Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Vad kan vi lära av historien?

Har de på fötterna, dagens gäster? Foto: Heléne Nyman/SVT

Kan Lehman Brothers-krisen upprepas? Kan det bli ett nytt världskrig? Har världen förändrats så mycket att historiska erfarenheter inte är så lönsamma längre? Detta diskuterade författaren och historikern Henrik Berggren och nationalekonomen Andreas Bergh i Pers hörna.

Andreas Bergh tyckte att historia var tråkigt när han var ung men sen har det ändrats. Han menade att en lärdom är till exempel att makt korrumperar, vilket Henrik Berggren tyckte var lite väl generellt.

– Vi kan inte förutse finanskriser, men de kommer ändå, menade Andreas Bergh

Slumpen spelar roll

Men visst kan man lära av historien, fast tillfälligheter och slumpen spelar också roll, enligt Berggren.

De var överens om att det är vinnarna som skriver historien men att det är viktigt att också lyfta fram förlorarna.

Andreas Bergh fick frågan om den nu så omskrivne ekonomen Thomas Piketty och hans tes om ökande klyftor. Bergh tyckte att det är bra att Piketty ser mönster, men att det i Sverige är väldigt små klyftor, även om de har ökat lite sen 80-talet.

Nationalekonomer borde kunna lära av historien och där tycker Andreas Bergh att det blivit bättre.

Historiker har inte samma tyngd

– Ekonomer förväntas komma med förutsägelser, men när historiker gör det anses de inte ha samma tyngd, menade Henrik Berggren.

Svenskarnas förhållande till historien – hur är den?

Henrik Berggren menade att vi ser mer tillbaka idag och intresset har ökat, men det finns ett problem med att vi är självinblickande, medan Andreas Bergh tyckte att vi använder svensk historia för lite, att vi har en trist syn på vår egen historia.

Politiker snabbutbildadde

När det gäller politikernas förhållande till historien tyckte Henrik Berggren att de har en grund syn på historien. Dagens politiker är snabbutbildade och har inte samma tyngd som  Ernst Wigforss t ex. De borde reflektera mer över sin egen roll.

Andreas Bergh däremot tyckte att en lärdom är att vi ska ha rimliga förväntningar på våra politiker.

Pers hörna i Almedalen

Mer i ämnet