpartiets språkrör talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Carolin Dahlman, krönikör Bulletin, och Martin Klepke, ledarskribent Arbetet. Politikreporter Mari Forssblad summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

19:45 – 20:00  Politik i bokhyllan: Fuskarna

Kjell Asplund, läkare och fd generaldirektör för Socialstyrelsen, skriver om forskningsfusk och frågar sig hur fusket påverkar allmänhetens förtroende för läkarvetenskapen. Sharon Jåma intervjuar.

ONSDAG 2021-07-07

10:00 – 10:02  Socialdemokraternas och Moderaternas dag DIREKT

Rebecca Randhawa presenterar dagens sändning.

10:02 – 11:00  Leder Sveriges AI-politik till ökad konkurrenskraft?

AI antas bli en stark tillväxtmotor. Samtidigt väcker utvecklingen frågor kring tillförlitlighet och etik. Tekniken utvecklas snabbt vilket gör att beslutsfattare agerar under stor osäkerhet. Vilka möjligheter och hinder står utformningen av politiken inför? Arrangör: Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

11:00 – 11:45  Tal av Lena Rådström Baastad (S) partisekreterare DIREKT

Socialdemokraternas partisekreterare talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, och Carolin Dahlman, krönikör Bulletin. Politikreporter Mari Forssblad summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

11:45 – 12:30  Europas framtid – vilka är förhoppningarna och farhågorna?

Den 9 maj gick startskottet för Konferensen om Europas framtid – om vilka frågor EU ska ägna sig åt, hur besluten ska tas och hur medborgarnas inflytande kan öka. Hur ser EU-parlamentarikerna Abir-Al Sahlani (C), Johan Danielsson (S), Sara Skyttedal (KD) och riksdagsledamot Jessika Roswall (M) på konferensen? Moderator: Markus Bonekamp. Arrangör: EU-parlamentet i Sverige.

12:30 – 13:00  Idrottsrörelsens framtid efter corona

Pandemin har slagit hårt mot idrottsrörelsen. Inställda träningar och tävlingar, förlorade medlemmar och föreningar som går på knäna. Hur ser återstarten ut och vilken hjälp behövs från politiken? Med Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet, Amanda Lind (MP), Annicka Engblom (M), Anna Wallentheim (S), Peter Helander (C). Moderator: Tina Sahlén. Arrangör: Riksidrottsförbundet.

13:00 – 13:45  Alzheimer – vår nästa hälsoutmaning

Hur fungerar vården av Alzheimersjuka i dag? Är sjukvård och regioner redo för nya möjligheter inom diagnos och behandlingar som kanske finns tillgängliga inom några år? Med Oskar Hansson, professor i neurologi, Maria Cavalli, medgrundare till digitala anhörigstöd, Petra Tegman, vårdutvecklare, Marie Morell (M). Moderator: Henrik Frenkel. Arrangör: BioArctic.

13:55 Statsministeromröstning om Löfven  NYINSATT/DIREKT

SVT Nyheters direktsändningsredaktion rapporterar om det politiska läget.

Utgår pga platsbrist:

13:45 – 14:30  Covidbekämpning i världen

Pandemin är världssamfundets största utmaning sedan 1940-talet. Då samarbetade de politiska ledarna för att skapa multilaterala system, i dag är målet att tillsammans få pandemin under kontroll. Medverkande: Carl Bildt, WHO, Anders Nordström, WHO och Koen Doens, EU-kommissionen. Moderator: Christian Danielsson. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige.

14:30 – 15:00  Rösträttskampen då – och vad händer i dag?

Folkrörelserna spelade en stor roll för demokratins utveckling i Sverige. Hur förhåller sig dagens folkrörelser till rösträttsrörelsen i början av 1900-talet? Emma Frans modererar ett samtal mellan Lotta Johnsson Fornarve, andre vice talman och Kjell Östberg, professor emeritus. Arrangör: Riksdagsförvaltningen.

***

19:00 – 19:45  Tal av Ulf Kristersson (M) DIREKT

Moderaternas partiledare talar i riksdagshuset. Kommentar efteråt av Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet, och Lina Stenberg, ledarskribent Aftonbladet. Politikreporter Mari Forssblad summerar. Programledare: Rebecca Randhawa.

19:45 – 20:00  Politik i bokhyllan: Landet utanför

Landet utanför: Sverige och kriget 1940 – 1942, är de andra delen i historikern Henrik Berggrens trilogi om Sverige under andra världskriget. I centrum av berättelsen står striderna om eftergiftspolitiken mot Tyskland. Pontus Mattsson intervjuar.

TORSDAG 2021-07-08

10.00 Sveriges återhämtningsplan 

Sverige har presenterat en nationell handlingsplan för att få ta del av EU:s återhämtningsfond. Vilka åtgärder kommer att finansieras av EU? Hur kan de bidra till att göra ekonomin grönare, mer digitaliserad och motståndskraftigare? Med Max Elger, finansdepartementet, Annika Wallenskog, SKR, Jan Larsson, Business Sweden, John Hassler, nationalekonom. Moderator: Christian Danielsson. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. 

10.45 Hur fri är konsten? 

Lever den svenska kulturpolitiken upp till idealet om konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd? Hur påverkas konstnärer och kulturskapare av dagens styrning och hur den genomförs? Med Amanda Lind (MP), Christer Nylander (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Viktor Wärnick (M), Aron Emilsson (SD), Pelle Amberntsson, utredare. Moderator: Gunilla Kindstrand. Arrangör: Myndigheten för kulturanalys. 

11.30 Covidbekämpning i världen

Pandemin är världssamfundets största utmaning sedan 1940-talet. Då samarbetade de politiska ledarna för att skapa multilaterala system, i dag är målet att tillsammans få pandemin under kontroll. Medverkande: Carl Bildt, WHO, Anders Nordström, WHO och Koen Doens, EU-kommissionen. Moderator: Christian Danielsson. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. 

12.25 Yttre hot och desinformation – en fara för demokratin?

Spelplanen för världspolitiken har förändrats det senaste decenniet. Hoten är i dag ofta i form av desinformation avsedd att splittra och skapa tvivel på demokratin. Hur påverkas riksdagens arbete av påverkansförsöken? Emma Frans modererar ett samtal mellan Kerstin Lundgren, tredje vice talman och Mikael Tofvesson, MSB. Arrangör: Riksdagsförvaltningen. 

12.45 Tåg genom hela Europa

Fler tågresor är en viktig del av klimatomställningen. Vad kan EU göra för att bidra till detta och hur stor klimatpåverkan kan det bli? Med EU-parlamentarikerna Emma Wiesner (C) och Jakop Dalunde (MP), Pär Helgesson, SJ, Kristian Schmidt, direktoratet för EU:s transportpolitik, Björn Wiman, DN, Jessica Wennberg, Heart of Lapland. Moderator: Joakim Berg. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. 

13.35 Vem sätter agendan för ny skogspolitik? 

Januariavtalet satte skogen på den politiska agendan. Men finns det förutsättningar att nå bred politisk enighet om skogens oförenliga mål? Det kanske är EU snarare än riksdagen som avgör framtiden för den svenska skogen? Panelsamtal med politiker, myndigheter, organisationer och forskare. Moderator: Sverker Olofsson. Arrangör: SLU.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.