Forums tablå

Publicerad

Preliminär tablå för vecka 47, 19 – 23 november

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.

Torsdag 2018-11-15

08:56 – 13:00  Budgetpropositionen presenteras DIREKT
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar övergångsregeringens budgetförslag vid en presskonferens. Kommentar av Elisabeth Marmorstein, politikreporter. Därefter kommenterar och analyserar Annika Creutzer, privatekonomisk rådgivare, Göran Greider, Dala-Demokraten, Anna Dahlberg, Expressen, Dick Erixon, Samtiden, m fl. Även oppositionens pressträffar bevakas. Programledare: Prescilia Haddad.

12:00 – 12:03  Rapport

13:00 – 16:00  Budgetdebatt i riksdagen DIREKT
Budgetpropositionen överlämnas till riksdagen och debatteras av partiernas ekonomisk-politiska talespersoner. För Socialdemokraterna deltar finansminister Magdalena Andersson (S).

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Övergångsregeringens budget DIREKT
SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein sammanfattar dagen. Programledare: Prescilia Haddad.

Fredag 2018-11-16

09:00 – 10:30  Årets valrörelse och två riksdagsledamöter om sitt uppdrag
Kajsa Falasca, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, om årets valkampanjer och mediernas valbevakning. Riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Tobias Andersson (SD) berättar om hur de ser på sitt uppdrag. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 31/10.

10:30 – 11:05  Att bygga en säker, uppkopplad och sammanlänkad stad
I en tid av digitalisering har vi halkat efter med säkerhetsarbetet. Med Fredrik Börjesson, Cygate. Från seminariet Den säkra staden 12/11.

11:05 – 12:00  Den säkra staden – en trygg miljö
När det behövs nya bostäder öppnas möjligheter skapa nytt liv i förortsmiljöerna och göra dem tryggare. Med Karin Ahlzén, projektledare Fokus Skärholmen, samt en avslutande paneldebatt. Arrangör: DN konferens. Från 12/11.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00  De senaste debatterna i EU-parlamentet DIREKT
Inledningsvis det senaste om brexit-läget med Rolf Fredriksson, journalist. Tysklands förbundskansler Angela Merkel kom till EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagen för att diskutera EU:s framtid. Hennes tal och debatten efteråt kommenteras av Ingrid Thörnqvist, utrikesreporter och Ulrika Mörth, statsvetare. Det handlar också om EU:s energiunion, med Martina Högberg, enhetschef Energimyndigheten. Programledare: Niklas Svensson.

13:00 – 14:30  Hur mår jorden?
Världsnaturfondens nya rapport om tillståndet för vår planet presenteras. Den visar att artmångfalden på jorden minskar dramatiskt och att trycket på naturresurserna ökar. Arrangör: WWF i samarbete med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Från 29/10.

14:30 – 16:00  Asylsökande i Sverige – hur ser de på sin situation?
En ny rapport om asylsökande presenteras av statsvetarna Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg. Den bygger på intervjuer med fokus på upplevelser av resan till Sverige, tiden i asylsökningsprocessen, de materiella villkoren, tillit, och förtroendet för svenska institutioner. Arrangör: Delmi. Från 15/11.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Måndag 2018-11-19

09:00 – 10:35  Valets konsekvenser för det politiska arbetet
Tommy Möller, professor i statsvetenskap, om valresultatets betydelse för regeringens arbete och utskottens roll. Dessutom berättar riksdagsdirektör Ingvar Mattsson hur riksdagen funkar. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 31/10. 

10:35 – 10:50  Politik i bokhyllan: Maktelitens skola
På Handelshögskolan utbildas och fostras den ekonomiska och politiska makteliten. Hur påverkas samhället av detta privata universitet? Mikael Holmqvist intervjuas av Pontus Mattsson. Från 22/10.

10:50 – 11:00  EU: Skattefri ersättning
EU-parlamentarikerna får varje månad ca 45 000 kr till kontorsutgifter och representation, utan att behöva visa upp några kvitton. Det har lett till krav på mer kontroll från vissa håll men de flesta berörda politiker vill inte redovisa. EU-parlamentariker Bodil Valero (MP/Gröna gruppen) förklarar hur hennes parti ser på saken. Programledare: Katia Elliott. Från 6/11.

11:00 – 12:00  De senaste debatterna i EU-parlamentet
Inledningsvis kommentarer om brexit-läget, med Rolf Fredriksson, journalist. Tysklands förbundskansler Angela Merkel kom till EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagen för att diskutera EU:s framtid. Hennes tal och debatten efteråt kommenteras av Ingrid Thörnqvist, utrikesreporter och Ulrika Mörth, statsvetare. Det handlar också om EU:s energiunion, med Martina Högberg, enhetschef Energimyndigheten. Programledare: Niklas Svensson. Från 16/11.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:40  Far och flyg – eller inte?

Flygets påverkan på klimatet sätter semesterresor, drivmedelsforskning och politisk styrning under press. Med Jonas Åkerman, trafikforskare KTH, Jens Liljestrand, Expressen, Maria Wetterstrand, regeringens utredare, Fredrik Kämpfe, Svenska Flygbranschen, m fl. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet. Från seminariet Hållbara transporter 16/11.

13:40 – 14:40  Den säkra staden – vikten av samarbete
När polis, fastighetsägare, ordningsvakter och kommunens trygghetsansvariga samarbetar kan mönster upptäckas och åtgärder mot brott sättas in. Med Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare Örebro kommun, Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi Örebro universitet, m fl. Arrangör: DN konferens. Från 12/11.

14:40 – 15:00  EU efter Merkel
Tysklands förbundskansler Angela Merkel slutar som ordförande för sitt parti CDU och ställer inte upp för omval som förbundskansler. Vad händer då med balansen i EU där Tyskland varit en av frontfigurerna tillsammans med Frankrike? Diskussion med EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S/S&D) och Christofer Fjellner (M/EPP). Programledare: Katia Elliott. Från 6/11.

15:00 – 16:00  Fönster mot medievärlden
SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu berättar om jobbet med att intervjua kriminella. Veckans mediepanel diskuterar falska videor; deep fake, och rättegångsbevakningen av målet mot den s k kulturprofilen. Med Lisa Irenius, SvD, och Thomas Mattsson, Expressen. Och så en mediespaning från Shanghai med Tom Xiong om virtuella nyhetsankare. Värd: Jan Helin, programdirektör SVT. Från 15/11.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:10  Forum: Hänt i dag

Tisdag 2018-11-20

09:00 – 09:30  Teknikföretagens konjunkturprognos DIREKT
Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall presenterar nya konjunkturrapporten Balansakt på recessionens rand.

09:30 – 11:25  Vilseledd och lurad – vad gör jag nu?
Del ett av seminarium om bedrägerier mot äldre – om konsekvenserna, hur man förebygger och om rädslan för den digitala tekniken. Med bland andra Fredrik Reinfeldt, ordf Trygghetskommissionen. Arrangör: Polisen i samverkan med PRO, SPF seniorerna och Brottsofferjouren. Från 22/10.

11:25 – 11:45  Fd Trumprådgivare vill sprida populism i EU
Vita husets tidigare chefsstrateg, Steve Bannon, har skapat The Movement för att påverka EU i en högerpopulistisk riktning inför valet i maj nästa år. Hur kommer det att gå och hur ser högerpopulismens utbredning ut i Europa? Debatt mellan EU-parlamentarikerna Jasenko Selimovic (L/ALDE), Marita Ulvskog (S/S&D) och Jakop Dalunde (MP/Gröna gruppen). Programledare: Katia Elliott. Från 6/11.

11:45 – 12:00  Politik i bokhyllan: Landet utanför
Hur neutralt var Sverige egentligen under åren 1939-1940. I Europa rasade kriget, men i Sverige fortsatte vardagslivet. Henrik Berggren intervjuas av Erik Fichtelius. Från 7/11.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:40  Den säkra staden – kris och terror
Hur rustar vi oss för nästa terrordåd? Med Stefan Hector, chef operativa enheten på NOA. Vad kan vi lära av sommarens bränder? Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av skogsbränderna 2018. Och så berättar Carl Magnus Rutherfalk, chef säkerhetsledningen Karolinska universitetssjukhuset, om sjukhusens framtida säkerhetsutmaningar. Arrangör: DN konferens. Från 12/11.

13:40 – 14:55  Är förbud av rasistiska organisationer möjligt?
Vad säger juristerna och vad tycker de lagstiftande politikerna? Med Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister, Fredrik Malm (L), m fl. Arrangör: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Från 9/11.

14:55 – 16:00  Transporter på väg mot framtiden
Digitalisering, containercyklar och samlastning ger nya möjligheter att lösa varudistributionen. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet. Från seminariet Hållbara transporter 16/11.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Onsdag 2018-11-21

09:00 – 12:00  Riksdagen: Debatt om förslag DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag. Bland annat handlar det om Sametinget och sametingsvalet samt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:00  Fönster mot medievärlden
SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu berättar om jobbet med att intervjua kriminella. Veckans mediepanel diskuterar falska videor; deep fake, och rättegångsbevakningen av målet mot den s k kulturprofilen. Med Lisa Irenius, SvD, och Thomas Mattsson, Expressen. Och så en mediespaning från Shanghai med Tom Xiong om virtuella nyhetsankare. Värd: Jan Helin, programdirektör SVT. Från 15/11.

13:00 – 14:30  Asylsökande i Sverige – hur ser de på sin situation?
En ny rapport om asylsökande presenteras av statsvetarna Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg. Den bygger på intervjuer och fokuserar på upplevelser av resan till Sverige, tiden i asylsökningsprocessen, de materiella villkoren, tillit till människor och förtroendet för svenska institutioner. Arrangör: Delmi. Från 15/11.

14:30 – 16:00  Kult – kultur – konsekvens?
Ett samtal om värderingar, kulturuttryck och krockar. Med Katarina Barrling, statsvetare, Erik Helmerson, ledarskribent DN och Fredrik Modéus, biskop Växjö stift. Från 19/11.

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Torsdag 2018-11-22

09:00 – 10:30  Öppet sammanträde om JO:s verksamhet DIREKT
Öppet sammanträde i konstitutionsutskottet. Justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten 1 juli 2017 – 30 juni 2018.

10:30 – 12:00  Hur mår jorden?
Världsnaturfondens nya rapport om tillståndet för vår planet presenteras. Den visar att artmångfalden på jorden minskar dramatiskt och att trycket på naturresurserna ökar. Arrangör: WWF i samarbete med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Från 29/10.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:30  Riksdagen: Debatt om förslag DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag om bastjänstgöring för läkare och framtidens äldreomsorg.

13:30 – 14:50  Hets mot folkgrupp – räcker lagstiftningen till?
Vi har de senaste åren sett en växande extremism, öppet antisemitisk och rasistisk propaganda liksom återkommande nazistiska demonstrationer i våra stadskärnor. Bör lagstiftningen skärpas eller finns det oklarheter i tolkning och tillämpning? Arrangör: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Från 9/11.

14:50 – 15:00  EU: Skattefri ersättning
EU-parlamentarikerna får varje månad ca 45 000 kr till kontorsutgifter och representation, utan att behöva visa upp några kvitton. Det har lett till krav på mer kontroll från vissa håll men de flesta berörda politiker vill inte redovisa. EU-parlamentariker Bodil Valero (MP/Gröna gruppen) förklarar hur hennes parti ser på saken. Programledare: Katia Elliott. Från 6/11.

15:00 – 15:55  Den säkra staden – en trygg miljö
När det behövs nya bostäder öppnas möjligheter att skapa nytt liv i förortsmiljöerna och göra dem tryggare. Med Karin Ahlzén, projektledare Fokus Skärholmen samt en avslutande paneldebatt. Arrangör: DN konferens. Från 12/11.

15:55 – 16:00  Politik i veckan
Veckans viktigaste politiska händelser kommenteras. Från Morgonstudion.

Fredag 2018-11-23

09:00 – 09:45  Årets valrörelse och två riksdagsledamöter om sitt uppdrag
Kajsa Falasca, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, om årets valkampanjer och mediernas valbevakning. Riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Tobias Andersson (SD) berättar om hur de ser på sitt uppdrag. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 31/10.

09:45 – 10:30 KD presenterar kandidater till EU-parlamentet  DIREKT
Pressträff i riksdagens presscenter.

10:35 – 12:00 Arbetsplatsens betydelse för självmord
Professor i yrkes- och miljömedicin Bengt Järvholm redogör för internationell forskning om hur jobbet och arbetsplatsen kan leda till tankar på, eller genomförande av, självmord. Professor Bo Runesson berättar om läget i Sverige. Arrangör: AFA försäkring. Från 21/11.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:10  Den säkra staden – med teknikens hjälp
Om kommunernas datasäkerhet och de sofistikerade cyberbrottslingarna. Hur skyddar man staden? Med Kristoffer Örstadius, reporter DN, m fl. Arrangör: DN konferens. Från 12/11.

13:10 – 14:15  Hållbara transporter – vad säger politikerna?
Trafikverket, kommunrepresentanter och riksdagspolitiker om fordonsflottan, beteendeförändringar och framtidsstrategier. Med Jens Holm (V), Jessica Rosencrantz (M), Jimmy Ståhl (SD), m fl. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet. Från 16/11.

14:15 – 15:45  Kult – kultur – konsekvens?
Ett samtal om värderingar, kulturuttryck och krockar. Med Katarina Barrling, statsvetare, Erik Helmerson, ledarskribent DN och Fredrik Modéus, biskop Växjö stift. Från 19/11.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan – Svart gryning DIREKT
Förutom att skildra fascismen i Finland under perioden 1918-1944, skildrar boken hur ideologin har levt vidare och hur nära Finland var en fascistisk statskupp. Aapo Roselius intervjuas av Anita Kratz.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Forum: Hänt i dag

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer