Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1961–1990 (och de stationer som fick störst/minst över/underskott). Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Källor: SMHI och StormGeo. Foto: SVTVisa alla (2)
Visa alla (2)

Förvånansvärt vit jul

Uppdaterad
Publicerad

December blev en övervägande mild månad, men tillfällig kyla dagarna före jul gjorde att julhelgen inledningsvis var vit i stora delar av landet.

Vintern etablerade sig rejält i norr under månaden, men i söder tvekar vintervädret än. Det milda vädret övervägde under månaden, i stort sett avbruten av endast två kortare köldperioder. Kylan blev inte så pass långvarig att den meteorologiska vintern kunde avancera vidare söderut, utan vinterns ankomst har i princip varit helt oförändrad sedan slutet av november.

Milt, blött och solfattigt

Ett par kort köldperioder hjälpte föga, utan månaden som helhet blev varmare än brukligt i hela landet, och då är det referensåren 1961–1990 som man jämför med. Överskottet jämfört det normala blev mestadels 1–3 grader i söder och 2–4 grader i norr. Det gör att detta blev den sjätte decembermånaden på raken som varit varmare än normalt i hela landet, alltså alla efter den kalla decembermånaden 2012. Och det räcker i princip med att backa till 2016 eller 2015 för att hitta en varmare variant av december än 2018 års version. I absoluta tal hade skånska Falsterbo varmast i landet i december med en medeltemperatur på 4,4 grader, medan Vittangi i norra Lappland hade kallast med 12,5 minusgrader.

Två omfattande regn- och snöväder under månadens inledning, den 3–4 och den 7–9, gjorde ett tydligt avtryck för månadens sammanlagda nederbördsmängd. Stora delar av landet fick mer nederbörd än brukligt i december, och lokalt mer än dubbla normalmängden. Torrare än normalt var det främst vid Västkusten, men lokalt även på andra håll såsom i fjällkedjan och i Södermanland. I norr blev december därmed i grova drag ungefär lika blöt som året innan, alltså 2017, medan det i söder var klart blötare då och samtidigt ännu torrare 2016. Ingenstans föll dock extremt mycket eller lite nederbörd, så månaden lär i statistiken snabbt försvinna som en i mängden. Mest nederbörd i millimeter räknat fick Nora-Östanö utanför Kramfors vid södra Ångermanlandskusten med 140 mm, vilket är klart mer än deras normala mängd på 57 mm. Minst föll utanför västgötska Karlsborg där Axstål i Vättern fick endast 7 mm.

Solbristen var påtaglig i stora delar av landet i december. Bland de fåtalet platser som mäter solskenstid i landet noterades mest sol i Nordkoster vid norra Bohuskusten. Trots mest sol i landet där i december blev det ändå ett nytt anti-solskensrekord för just Nordkoster med 35 timmar. Mätningarna inleddes först 2006, och tidigare var 36 timmar från 2015 deras rekord gällande lite sol i december.

Mycket mild inledning

Ett par mycket milda och o-vintriga dygn inledde månaden. Månadens högsta temperatur inträffade då i Skåne, och för samtliga landsdelar härrör decembers högsta temperatur från månadens inledning:
I Götaland 10,6 grader i skånska Lund den 3,
i Svealand 8,5 grader i Örebro i Närke den 4,
i södra Norrland 9,4 grader i Forse i södra Ångermanland den 8
och i norra Norrland 5,5 grader i Kiruna-Esrange i norra Lappland den 5.

Den 3–4 drog ett omfattande regn- och snöväder upp över landet, där det föll mest vid Ångermanlandskusten den 3, där följande platser noterade 30 mm eller mer det dygnet:
38 mm i Nora-Östanö,
32 mm i Västmarkum
och 30 mm i Örnsköldsvik.

Vid kusten var det mestadels regn som föll, medan det däremot kom 10–30 cm nysnö på många håll från inre Ångermanland upp över Västerbotten, Norrbotten och östra Lappland. Officiellt ökade snödjupet mest i Södersel i norra Ångermanland med 31 cm, det från barmark på morgonen den 4 till 31 cm morgonen därpå. Det blev månadens största officiella snödjupsökning i landet.

Därefter blev vädret tillfälligt lite stabilare, och lite kyla kunde också sippra in i norr, vilket resulterade i ett nytt säsongslägsta den 7. Då noterades 27,1 minusgrader i Nattavaara söder om Gällivare i Lappland.

Därefter ny mildluft med nästa omfattande regn- och snöväder västerifrån den 7–9. Än en gång föll mest vid mellersta Norrlandskusten. Officiellt fick följande platser 30 mm eller mer på ett dygn:
30 mm i Veddige i norra Halland den 7,
följt av 40 mm i Nora-Östanö (månadens största officiella dygnsnederbördsmängd i landet),
39 mm i Härnösand vid södra Ångermanlandskusten,
33 mm i Gåltjärn i södra Ångermanland
och 30 mm i Tandsbyn i Jämtland den 8
samt 31 mm i Bygdsiljum i inre Västerbotten den 9.

Dessa två omfattande vädersystem gav alltså hela 78 mm i Nora-Östanö, vilket kan jämföras med att man där brukar få 56 mm under en hel normal decembermånad.

Åter ökade snödjupet med 10–30 cm på många håll, denna gång i ett stråk från Medelpad, Härjedalen och norra Dalarna i söder till Norrbotten i nordost. I Tandsbyn söder om Östersund ökade snödjupet som mest. Det med 30 cm, från 11 cm på morgonen den 8 till 41 cm morgonen därpå. Månadens största snödjup i de olika landsdelarna inträffade senare i månaden, så jag återkommer med den informationen senare i denna krönika.

Månadens två inledande snöväder i norr gjorde att snötäcket bredde ut sig över större delen av Norrland och nordvästra Svealand.

30-gradig kyla och små steg för vintern

När snöande drog bort österut följde kalluft norrifrån. Kylan tog över alltmer och det blev nya säsongslägstanoteringar i det på många håll klara vädret i norr. Först 28,3 minusgrader i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 12 och sedan prick 30,0 minusgrader i Sorsele i södra Lappland under luciadagen.

I Sydsverige låg molnen täta, så det blev inte alls lika kallt där. För tre av landets delar inträffade månadens lägsta temperatur strax efter lucia:
I norra Norrland 31,9 minusgrader i Gielas i södra Lapplandsfjällen den 16,
i södra Norrland 32,7 minusgrader i Sveg i Härjedalen den 15,
i Svealand 29,6 minusgrader i Särna i norra Dalarna den 15
och i Götaland 12,7 minusgrader i Gårdsjö i nordligaste Västergötland den 24.

Jag skrev i inledning att vinterns läge i princip varit oförändrad sedan slutet av november. Det som gör att den inte stått helt still är att den meteorologiska vintern anlände till kustremsan i Uppland, Gästrikland och Hälsingland den 12–13. Ni vet det säkert redan, men meteorologisk vinter är det när varje enskilt dygn fem dygn på raken uppvisar en dygnsmedeltemperatur på 0,0 grader eller lägre, varefter det är det första av dessa dygn som sätts som vinters ankomstdatum. Att även 0,0 grader räknas som vinter blev helt avgörande för vinterns ankomst till Stockholm, för annars hade det ännu i skrivande stund fortsatt varit meteorologisk höst där istället för vinter från luciadagen.

Samtidigt som kylan kulminerade i norr började molnen söderifrån breda ut sig norrut, varvid kylan dämpades den 16–17. Delvis var det en markant dämpning med såväl 10 som lokalt uppåt 20 grader på bara ett dygn.

I den sydostvind som följde de följande dagarna förekom snöfall vid främst ostkusten, så nu var även större delen av Svealand och östra Götaland också snötäckt. Hoppet levde fortsatt om en vit jul i stora delar av landet, men först skulle mildluft en vecka före jul tära lite på snötäcket i främst sydvästra Götaland.

Inledningsvis en vit jul

En svag tendens åt det kallare hållet i söder dagarna före jul, och därtill lite lättare snöfall av och till tände åter hoppet om en vit jul även för Sydsveriges del. Snöutbredningen under månaden var som allra störst på julaftonens morgon den 24. Främst vid Västkusten och i Blekinge var det barmark, men i övrigt en vit eller i alla fall skral-vit jul även i Sydsverige. Ett omslag till mildare väder inleddes dock redan på julafton, så redan till juldagens morgon lyste snön med sin frånvaro i stora delar av västra och södra Götaland.

Här några topp- och bottennoteringar från julaftonen den 24:
Varmast: 4,7 grader i Väderöarna, Bohuslän.
Kallast: 27,1 minusgrader i Åsele, Lappland och Pajala, Norrbotten.
Mest nederbörd under dagen (klockan 07–19): 7 mm i Korsvattnet, Jämtland.
Mest nederbörd under dygnet (fram till juldagens morgon): 15 mm i Korsvattnet, Jämtland.
Störst snödjup på morgonen: 55 cm i Västerövsjö, Jämtland.

Motsvarande värden för juldagen den 25 blev:
Varmast: 7,7 grader i Kärna, Bohuslän.
Kallast: 26,4 minusgrader i Vittangi, Lappland.
Mest nederbörd under dagen (klockan 07–19): 8 mm i Merkenes, Lappland.
Mest nederbörd under dygnet (fram till annandagens morgon): 15 mm i Merkenes, Lappland.
Störst snödjup på morgonen: 57 cm i Västerövsjö, Jämtland.

Mild och blåsig avslutning

Medeltemperaturen under julaftonen höll sig på minussidan i större delen av landet. Bara kustnära platser vid västkusten hade strax över 0 grader som snittemperatur det dygnet. Därefter var det mildluft som gällde under månadens avslutande vecka. Snön smälte alltmer i Götaland och sydligaste Svealand. På nyårsaftonens morgon var det i Götaland i stort sett bara delar av Dalsland som fortsatt hade snötäcke. Samtidigt föll snön i norra Lapplandsfjällen och såg till att månadens största officiella snödjup till slut blev 79 cm. Här samtliga landsdelars största snödjup under december:
I norra Norrland 79 cm i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen den 31,
i södra Norrland 59 cm i Västerövsjö i östra Jämtland den 18,
i Svealand 44 cm i Gördalen i norra Dalarna den 21
och i Götaland 16 cm i Krokshult nordväst om Oskarshamn i östra Småland den 17–18.

Omslag innebär allt som ofta halka, så även denna gång. Med mildluften som tog sig in österifrån under julhelgen följde även en ökande vindar. På eftermiddagen och tidiga kvällen den 25, på juldagen alltså, noterades mycket hårda vindbyar (21–24 m/s) i Härjedalen och Jämtland, lokalt till och med stormbyar (25–32 m/s):
27 m/s i Föllinge i norra Jämtland,
22 m/s i Dravagen i Härjedalen
och 21 m/s i Hallhåxåsen sydväst om Strömsund i norra Jämtland.

Lite tidigare på juldagen blåste det stormvindar på 29 m/s i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen, och det blev månadens högsta officiella medelvind i landet. Andra stormtillfällen i fjällkedjan under december inträffade den 5 med 26 m/s i Stekenjokk, den 16 med 25 m/s i Sylarna i södra Jämtland, den 20 med 25 m/s i Sylarna, den 29 med 27 m/s i Stora Sjöfallet i norra Lappland och på nyårsafton den 31 med 28 m/s i Stekenjokk. Inga stormvindar till sjöss förekom under månaden.

Efter ännu ett passerande regn- och snöväder under månadens avslutande dygn tilltog vinden igen. Framåt tolvslaget noterades mycket hårda vindbyar på 22 m/s i Kilsbergen-Suttarboda i västra Närke. Lokala strömavbrott följde när snön och blåsten slog till, och som mest var omkring 2 000 abonnenter strömlösa. När detta skrevs vet vi ju redan att det blev ännu blåsigare under 2019 års första två dygn, men i och med att denna krönika handlar om decembervädret nämner jag här och nu inget om stormen Alfrida.

Månadens högsta byvindsnotering oavsett stationsplacering blev orkanbyar på 39 m/s i Sylarna under decembers första timme den 1.

I och med att mildvädret dominerat är havsisens utbredning än så länge väldigt skral, där det främst är kustnära delar av Bottenviken som sett havsisen lägga sig.

Källor: StormGeo, SMHI

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tema månadskrönikor

Mer i ämnet