”Mest oroande är det att många skolor redan avskaffat papper och pennor. Detta trots att vi vet att den motoriska träningen öga-hand främjar inlärningen”, skriver artikelförfattarna. Foto: TT Bild
Debattinlägg

”Därför borde mobilförbud i skolan vara lika självklart som rökförbud”

Opinion ·

”Svenska myndigheter bör ta till sig den senaste forskningen. Barn är inte mogna att ta ansvar eller se konsekvensen av denna typ av beslut. Skärmstressen kommer att minska liksom nätmobbning”, skriver Hugo Lagercrantz, Josef Milerad och Åse Victorin.

Om debattörerna

Hugo Lagercrantz
Senior professor barnmedicin, Karolinska Institutet
Josef Milerad
Docent, skolöverläkare och ordförande Skolläkarföreningen
Åse Victorin
Barn- och skolläkare, VD QLeva

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

När de första rapporterna om riskerna med rökning kom på 1960-1970 talet avfärdades de hånfullt. Rökrutor på skolor var självklart. I dag är det otänkbart att röka i skolan.

Ett förbud mot användning av smartphones i skolan kan vissa finna överdrivet, men barns ökade beroende av digitala medier förutspår en annan inställning om ett par decennier.

Ett viktigt skäl  till oro är att hjärnans utveckling kan påverkas negativt.

Det bildas 100.000 tals synapser varje sekund i barnets hjärna, vilket stimuleras av alla sinnesintryck. De kopplas och bygger upp hjärnans nervnätverk eller försvinner.

Det har visats att nervnätverken förändras hos möss som exponeras för digitala media.

Ett exempel på att hjärnan påverkas av överanvändning av skärmar är att närsynthet ökar hos barn. Hjärnan anpassar ögonen till att mest titta på nära håll.

Ännu allvarligare är att användning av smartphones för att söka bekräftelse har en beroendeframkallande effekt. Hjärnans belöningssystem stimuleras på ett liknande sätt som av nikotin, alkohol och droger.

Överdriven mobilanvändning har ett bevisat samband med psykisk ohälsa, inte minst bland flickor.

Brist på bekräftelse leder till stress och sämre självförtroende. Mobiltillverkarna konstruerar sina spel så att de skall vara maximalt tillvänjande och upprätthålla ett beroende.

Att den ökande användningen av digitala medier minskar uppmärksamheten och inlärningsförmågan är väl dokumenterat. Studier har visat att skolelever som för anteckningar på skärm presterar sämre än de som använder penna och papper.

Mest oroande är det att många skolor redan avskaffat papper och pennor. Detta trots att vi vet att den motoriska träningen öga-hand främjar inlärningen.

Beroendet av digitala medier kan också orsaka empatistörningar. Den direkta ögonkontakten kan inte ersättas av kommunikation via sociala media.

Sömnbrist och psykiska besvär bland unga har ökat särskilt sedan den smarta telefonen introducerades 2007. I USA talar man om såkallad ”Face book depression”.

När man kommer till en skola under en rast i dag ser man att många barn ägnar sig åt sina smartphones i stället för att vara ute och leka på skolgården.

Allt detta talar för att barns användning av digitala medier bör begränsas. Skärmarna stjäl viktig tid för utveckling i verkligheten.

Det är visat att små barn under två år inte kan lära sig någonting från skärmen.

Tvärtom kan språkutvecklingen försämras, när tid tas från den naturliga föräldra-barn samvaron.

Mobiltelefonen har av ovan nämnda skäl ingen plats i skolan. Alla skolor bör ha en skärmpolicy med enkla tydliga regler kring skärmanvändning som mobilfrihet under skoldagen och lektionsbundna datorer för skolarbete.

Sverige behöver inte vara sämre än Frankrike som nyligen genomfört ett generellt mobilförbud i skolan. Vi tror att det finns en utbredd medvetenhet om mobiltelefonerna som distraktion och stresskapare bland både föräldrar och ansvarsfulla pedagoger.

I USA har den amerikanska barnläkarakademien sedan länge gått ut med stränga råd om begränsning. Även svenska myndigheter bör ta till sig den senaste forskningen.

Barn är inte mogna att ta ansvar eller se konsekvensen av denna typ av beslut. Det blir därför ett vuxenansvar att hjälpa våra barn.

Efter en tid kommer de att må så mycket bättre av lugn och ro i skolan.

Skärmstressen kommer att minska – liksom nätmobbning. Elever får lättare att fokusera och socialisera – och rörelse stimuleras.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.