Sven Bergman och Fredrik Laurin.

Här är hela chatten om avvisade egyptierna

Uppdaterad
Publicerad
UPPDRAG GRANSKNING · Efter reportaget om de avvisade egyptierna chattade reportrarna Sven Bergman och Fredrik Laurin. Här är alla frågor och svar.

Tipto: Varför ställs nte de ansvariga i Sverige och som har tillåtit det här för svars? Det här är en skandal för Sverige.

Sven Bergman:  Det är många delar i detta. Justitieombudsmannen gjiord en utrednng sm slog fast att svensk lag bröts på Bromma. men ingen åtalades. I andra länder tex Italien har åklagare försökt gå til botten med andra fall och tex begärt CIA agenter utlämnade från USA. Hitills utan framgång. mvh

Francies: Agiza hade ju Terrorplaner som var tydliga. Varför framkommer inte det? nu har han fått 3miljoner i betalt istället

Fredrik Laurin:  Om det finns bevis för det är det självklart mycket intressant. Men det är information som i alla fall inte framkommit hittills. Berätta gärna mer! fredrik.laurin@svt.se

Pelle: Hur fan lyckas ni vrida till något som socialdemokraterna gjort till att det är den borgerliga regeringens fel. Hur lyckas ni genom ett helt program undvika att nämna socialdemokraterna. Det enda ni talar om är den förre regeringen. Inbilla inte mig att detta inte in i en medveten strategi att inte smutskasta vänsterpartierna och göra allt för att låta skuggan falla på de borgerligagår

Sven Bergman:   Att den förra regerngen inte var socialdemokratisk är det nog väldigt få i detta land som inte känner till. Vi intervjuar Gun-britt Andersson  som var statssekreterare i just dne regeringen. mvh

Alia: Det är absolut inte smickrande för Sverige att de sökte asyl här mot bakgrund av vad de misstänktes för, tvärtom. Saken är framförallt ett egyptiskt och amerikanskt ärende och det är missvisande att försöka vinkla det till att vara ett svenskt ärende. Efter den arabiska våren saknar de båda totalt och fortfarande asylskäl. Eller påstår ni att Säpo har gjort en felbedömning för några år sedan?

Sven Bergman:   Om du till skillnad från oss vet mer exakt vad männen misstänks för är du väkommen att berätta detta. Hitills är det bara Säpo och vissa regeringsföreträdare som fått se vilka uppgifter som ligger till grund. mvh

OskarSthlm: Varför beslyste ni inte dåvarande utrikesministern Anna Lind (S) roll som godkände utlämnandet, hennes namn nämns två ggr, och varför intervjuade ni inte hennes dåvarande chef Göran Persson? Båda var ju inblandade i denna affär!

Fredrik Laurin:   Helt klart är att det finns frågor kvar att besvara om den roll flera ministrar i den dåvarande socialdemokratiska regeringen spelade i den här affären. Men att Anna Lindh hade ett ansvar i frågan om att inte ge männen ett rättssäker behandling står också klart.  

maggan: bör man inte utreda det pris Sverige betalade för att inte utsättas för Bushregimens hämnd för sitt nej till deltagande i det illegala kriget i Irak? Frankrike vägrade också som bekant och utsattes för stora avbräck i handeln och en vidrig massmediekampanj. Vad gick Sverige med på? Det programmet visar är ju att Sverige ställt upp på att förnedra sig självt.

Sven Bergman:  Dethar i en bok av en av Anna Lindhs mycket nära vänner framförts uppgifter at USA pressade svenska regerngen genom hot om sanktioner vad gällde handeln. men det är inga uppgifter som vi har eller kan bekräfta. mvh

Klas: Dokumentären säger ju inget om man inte får veta vad dom var anklagade för. Ni visar ju bara en sida av myntet, är ni så naiva att ni tror CIA och säpo agerar utan tillräckligt med grunder innan dom genomför en operation som den. Hej då public service

Fredrik Laurin:   Om du tittade på hela programmet så såg du att vi hade en genomgång av de kända anklagelserna mot männen i slutet av programmet. Vi redovisade också vad de själva säger om sitt engagemang i islamistiska rörelser.  

Birgit J: Man blir så fruktansvärt upprörd över att höra om de fruktansvärda övergrepp de två männen utsattes för. Var det USA som låg bakom hela tiden? Gick svenska regeringen så totalt i Bushs ledband ?

Fredrik Laurin:  Allt tyder på att så var fallet. Att Sverige aktivt gjorde avkall på viktiga rättsprinciper för att kunna gå amerikanska krav till mötes. Att männen inte skulle kunna få sitt fall – avvisningen – prövad i Europadomstolen, vilket de hade rätt till, var tex en av de saker som den svenska regeringen vinnlade sig om genom att bland annan undanhålla sitt beslut om avvisning från männens advokater.

Rasha: Först vill jag säga att ni gjort ett fantastiskt jobb med bra research. Det skrämmande är att det kan hända igen till vem som helst. Jag undrar varför de svenska ambassadörerna, som ju varit direkt involverade, inte fanns med i programmet?

Sven Bergman:  Den förste ambasadören Sven Linder är nu tyvärr död. Vi intervjuade honom för TV4 2004. Jag tycker ite Sven Linder kan lastas för detta, vilket vi inte heler gör. han var inte ansvarig för dessa beslut, utan fick som ambasaör en oerhört svår, en omöjlig skullejag säga, uppgift att följa upp dessa sk garantier. mvh

gustav: Ni vet fortfarande inte vad dessa män har gjort sig ”skyldiga” till. Ni kommer förmodligen aldrig få reda på det! Varför utgår ni ifrån att dom är oskyldiga? Muslimska brödraskapet + bekant med al-Qaida ledare – det hörs inte bra för mig. Är männen svenska medborgare? Varför har dom flyttat från Egypten till Sverige? Började det brännas i Egypten? Varför framgick inte detta heller i programmet?

Fredrik Laurin:  Bägge ,männen var uttalat oppositionella mot Mubarak-regimen i Egypten och bägge fick betala ett pris för detta genom, vad de uppger, att bil trakasserade, fängslade och till och med torterade. Detta gjorde att de flydde, var och en för sig, och så småningom sökte asyl i Sverige.

Max Headroom: Finns det något politiskt parti som kan anses mer rakryggade i denna typ av frågor eller är alla av samma skrot och korn i dansen runt guldkalven (politisk makt)?

Sven Bergman:  Självklart är det så att det i opposition är enkelt att kritisera, men när man själv siter i regering är det även andra hänsyn som måste göras. Tobias Billström framför, helt korrekt, att den núvrande regeringen inte kan lastas för vad den förra gjorde, men däremot måste vi som journalister kunna ställa frågor kring de beslut i detta fall som den nvarand regeringen tagit. mvh

Peder S: Hej. Jag har dock ingen fråga utan önskar endast uttrycka min beundran av ert arbete och även understryka vikten av att ni fortsätter er granskning av svenska politikers och myndigheters agerande i frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Jag blev mycket upprörd över reportaget och skäms nästan över att vara svensk.

Sven Bergman:  Roligt att du uppskattar det journalistiska arbetet bakom detta. mvh

Linnea: När svenska ambassaden besökte de avvisade egyptierna och de berättade om hur de behandlades, borde man då inte förstått att löftet om icke- tortyr inte följdes, och försökt göra något åt männens situation?

Fredrik Laurin:  Absolut. Man inte bara förstod, man visste. Ambassadören rapporterade hem, men på UD hemligstämplades uppgifterna om tortyr och hemlighölls för deras advokater och också för FN som börjat utreda fallen.

Plogen: Tror migrationsminister på allvar på vad han säger? Att sekretess är viktigare än mänskliga rättigheter i just det här fallet, där anklagelserna tycks vara ogrundade? Eller är det ett desperat försök att rädda sitt eget skinn? Jag tycker det låter orimligt att svenska regeringen skulle ha en sån hållning. Men tydligen finns det mycket som de kan tänka sig för att bibehålla en bra relation till CIA och USA.

Sven Bergman:  Jag kan självklart inte svara på det. Skriv ett brev till Billström och fråga själv. mvh

Peter: Typiskt journalister att alltid vinkla det och ställa sig på ”offrens sida”, vad vet vi vad dessa herrar kan ha haft för idéer att rasera demokrati genom planerade terrordåd? För att det skall bli ett bra reportage behövs bägge sidor belysas, ni gör det så enkelt för er.

Fredrik Laurin:  Min syn är att principen om att vara oskyldig tills motsatsen bevisats, och att ha rätt till en rättvis rättegång är något som varje människa måste försäkras. Att hävda något annat blir lätt absurt om man sätter sig själv eller någon anhörig i offrets roll.

Anders: Vem är ansvarig för att släppa in dåligt folk i Sverige?

Sven Bergman:  I Sverige är det Migrationsverket och i dag i vissa fall Migrationsöverdomstolen som tar beslut om en person ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. MIV kan begära yttrande från Säpo, och det kan bi ett sk säkerhetsärende. jag antar att du med ”dålig” person menar någon som gjort sig skyldig till brott? mvh

tow67: hejsan ,, jag undrar efter att sett ert program ,varför har ni inte intervjuvat dom svenska politikerna som var inblandad i allt?? undra bara????

Fredrik Laurin:  Oj, oj, oj, om vi har försökt. Men de har konsekvent valt att inte medverka eller ställa upp på intervjuer. Men det här programmet handlade inte om det. Det får vi eller andra återkomma till, för det finns mycket att fråga om när det gällde våra svenska ministrars agerande när det hela hände.

Ghassan: Varför har ni inte frågat Göran person? Han har svar eller?

Sven Bergman:   Göran Persson har tidigare svarat på frågor kring detta, många gånger han säger att han inte var informerad om den amerikanska inblandningen. Göran persson har också, som en rad andra företrädare för den förra (s) regeringen ofentlgt uttalat direkta felaktigheter om vad männen ska ha gjort sig skyldiga till. mvh

Atle: Vad var det svåraste med att göra det här programmet?

Fredrik Laurin:  Vi har arbetat med att försöka få ut männens berättelse i tio år. Men det var först efter Mubarakregimens fall som det var möjligt med tanke på männens säkerhet. Som framgick i programmet torterades de varje gång de undslapp sig någon kritik mot Egypten vid den svenske ambassadörens besök. Det var något vi hela tiden var tvugna att ta hänsyn till. Först sent i våras vågade de träffa oss och i detalj redogöra för vad de varit med om.

willle: Mycket intressant och bra program! upplever ni att man i sverige har tagit lärdom av det här fallet, att man har nya uppfattningar gällande liknande fal?. T.ex. den nuvarande regeringen hur har dom valt att kommentera fallet?

Fredrik Laurin:  Vi kan konstatera att migrationsminister Billström i programmet inte såg någon anledning att gå till botten med fallet. Vilket står i bjärt kontrast till vad han hävdade att den socialdemokratiska regeringen borde göra när han själv var i opposition. En föga konsekvent linje.

Emma Hernborg: Med allt ni fått veta genom er research – hur stor bedömer ni Agizas chanser till svenskt uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med sin familj i Sverige?

Sven Bergman:  Jag kan inte värdera det. jurister vi talat med anser att hans anknytnngsskäl är starka, fru och sex barn här som är svenska medborgare. Jag utgår från att Säpos bedömnng vid en eventuell ny ansöan från Ahmed Agiza komemr väga mycket tungt, som brukligt. Det är inte vår sak att sm journalister driva en sån fråga, vår uppgift är att granska hur makten agerat, i tex detta fall. mvh

Linnea: Då till följdfrågan: UD hemlighetsstämplade tortyruppgifterna skriver du. Det låter så enkelt, hemlighetsstämpla sånt man inte vill veta om. Är det så enkelt? Är det något som går att göra lagligt?

Fredrik Laurin:  Ja, tyvärr. Riksdag och regering har idag expanderat Sekretesslagen i en omfattning som gör det svårt att tala om att principen – offentlighetsprincipen, att allt är offentlig som inte är hemligt – har någon giltighet. Som yrkesverksam journalist med många myndighetskontakter är min bild att Sekretesslagen används extensivt för att dölja misstag och andra förhållande som politiker och tjänstemän inte vill att allmänheten skall få reda på.

Johan: Ni har gjort ett fantastiskt arbete. Grattis. En fråga som jag harfunderat över. Har ni funderat över Justitiedepartementets roll. Dom är ju trots allt SÄPO:s överordnade

Sven Bergman:  Ja, i Tv4 gjorde vi ett program om detta, vren 2005. Den förre Säpochefen jan danielssn sa till oss i intervju att JuD infromerades i förväg om den amerikanska inblandningen, likaså gjorde den operativa chefen för dena avvsining, Arne Andersson både till oss och inför KU. fd justitieminster Bodström undvek noga att bli intervjuad av oss, men har i KU, till andra journsalister och i sin nya bok sagt att han informerades i eftehand om att amerikanerna skulle sköta transporten.mvh

Undrande: Tre miljoner SEK av svenskars skattemedel motsvarar i Egypten ca 30 miljoner, så båda herrarna med familjer är nu välbeställda och välmatade som synes. Dessutom har Aziza fått sin fru och sex barn försörjda av Sverige. Lägg ner nu och låt oss slippa se detta som ett svenskt ärende. Varför intervjudade ni för övrigt inte Thomas Bodström som är mycket väl insatt i saken och som var justitieminister när det begav sig.

Fredrik Laurin:  Thomas Bodström har konsekvent under tio år undvikit att låta sig intervjuas om den här affären, men däremot skrivit sin egen version i en bok. Det finns anledning att återkomma till honom med frågor. I övrigt förstår jag inte hur du menar. Om Sveriges regering fattar beslut mot bättre vetande och mot internationella konventioner som är lag i Sverige att skicka människor till en plats där de riskerar tortyr. Hur kan det inte vara ett svenskt ärende?

Peter: Om vi hade tillämpat demokratiska principer för samtliga involverade i terrordåd hade garanterat betydligt fler oskyldiga civila fått sätta livet till i planerade nu avvärjda terrordåd. Vem gör den avvägningen, om offret hade varit ditt eget barn?

Sven Bergman:  Det är en mycket relevant och svpr fråga. Först av allt: det är inte bevisat att Agiza eller Alzery varit inblandade i terrordåd. Det säger inte heller Säpo. De har heler inte misstänkts fäör att vara inblandade i konkreta terrordåd. Vad gäller bekämpningen av oerhört alvarliga brott som terrordåd måste förstås polis och åklagare få stora resurser att göra detta. Och ett samarbete mellan länders säkerhetstjänster är väldgt viktigt. Men om du frågar nästan vilken polis eller tjänsteman på Säpo som helst kommer du få svaret at detta måste göras med demokratiska medel, inte md illegala metoder som CIA fick klartecken till efter 9/11.mvh

Klas: Vilket slöseri med våra licenspengar att göra detta reportage. Ta och gräv fram dom svenska STASI namnen i stället, det tror jag intresserar svenska licensbetalarna mer än dessa misstänka terrorister som inte ens är svenska medborgare

Fredrik Laurin:  Svenskar som arbetade för den Östyska säkerhetstjänsten är självklart ett viktigt och intressant ämne. Om du har sådana uppgifter så hör av dig: fredrik.laurin@svt.se I övrigt förstår jag inte hur du menar. Alzerys och Agizas medborgarskap påverkas väl inte av vad de utsattes för på grund av beslut i den svenska regeringen?

im: Borde inte Riksåklagaren inleda en förundersökning mot Göran Persson samt övriga Socialdemokratiska ministar, hur kan de ha undgått en utredning, det hela bryter mot svensk och internationell lag

Sven Bergman:  Intressant tanke.mvh

Marcus L: Har ni i ert arbete letat efter information i wikileaks dokumenten, och isåfall har ni där hittat något av värde rörande detta fall ?

Fredrik Laurin:  Ja, men wikileaks ”Cablegate” – telegrammen till och från amerikanska ambassader innehåller föga information som relaterar till CIA. Telegrammen hade en mycket lägre säkerhetsklass än sådant som rör CIA. De har sina egna informationskanaler – och de har inte läckt i den omfattningen – ännu.

kalle: Usch man skäms att man är svensk. Känner ni två samma sak?

Sven Bergman:  Jag skäms inte för att vara svensk. jag tycker det finns oerhört mycket at vara stolt över som svensk. Vårt land och vår demokrati och vår – tycker jag – tolerans i de flesta fall. Desto allvarligare när vårt land – som länge profilerat sig som förkämpe för mänsklga rättigheter i omvärlden – agerar på ett sätt som den förra regeringen gjorde i detta fall. mvh

Larran: Makten agerat? Börja med dom som bröt Svensk lag på Bromma flygplats.Skulle jag varit tjänsteman där hade jag avbrytit utlämningen direkt. Vad är det för mäniskor som anställs i det här mitt vackra land.?

Sven Bergman:   Säpo-tjänstemännen som var på Bromma blev ”tagna på sängen” och ”överkörda” enligt deras egna ord. Det fanns ingen tillräckligt tydlg och stark ledning hos Säpo på plats på broma, något sm också JO kritiserade i sin tredning som kom 2005. mvh

Kruzze: Fredrik Laurin, Tobias Billström säger ju att han har bett FN göra en oberoende utredning av det som skedde de två egyptierna. Vad mer skulle han kunna göra?

Fredrik Laurin:  Tobias Billström skulle kunna göra det han själv krävde när han var i oppostion – häva sekretessen i ärendet och göra en grundlig utredning som till slut placerade ansvaret för det som skedde på rätt ställe. Ännu så länge har ingen person, vare sig i Sverige eller någon annan stans, ställts till svars för att två män skickades till systematisk tortyr under flera månader och årslånga fängelsevistelser. I det ena fallet utan att någonsin ha träffat en domare, och i det andra efter att ha ställts inför en rättsosäker militärdomstol som inte tillät den anklagade att kalla några vittnen eller förete läkarundersökningar om vad han utsatts för.

goran: Jag frågar igen. När det var en internationell BLUNDER av Sverige. Varför berättar ni inte vem som var justitieminister vid tillfället.

Sven Bergman:  Igen. De allra flesta vet att den förra regeringen var socialdemokratisk. Vi gör ingen skillnad på hur vi granskar beroende på vilken partifärg regeringen har. Vi har gjort sex långa program om detta fall, och jagat tidigare justitieminsitern med blåslampa, om uttrycket ursöktas. mvh

saida: Snälla Sven det där med demokrati isverige är ett stort skämt Nej det är demokratur det heter

Sven Bergman:  Åk till Saudiarabien, som Kungen, så får du lte att jämföra med... mvh

willle: Hur kommenteras de här typen av fall från amerikanskt håll?

Fredrik Laurin:   Mycket olika, vi har ju hört Tom Malinowski i programmet, idag på Human Rights Watch men tidigare talskrivare åt Clinton. Och han är ju liksom många idag i USA mycket kritiska mot de brott mot bland annat Geneve konventionen som Bushadministrationen begick.   Men vi har också talat med företrädare för CIA som sagt att ”vill man göra en omelett måste man knäcka ägg. Vårt jobb vara att skydda amerikanska liv – och det har vi gjort.”

gm: USA kontrollerar hela världen bakom kulisserna. Svensk regering vågar inte annat än ”samarbeta”

Sven Bergman:  USA har blivit starkt försvagade. Inte bara ekonomiskt, utan även politiskt. En av flera orsaker är att Bush administrationen valde att strunta både i sn egen lagstiftnng och i internationel lag, som tex genevekonventionen, efter 9/11, vilket starkt undergrävt USA:s anseende i omvärlden. mvh

Jonas: Jag förstod inte vad Tobias Billström fösökte säga. Var det att övergrepp var ok om de var sanktionerade av en demokratiskt vald regering? Eller egentligen att en regering kan göra vad som helst eftersom den är vald av folket?

Sven Bergman:  Vet ej. mvh

Gustav: Följdfråga kring sekretesslagen: när ett sekretessbeslut fattas – är det då också sekretess kring vilka som fattat sekretessbeslutet? Eller står det bara ”sekretessbeslut UD”?

Sven Bergman:   När regeringen tar ett beslut om sekretéss framgår vilka statsråd som deltar i detta beslut. mvh

loboz: kanske många som undrar men har fastnat på billströms rökridå, en titt Offfentlighets- och sekrtesslagen ”: Tillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m. 10 § Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts, lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan enskild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020).” faller inte billströms svaga svar på detta?

Sven Bergman:   Intressant. Jag lägger ut din kommentar. mvh

Peter: En hypotetisk fråga i ett gisslandrama tror du alltid demokratiska förhandlingar skulle rädda gisslan undan sitt öde? Om det dessutom hade varit dina nära och kära hade du då också alltid förordat lag och ordning? Det fungerar inte så.

Sven Bergman:  Det är ju givetvis en fråga vialla ställer oss. Hur vi agerar i praktiken avgör om vi är ett rättssamhälle och en demokrati. mvh

Johan: Arne Andersso skrev en PM om vad som föregicks vid ett möte hos dåvarande utrikesministern Anna Lindh, dvs att honskall ha gett ett ok till amerikansk inblandning. Om jag förstått det rät skrevs eller daterades PM ngon månad eller månader efter mötet. Vidare har jag förstått att de UD tjänstemän som var närvarande uppgav för JO att dom inte kände igen uppgiften. Hur har ni värderat det?

Sven Bergman:  Detta är alldeles korrekt. Du är väl påläst. Efter våra avslöjanden i TV4 gjorde UD en egen lten utredning som bestod i att man skickade mejlfrågor tll det 10-tal tjä nstemän som deltog i mötet med Säpo (2 pers) och Anna Lindh. Det var inte JO:s primära uppgift att utreda detta eftersom JO inte granskar statsråd. ChefsJO ansåg ändå att det var viktigt huruvida Säpo fått klartecken från regeringen at ta in Amr hjälp. JO:s slutsats var inte bara grundat på Anderssons PM, utan på dagboksblad från Säpo när det hände at Säpos version var den korrekta. mvh

Niklas: Jag upplever det som helt fantastiskt att folk i gemen är så lättlurade och naiva att de går på dessa två herrars snyfthistorier. Underrättelseorganisationer har begränsade resurser och man inleder inte en operation mot någon utan att ha goda grunder för det. Båda två har varit och ÄR högst troligt inblandade i islamistiska organisationer. Det är ganska uppenbart att Sven och Fredrik fiskar efter att bägge två skall få svenskt uppehållstillstånd. Detta trots att den islamistiska revolutionen gjort Egypten till ett land som borde passa dem som handen i handsken.

Fredrik Laurin:  Bägge männen säger öppet, och har sagt i 20 år, även i Egypten, att de sympatiserar med ”islamistiska organisationer”. Muslimska brödraskapet var en de organisationer som representerade en opposition mot Mubarak regimen under dess 30 år vid makten. Tyvärr finns det många fall på att underättelse och säkerhetstjänster i ”kriget mot terrorn” inlett operationer mot personer som senare visat sig vara helt oskyldiga.  Såvitt känt finns det inga uppgifter från något håll om att vare sig Alzery eller Agiza skulle gjort sig skyldiga till något annat brott än kritik mot den tidigare Egyptiska regimen. Men har du såna upplysningar är det självklat intressant. Maila: fredrik.laurin@svt.se  Jag hoppas att dina ord om Egypten  inte avser att säga att du menar att Mubaraks regim var något du vill ha tillbaka. I så fall måste jag konstatera att du är djupt okunnig om vad den innebar. Systematisk tortyr i polisstationer och fängelser är bara förnamnet.

Johan: Vet ni vilka svenskar som var med på flyget till Egypten?

Sven Bergman:   Ja

OskarSthlm: I reportaget är ni otydliga och nämner regeringen. Jag har läst att fler att har reagerat på att ni inte nämnde ”den dåvarande socialdemokratiska regeringen”. Jag tycker att det är synd att ni är otydliga för alla känner inte till vilken regeringen som bar ansvaret. Bättre att vara tydlig än otydlig eller?

Sven Bergman:  Självklart är det bättre att vara tydlig. Eftersom flera tyckt vi varit otydliga tar vi åt av oss av den kritiken. mvh

Martin: Säger som Bush ”Either your with us or with the terrorist” Regeringens hållning har varit tydlig, nu blev även SVT:s det. I

Fredrik Laurin:  Den förenklade synen på tillvaron var det som placerade en av demokratins högborgar i ett rättsligt moras som de nu har mycket svårt att ta sig ut.

Trine-Lise: Hei. takk for et veldig interessant program, dere svenkser er litt flinkere der til å ta tak i politikere og trykke på ømme punkter. Vet dere noe om Norsk deltakelse om samarbeid på dette nivå? hvordan kan FN godkjenne at dette skjer, i europeiske land.. og egentlig overhodet? Hva er det som gjør at USA har en slik internasjonal makt, og hvorfor er det ingen som reagerer på dette og stiller USA for krigsrett?

Sven Bergman:   jag vet inget om norsk inblandning i detta fal. mvh

Nader Rezai: Jag är glad att de två oskyldiga maninskör är fria och lever. Tyvär samma orättvisor händer mot oss alla. wikileaks har avslöjat mycket om sådana hycklerier hos erupeiska regeringar. några dar sedan wikileaks har avslöjat om Iran och dess oposition – PMOI- och erupeiska regeringar ! det går inte att hamlig stämpla skiten hur länge som hälst!

Sven Bergman:  Allt kommer fram förr eller senare. Nästan... mvh

Marcus L: Hur får man egentligen, i en demokrati, svar från de ledande politikerna på frågor om ens stats egna brott?

Sven Bergman:   Man slutar inte fråga. mvh

pernilla: Ja sjukt att sånna här saker får ske?Typiskt att ingen vill ta på sig ansvaret eller yttra sig om detta.Sen undrar man ju om dn regeln om att allt är sekretes och sekretess och ja sekretess för till och med för de som anses vara skyldiga men frågan är till vad?Om man nu anser sig ha bevis för något bör man ju redovisa det och inte skylla på sekretess

Sven Bergman:  Det är det dilemmat många pekar på. mvh

kalle: det här är en präktig skandal men i den tv som ert utmärkta program sändes förekommer inga kvalificerade studiodebatter som i andra europeiska public serviceföretag. Det är typiskt att reaktionerna ska begränsas till en chatt. Blir ni inte ganska besvikna på ett så litet offentligt stöd?

Sven Bergman:  Vist vore det bra med en debatt. men det kan ske i andra program. I Svt tex i ust Debatt, eler Agenda. mvh

bazil: Selekterar ni vilka frågor vi behagar svara på ?

moderator: Peter Bagge: Sven och Fredrik svarar på alla de hinner – och kan – svara på.

moderator: Peter Bagge: Chatten är öppen ytterligare ca 15 minuter.

Kruzze: Man får lite intrycket av att ni håller dåvarande socialdemokratiska ministrar om ryggen eftersom deras agerande inte granskas öht. Så är det väl ändå inte?

Sven Bergman:  Nej vi håller verkligen inte någon bakom ryggen. Vi berättar precis vad som hänt att den förra regeringen snickrade ihop den sk diplomatiska garantin, tog besluten, medvetet undanhöll avgörande information infrö KU och FN. Tydligen är det många som inte riktigt har koll på at den förra regeringen var socialdemokratisk. Uppnbarligen borde vi påpekat detta i någon eller ett par avsnitt av reportaget. mvh

Lovisa: Hej och tack för ett bra program! Jag tänkte fråga er vad det egentligen är som gäller när det kommer till om anklagande personer har rätt att få reda på om de är anklagade eller inte? Vad säger lagen? Om man är anklagad för att ha begått terror-handlingar, har man då inte rätt att få reda på reda på vad man står anklagad för? Vill även tacka för att detta avslöjades och säga att jag beundrar erat arbete!

Fredrik Laurin:  Just precis. Om man är anklagad för ett brott – tex terrorism – så är har man rätt att försvara sig och få sin sak prövad av en domstol. Det tillhör grunderna i ett rättssamhälle. Men det ”fiffiga” med den dåvarande regeringens upplägg att avvisa männen – som de hade så starka misstankar mot – var att de då inte behövde gå igenom en rättsprocess där männen kunde fått svara på anklagelserna. Det räckte med misstankarna för att säga nej till att ge asyl. En för Säpo oönskad bieffekt av att valde att inte ge männen en rättslig prövning var att man inte heller kunde inspektera tex deras datorer. Det hade man ingen rättslig grund för eftersom männen ”bara” avvisats.  Men en oerhört viktig sak är att regeringen också mycket medvetet och utstuderat såg till att männens advokater inte fick del av beslutet att avvisa dem innan det var ett faktum. Hade de fått det hade de kunnat begära att Europadomstolen prövade fallet och risken för att de skulle torteras  i Egypten. Och då hade männen blivit kvar i Sverige under processen. Och det var något som USA hade krävt inte skulle ske. USA var mycket tydliga: männen skall överlämnas till Egypten. Nu.

Larran: Vad har vi för tjänstemän i Sverige, vid avvisningen redan på Bromma flygplats spårade det ur, med svenskar på plats. Kan någon fråga de tjänstemännen, varför de inte avbröt utlämningen redan där? Vad är det för land vi lever i när vi låter andra nationer börja tortyren här? Trodde dom tjänstemännen att USA skulle bomba oss om vi skyddade dessa mäns mänskliga rättigheter? Jag skäms över att vara Svensk.

Sven Bergman:  Det var Säpo som hade ansvaret på Bromma. Och under hela transporten till kairo, vilket många nog nte känner til. JO utredde Säpo, och riktade ”synnerlgen allvarlig kritik” mot Säpo, och slog fast att lagen bröts på Bromma. Oh att männen behandlades ”inhumant” och ”förnedrande”. Dock hörde JO Säpo-tjänstemännen utan straffansvar. mvh

Max Headroom: Förutom en svensk politiker i ledande ställning med ryggrad, vad kommer att krävas för att sanningen skall komma fram?

Sven Bergman:   Kanske det som hammarberg kräver: en kommission som går till botten md det hela. mvh

im: Jag tycker det är väldigt konstigt att en Alliansregering skulle skydda en Socialdemokratisk regering som brutit mot Svensk och Internationell lag och hur rättsvårdande myndigheter inte ingripit, detta liknar inte en demokrati.

Fredrik Laurin:  Jag tror inte att Tobias Billström försöker skydda den socialdemokratiska regeringen. Jag tror att han som statsråd blivit informerad om vilken skada det skulle kunna betyda för Säpos relation med CIA och andra säkherhetstjänster om de verkliga grunderna för operationen kom fram.

Linda: Vad finns det för belägg för att de utsatts för tortyr om man bortser från deras egna historier?

Sven Bergman:  Dokument, medicinska utredningar, vittnesmål från andra fångar som var där. mvh

Cyprus: Hej Sven Bergman och Fredrik Laurin, Jag har ett fall som rör europeisk flyktingpolitik och hur de blundar för folks tragiska livsöden vilket skulle intressera er, då det är väldigt slagkraftigt. Har ni någon e-post eller liknande som jag kan få och kontakta er snarast?

Fredrik Laurin:  Intressant!  Vi tar tacksamt emot tips och reaktioner på programmet: fredrik.laurin@svt.se

Jörgen: Vorre de inte på sin plikt att Håkan juholt konfronterar de dellar av socialdemokratin som gjorde detta beslut. Han borde gå ut i SVt eller tv4 nyheterna att hur kunde deta ske i Palmes ord. Han borde se med röda ögon i himelen??

Sven Bergman:   Tror inte Juholt är så pigg på det... mvh

sunlin: Är egyptierna för känsliga att få visum?

Fredrik Laurin:  De sökte bägge uppehållstillstånd men fick avslag av den borgerliga regeringen 2009. Sedan dess har de inte sökt uppehållstillstånd eller visum för att få komma hit.

swekita: Detta har hänt för 10 år sedan och de har suttit i fängelse i Egypten och för det har dem fått ersättning från Sverige 5 000 000 som ursäkt. Är inte dags att bryr oss om svenska folk istället, äldre, ungdomar arbetslöshet och sjuka manniskor som tvingas att jobba.??? Med alla dessa problem som landet har varför ska vi höra igen en gammal händelsen och blir påmmin om misstaget istället för att skapa lösningar för de verkliga problem som finns. Hjälp istället de som verkligen behöver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Tack

Sven Bergman:  Om man inte lär av sina misstag, hur ska då misförhållanden rättas till ochinte upprepas. Det ena utesluter inte det andra. mvh

Gustav: Detta kommer ni inte publicera, men: Teori: Tobias billström utkräver ansvar i opposition. Väl i maktposition med insyn i fallet ser han att ansvaret vilar tungt på Anna Lindh, men vill då inte att det skall falla en mycket mörk skugga över hennes eftermäle... Och han behåller sekretess. Vem vill tala illa om de döda?

Fredrik Laurin:  Jag tror du har fel. Anna Lindhs roll i ärendet är relativt väl utredd. Vad som inte är utrett är andra ministrars roll, tex vilken roll justitieminister Thomas Bodström hade i ärendet.

Gustav: Hej! Tack för ett ypperligt välgjort reportage – har nog aldrig hört om en värre historia i modern svensk politik. fråga: vem, vilka eller på vilken nivå redigerades den svenske ambassadörerna svar gentemot advokaterna och KU?

Sven Bergman:   Regeringsbeslut att sekretessbelägga. mvh

Johsa: Programmet visar 2 personer som överlevt för att berätta sina upplevelser, tror man sig veta att det finns 'oskyldigt dömda' som inte överlevt förhören eller dessa transporter som CIA stod/står bakom

Fredrik Laurin:  Ja, det finns flera fall av personer som ”försvunnit” i renditionoperationerna.

Niklas: Fredrik, Mubaraks regim var av ondo. Men det är ytterst naivt att tro att vad som nu ersatt densamma kommer att få ett bättre ”track record” när det gäller mänskliga rättigheter. Pest har ersatts med kolera och vi kommer att få se ökat våld mot kristna i Egypten, regional destabilisering och ev krig med Israel samt att Egypten används som bas för terrorattacker mot Europa.

Fredrik Laurin:   En dystopisk framtidsvision. Men visst, situationen i Egypten är mycket instabil och vi kan bara hoppas att de goda krafter som bar fram revolutionen har ork att fullfölja och inte övertrumfas av extrema grupper från den ena eller andra sidan.

Inloggad: Det fanns ju en anledning till att de blev avvisade....

Sven Bergman:   Ja, att de utgjorde en ”säkerhetsrisk” enligt Säpo. Men vem granskade uppgifterna? Vi vet i dag att mycket av den underrättelseinformation som bollades runt mellan säk tjänsterna efter 9/11 hade stora brister och i flera fal var direkt felaktig. mvh

loboz: blev besviken på hur lätt billström kom undan reportern med svamlet kring sekretesslagstiftningen, han har en ordsvada som man kan beundra men med hänsyn till omständigheterna blev det nästan pinsamt för reportaget faktiskt

Sven Bergman:  Tittaren får dra sina egna slutsatser av vad Billström säger, och inte säger... mvh

Cyprus: Finns det någon chans att få komma i kontakt med Er. Jag har försökt komma i kontakt med er redaktion gällande ett mycket intressant fall som rör en transitpunkt för flyktingar (inom EU) vilka behandlar människor ovärdigt och som konstant bryter mot alla former av mänskliga rättigheter. Jag har ett verkligt och case som skulle vara intressant för er.

moderator: Peter Bagge: Mejla oss: granskning@svt.se

henke:  Hej Jag tycker att det är får jävlit med detta med dom avisade egypirana.Man säms för att vara svensk

Sven Bergman:  Många skriver samma sak.mvh

Gustav: Hur känns det när läsare missuppfattar poängen med att demokrati alltid måste lyda under lagarna, fram för allt när press uppstår? Och att konspirationer kring vad de två männen är misstänkta för – enligt vissa – tycks rättfärdiga statens agerande i detta fall? Även om de två personerna hade varit Bin laden eller satan själv får inte lagarna kringgås på detta sätt. Det är det vi kallar demokrati.

Fredrik Laurin:  Det ser jag som en folkbildningsfråga. Det är lätt att ta parti när man ser tornen falla på TV. Men om man någon gång har träffat en person som utsatts för det Alzery och Agiza fått utstå är det lätt att inse att demokrati, rättsäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter är värden som man inte vill kohandla med.

Sven: Vad kan man som vanlig medborgare göra för att pusha fram en utredning eller åtal? Finns det några alternativ annat än ”maila en riksdagsman” som inte leder någonvart...

Sven Bergman:   Både mjla och ring en riksdagsman... mvh

kalle: Tycker ert utmärkta program borde utvecklas till en DVD att säljas till internationell publik. Några tankar i den vägen?

Fredrik Laurin:  Det finns ett stort intresse för fallen Agiza och Alzery internationellt. De var de första fallen av extraordinary renditions – som CIA:s operationer ibland kallades – som avslöjades i världen. Och ja, det finns tankar på att erbjuda reportaget till internationella media.

Tracing: Ni gjort ett fantastiskt jobb med bra research. Det skrämmande är att dethänder under ytan gång på gång och kan när och med vem som helst. Jag undrar varför de svenska ambassadörerna, som ju varit direkt involverade, inte fanns med i programmet?

Fredrik Laurin:  Vi har intervjuat Sven Linder som var den ambassadör som först träffade männen. Men det skedde 2004 och fanns med i det program vi gjorde för TV4:s Kalla fakta.

bazil: uppdrag granskning för vem?anti-USA dominerar tyvärr alltför mycket programmet. Journalisterna åsikter dominerar. Man borde belyst varför de befann de sig i Sverige. När de var fängslade i Egypten sa kommentatorn att åtskilliga frågor ställdes av CIA trots att de fängslade sa att de var ej närvarande-där försvann programmets trovärdighet.Detta var ej seriöst. hälsar Björn Thuren i Skåne

Sven Bergman:  Jag har ett tips till dig: googla på ”extraordinary renditions” ”black sites” och du kommer ha mycket att läa om baksidan av hur kampen mot terrorismen bedrivits av USA. Även de flesta makthavare i USA säger i dag att mycket av dessa  metoder, tex tortyr, var inte bara olagliga utan kontraproduktiva. mvh

Göran P: På vilka grunder blev de avvisade från Sverige? Hur kan det komma sig att de splittrade en familj (som jag förstod det så bodde resten av familjen kvar i Sverige efter avvisningen)? Eller är detta uppgifter som inte har gått att få tag på?

Fredrik Laurin:  Agizas familj blev kvar i Sverige, men initialt omfattades hans fru och barnen också av beslutet om avvisning. De fick dock inte följa med CIA planet utan skulle skickas till Egypten senare. Men det beslutet hävdes.

mari: Uppdrag granskning fegar ur helt klart. Anklaga dom som anklagas ska. Anna Lindh hade stort ansvar. Vågar ni inte så lägg ner programmet

Sven Bergman:  vad är det vi inte vågar. Vikan inte ta upp alla aspekter i ett program. Vi har tidigare gjort fem program om detta fall, där huvudfokus varit just ansvaret hos bla den tyvärr avlidna Anna Lindh. mvh

abdolhossein ghasemi: hej.jag är nässtan 9 år som bör l sverige utan uppehålstillstånd och det är samma händer för mig som har händ de egiptiska om migrationsvärket åttervända mig till iran.jag vill veta att det fins nån som kan tror mig innan att jag blir död under tortir.tack.

Sven Bergman:  Mejla: granskning@svt.se

JesterOfTortuga: Har ni någon statistik på hur många så kallade ”terrorister” som olagligt förts ur länder av CIA's agenter?

Sven Bergman:  Sifrran varierar. Ett antal stora utredningar har gjorts, bla av Europaparlamentet. Det talas om mellan 100 och 1000. mvh

Victor: Minns att dåvarande statsministern Göran Persson gjorde ett uttalande om de två männen, att de minsann inte var några duvungar. Ni har det säkert i ert arkiv. Det kan spegla den hemska tidsandan.

Sven Bergman:  Det är korrekt att GP gjorde det. mvh

Fredrik Laurin:  Tack för det enorma intresset för progammet och för chatten. Vi har skrivit så fingrarna blöder men ändå bara lyckats besvara en bråkdel av inläggen. Ni som inte har fått svar, vi har inte undvikit er, maila oss så svarar vi!  fredrik.laurin@svt.se Samma sak med tips om detta ämne eller andra. Maila!  Tack för ikväll!

?: Tyvärr, hela storyn påminner om en Hollywood film, CIA/FBI tar kommandot, och de vinner alltid/ kommer undan! Andra länder inklusive EU länderna gör som USA säger. Punkt.slut! Vare sig vi gillar det eller inte.SÅ nu kan vi spekulera/chatta hur mycket vi vill….kör som det rycker.

Sven Bergman:  Kör som det rycker. Ska anamma det! mvh

Calandrella: Jag har egentligen ingen fråga, utan skriver bara detta för att tacka för ett alldeles utomordentligt program. Det är detta vi har Public Service för: för att avslöja de övergrepp makthavare begår och döljer. Mycket bra att ni fokuserade på Billströms kovändning, som förefaller karaktäristiskt för de borgerliga partierna i stort: i opposition motarbetade de FRA-lagen och Datalagringsdirektivet och talade fint om öppenhet och frihet – men när de väl fick makten upprätthöll, eller i värsta fall förstärkte, de den socialdemokratiska regeringens människorättsfientliga politik.

Sven Bergman:  tack. mvh

Bertil Englund: Bra program, ni är bäst, fortsätt i samma stil. Man blir bara så upprörd :-( Det är ynkligt hur våra politiker och säkerhetstjänst lierar sig med fullständigt odemokratiska krafter. Ge inte upp förrän våra politiker gör upp med detta som jag skulle vilja kalla svineri.

Sven Bergman:  Roligt du gillade programmet. mvh

Anna: Sinnes sjukt att de idag inte får veta vad de anklagas för vad är det för” demokratisk metod”.Känns som de använder samma metod mot de 4 gripna som anklagads mot terror brott, nu är det ju förberdlse för mord men ändå har säpo hand om fallet och lägger sekretess inte bara det advokaterna får inte en chans att förbereda ett bra försvar.Säpo bör granskas!!

Sven Bergman:   jag är inte insatt i det fallet. mvh

Niklas: Bra program! Det är så tröttsamt att höra svensk regering hänvisa till sekretess. Hur länge skall vi Svenskar tåla att vara lydiga medborgare. Jag har svårt att tro att det gynnar oss att inte få veta sanningen om sådan här saker. Kanske dax att vi protesterar mot detta maktmissbruk, Den arabiska våren kanske kan få fäste här också snart, mot våra makthavare.

Sven Bergman:   Den arabiska våren är värd att beundra. Stort mod. mvh

Kruzze: Tragiskt med två individer som fängslats utan rättegång och som dessutom torterats. I kulisserna är det politiskt spel på hög nivå. Den förra sosseregeringen la sig platt för CIA och lät dem få igenom sina krav. Nuvarande migrationsministern Billström kan/vågar inte publicera handlingarna från CIA för då förstör han allt underrättelsesamarbete med USA då USA i fortsättningen inte vågar skicka någon hemlig information till Sverige. Att Egypterna inte får uppehållstillstånd i Sverige nu tyder på att det finns en terrorkoppling. Är det en bra sammanfattning av fallet tycker ni?

Sven Bergman:   Det är din sammanfattning. jag gör inte samma analys i alla delar. mvh

Johan: vet ni vilka som träffade Suleiman?

Sven Bergman:  ja

Sven Bergman:  tack för alla inlägg, frågor och kommentarer. Ni som inte fick svar eller vill tipsa mm är välkona at mejla så ska vi svara de kommande dagarna. sven.bergman@svt.se mvh sven

moderator: Peter Bagge: Tack alla som varit med oss – missa inte UG-porträttet nästa vecka.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer