Forums tablå

Uppdaterad
Publicerad

Forums tablå den 20 – 24 januari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.

Vi reserverar oss för tablåändringar med kort varsel vid nyhetshändelser.


 

FREDAG 2020-01-17

09:00 – 10:00  Övergivna hus och insatser mot hedersvåldet DIREKT
Interpellationsdebatt i riksdagen. Statsråden Per Bolund (MP) och Åsa Lindhagen (MP) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor.

10:00 – 11:45  Långtidsutredningen 2019 – fokus på inkomstskillnader
Sedan början av 1980-talet har inkomstskillnaderna ökat i Sverige liksom i omvärlden. Långtidsutredningen 2019 analyserar ojämlikhetens utveckling, orsaker och konsekvenser. Medverkande: Per Molander, Jämlikhetskommissionen, Marika Lindgren Åsbrink, tankesmedjan Tiden, Magnus Henreksson, Institutet för näringslivsforskning och Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner. Arrangör: Finansdepartementet. Från 16/12.

11:45 – 12:00  En ny myndighet för psykologiskt försvar
År 2022 är det tänkt att Sverige ska få en ny myndighet för psykologiskt försvar. Den ska bland annat stärka svenskars motståndskraft mot propaganda och påtryckningar. Särskild utredare är tidigare Säpo-chefen Anders Danielsson som presenterar sin utredning senare i vår. Från Folk och försvars rikskonferens 14/1.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:15  EU: Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter
Hur ska EU hantera länder som Ungern och Polen som anses bryta mot rättsstatens principer? Och hur ska EU agera mot andra länder som avviker men som EU har avtal med? Diskussion mellan EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L/Renew Europe), Malin Björk (V/GUE/NGL) och Peter Lundgren SD/ECR). Programledare: Marcus Carlehed. Från 11/12.

12:15 – 13:15  Från asyl till arbete – det lokala perspektivet
Karl Wennberg presenterar sin rapport om vilka faktorer som är viktiga när flyktingar lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten diskuteras av Inger Schroeder, Arbetsförmedlingen Norrköping, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, m fl. Arrangör: Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Från 9/12.

13:15 – 14:15  EU-magasinet
Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av inbjudna gäster. Programledare: Niklas Svensson. Från 16/1.

14:15 – 16:00  Svensk politik för globalt klimat
SNS konjunkturrådsrapport för 2020 presenteras. Där beskriver nio forskare klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser utifrån befintlig forskning. Slutsatserna kommenteras av Ingrid Bonde, Klimatpolitiska rådet, och Magnus Hall, Vattenfall. Arrangör: SNS. Från 15/1.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag 

MÅNDAG 2020-01-20

09.00 Frågestund i riksdagen
Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 16/1.

10.00 Så fixar vi språkutmaningen i äldreomsorgen
Ett seminarium på Kvalitetsmässan om kvaliteten i äldreomsorgen. Ett krav är att anställda, äldre och anhöriga förstår varandra. Med Tobias Baudin, Kommunal, Andreas Petersson, Göteborgs stad, Olga Orrit, Vård- och omsorgscollege, Robert Wikgren, Förenade Care och Mari Huupponen, Kommunal. Moderator: Nisha Besara. Arrangör: Kommunal. Från 13/11.

11.20 EU som global aktör
Göran von Sydow, direktör Svenska institutet för Europapolitiska studier, Sieps, om EU:s roll i världen. Från Folk och försvars rikskonferens 12/1. 

11.35 Folk och försvar: Debatt mellan SSU och Muf 
Benjamin Dousa , ordförande Moderaternas ungdomsförbund, och Philip Botström, ordförande Socialdemokraternas ungdomsförbund, möts i en debatt under ledning av SVT:s Kerstin Holm. Från 13/1

11.45 Folk och försvar: Debatt mellan Luf och Grön ungdom 
Romina Pourmokhtari, ordförande Liberala ungdomsförbundet och Aida Badeli, språkrör Grön ungdom, möts i en debatt under ledning av SVT:s Kerstin Holm. Från 13/1

12.00 Rapport

12.03 Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten
Panelsamtal med Robert Dalsjö, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Veronika Wand-Danielsson, Sveriges ambassadör i Frankrike, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, Anna Wieslander, nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council och Philip Botström, förbundsordförande SSU. Från Folk och försvars rikskonferens 12/1. 

12.40 Totalförsvaret: Hotbilder och energiförsörjning
Med Daniel K Jonsson, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Robert Andrén, Energimyndigheten. Från Folk och försvars rikskonferens. 

13.10 Centralt beslutsfattande i komplex hotbild
Med Björn von Sydow, docent i statskunskap och fd socialdemokratisk försvarsminister. Från Folk och försvars rikskonferens 14/1.

13.30 Reflektioner om civila aktörer i totalförsvaret
Panelsamtal med Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet, Daniel Färm, chef tankesmedjan Tiden, Martin Hallander, förbundsordförande KDU och Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom. Från Folk och försvars rikskonferens 14/1.  

13.50 Var går gränsen mellan propaganda och psykologiskt försvar?
Panelsamtal med Olof Petersson, professor emeritus i statskunskap, Anneli Bergholm Söder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Hanna Stjärne, vd SVT, Patrik Oksanen, journalist och författare och Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf. Från Folk och försvars rikskonferens 14/1.

14.30 Demokratibistånd till Afrika – hur kan det förändras?
Afrikas ekonomiska utveckling är stark men den demokratiska utvecklingen varierar. Hur påverkar det biståndet? En ny rapport som studerar Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda presenteras av Göran Hydén, Afrika-expert och professor emeritus i statsvetenskap. Arrangör: Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Från 14/1.

16.00 Rapport

16.05 Hänt i dag


 

TISDAG 2020-01-21

09:00 – 09:30  Civilt försvar i ett nytt årtionde
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talar på Folk och försvars rikskonferens 13/1.

09:30 – 09:45  5G i en säkerhetspolitisk kontext
Ulf Pehrsson, policychef Ericsson, om risker och säkerhetstänkande med ny teknik som 5G. Från Folk och försvars rikskonferens 13/1.

09:48  – 11:45  Hur mår svensk sjukvård?
Sverige hamnar i topp när vårdens medicinska resultat rankas internationellt. Samtidigt står vården inför flera utmaningar. På seminariet presenteras rapporten ”Vem vårdar bäst”, av Clas Rehnberg, Karolinska Institutet. Den kommenteras och diskuteras av Ella Bohlin (KD), regionråd, Lina Maria Ellegård, nationalekonomi, Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund, m fl. Arrangör: Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). Från 2/12.

NYTT:
11:45 -  12:00  Ett år med regeringen och januariöverenskommelsen – vad har hänt och vart är vi på väg? DIREKT
Medverkande: Lars Leijonborg, Gudrun Schyman och Mikael Odenberg m fl. Arrangör: Stockholms handelskammare

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00 Ett år med regeringen och januariöverenskommelsen – vad har hänt och vart är vi på väg?
Medverkande: Lars Leijonborg, Gudrun Schyman och Mikael Odenberg m fl. Arrangör: Stockholms handelskammare. Sänds med 3 minuters fördröjning.

13:00 – 14:00  Olaglia adoptioner från Chile och nedläggning av hjälplinje DIREKT
Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråden Lena Hallengren (S) och Tomas Eneroth (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor.

14:00 – 14:35  Så påverkar konjunkturen bostadsmarknaden
Mycket talar för sämre ekonomiska tider. Cathrine Danin, seniorekonom Swedbank, ger en lägesanalys av samhällsekonomin och dess inverkan på bostadsmarknaden. Arrangör: Bostadsforum. Del av heldagskonferens. Från 3/12.

14:35 – 15:05  Ungas och äldres växande behov på bostadsmarknaden
Ungdomsköerna till bostadsförmedlingarna blir allt längre samtidigt som kommunerna ska hantera en äldreboom. Hur kan båda gruppernas bostadsbehov tillgodoses? Med Maria Pleiborn, demograf WSP. Arrangör: Bostadsforum. Del av heldagskonferens. Från 3/12.

15:05 – 16:00  Så kan sårbara samhällen identifieras och skyddas
Polisen har tagit fram en databas för att identifiera områden sårbara för kriminalitet. Per Ottosson, Noa, berättar om kartornas mål och syfte. Dessutom Hans Brun, Försvarshögskolan, om hur antagonistiska hot kan undergräva tilltron till viktiga samhällsaktörer. Arrangör: Polismyndigheten, Noa, i samverkan med Malmö Universitet och Försvarshögskolan. Från 16/12.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag

ONSDAG 2020-01-22

09:00 – 12:00  Debatt inför beslut DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:25  EU: Ökat tryck i migrationsfrågan
Är det rimligt eller ens troligt att alla länder kommer att ta samma ansvar för flyktingmottagandet? Vilka andra vägar finns att gå? Diskussion med EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP/G/EFA), Evin Incir (S/S&D) och Charlie Weimers (SD/ECR) under ledning av Marcus Carlehed på plats i Bryssel. Från 21/1.

12:25 – 12:50  Perspektiv på näringslivets roll i totalförsvaret
Medverkande: Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Fredrik Bynander, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet Försvarshögskolan och Karl Lallerstedt, Svenskt Näringsliv. Från Folk och försvars rikskonferens 14/1.

12:50 – 13:00  Separatister tar plats i EU-parlamentet
Hur påverkas relationen mellan EU och medlemsländerna? Teresa Küchler, SvD:s medarbetare i Bryssel, analyserar katalanernas kamp för självständighet. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1.

13:00 – 14:00  Antibiotikaresistens – den långsamma krisen DIREKT
Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar.

14:00 – 14:15  Brexit – sista striden
Nu lämnar Storbritannien EU, men stenhårda förhandlingar väntar. Pia Gripenberg, DN:s Brysselkorrespondent, och Anders Rehnberg, Svenskt näringsliv, om den framtida relationen. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1.

14:15 – 16:00  Debatt inför beslut
Forts riksdagen debatterar utskottens förslag.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag


 

TORSDAG 2020-01-23

09:00 – 12:00  Hearing om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv DIREKT
Socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet anordnar en gemensam offentlig utfrågning. Forskare och representanter från myndigheter, kommuner, regioner och organisationer deltar.

12:00 – 12:03  Rapport

12:00 – 13:45  Vuxenutbildning och Nationalmuseum DIREKT
Interpellationsdebatt i riksdagen. Energiminister Anders Ygeman (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) svarar på ledamöternas inlämnade frågor.

13:45 – 14:00  Kris i Mellanöstern
Vad kan EU bidra med i den här regionen? EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M/EPP), Jytte Guteland (S/S&D) och Malin Björk (GUE/NGL/V) om hur unionen hävdar sig bland stormakterna. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1.

14:00 – 15:15  Riksdagens frågestund DIREKT
Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor.

15:15 – 16:00  Läget i Bostadssverige inför år 2020
Parternas syn på bostadssituationen när det gäller social hållbarhet, finansiering, hyror och det parlamentariska lägets konsekvenser. Med Marie Linder, Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna, Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta. Arrangör: Bostadsforum. Del av heldagskonferens. Från 3/12.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag 

FREDAG 2020-01-24

09:00 – 10:30  Demokratibistånd till Afrika – hur kan det förändras?
Afrikas ekonomiska utveckling är stark men den demokratiska utvecklingen varierar. Hur påverkar det biståndet? En ny rapport som studerar Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda presenteras av Göran Hydén, Afrika-expert och professor emeritus i statsvetenskap. Arrangör: Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Från 14/1.

10:30 – 10:45  Politik i bokhyllan: Herrarna satte oss hit
För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningen av renskötande samer i Sverige efter en överenskommelse mellan Norge och Sverige. Elin Anna Labba skildrar det som skedde genom de tvångsförflyttades ögon. Sharon Jåma intervjuar. Från 16/1.

10:45 – 11:00  Brexit – sista striden
Nu lämnar Storbritannien EU, men stenhårda förhandlingar väntar. Pia Gripenberg, DN:s Brysselkorrespondent, och Anders Rehnberg, Svenskt näringsliv, om den framtida relationen. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1.

11:00 – 12:00  Antibiotikaresistens – den långsamma krisen
Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. 22/1.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:35  Stormaktsintressen på 2020-talet och nordisk säkerhet
Med Sverre Diesen, fd försvarschef Norge, forskare Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Från Folk och försvars rikskonferens 12/1.

12:35 – 12:50  Rysslands globala ambitioner
Med Anders Åslund, Rysslands- och Östeuropaanalytiker vid Atlantic Council, Washington DC. Från Folk och försvars rikskonferens 12/1.

12:50 – 13:05  Rysslands säkerhetspolitiska prioriteringar
Samtal med Gudrun Persson, docent Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Från Folk och försvars rikskonferens i Sälen 12/1.

13:05 – 13:30  Sveriges relationer med Ryssland
Panelsamtal med Peter Ericson, fd svensk ambassadör i Moskva, nu generalkonsul i Istanbul, Kalle Kniivilä, journalist Sydsvenska Dagbladet och författare, Oscar Jonsson, vikarierande chef Frivärld, och Ida Alterå (C), förbundsordförande Cuf. Från Folk och försvars rikskonferens 12/1.

13:30 – 14:00  Leverans av tillväxt DIREKT
Med generaldirektörerna Peter Sandwall, Försvarsmakten, Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket och Christina Malm, Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet. Från Folk och försvars rikskonferens.

14:00 – 16:00  Med framtiden för sig – om sociala investeringar
För att förebygga eller åtgärda sociala problem bedrivs i många kommuner och regioner sociala investeringar, det vill säga satsningar på individers kunskaper, hälsa osv. En ny rapport om det arbetet presenteras och kommenteras. Med Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsen ordförande Norrköping, Tapio Salonen, professor i socialt arbete, m fl. Arrangör: ESO. Från 20/1.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer