två personer som står på ett fält och pratar, skördat hö i rullar ligger intill demtvå personer som står på ett fält och pratar, skördat hö i rullar ligger intill dem

Klimathopp i Dalarna

En SVT-granskning av hur Dalarna klarar att uppnå miljömålen. Se exempel på var utmaningarna ligger, men också var initiativen och möjligheterna finns.

27 artiklar