Källa och metod

All data i diagrammen kommer från NASA. Våra tidsserier börjar där NASA har sina första mätningar. Vi kollar regelbundet () efter ny data och uppdaterar sidan kontinuerligt.

I övrigt lutar vi oss mot IPCC:s rapport som släpptes i augusti 2021.

Vi har valt att lyfta fram koldioxiden, temperaturförändringen, havsnivån och isarna för att de tillsammans ger en bra bild av hur klimatet mår. Det är områden som forskare tittar på och använder för att mäta hur det går för klimatet.SVT Datajournalistik

Källor: Data från NASA, IPCC-rapporten från augusti 2021.

Foto: Cassie Matias/Andrzej Kryszpiniuk, Marek Piwnicki, Ofebrya Saponta, Levi Bare, Sergey Pesterev