FN:s klimatmöte i Lima

1-12 december träffas världens länder i Peru för ännu ett FN-möte om klimatet. Världens länder har enats om att besluta om ett avtal i Paris 2015 som ska träda i kraft 2020.

I fokus

20 artiklar